GALERIA STRONY "POWRÓT DO KORZENI"Witaj szkoło - 2013


Nasze przedszkole - 2013


80-lecie schroniska na Luboniu


Spotkanie opłatkowe - 2012


Zaduszki - 2012


Odznaczenie Teatru - 2012


Dożynki Gminne - 2009


Zaduszki - 2011


Skomielna nocą - 2006
Zapraszam do komentowania zdjęć oraz poprawiania ewentualnych, błędnych lub niedokładnych opisów pod nimi.
    GALERIA STRONY "MOJA GRUBA JANKOWICE"Kopalnia Jankowice


Obiekty przykopalniane


Kopalnia i okolice nocą


Szyb 7 (skip)


Zalewisko Podkościele


Zalewisko z-6 Marklowice


Studzienka Jankowicka


Staw Papierok


Likwidacja szybu VI


Hałda i osadniki mułowe


Wieża szybu IV


Dalsza likwidacja # VI


Gruba od zadku


Rejon # VI wiosną'13


Strzelnica przy kopalni


Gwarki 1984 - 1988