Wiadomości Środowiskowego Hufca Pracy z lat 2012 - 2014

30.12.2014 - IV Przegląd Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego
zobaczW pięknej, zimowej scenerii, w świątecznym nastroju przy świecących lampkach choinkowych od wczesnych godzin rannych 30 grudnia w Auli Szkolnej w Skomielnej Białej słychać było śpiew kolęd i pastorałek w wykonaniu uczestników jednostek OHP Województwa Małopolskiego. Organizatorem IV Przeglądu Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego była Komenda Wojewódzka OHP w Krakowie oraz 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej. Statuetki i nagrody, I, II i III miejsce ufundowała Komendant Wojewódzki OHP w Krakowie dr Jolanta Zajączkowska.
        Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Myślenickiego p. Józef Tomal, Wójt Gminy Lubień p. Kazimierz Szczepaniec oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu p. Danuta Burtan. Do występów zgłosiło się 13 jednostek OHP z całej Małopolski – 28 uczestników, w tym soliści, duety i zespoły wokalno – instrumentalne. Jury w składzie p. Danuta Burtan, p. Ewa Opałek – Śnieg, p. Jakub Bal oraz ks. Andrzej Wasilewski – Kruk po wnikliwej analizie i dyskusji postanowiło przyznać I miejsce 6-34 Hufiec Pracy Stary Sącz, egz. II miejsce 6-36 Hufiec Pracy Skomielna Biała i 6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy Nowy Sącz, III miejsce 6-8 Hufiec Pracy Kraków. Wyróżnienie Starosty Powiatu Myślenickiego otrzymała Grupa Kolędnicza z 6-38 Hufiec Pracy Gorlice, wyróżnienie Wójta Gminy Lubień oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu otrzymał Łukasz Wnęk z 6-34 Hufiec Pracy Stary Sącz.

zobaczzobaczzobacz

Na finał Przeglądu przybyli licznie zaproszeni goście, w tym grupa dzieci i młodzieży z partnerskiej gminy Malatina, która na wstępie przedstawiła kolędowanie po Słowacku. Przybyli również z-ca Komendanta Wojewódzkiego Bożena Jopek, Wójt Gminy Lubień p. Kazimierz Szczepaniec, Radni Gminy Lubień, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Lubień, pracodawcy oraz sponsorzy. Gości, uczestników i wszystkich zebranych pożegnała swoim śpiewem i góralską muzyką grupa kolędnicza – Zespół „Korpiołki” ze Skomielnej Białej.
        IV Przegląd Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego był wspaniałą okazja do pokazania talentów wokalnych i wokalno - instrumentalnych naszej młodzieży, ale również do kultywowania tradycji regionalnych, przekazywanych w formie kolęd i pastorałek przez kolejne pokolenia. Integracja z młodzieżą ze Słowacji pozwoliła na poznanie kultury innego narodu oraz nawiązania znajomości i licznych przyjaźni.
Tekst: Marta Augustyn      Zdjęcia: Mateusz Augustyn

zobaczzobacz22.12.2014 - Wigilia w Hufcu
W dniu 19 grudnia w Skomielnej Białej w budynku Hufca w odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne uczestników i kadry oraz zaproszonych gości wśród nich przedstawicieli pracodawców. W pierwszej części samorząd uczestników OHP w formie prezentacji multimedialnej przedstawił Tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Następnie młodzież wysłuchała życzeń komendanta hufca kultywując tradycje połamano się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Wszyscy zebrani wysłuchali kolęd przygotowanych przez młodzież w czasie zajęć świetlicowych. Na zakończenie spotkania uczestnicy hufca otrzymali paczki świąteczne. Wigilia z udziałem zgromadzonych gości odbyła się również w grupie wychowawczej w Zakopanem. Na stołach nie zabrakło potraw wigilijnych, ciast i słodyczy. Wszyscy życzyli sobie w tym wspaniałym dniu zdrowia, wszelkiej radości oraz spełnienia marzeń.
Tekst: Marta Augustyn     Zdjęcia: Zdzisław Kościelniak, Dorota Krawontka

18.12.2014 - Zakończenie zajęć komputerowych

zobaczzobacz W dniu 15 grudnia zakończyły się zajęcia z podstawowego kursu komputerowego zorganizowanego w ramach projektu „Równi na rynku pracy”.
Beneficjentami trwającego 30 godzin kursu byli chętni uczestnicy z grupy projektowej Hufca Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery ze Skomielnej Białej oraz Hufca Pracy z Myślenic i Młodzieżowego Centrum Kariery z Mszany Dolnej.
        Celem tego kursu było poznanie podstawowych zasad obsługi komputera i obsługi systemu operacyjnego Windows. Kursanci tworzyli dokumenty za pomocą programów komputerowych nazywanych edytorami tekstu (Microsoft Word i Arkusz kalkulacyjny: Excel).
Poszerzyli również swój zakres wiadomości o tematykę związaną z funkcjonowaniem sieci komputerowych jak i konfiguracji połączeń internetowych i tworzenia stron www.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

17.12.2014 - Zakończenie kursu komputerowego oraz grupowego wsparcia psychologicznego w Zakopanem

zobaczzobacz Beneficjenci projektu ,,Pomysł na siebie” realizowanego w ramach programu ,,Gwarancje dla młodzieży” w Zakopanem zakończyli realizację wparcia psychologicznego oraz podstawowego kursu komputerowego.
W czasie zajęć z psychologiem p. Magdaleną Król młodzież uczyła się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, w jaki sposób walczyć ze stresem oraz uzależnieniami. W czasie dwóch pięciogodzinnych sesji uczestnicy mieli możliwość zdobycia umiejętności dostrzegania dobrych stron własnej osobowości, a także wykorzystania swoich mocnych stron w pracy zespołowej i indywidualnej. Młodzież podczas trwania warsztatów uczyła się gdzie, w jakich sytuacjach i do kogo można zwrócić się o wsparcie i pomoc. Zajęcia miały również na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników oraz zbudowania zaufania wobec grupy. Uczestnicy warsztatów wsparcia psychologicznego zostali zmotywowani do skutecznego rozwiązywania problemów osobistych, dostrzegania pozytywnych cech charakteru, a także skutecznego osiągania wyznaczonych celów. Realizacja podstawowego kursu komputerowego pozwoliła młodzieży zapoznać się z podstawowymi zasadami obsługi komputera, tworzenia oraz formatowania dokumentów za pomocą programu Word oraz Excel. Uczestnicy uzyskali wiadomości jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz w jaki sposób funkcjonują sieci komputerowe. Zajęcia komputerowe miały również na celu utrwalenie posiadanych już wiadomości z zakresu wiedzy informatycznej.
Młodzież uczestniczyła w zajęciach wykazując się aktywnością i zaangażowaniem.
Tekst i zdjęcia: Krawontka Dorota

15.12.2014 - Kolędujmy Małemu Jezusowi

zobaczzobacz 12 grudnia w budynku Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbyły się przesłuchania lokalne do IV Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego. Młodzież zaprezentowała kolędy i pastorałki tradycyjne, znane i chętnie śpiewane, ale także zupełnie nowe przekazywane w Tradycjach Regionu Podhala. Z pośród pięciu chętnych uczestników, jury w skład którego weszli przedstawiciele samorządu uczestników, jednogłośnie wytypowali do wojewódzkiego konkursu, który odbędzie się 30 grudnia Natalię Ptak, uczestniczkę I roku, pochodzącą z Ponic i odbywającą praktykę w zawodzie sprzedawca. Na basach przygrywać będzie Darek Surówka, na skrzypcach Kamil Kozak. Kultywując regionalizm, powracając do tradycji Natalka zaśpiewa starą, góralską kolędę pt. „Północ już była”. W ten sposób chcemy uświadomić wszystkim iż nie wolno nam zapominać, o korzeniach bo w tradycjach jest historia, ale i przyszłość młodych pokoleń. W tym również dniu uczestnicy, w ramach kółka plastycznego wykonali w hufcu, piękną, świąteczną dekorację.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

zobacz9.12.2014 - Szlachetna Paczka
W tym roku 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy „Szlachetna Paczka”. Młodzież z pomocą wychowawców wzięła udział w akcji zbierania podarunków przeznaczonych na paczki świąteczne dla potrzebującej rodziny z naszego regionu. Informację o rodzinie uczestnicy otrzymali od koordynatora szlachetnej paczki. Zbierali produkty żywnościowe, zabawki, pościel, ręczniki, przybory szkolne. Szlachetna paczka to akcja, która uczy młodych ludzi zrozumienia i empatii. Pokazuje, że można sprawić radość innym ludziom w szczególności tym najbardziej potrzebującym. Uczy dzielenia się tym czym możemy się podzielić, aby przez swoje zachowanie sprawić innym radość, nadzieję i realną pomoc na święta. Uczestnicy 6-36 włączyli się również w akcję ogólnopolską organizowaną przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod hasłem „Góra Grosza”. Zbierają przysłowiowe grosiki, które mają pomóc dzieciom z domów dziecka. Dzieciom zakupione zostaną najpotrzebniejsze rzeczy, przybory do szkoły, książki. Akcja przeprowadzona jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Młodzież z hufca poprzez udział w tego typu akcjach wykazuje się pełną odpowiedzialnością.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

zobaczzobacz2.12.2014 - Zajęcia z psychologiem
W dniach 28 i 29 listopada beneficjenci projektu „Równi na rynku pracy” grupa 6-36 Hufca Pracy i grupa z Młodzieżowego Centrum Kariery ze Skomielnej Białej wzięli udział w zajęciach z grupowego wsparcia psychologicznego. Podczas zajęć z psychologiem uczestnicy projektu poznali zagadnienia dotyczące radzenia sobie z agresją, uzależnieniami i sytuacjami konfliktowymi. Uczyli się prawidłowej komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych. W czasie warsztatów mówiąc o swoich zainteresowaniach poznawali siebie nawzajem, bardzo dobrze przy tym się bawiąc. W zawiązku z tym, iż sobota była sobotą andrzejkową nie zabrakło również andrzejkowych wróżb. Dużo miejsca w trakcie zajęć prowadzące poświęciły na ukazanie mocnych stron każdego z uczestników. Zwróciły uwagę na fakt, iż każdy człowiek nosi w sobie talenty, które musi wykorzystać w codziennym życiu. Wiara w siebie i umiejętności autoprezentacji i odpowiedniej komunikacji z innymi przyniesie radość, zadowolenie i sukces. W tych dniach również kilku wytypowanych uczestników wzięło udział w indywidualnym wsparciu psychologicznym.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

zobacz28.11.2014 - "Pomysł na siebie"
W dniu 27 listopada 10 osobowa grupa uczestników projektu EFS ,,Pomysł na siebie” realizowanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży wzięła udział w spotkaniu z koordynatorem p. M. Augustyn, która w tym dniu monitorowała realizację projektu. Młodzież podczas dyskusji wyrażała swoje spostrzeżenia na temat udziału w rozpoczętych właśnie zajęciach wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, chemii, fizyki, języka angielskiego, a także zajęć informatycznych. Zgodnie stwierdziła, że te zajęcia są dla nich bardzo pomocne podczas zdobywania codziennej, trudnej dla nich wiedzy. Kształcą u nich nie tylko umiejętności teoretyczne, ale również uczą łączenia teorii z praktyką, a także wykorzystywania wiedzy w codziennym życiu. Uczestnicy rozpoczęli już zajęcia z doradcą zawodowym, a od 1 grudnia rozpoczną grupowe zajęcia z psychologiem. Każdy z uczestników otrzymał wyprawkę w skład której wchodzą pomoce dydaktyczne potrzebne do realizowanych zajęć.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

zobacz26.11.2014 - Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej
W dniu 25 listopada uczestniczka 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej Urszula Wojdyła wzięła udział w Finale X Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej zorganizowanej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubniu pod hasłem „To oni tędy szli, gdy maki kwitły na zboczach” realizowanego w ramach Programu „Na drodze do Polski Niepodległej”. Ula zaprezentowała dwie pieśni „Po ten kwiat czerwony” oraz „Mury”. To jury zadecyduje kto weźmie udział w koncercie laureatów, na którym gość będzie Kurator Oświaty, który odbędzie się w piątek 28 listopada. Urszula Wojdyła jest jedną z najbardziej aktywnych uczestniczek hufca ale i zarazem najlepszą uczennicą Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Ogólnokształcącej w Lubniu. Za wyniki w nauce otrzymała w tym roku szkolnym statuetkę oraz list gratulacyjny od starosty myślenickiego Józefa Tomalę.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

24.11.2014 - Otwarty Dzień Ślubny
zobaczzobaczzobaczW niedzielę 23 listopada uczestnicy 6-36 Hufca Pracy odbywający praktykę w Folwarku Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej wzięli udział w Otwartym Dniu Ślubnym. Zaangażowani w organizację tego dnia pod okiem szefa A. Majchrzaka przygotowali nie tylko wystrój obiektu ale i stanowisko gastronomiczne. Podejmowali klientów smacznymi przekąskami i dobrym ciastem. Mieli przy tym okazję poznać tajniki trudnej sztuki przygotowywania przyjęcia weselnego. Podczas Otwartego Dnia Ślubnego swoje występy zaprezentował również zespół góralski ,,Rabcusie” w którym jednym z członków jest uczestnik OHP Dariusz Surówka, który wykonał wspaniały taniec góralski, gromko oklaskiwany przez oglądających.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

21.11.2014 - Turystyka piesza w 6-36 HP
zobaczzobaczzobaczW dniu 20 listopada uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej wzięli udział w wycieczce na Kudłacze, wzniesienia znajdującego się na wysokości 730 metrów w Pasmie Lubomira i Łysiny Beskidu Średniego. Celem wycieczki było uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z przyjmowania aktywnych postaw w różnych dziedzinach życia, a także bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Po dotarciu do schroniska znajdującego się u szczytu wzniesienia młodzież pod opieką wychowawcy przygotowała wspólne ognisko, w czasie którego poruszano tematykę Praw Dziecka w związku z obchodzonym w dniu dzisiejszym po raz pierwszy Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, którego Polska była inicjatorem i współtwórcą. Uczestnicy hufca długo dyskutowali o prawach dziecka, jak z nich korzystać i czy są one przestrzegane przez dorosłych. Na zakończenie wycieczki uczestnicy udali się do muzeum PTTK, gdzie mogli zobaczyć dwie ekspozycje: ,,Lotnicze Ślady na Ziemi Myślenickiej „oraz ,,Izbę Pamięci Drugiej Wojny Światowej”. Wystawy o charakterze stałym stworzył Ośrodek Edukacyjny wchodzący w skład Małopolskiego Szlaku Historii Lotnictwa. Pomimo trudnych warunków pogodowych uczestnicy wrócili do hufca zadowoleni z aktywnie spędzonego czasu.
Tekst: Joanna Szczepaniec Zdjęcia: Alina Macioł

20.11.2014 - Listopadowy wolontariat
zobaczzobacz W miesiącu listopadzie uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej wzięli udział w akcji ,,Kartki od serca”.
Jak co roku młodzież wykonała sto pięćdziesiąt ręcznie zdobionych kartek świątecznych dla Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rabce-Zdroju. Techniki wykonania bożonarodzeniowych kartek były bardzo różne, a zdobienia wykonane przez uczestników zaskakiwały oryginalnością. Młodzież wykorzystała okolicznościowe naklejki, własnoręcznie przygotowane symbole świąteczne, cekiny oraz resztki pasmanteryjne. W efekcie powstały kartki z piękną symboliką bożonarodzeniową.
        W czasie spotkań w budynku hufca rozmawiano na temat wolontariatu jako jednej z najbardziej szlachetnych postaw człowieka, a także etosu wolontariusza i jego najważniejszych zasad. 
Tekst: Joanna Szczepaniec     Zdjęcia: Zdzisław Kościelniak

zobacz17.11.2014 - Hufcowe zmagania
W dniu 14 listopada 2014 roku w budynku 6-36 HP w Skomielnej Białej odbył się pierwszy etap wojewódzkich konkursów: wiedzy o Krakowie pod nazwą ,,Artystyczny Kraków” oraz konkursu ekologicznego- ,,Środowisko ponad wszystko”.
        Hufcowe zmagania miały na celu wyłonienie najlepszych uczestników do drugiego etapu wojewódzkich konkursów. Tegoroczna edycja zgromadziła na starcie 10 uczestników, którzy mieli za zadanie wypełnić testy wiedzy z zakresu ekologii oraz wiedzy o Krakowie. Etap wewnętrzny rozpoczęto od omówienia regulaminów konkursów ,następnie młodzież wypełniła przygotowane testy. Uczestnicy udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy ekologicznej, a także sprawdzili jak dobrze znają miasto Kraków. Zwycięzcą wewnętrznego etapu z zakresu wiedzy ekologicznej został Grzegorz Siepak. W wojewódzkim finale konkursu wiedzy o Krakowie weźmie udział Urszula Wojdyła.
        Laureaci hufcowych zmagań wykazali się bardzo dobrą znajomością tematyki wybranych konkursów w których brali udział.
Tekst: Joanna Szczepaniec     Zdjęcie: Alina Macioł

zobacz30.10.2014 - Czas ciszy i zadumy
W dniu 29 października w przeddzień 1 listopada - uroczystości "Wszystkich Świętych” uczestnicy 6-36 Hufca Pracy udali się na cmentarz parafialny znajdujący się przy kościele św. Sebastiana w Skomielnej Białej. 
        Młodzież zapaliła znicze pod tablicą upamiętniającą tych co odeszli walcząc w obronie ojczyzny, na grobie nieznanego żołnierza, a także na grobach nauczycieli i wychowawców, którzy przez lata nauki szkolnej przekazywali im wiedzę. Oddając się chwili zadumy i modlitwy wspominali wszystkich znanych i nieznanych świętych. Spotkanie zakończyła wspólna rozmowa na temat czasu ciszy i zadumy, odwiedzania grobów bliskich nam zmarłych, a także odpowiedniego zachowania się na cmentarzach.
Tekst: Joanna Spyrka     Zdjęcie: Zdzisław Kościelniak

zobaczzobacz27.10.2014 - Dni Otwarte w 6-36 HP
Od 22-24 października w 6-36 Hufcu Pracy zorganizowano Dni Otwarte OHP w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
Myślą przewodnią było hasło "Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?” W środę na zajęcia z doradcą zawodowym przyszli uczestnicy trzeciego rocznika, którzy w tym roku szkoleniowym przystąpią do egzaminów czeladniczych i staną przed wyborem pracy zawodowej. Poznali oni różne techniki i sposoby poruszania się na rynku pracy oraz uczyli się pisać dokumentów aplikacyjnych. Czwartek był dniem otwartym dla pracodawców i zaproszonych gości, którzy wzięli udział w seminarium nt. ,,Jak kształcić by odnieść sukces?” Tematyka poruszonych spraw związanych z kształceniem zawodowym była obszerna. Obejmowała tematykę prowadzonej dokumentacji ucznia, aplikowanie o środki refundacyjne, obowiązki i prawa uczniów, organizację szkolenia teoretycznego i praktycznego. Kierownicy do spraw praktyk p. Tadeusz Zięba z ZSO i Z w Lubniu oraz p. Witold Kołodziejski z ZSZ w Jordanowie omówili nową formułę egzaminów zawodowych po szkoleniu praktycznym. Przybyli na spotkanie goście zapoznani zostali z projektem ,,Gwarancje dla młodzieży”, "Pomysł na siebie” realizowany w grupie w Zakopanem oraz ,,Równi na rynku pracy”- realizowany w Skomielnej Białej. Piątek był dniem spotkań z uczestnikami hufca, którzy odbywają praktykę w zakładach w pobliskich miejscowościach. Młodzież wzięła udział w seansie filmowym pod tytułem "Moja droga do sukcesu”.
Tekst: Marta Augustyn      Zdjęcia: Zdzisław Kościelniak 

zobacz16.10.2014 - W Teatrze "Rabcio"
W dniu 15 października uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej oglądali w Teatrze „Rabcio” w Rabce Zdroju komedię Moliera pt. „Skąpiec”. Sztukę przedstawił Amatorski Zespół Teatralny im. Józefa Pitoraka działający przy Spółdzielni „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rabce Zdroju. Dochód z przedstawienia został przeznaczony na remont budynku dla stowarzyszenia. Na spektakl licznie przybyli goście, przedstawiciele różnych jednostek, a także mieszkańcy Rabki i okolicznych miejscowości. Uczestnicy hufca w składzie Surówka Justyna, Kołodziej Kamil, Gacek Michał, Surówka Dariusz mogli obejrzeć nie tylko sztukę ale również mieli okazję jeszcze raz docenić swoje zdrowie i przemyśleć formy zachowania w różnych sytuacjach. Młodzież od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem pomagając podczas organizowanych przedsięwzięć i akcji. Uświadomienie potrzeby pomocy innym w tym niepełnosprawnym jest bardzo ważnym zadaniem stojącym przed każdym człowiekiem.
Tekst: Marta Augustyn     Zdjęcie: Alina Macioł

zobacz14.10.2014 - W zdrowym ciele, zdrowy duch
W dniu 13 października w budynku 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie Rady Młodzieży. Uczestnicy aktywnie działający w Samorządzie, podejmujący różnego rodzaju inicjatywy postanowili uświadomić koleżanki i kolegów nt. zdrowego odżywiania. Młodzież wykonała piramidę żywności na której umieściła hasła zawierające nazwy produktów znajdujących się w codziennym jadłospisie. W czasie spotkania zapoznali się z zasadami zdrowego odżywiania. Zajęcia umożliwiły integrację grupy. Ważnym aspektem podjętej inicjatywy było również kształtowanie wśród młodych ludzi prawidłowej współpracy w zespole. Spotkanie miało również na celu wybór przedstawicieli Rady Młodzieży na rok szkoleniowy 2014/2015. Przewodniczącym Rady Młodzieży została Justyna Surówka, z-cą został Grzegorz Siepak, a funkcję sekretarza pełni Tomasz Masłowski. Omówiono plan działalności na nowy rok szkoleniowy 2014/2015 uwzględniają inicjatywy zgłaszane przez członków Samorządu.
Tekst: Joanna Spyrka      Zdjęcie: Alina Macioł

zobacz13.10.2014 - Wojewódzka inauguracja roku szkoleniowego 2014/2015
10 października br. w Centrum Św. Jana Pawła II w Krakowie- Łagiewnikach odbyło się wojewódzkie rozpoczęcie roku szkoleniowego 2014/2015 Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP połączone z obchodami III rocznicy ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem OHP. W uroczystości wzięła udział 7 osobowa delegacja uczestniczek 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej. O godz. 10:00 w Bazylice rozpoczęła się msza św. koncelebrowana przez Biskupa Pomocniczego Damiana Muskusa w asyście Krajowego Duszpasterza OHP ks. prałata Jarosława Sroki oraz duszpasterzy wojewódzkich, którzy modlili się za wszystkich uczestników i wychowawców OHP. Komendant Główny OHP Marian Najdychor życzył kadrze pedagogicznej i młodzieży realizacji wszystkich planów i zadań, wytrwałości i wiary we własne umiejętności. Podziękował wszystkim zgromadzonym na uroczystości za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia Polaków. Po uroczystej mszy św. wszyscy udali się pielgrzymką do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Młodzież z nowosądeckiego hufca zadbała o oprawę muzyczną uroczystego przemarszu. Uroczystości inauguracyjne w Łagiewnikach zbiegły się z Dniem Papieskim obchodzonym w tym roku pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. Wojewódzkie rozpoczęcie roku szkoleniowego 2014/2015 przebiegało w miłej atmosferze.
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

zobacz9.10.2014 - Rozpoczęcie zajęć z projektu "Pomysł na siebie"
Początek października to czas rozpoczęcia realizacji przez 6-36 Hufca Pracy projektu ,,Pomysł na siebie” realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach ,,Gwarancje dla młodzieży” Beneficjenci- 10 osobowa grupa A 15-16 lat zrekrutowana jest w Zakopanem, a zajęcie wg harmonogramu odbywać się będą w budynku Gimnazjum przy ulicy Chramcówki 15a. Jest to kolejna inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach której młodzież otrzyma szereg form wsparcia m.in. poradnictwo zawodowe, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, warsztaty wyrównawcze z wielu przedmiotów, kursy przedsiębiorczości, kursy językowe, warsztaty komputerowe. Ponadto każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z wybranych konsultacji ze specjalistą ds. uzależnień, z zajęć z zapobiegania agresji i przemocy lub z zajęć z edukacji seksualnej. Realizacji projektu towarzyszy również wsparcie socjalne. Każdy z uczestników będzie korzystał z wyżywienia w trakcie zajęć dydaktycznych oraz z dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, otrzyma również materiały edukacyjne. Podczas trwania projektu objęty będzie ubezpieczeniem NNW. Zajęcia rozpoczęły się od spotkań z doradcą zawodowym, który korzystając z testów preferencji i predyspozycji osobowościowych wyłania predyspozycje zawodowe beneficjentów.
Tekst: Marta Augustyn      Zdjęcie: Dorota Krawontka

zobaczzobacz29.09.2014 - V Beskidzki Rajd
W dniach 26-28 września uczestnicy 6-36 HP ze Skomielnej Białej wzięli udział w V Beskidzkim Rajdzie Szlakami Walk o Niepodległość w latach 1939 -1955. Organizatorami rajdu było Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu, Lokalna Grupa Działania Klimas oraz Wójt Gminy Lubień i Wójt Gminy Tokarnia. Rajd rozpoczął się w piątek uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym Św. Jana Chrzciciela w Lubniu. Po mszy Św. uczestnicy podzieleni na patrole wyruszyli na trasę rajdu Lubień - Szczebel - Lubień. W strugach deszczu ale z dobrymi humorami wykonali zadania pierwszego dnia po czym wzięli udział w oficjalnym otwarciu rajdu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu oraz odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej pułkownikowi Andrzejowi Stańczykowi i Apelu Poległych, a następnie obejrzeli wspaniale przygotowany program patriotyczny. W sobotę pokonali trasę rajdu pasmem Koskowa Góra -Bryndzówka -Stańkowa - Koskowa oraz wzięli udział w ognisku połączonym z prelekcją- militarno-historyczną prowadzoną przez rekonstruktorów. W niedzielę część uczestników wzięła udział w uroczystych obchodach 70 rocznicy pacyfikacji wsi Zawadka, w Mszy Świętej oraz obejrzała rekonstrukcję historyczną bitwy Oddziału „ Żelbet”. W trakcie rajdu Grupy Rekonstrukcji Historycznej prowadziły gry patrolowe oraz przedstawiały inscenizacje wydarzeń historycznych mających miejsce na terenie Gminy Lubień i Tokarnie. Udział uczestników hufca w V Beskidzkim Rajdzie był niezwykłą lekcja historii i patriotyzmu. Wzbogacił nie tylko ich wiedzę o nieznane fakty historyczne ale również pokazał jak w trudnych warunkach tym razem spowodowanych deszczową pogodą można wykonywać zadania patrolowe pamiętając o zasadzie fair play. Tekst: Marta Augustyn

22.09.2014 - Zlot imienia E. i Cz. Trybowskich
zobaczzobaczW dniu 20 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w 61 Młodzieżowym Zlocie Turystycznym PTTK im. Elfrydy i Czesława Trybowskich, którego celem była popularyzacja turystyki wśród młodzieży z różnych szkół i placówek.
Drużyna w składzie: Anna Biernat, Piotr Czyszczoń, Adam Miśkowiec i Grzegorz Gruca pokonali trasę z Obidowej na Stare Wierchy oraz z Maciejowej do Ponic. Po bezpiecznym i aktywnym przejściu drużyna dotarła na oficjalne zakończenie zlotu które odbyło się przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. A. Zachary Wnękowej w Ponicach. Za udział w przedsięwzięciu i nienaganne zachowanie na trasach otrzymała dyplom, puchar oraz mapy turystyczne i materiały informacyjno promocyjne.
Sprzyjająca aura i świetne „młodzieżowe turystyczne towarzystwo” wzbogaciło nie tylko umysły uczestników hufca ale również pozwoliło na nawiązanie nowych przyjaźni.
Tekst: Marta Augustyn    Zdjęcia: A. Macioł, D. Krawontka.

zobaczzobaczzobacz19.09.2014 - IV Tydzień Wychowania
W dniach 14-20 września obchodzony jest w Polsce IV Tydzień Wychowania. Roli prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu poświęcone są zajęcia skierowane do uczestników 6-36 HP w Skomielnej Białej, których celem jest uświadomienie młodym ludziom, iż tylko życie zgodnie z wartościami i integralny rozwój człowieka ma sens istnienia i może przynieść szczęście i radość w codziennym życiu. Dzisiejsza szkoła zbyt często tylko kształci, a zapracowani rodzice poświęcają dzieciom zbyt mało czasu, troszcząc się przede wszystkim o zapewnienie potrzeb materialnych, dlatego podejmowanie wszelkich inicjatyw, w których jest czas na wychowanie a także ukazywanie prawidłowych wzorców jest bardzo ważnym zadaniem realizowanym w ramach działalności wychowawczej w Hufcu i właśnie dlatego uczestnicy hufca - grupa wychowawcza w Zakopanem w dniu 17 września wzięła udział w wyjściu do kina na komedię „Wakacje Mikołajka”. W czasie seansu uczestnicy wraz z głównym bohaterem wyruszyli w wymarzoną podróż do dzieciństwa. Natomiast młodzież z 6-36 HP w Skomielnej Białej wzięła udział w wycieczce do Morskiego Oka w dniu 18 września podczas której nie tylko poznała piękno krajobrazu Parku Tatrzańskiego, ale również miała okazję rozmowy i wymiany doświadczeń dotyczących współczesnego świata i czyhających zagrożeń. Uczestnicy w tym dniu wzięli udział również we Mszy Św. ku czci Św. St. Kostki patrona dzieci i młodzieży.
Tekst: Marta Augustyn        Zdjęcia: Dorota Krawontka

15.09.2012 - Światowy Dzień Pierwszej Pomocy
zobaczzobacz13 września to Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. W tym dniu uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w zajęciach i pokazie na temat jak prawidłowo pomagać osobom poszkodowanym w wypadkach oraz sytuacjach niebezpiecznych dla życia. Prowadzący pan Grzegorz Macioł zwrócił uwagę jak można zminimalizować zagrożenie, na jakie informacje zwrócić uwagę przy wzywaniu pomocy oraz jak zachować się w pierwszych chwilach po wypadku. Szkolenie odbyło się z wykorzystaniem fantomu. Młodzież mogła samodzielnie sprawdzić swoje umiejętności. Nauka udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i radzenie sobie w trudnych sytuacjach jest częścią autorskiego programu profilaktycznego realizowanego przez hufiec w Skomielnej Białej pod tytułem „ Niebieski, żółty, czerwony,zielony”.
Tekst: Marta Augustyn    Zdjęcia: Alina Macioł

zobacz11.09.2014 - Zbiórka elektrośmieci
W dniu 11 września uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej wzięli udział w akcji ogłoszonej przez Wójta Gminy Lubień – zbiórce elektrośmieci. Po umówieniu telefonicznym mieszkańcami Skomielnej Białej zabierali zużyte telewizory, pralki, komputery oraz niepotrzebne sprzęty elektroniczne i znosili na wyznaczone miejsce. A uzbierało się tego!
Po całej akcji młodzież spotkała się w budynku hufca, gdzie wzięła udział w zajęciach wychowawczych pod hasłem dlaczego elektrośmieci są groźne dla przyrody i człowieka.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

zobaczzobacz4.09.2014 - Dni pamięci
W 75 rocznicę tragicznych wydarzeń września 1939 roku uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w wyjeździe na Wysoką oraz w uroczystościach w  Skomielnej Białej. Upamiętniając wybuch II Wojny Światowej uczcili tych, którzy walczyli za naszą wolność i polegli walcząc w obronie kraju. Zapalając znicze pod "Pomnikiem Pamięci Żołnierzy i Partyzantów” na Wysokiej- miejscowości, gdzie toczyły się walki partyzanckie, uczestnicy poznali historyczne wydarzenia i daty, które zapisały się na stałe w pamięci mieszkańców. 3 września uczestnicy pod opieką kadry wychowawczej wzięli udział w obchodach 75 rocznicy tragicznych wydarzeń z 3 września 1939 roku, które miały miejsce w Skomielnej Białej. Po uroczystej Mszy Świętej wzięli udział w odsłonięciu i poświęceniu pamiątkowej tablicy upamiętniającej wydarzenia- spalenie przez Niemców zabytkowego, drewnianego kościoła św. Sebastiana. Wysłuchali apelu poległych oraz obejrzeli paradę Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i Kompani Reprezentacyjnej Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej z Nowego Sącza oraz wysłuchali melodie patriotyczne.
Tekst: Marta Augustyn   Zdjęcia: Joanna Spyrka

zobacz29.08.2014 - Spotkanie z przedstawicielami Policji
Przedwczoraj uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. St. Asp. Ewa Nalepa oraz St. Asp. Paweł Ruciński omówili z młodzieżą tematykę odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przestrzegania bezpieczeństwa w sieci. Pani Ewa Nalepa szczególną uwagę zwróciła na aktywne spędzanie wolnego czasu bez używek, napojów energetyzujących i nikotyny. Mówiła o szkodliwości jakie niosą używki dla organizmu młodego człowieka. St. Asp. Paweł Ruciński poinformował zebranych, iż w każdej chwili gdy spotkają się ze zjawiskiem przemocy i agresji mogą zwrócić się do Komendy Policji i zgłosić problem. Po spotkaniu młodzieży zaproszeni goście spotkali się z kadrą OHP na szkoleniu procedury Niebieskiej Karty oraz Procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń.
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

zobacz28.08.2014 - II miejsce w rankingu wojewódzkim
Miło nam poinformować, iż 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej na 16 jednostek zajął II miejsce w RANKINGU JEDNOSTEK MAŁOPOLSKIEJ WK OHP w roku szkolnym 2013/2014. Karta oceny działalności dotyczyła procesu kształcenia, a w nim: jakości kształcenia, efektywności przygotowania do zdawania egzaminów na tytuły kwalifikacyjne,  wykruszalności oraz oceny procesu wychowania, a w nim: środowiskowej oferty wychowawczej skierowanej do młodzieży, realizacji programów wychowawczych, organizacji i promocji przedsięwzięć związanych z edukacją kulturalną oraz zwiększeniem uczestnictwa w zajęciach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych młodzieży OHP, a także działań realizowanych w ramach Krajowego Planu Działań na rzecz zatrudnienia. 
Ocenie podlegała też pozostała działalność, tj.: organizacja i nadzorowanie przebiegu procesu sprawozdawczości, sporządzanie opracowań statystycznych z działalności OHP, realizacja projektów EFS i innych, ocena w zakresie doskonalenia zawodowego kadry wychowawczej, ponadto promocja jednostki, współpraca z samorządem lokalnym w zakresie organizacji i realizacji przedsięwzięć na rzecz uczestników i środowiska lokalnego oraz wartość pozyskanych środków finansowych i rzeczowych na organizację lokalnych oraz ponadlokalnych przedsięwzięć opiekuńczo - wychowawczych. W ostatecznej punktacji jednostka otrzymała 93 punkty. Pierwsze miejsce - 97 punktów przypadło dla 6-34 Hufiec Pracy w Starym Sączu. 
Dziękujemy Komendantowi Wojewódzkiemu dr Jolancie Zajączkowskiej za wszelką pomoc i wsparcie. Nasz sukces możliwy był dzięki bardzo dobrej współpracy z Wójtem Gminy Lubień p. Kazimierzem Szczepańcem, Samorządem Gminnym oraz pracodawcami z lokalnego środowiska. Serdecznie dziękujemy.
Tekst i zdjęcie dyplomu: Marta Augustyn

zobacz27.08.2014 - "Witajcie pierwszacy"
W dniu 25 sierpnia w budynku 6-36 Hufca Pracy odbyło się spotkanie młodzieży-uczestników OHP, którzy od 1 września rozpoczną na pierwszym roku praktyczną naukę zawodu. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze, która również miała sprzyjać integracji nowo przyjętych "pierwszaków”. Wykorzystując aktywne formy i prezentacje indywidualne młodzież poznała nie tylko swoje imiona, ale również zgadywała nazwy zawodów, których będą się uczyć. Opowiedziała o swoim hobby i zainteresowaniach. Poznała również regulamin hufca, ofertę edukacyjną i kulturalno- oświatową. Komendant Marta Augustyn przedstawiła uczestnikom ich prawa i obowiązki wynikające ze statusu pracownika młodocianego. Zwróciła uwagę również na bezpieczeństwo młodych ludzi zarówno w szkole, na praktyce, ale także podczas korzystania z zajęć w hufcu. Szczególną uwagę poświęciła ,,bezpieczeństwu w sieci” podczas korzystania z internetu. W drugiej części spotkania uczestnicy wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego.
Tekst: Marta Augustyn   Zdjęcie: Dorota Krawontka

25.08.2014 - Finał konkursu "Korpiele tradycją naszej wsi"
zobaczzobacz Podczas Dożynek Gminnych zorganizowanych w dniu 24 sierpnia w Skomielnej Białej odbyło się rozstrzygniecie konkursu zorganizowanego przez 6-36 Hufiec Pracy pod hasłem „Korpiele Tradycją Naszej Wsi”. Konkurs przebiegał w 2 kategoriach- na najokazalszego korpiela, w którym zwycięzcą została pani Teresa Spórna, oraz na najoryginalniejszą potrawę z karpiela w którym zwyciężył zespół „Cyrniawa” z Krzeczowa. Do konkursu przystąpiło 10 uczestników wśród nich osoby indywidualne i zespoły regionalne ze Skomielnej, Krzeczowa, Tenczyna i Lubnia. Uczestnicy przygotowali potrawy z korpiela wśród których, była zupa z korpiela, ciasto, placki pieczone na grillu, sałatka, smalec z korpielem. Potrawy zostały wystawione do degustacji na stole gastronomicznym podczas Dożynek. Wszyscy biorący udział w tym pierwszym organizowanym konkursie powracającym do tradycji Skomielnej otrzymali upominki w formie książek kucharskich oraz dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Lubień p. K. Szczepańca i Komendanta Wojewódzkiego OHP dr. J. Zajączkowską. Wyróżnienia piękne ozdobne drewniane kasetki ufundował Gminny Ośrodek Kultury. Swoje stoisko z potrawami mieli również uczestnicy hufca, którzy przygotowali wystawę fotograficzną pod hasłem „Od nasionka do karpiela” (brukwi) oraz informacje na temat uprawy korpiela. Młodzież aktywnie zaangażowała się w przygotowanie uroczystości. Pomagała w pracach porządkowych przy Remizie OSP, jak również służyła do obsługi w czasie dożynek m. in. częstowała gości kołaczami, plackiem drożdżowym i serem wiejskim ufundowanym przez Cukiernię Pychotka z Naprawy. Na dożynkach uczestnicy Hufca w formie materiałów reklamacyjnych informowali zebranych o rekrutacji do projektu Gwarancje dla młodzieży którego realizacja rozpocznie się już we wrześniu.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn.

19.08.2014 - Korpiele tradycją naszej wsi!
zobaczzobaczKultywując tradycje regionalne i pamiętając o historii wsi Skomielna Biała uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w realizacji lokalnego projektu pod hasłem "Korpiele Tradycją Naszej Wsi”. Jak mówią źródła dotyczące Skomielnej Białej w XIV wieku mieszkańcy naszej wsi zajmowali się w większości rolnictwem. Jednym z warzyw, które uprawiano były korpiele, które mają wartości odżywcze i wysoką zawartość witaminy C, B1,B2 i soli mineralnych. Ich rozwojowi sprzyjał klimat i uprawa ich nie wymagała dużych nakładów finansowych. Na polach gdzie popatrzył rosły korpiele dlatego mieszkańców nazwano Korpielorzami. Z korpiela przygotowywano różne potrawy, sałatkę z korpiela, zupę korpielową, kotlety z korpiela. Korpiele też opiekano na blachach. Wiosną uczestnicy pod czujnym okiem kadry przygotowali poletko pod uprawę i zasadzili nasiona korpiela. Przez okres trzech miesięcy pielęgnowali je, dbali by chwasty nie zagłuszyły wyrastające pędy, okopywali, jak było sucho to podlewali. Rozwijające się warzywo fotografowali, a z różnych źródeł szukali wiadomości dotyczących zarówno samych korpieli jak i możliwości przygotowania różnych potraw. Hufiec Pracy wspierany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu, ogłosił również konkurs który będzie finałem projektu,  a wyniki jego ogłoszone będą na Dożynkach Gminnych w dniu 24.08.2014 r. Konkurs przebiegał będzie w dwóch kategoriach na największego wyhodowanego korpiela i najbardziej oryginalną potrawę z korpiela. Na Dożynki również uczestnicy Hufca Pracy przygotowują wystawę fotograficzną pod hasłem "Korpiele Tradycją Naszej Wsi” oraz wystawią stoisko z potrawami z korpiela, którymi będą częstować gości Dożynek i mieszkańców Skomielnej Białej.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

14.08.2014"Cudowna moc kwiatów i ziół"
zobaczzobaczPiękna, słoneczna pogoda zachęciła uczestników 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej do wzięcia udziału w akcji "Zbieramy zioła i robimy bukiety”. Pomysł zrodził się podczas spotkań w budynku hufca na które w okresie wakacji przychodziła młodzież. Kultywując tradycje obchodów religijnego święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zwanego świętem "Matki Boskiej Zielnej”, które obchodzone jest 15 sierpnia postanowili pójść na pobliskie pola i łąki, by "wyzbierać piękno”, które dała natura. Następnie w budynku hufca pod czujnym okiem wychowawcy przygotowali strojne, kolorowe bukiety rozmawiając na temat gatunków i cudownej mocy ziół i kwiatów. Przy okazji korzystając z internetu wyszukali różne wiadomości dotyczące nazw roślin. Bukiety poświęcą podczas Mszy Świętej 15 sierpnia i zaniosą do swoich domów.
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

zobacz11.08.2014 - "Zadbaj o swoją wieś"
Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej także w okresie urlopowym, w czasie wakacji wolnych od nauki w szkole dbają o czystość swojej wsi.
W piątek 8 sierpnia pod opieką p. Marty Augustyn wzięli udział w akcji sprzątanie przystanków na drodze krajowej K-28 kierunek Skomielna Biała - Rabka Zdrój oraz dwóch przystanków na drodze zwanej Zakopianką. Podczas rozmów uczestnicy hufca zwrócili uwagę, iż odnowione przystanki za Zakopane i Kraków są teraz bardziej zadbane. Jak tabliczki informują nie wolno na nich rozwieszać żadnych ogłoszeń czy informacji, ludzie też jakby mniej zostawiają reklamówki pełne śmieci. Wiaty przystankowe są teraz czyste i schludne. Problem pojawia się na przystankach przy drodze krajowej E 28, które są oklejone miejsce w miejsce różnymi reklamami i informacjami często przez innych zrywane zaśmiecają teren. Jest też w dalszym ciągu problem z reklamówkami śmieci przynoszonymi z domów (obierki z ziemniaków, inne pozostałości). Aż dziw bierze, iż segregacja śmieci i możliwość wywozu nieczystości nie może nauczyć ,,niektórych” dbania o czystość i ekologię w swojej wsi. Młodzież zwróciła również uwagę na pas zieleni, który istnieje od czasu ułożenia chodnika dla pieszych. O część tego pasa zieleni dbają mieszkańcy sąsiadujący z nim poprzez chodnik, jest jednak spory kawałek, gdzie przerośnięta koniczyna kładzie się już prawie na drogę. Uczestnicy stwierdzili, iż tak jak dbają o czystość przystanków mogliby dbać o pas zieleni, potrzebna tylko kosiarka i paliwo do niej. I w tej sprawie postanowili w najbliższym czasie pójść do pana Wójta i negocjować warunki współpracy.
Trzeba zaznaczyć, iż uczestnicy hufca dbając o środowisko swojej wsi działają w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Komendantem Wojewódzkim OHP dr Jolantą Zajączkowską, a Wójtem Gminy Lubień p. Kazimierzem Szczepańcem. Za swoją pracę otrzymują dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej: wycieczek, wyjazdów czy bieżącej działalności. Inicjatywa godna poparcia nie tylko uczy, ale i wspiera.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

zobacz4.08.2014 -  Za wolność naszą i waszą
W dniu 1 sierpnia 2014 r. uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy wzięli udział w zajęciach upamiętniających 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 100 rocznicę wybuchu I Wojny Światowej. Zajęcia miały na celu przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących tak ważnych wydarzeń historycznych z 1914 oraz 1944 roku. Uczestnicy obejrzeli film pt. "Powstanie Warszawskie” będący kroniką wydarzeń z dnia 1 sierpnia 1944 r. W dalszej części spotkania młodzież wykonała gazetkę pamięci składającą się ze zdjęć i informacji uzyskanych z internetu. O godzinie 17.00 młodzież udekorowała budynek hufca biało-czerwoną flagą ku pamięci poległych powstańców, jednocząc się ze wszystkimi dla których ważne są karty historii. Wspólna refleksja nad poświęceniem, odwagą i zaangażowaniem Walczących o wolność sprawiła, że uczestnicy mogli zrozumieć trud Powstania Warszawskiego oraz losy Warszawy i jego mieszkańców.
Tekst i zdjęcie: Dorota Krawontka, Joanna Spyrka

zobacz29.07.2014 - "Gwarancje dla młodzieży" w Skomielnej Białej
W dniu 28 sierpnia w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy odbyło się spotkanie chętnych uczestników do projektu realizowanego przez Ochotniczy Hufiec Pracy ,,Gwarancje dla młodzieży”- unijnej inicjatywy mającej na celu pomoc młodym ludziom w zdobyciu kwalifikacji i znalezieniu zatrudnienia. Wsparcie adresowane jest przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Młodzież bezrobotna, nieucząca się dla której udział w projekcie jest szansą na znalezienie się na rynku pracy, wypełniła wstępną ankietę na podstawie której komisja rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie ,,Równi na rynku pracy” (dotyczy obszaru II Aktywizacji osób-wiek 18-24) i wysłuchała informacji dotyczących form wsparcia które uzyska beneficjent projektu.
A będzie to poradnictwo zawodowe, pedagogiczno-psychologiczne, szkolenie zawodowe, kurs prawa jazdy, staż zawodowy wraz ze stypendium dla uczestników, nauka aktywnego poszukiwania pracy, trening umiejętności personalnych. Rozpoczęcie projektu przewidywane jest od miesiąca września i trwać on będzie do 31.12.2015 roku. W Skomielnej Białej realizować go będą dwie grupy 15 osobowe. Wśród zebranych uczestników widać było zainteresowanie, choć po wstępnej selekcji jednak nie wszyscy kwalifikują się do udziału w nim, gdyż nie spełniają kryteriów np. wiekowego. W projekcie mogą brać udział osoby które mają ukończone 18 lat i nie ukończone 25 rok życia. Rekrutacja do projektu jeszcze trwa. Chętni mogą zgłaszać się do hufca pod numerem (18) 2687134.
Tekst: Marta Augustyn     Zdjęcie: Agnieszka Firek

zobacz8.07.2014 - Spotkanie w Lubniu
W budynku Urzędu Gminy Lubień odbyło się spotkanie Komendanta Wojewódzkiego OHP dr Jolanty Zajączkowskiej z Wójtem Gminy Lubień p. Kazimierzem Szczepańcem dotyczące współpracy OHP i Gminy Lubień. Pani Komendant dr Jolanta Zajączkowska złożyła serdeczne podziękowania Wójtowi p. Kazimierzowi Szczepańcowi za wszelką pomoc i wsparcie na rzecz organizowanego XIV Konkursu Papieskiego ,,Kanonizacja Jana Pawła II”, którego inauguracja odbyła się w Wadowicach 12 czerwca, ale także za owocną współpracę i działanie na rzecz 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy, który swoją siedzibę ma na terenie gminy Lubień. W trakcie spotkania omówiona została realizacja porozumień zawartych pomiędzy Małopolską Wojewódzką Komendą OHP reprezentowaną przez dr Jolantę Zajączkowską, a Wójtem Gminy Lubień, oraz realizowanych w ramach nich wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw. Pan Wójt Kazimierz Szczepaniec zwrócił uwagę na ogromną potrzebę działania jednostki OHP na terenie Gminy Lubień i bogatą ofertę jaką daje 6-36 ŚHP młodzieży- uczestnikom OHP.

Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

zobacz1.07.2014 - Spotkanie absolwentów
W dniu 1 lipca do budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej zostali zaproszeni tegoroczni absolwenci, którzy przez okres trzech lat kształcili się w ramach OHP w zawodach fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz. 27 czerwca odebrali oni świadectwa ukończenia szkoły, a niektórzy z nich przystąpili już do egzaminu, inni przynieśli niezbędną dokumentację i zostaną zgłoszeni do egzaminu czeladniczego. młodzież wysłuchała informacji dotyczącej możliwości udziału w projekcie który będzie realizowany „Gwarancje dla młodzieży” – „Równi na rynku pracy”. Niektórzy wyrazili chęć udziału w tej formie wsparcia. Poznali również ofertę zajęć organizowanych w hufcu w okresie pierwszych tygodni wakacji. Uczestnicy mieli okazję rozmowy ze sobą i wymiany doświadczeń z pobytu na praktyce. Wypełnili również ankietę absolwenta. Ich pobyt w hufcu dobiegł końca, ale zgodnie stwierdzili, iż będą odwiedzać hufiec i w dalszym ciągu brać udział w jego działalności lokalnej, wspierając różne inicjatywy i zadania.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

zobacz30.06.2014 - Podsumowanie programu "Niech nasza droga będzie wspólna"
W 6-36 Środowiskowym Hufcu Pracy w Skomielnej Białej zakończono realizację programu ,,Niech nasza droga będzie wspólna…”, będącego modułem wojewódzkiego programu ,,Kanonizacja Jana Pawła II- Patrona OHP”. W ramach zaplanowanych działań młodzież uczestniczyła w zajęciach poświęconych osobie Świętego Jana Pawła II. Celem których było kształtowanie wśród młodych ludzi postaw uczciwości, wrażliwości na los innych oraz silnej woli, odwagi i honoru. W czasie trwania programu młodzież obejrzała wystawę przedstawiającą najważniejsze wydarzenia z przebiegu pontyfikatu Ojca Świętego. W formie prezentacji multimedialnej poznała dzieciństwo oraz lata młodzieńcze Wielkiego Polaka. Uczestnicy hufca w Skomielnej Białej wzięli udział w uroczystościach związanych z kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II. Natomiast grupa wychowawcza w Zakopanem zwiedzała Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Podsumowaniem podjętych działań było wykonanie przez młodzież wystawy w budynku hufca. Książki, artykuły, zdjęcia, oraz różne inne pamiątki związane z osobą Świętego Jana Pawła II znalazły się wśród ekspozycji. Życzenia bezpiecznych i aktywnie spędzonych wakacji zakończyły spotkanie.
Tekst: Joanna Spyrka      Zdjęcie: Marta Augustyn

zobacz30.06.2014 - 6-36 SHP podsumowuje rok i wyróżnia najlepszych
W dniu 27 czerwca w budynku 6-36 SHP w Skomielnej Białej odbyło się uroczyste podsumowanie roku szkoleniowego 2013/2014. Na spotkanie zostali zaproszeni uczestnicy, którzy wyróżnili się przez cały rok szkolny. Wśród nich byli tacy, którzy zdobyli czołowe miejsca w konkursach i zawodach zorganizowanych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim ale także działali aktywnie w przedsięwzięciach Rady Młodzieży i tworzyli inicjatywy w lokalnym środowisku. Do najbardziej aktywnych w mijającym roku szkoleniowym należeli: Justyna Surówka Urszula Wojdyła, Daniel Miśkowiec, Piotr Wyka. Wszyscy zaproszeni uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki oraz wysłuchali życzeń i wskazówek dotyczących bezpiecznego spędzenia wakacji. Poznali również ofertę zajęć hufca w okresie wakacji. W tym również dniu odbyło się zakończenie roku szkoleniowego w gimnazjum w Zakopanem gdzie 21 absolwentów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. Młodzież ta przez okres kształcenia odbywała przyuczenie do wykonywanej pracy w zawodach kucharz sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych w ramach OHP. Na zakończenie przygotowano przedstawienie pt. Wakacje. Ten mijający rok był rokiem wytężonej pracy, pełnej radości i sukcesów młodzieży ale i czasem realizowania w hufcu przedsięwzięć i działań w których chętnie brali udział uczestnicy OHP.
Tekst: Marta Augustyn      Zdjęcia: Dorota Krawontka

zobacz18.06.2014 - "Kartka z kalendarza"
Uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej w ramach realizacji innowacji "Kartka z kalendarza' wzięli udział w grze terenowej na górę Luboń Wielki, która miała charakter "podchodów”. W grze wzięły udział dwie kilkuosobowe drużyny. Zadaniem pierwszej grupy było wyznaczenie trasy poprzez umieszczenie za pomocą umownych znaków zadań do wykonania dla grupy drugiej w wybranych miejscach pieszej wędrówki. Druga drużyna wyruszyła na szlak z półgodzinnym opóźnieniem. Zadaniem młodzieży było odnalezienie wyznaczonych punktów oraz sukcesywne wykonanie zadań: udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące historii, rozpoznania znanych osób na zdjęciach, wymyślenia hasła na wybory z 1989 roku oraz odszukania na całej trasie liter, które później połączone utworzą hasło. Po dotarciu do schroniska każdy rozwiązał test z zakresu wiedzy historycznej. Uczestnicy, którzy uzyskali największą ilość punktów otrzymali wylosowane przez siebie nagrody. Realizacja innowacji w sposób niekonwencjonalny i niecodzienny miała na celu przekazanie młodzieży historycznej wiedzy z historii Polski, a szczególnie roku 1989. Młodzież poznała wiadomości dotyczące powstania Solidarności i jej działania. Rozmawiała na temat rozumianej dzisiaj przez młodzież wolności oraz patriotyzmu jako wartości, która zawsze pozostanie nieodłącznym elementem każdego Polaka.
Tekst: Joanna Spyrka       Zdjęcie: Alina Macioł

zobacz13.06.2014 - Z wizytą u Gaździny Podhala
Uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej włączyli się w obchody IV Małopolskich Dni Świętego Jana Pawła II pod hasłem "Niech nasza droga będzie wspólna". Młodzież zwiedzała Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala zwanej "Gaździną Podhala" w Ludźmierzu. W czasie zwiedzania Ogrodu Różańcowego uczestnicy na dłuższą chwilę zatrzymali się przy pomniku Jana Pawła II, który przypomina o obowiązku modlitwy za Ojca Świętego. Następnie w Muzeum Podhalańskim im. Cz. Pajerskiego w Nowym Targu uczestnicy obejrzeli wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II pt. "Jan Paweł II - miasto Nowy Targ: przeszłość i obecność". Wystawa ukazywała liczne, cenne pamiątki należące do Ojca Świętego, między innymi: ornat, piuskę, mitrę oraz krzyż pektoralny. Dodatkową atrakcją było zwiedzenie wystaw przedstawiających tradycyjną ceramikę podhalańską, kuśnierstwo, tkactwo, bednarstwo i snycerstwo oraz kowalstwo i stolarstwo. Podczas zwiedzania ważnych miejsc związanych z życiem i pontyfikatem Świętego Jana Pawła II uczestnicy pogłębili swoją wiedzę nie tylko na temat Ojca Świętego, ale również mieli możliwość poznać ciekawe miejsca regionu Podhala.
Tekst: Joanna Spyrka      Zdjęcie: Dorota Krawontka

zobacz10.06.2014 - Zbiórka odzieży
Pamiętając o innych uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej, już po raz kolejny włączyli się aktywnie do akcji zbiórka odzieży używanej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”. Przedstawiciele Rady ogłosili zbiórkę wśród młodzieży i odzew był imponujący. Każdy przyniósł coś z odzieży już nie używanej, która może przydać się innym tym najbardziej potrzebującym. Podczas segregowania ubrań uczestnicy rozmawiali na temat współczesnego świata, zwrócili uwagę iż nikt nie może być obojętny na potrzeby innych. Czasami wystarczy mały gest by sprawić radość drugiemu człowiekowi. A to przecież takie ważne.
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

zobacz6.06.2014 - Dzień Uczenia się
Z okazji Małopolskiego Dnia Uczenia się uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w wycieczce do Muzeum Przyrodniczego Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem, gdzie oglądali ekspozycje o tematyce górskiej i przyrodniczej. Zapoznali się z informacjami na temat różnych gatunków drzew i krzewów oraz zwierząt żyjących na terenie Parku Narodowego. Duże zainteresowanie wśród młodzieży wzbudziła wystawa zbiorów Zofii i Witolda Paryskich, w skład której wchodziły między innymi książki, czasopisma, mapy, fotografie i karty pocztowe. W tym też dniu młodzież udała się do Filii Biblioteki Gminnej w Skomielnej Białej gdzie wzięła udział w warsztatach prezentujących możliwości wyszukiwania informacji oraz zasoby biblioteki tradycyjnej i cyfrowej. Warsztaty nosiły nazwę „Od biblioteki tradycyjnej, do biblioteki cyfrowej”. Uczestnicy po raz pierwszy wzięli udział w Małopolskim Dniu Uczenia się, który ma na celu nie tylko wzbogacanie wiedzy i umiejętności ale również nabycie kompetencji społecznych.
Tekst: Marta Augustyn      Zdjęcia: Dorota Krawontka 

zobacz29.05.2014 - "Bezpiecznie w górach"
Dzisiaj uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez instruktorów GOPR w Rabce Zdrój pod tytułem "Bezpiecznie w górach”. Szkolenie miało na celu przygotowanie młodzieży do bezpiecznego wędrowania po górach oraz zapoznania z pracą ratowników górskich, a także propagowanie turystyki górskiej oraz aktywnego wypoczynku na łonie przyrody. Program składał się z 3 części. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy wzięli udział w zajęciach w budynku Stacji Centralnej GO GOPR, gdzie poznali zasady bezpiecznego wędrowania po górach, a także zachowania w sytuacjach ekstremalnych (burza, załamanie pogody, wypadek). Zajęcia praktyczne obejmowały przejażdżkę quadami oraz zajęcia na ściance wspinaczkowej. Uczestnicy mieli okazję spróbować swoich sił, poznać podstawowe zasady podczas wspinaczki. Część terenowa obejmowała wyjście w góry wraz z przewodnikiem. Grupa wyruszyła z Rabki i szlakiem czerwonym udała się na górę Maciejową 812 m.n.p.m. do Bacówki PTTK. W czasie przejścia brała udział w zajęciach praktycznych z topografii gór i orientacji w terenie, a także nauki udzielania pierwszej pomocy i wzywania GOPR w czasie wypadku w górach. Szkolenie było nie tylko dobrą formą spędzania wolnego czasu, ale również pokazało trudną i odpowiedzialną pracę ratowników górskich.
Tekst: Marta Augustyn,    Zdjęcie: Alina Macioł

zobacz20.05.2014 - Uroczystość związana z kanonizacją Jana Pawła II
W dniu 20 maja 2014 roku uczestnicy z 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w uroczystościach związanych z kanonizacją Jana Pawła II w Starym Sączu i w Klasztorze Sióstr Klarysek. Młodzież uczestniczyła we Mszy Św., a następnie w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari obejrzeli montaż słowno-muzyczny „Św. Jan Paweł II Nauczyciel wiary”. Montaż przygotowała młodzież z 6-34 ŚHP ze Starego Sącza.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek OHP województwa małopolskiego i były one nie tylko formą przeżycia duchowego, ale również integracją młodzieży z różnych zakątków województwa.
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

zobacz15.05.2014 - Z wizytą w Ojcowie
14 maja br. uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy z grupy wychowawczej w Zakopanem wybrali się do Plenerowego Ośrodka Profilaktyki Problemowej w Ojcowie. Wyjazd został zorganizowany w ramach programu "S.O.S- nie jesteś sam” będącego modułem programu wojewódzkiego ,,Bądźmy lepsi”. Wspólna, wielogodzinna wycieczka uczestników przez Dolinę Prądnika, zgodnie z założeniami programu, symbolizowała drogę do dorosłości. Była to wędrówka, która zmuszała do zastanowienia się nad istotą człowieczeństwa, sensem i celem życia. Zajęcia nawiązywały do historii neandertalczyka, jednocześnie poruszały tematy bardzo aktualne dla współczesnego człowieka. Odbywały się w Ojcowskim Parku Narodowym, na szlakach turystycznych, zamku, w Jaskini Łokietka oraz w zrekonstruowanej wiosce z pradziejów- tytułowej "Archezji – osadzie praojców”. Prowadzący w czasie zajęć  integrowali grupę przy okazji rozbudzając zainteresowania i podpowiadając sposoby na twórcze spędzanie wolnego czasu. Zajęcia profilaktyczne oparte były na treningu: podejmowania przemyślanych, właściwych decyzji życiowych, wyboru pozytywnych wzorców godnych naśladowania, właściwego odczytywania znaków i przekazów, właściwej oceny własnych możliwości, akceptacji siebie i budowania dobrych relacji z innymi. W wiosce z pradziejów uczestnicy spędzili wspólnie czas przy ognisku.
Tekst i zdjęcie: Dorota Krawontka

zobacz12.05.2014 - Udział w konferencji
W dniu 10 maja komendant 6-36 ŚHP Marta Augustyn wzięła udział w III Interdyscyplinarnej Naukowej Konferencji pod hasłem "Współczesne wychowanie dzieci i młodzieży w obliczu zmian”. Konferencja zorganizowania została w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach wydział Zamiejscowy w Myślenicach. Patronat honorowy objął Poseł na Sejm RP. Marek Łatas, Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal, Komendant PP w Myślenicach mł. insp. Artur Święch oraz Dziekan Wydziału Pedagogicznego w Kielcach Jolanta Góral Półrola. Celem głównym Konferencji była próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie związane z współczesnymi metodami wychowania dzieci i młodzieży w kontekście zmian edukacyjnych, społecznych kulturowych, oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia, wychowania i kreowania poczucia bezpieczeństwa w aspekcie pracy pedagogów. Obrady panelowe dotyczyły:
-Wpływu globalizacji na kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży oraz negatywne zjawiska społeczne.
- Patologie społeczne i programy profilaktyczne
- Aksjologiczne podstawy wychowanie dzieci młodzieży
Komendant Hufca Marta Augustyn podczas obrad plenarnych przedstawiła referat w formie prezentacji multimedialnej na temat OHP jako instytucja wspierająca wychowanie. Omówiła szeroki zakres działań Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej. Dużo uwagi w swojej wypowiedzi poświęciła projektowi „Gwarancje dla młodzieży”
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

zobacz12.05.2014 - Regionalny Dzień Europejski
W 6-36 Środowiskowym Hufcu Pracy w Skomielnej Białej zorganizowano Regionalny Dzień Europejski połączony z Dniem Otwartym Hufca. Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zaproszeni zostali uczniowie III klas gimnazjum uczęszczający do szkół z terenu Gminy Lubień, uczestnicy i absolwenci hufca oraz pracodawcy. Tego dnia gimnazjaliści mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej oferty edukacyjnej jednostki hufca. Młodzież została zapoznana z realizowanymi w hufcu programami oraz szeroko pojętą działalnością. Zaprezentowany został również nowy program dofinansowany ze środków unijnych ,,Gwarancje dla młodzieży”. Następnie uczestnicy hufca z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej pojechali do Rabki Zdrój, gdzie poznali inwestycje dofinansowane ze środków unijnych. Młodzież zwiedziła takie obiekty jak: pijalnię, tężnię solankową, muszlę koncertową oraz Park Zdrojowy. Promocję OHP w Skomielnej Białej zakończyło spotkanie kadry hufca z zaproszonymi pracodawcami, na którym omówione zostały zasady rekrutacji na nowy rok szkoleniowy oraz przedstawienie dotychczasowej działalność hufca.
Tekst: Marta Augustyn,    Zdjęcie: Alina Macioł

zobacz6.05.2014 - "Śpiewać każdy może...."
W budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbyły się eliminacje wewnętrzne uczestników hufca do Festiwalu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Uczestników OHP ,,Wiosna Kulturalna 2014”. Przedstawiciele Samorządu Młodzieży dokonali wyboru prac plastycznych, które uczestnicy wykonali w ramach zajęć pozalekcyjnych pod kierunkiem wychowawcy. W ramach form muzycznych Urszula Wojdyła i Ewelina Sendor będą reprezentować hufiec na Festiwalu w Trzebini występując z piosenką religijną "Ty tylko mnie poprowadź".
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

zobacz25.04.2014 - Taki duży, taki mały może świętym być
Wczoraj uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej rozpoczęli przygotowania do zbliżającej się kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach realizacji programu "Niech nasza droga będzie wspólna" będącego modułem programu wojewódzkiego ,,Kanonizacja Jana Pawła II- patrona OHP”. W czasie zajęć wychowawczych obejrzeli prezentację, która przybliżyła im życie, przeszło dwudziestoletni pontyfikat, oraz drogę do świętości Jana Pawła II. Uczestnicy wykonali również gazetkę przedstawiającą postać patrona OHP, po czym wspólnie ułożyli motto "Taki duży, taki mały może świętym być". Na zakończenie spotkania uczestnicy wraz z wychowawcą pojechali do Rabki Zdrój, gdzie znajduje się pomnik Jana Pawła II. Przedstawiciele Rady Młodzieży zapalili pamiątkowe znicze przed pomnikiem papieża oraz oddali się chwili zadumy i modlitwy dziękując Ojcu Świętemu za każde przesłanie, słowa otuchy oraz nieustanny dialog z młodymi ludźmi.
Tekst: Joanna Spyrka,  Zdjęcie: Marta Augustyn

zobacz22.04.2014 - Dzień Ziemi
W dniu 22 kwietnia 2014 roku uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w działaniach związanych z Dniem Ziemi, który obchodzony jest właśnie w tym dniu. Po spotkaniu w hufcu na którym została poruszona tematyka związana z ochroną środowiska wyszli w teren i zadbali o porządek nie tylko w okolicach przystanków, ale również sprzątali przydrożne rowy na drodze krajowej 28 oraz przy Zakopiance. Następnie wzięli udział w sadzeniu drzewek iglastych. Uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy dbają o środowisko przez cały rok realizując program "Zadbaj o swoją wieś”. 
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

zobacz18.04.2014 - Konkurs palm i pisanek wielkanocnych
W Wielki Piątek w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy odbył się konkurs palm i pisanek wielkanocnych. Młodzi Skomielnianie przygotowali 25 palm i 30 pisanek. Wszystkie były piękne, kolorowe i ozdobione z pomysłem. Dlatego każdy uczestnik otrzymał słodką paczkę na Święta Wielkanocne. Piękna i słoneczna pogoda wprowadziła wszystkich w nastrój radosnego oczekiwania na Zmartwychwstałego Chrystusa. W przygotowaniu konkursu i pielęgnowaniu tradycji w formie wolontariatu pomagali uczestnicy hufca, którzy również otrzymali świąteczną paczkę.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

zobacz14.04.2014 - Palma Wielkanocna
Podtrzymując tradycje Świąt Wielkanocnych uczestnicy 6-36 ŚHP w Skomielnej Białej w ramach inicjatywy samorządowej wykonali 8 metrową palmę. Spotykając się na zajęciach popołudniowych przygotowywali kwiaty i wstążki z bibuły, a z domów przynieśli bukszpan i bazie. Inicjatywę młodzieży wsparły gospodynie ze Skomielnej Białej, które pomagały w wykonaniu kwiatów i uczyły młodzież tego kunsztu ,opowiadając przy tym o tradycjach związanych z tymi pięknymi świętami. W Niedzielę Palmową uczestnicy niosąc palmę udali się do kościoła , gdzie wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej, a następnie w konkursie ogłoszonym przez Księdza Proboszcza, na najpiękniejszą ręcznie wykonaną palmę. Z pośród wszystkich, palma wykonana przez uczestników wyróżniała się nie tylko wysokością ale, również bogactwem kwiatów wykonanych z kolorowych bibuł. Po konkursie, gdzie została wyróżniona pozostała w kościele i ozdobiła jego centralną część. Udział młodzieży w konkursie palm jest jednym z elementów realizowanego przez hufiec programu autorskiego z edukacji regionalnej pod hasłem „ Kształtując tożsamość” w ramach którego ogłoszony jest również konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie paczek ze słodyczami nastąpi w Wielki Piątek.
Tekst i zdjęcia M. Augustyn.

zobacz9.04.2014 - Królewska Góra
Dnia 8 kwietnia 2014 roku uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej wyruszyli niebieskim szlakiem na wzniesienie zwane „Królewską Górą” znajdujące się w miejscowości Rabka- Zaryte. Wycieczka została zorganizowana w ramach realizacji autorskiego programu „Niebieski, żółty, czerwony, zielony” z zakresu edukacji turystyczno- krajoznawczej. Program przewiduje również zorganizowanie dla uczestników kursu udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia „W górach bezpiecznie”. Młodzież weźmie także udział w V Beskidzkim Rajdzie Szlakami Walk o Niepodległość oraz w Młodzieżowym Zlocie Turystycznym. Główną atrakcją wycieczki było wyjście na wieżę widokową znajdującą się na Polczakówce. Uczestnicy po dotarciu na taras widokowy znajdujący się u szczytu wieży mogli podziwiać widok rozpościerający się na okoliczne góry: Gorce, Beskid Wyspowy, Pasmo Babiogórskie oraz Tatry. W przerwie pieszej wyprawy uczestnicy zostali zapoznani z zasadami zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej oraz z ogólnymi zasadami pobytu na szlakach turystycznych.
Tekst: Joanna Spyrka   Zdjęcie: Alina Macioł

zobacz7.042014 - "Książka i Róża"
Po raz kolejny uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy przyłączali się do akcji zbierania książek organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie w ramach Małopolskich Dni Książki "Książka i Róża”. Młodzież zaangażowała się w akcję przynosząc do budynku hufca stare niepotrzebne podręczniki, oraz książki które dostali od ludzi, do których zwrócili się z apelem. Udział w akcji ma służyć rozwojowi czytelnictwa, które jest tak mało popularne wśród współczesnej młodzieży. Książki zostaną przekazane do organizatora przedsięwzięcia. „Książka i Róża” to nie jedyna akcja w której bierze udział młodzież z hufca. Uczestnicy zbierają makulaturę w tym kolorowe gazety, plastikowe korki i etykiety od herbat. Ponadto co jakiś czas włączają się w zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego a także niepotrzebnych opon. Są otwarci niemal na wszystkie wyzwania, które ogłaszają instytucje dbające o środowisko i codzienne życie.
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

zobacz5.04.2014 - Hufcowy turniej w tenisa stołowego
Dnia 4 kwietnia 2014 roku uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w hufcowym turnieju tenisa stołowego, celem którego było wyłonienie najlepszych uczestników do Wojewódzkich Mistrzostw OHP w Tenisie Stołowym. Mecze zostały rozegrane metodą każdy z każdym. W czasie trwania rozgrywek uczestnicy prezentowali swoje umiejętności sportowe, pojedynki były rozgrywane na wysokim poziomie. Sędzią turnieju był wychowawca p. Zdzisław Kościelniak. Rywalizacja sportowa przebiegała na zasadach fair-play. Uczestnicy Piotr Barglik, Dawid Jankoś, Alicja Wrzeszczak oraz Weronika Rusin będą reprezentować hufiec na Wojewódzkim turnieju tenisa stołowego.
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

zobacz3.04.2014 - Inicjatywa samorządowa młodzieży
Uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej od 10 lat dbają o czystość swojej miejscowości realizując program „Zadbaj o swoją wieś”. W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Lubień p. K. Szczepańcem, a Wojewódzkim Komendantem OHP dr J. Zajączkowską nasza młodzież bierze udział w cyklu zajęć o tematyce ekologicznej, a także porządkuje wyznaczone tereny. Wśród miejsc o które dbają jest 5 przystanków autobusowych przy DK 28 Skomielna Biała – Rabka, oraz 2 przystanki na trasie E 77 z Krakowa do Zakopanego. Od tego roku przystanki te w ramach prac przy drodze zostały wyremontowane, w środku wiat położono kostkę brukową, którą dużo łatwiej jest utrzymać w czystości. Do niedawna przystanki były zwykłym klepiskiem trudnym do zadbania.
Jedynym problemem, który przeszkadza w utrzymaniu ładu i porządku w tych miejscach jest oklejanie przystanków różnymi plakatami i ogłoszeniami. Firmy reklamujące swoje usługi robią to nagminnie, jedni wieszają informację dotyczące swoich usług, inni chcąc naklejać swoje zrywają stare, poprzez co na przystankach, co rusz pojawiają się bałagan i śmieci. Uczestnicy po wnikliwej analizie problemu doszli do wniosku, że dla poprawienia stanu rzeczy dobrze byłoby zrobić przy przystankach tablice ogłoszeń, na których można byłoby rozwieszać plakaty i ogłoszenia nie zaśmiecając wiat przystankowych. W tym celu na spotkaniu w budynku hufca postanowili wystąpić do Wójta Gminy Lubień z prośbą o uzyskanie pozwolenia na zamontowanie tablic ogłoszeniowych przy tych przystankach. Następnie udali się do pracodawcy, który wyraził chęć współpracy przy wykonaniu tablic. Do końca marca 2014 r. udało się uczestnikom z pomocą instruktora praktycznej nauki zawodu wykonać i zamontować jedną tablice. Kolejne zaplanowano wykonać w miesiącach wakacyjnych. Podjęta inicjatywa samorządu uczestników hufca jest kolejnym przedsięwzięciem które ma pokazać, że młodzież jest aktywna i dba o środowisko.
Tekst i zdjęcie: Zdzisław Kościelniak

zobacz27.03.2014 - Rodzina rodzinie
Uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy spotkali się w budynku hufca, by wspólnie przygotować paczkę i wziąć udział w akcji „Rodzina Rodzinie” w ramach której zostanie przesłana paczka z artykułami spożywczymi na Ukrainę. Akcję organizuje Caritas Polska i diecezje parafialne - w Skomielnej Białej Parafia Św. Sebastiana. Młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy jako jedna wielka rodzina postanowiła przynieść do hufca produkty spożywcze i słodycze, które zostaną przekazane ks. Andrzejowi. Uczestnicy również postanowili napisać list do rodziny dla której przeznaczona jest pomoc, by nawiązać kontakt i może w przyszłości jeszcze bliżej poznać przyjaciół z Ukrainy. Udział w akcji jest kolejną inicjatywą samorządową w którą włączyła się młodzież. Pomoc, która wypływa z ich głębi serca jest przecież potrzebna rodzinom ukraińskim zagrożonym kryzysem ekonomicznym, poszkodowanym, niepewnym jutra. W latach 80- tych polskie rodziny otrzymywały wsparcie w postaci paczek. Wówczas to naszym rodzinom pomagały rodziny z Niemiec, Francji, Holandii. Jak powiedziała uczestniczka: „dziś przyszedł czas, byśmy my pomogli innym, ale również pamiętali o czasach przeszłych i naszej drodze do wolności”. Uczestnicy poznali zasady konkursu „2014! Młodzi dla wolności” organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Biblioteki Pedagogiczne deklarując również swój udział w konkursie poprzez wykonanie pracy plastycznej.
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

zobacz

25.03.2014 - "Złota myśl Jana Pawła II"
25 marca 2014 roku uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej w ramach realizacji programu „Niech nasza droga będzie wspólna” będącego modułem programu wojewódzkiego „Kanonizacja Jana Pawła II- patrona OHP” udali się do Izby Pamięci Jana Pawła II znajdującej się w miejscowości Lubień w tamtejszym gimnazjum. Uczestnicy mieli możliwość oglądania unikatowych zdjęć Papieża z Pielgrzymek do Polski, a także poznania dokumentów opisujących życie oraz przebieg pontyfikatu Jana Pawła II. Młodzież zwróciła szczególną uwagę na słowa papieża skierowane właśnie do ludzi młodych: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. W czasie zwiedzania izby uczestnicy zadeklarowali udział w XIV konkursie papieskim „Kanonizacja Jana Pawła II- edycja międzynarodowa” przedstawiając pomysły na wykonanie prac plastycznych oraz fotograficznych.
Tekst i zdjęcie: Joanna Spyrka

zobacz14.03.2014 - ŚHP stawia na praktykę
Uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej kształcący się w zawodzie murarz- tynkarz przystąpili do I etapu Wojewódzkiego Konkursu ,,Sprawny w Zawodzie-Bezpieczny w Pracy”. Konkurs składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polegała na wypełnieniu przygotowanych testów zawierających pytania z zakresu wiedzy zawodowej. Część praktyczna miała miejsce w Zakładzie Remontowo- Budowlanym u pana K. Marszałka w Krzeczowie. Uczestnicy mieli za zadanie wymurować ściankę z bloczków bazując na zdobytej wiedzy teoretycznej oraz wykorzystując umiejętności praktyczne. Nad przebiegiem I etapu konkursu czuwała komisja konkursowa, która składała się z instruktora praktycznej nauki zawodu oraz przedstawicieli z hufca. Wytypowani zostali najlepsi uczestnicy, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu teoretycznego oraz prawidłowo wykonali czynności praktyczne. Grzegorz Flaga oraz Kamil Spórna będą reprezentować hufiec na Wojewódzkim Konkursie.
Tekst i zdjęcie: Joanna Spyrka

12.03.2014 - Spotkanie z policjantem w Zakopanem
zobaczW dniu 12 marca uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy- grupa wychowawcza w Zakopanem w ramach programu profilaktyczno- resocjalizacyjnego S.O.S.- nie jesteś sam, który jest częścią składową programu wojewódzkiego ,,Bądźmy lepsi” wzięli udział w spotkaniu ze specjalistą ds. Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem p. Krzysztofem Waksmundzkim.
Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z Kodeksem Karnym, Kodeksem Wykroczeń, a przede wszystkim z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. Omówione  zostały zagadnienia z zakresu czynów zabronionych, przejawów demoralizacji, a także problematyki postępowania z nieletnimi naruszającymi normy prawne. W tym zakresie uczestnicy zostali zapoznani z możliwością zastosowania środków wychowawczych, stosowanych przez sądy oraz rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym. Ponadto policjant omówił występujące zagrożenia w środowisku nieletnich, jak alkohol, środki psychoaktywne, kradzieże, agresja i przemoc rówieśnicza itp. Bardzo ważnym elementem pogadanki był temat agresji rówieśniczej w szkole, na ulicy, ale też coraz częstszej cyberprzemocy. Prelekcja prowadzona przez służby mundurowe pozwoliła zrozumieć uczestnikom, że są osoby i instytucje które chętnie udzielą pomocy i wsparcia.
Tekst i zdjęcie: Joanna Spyrka

28.02.2014 - Spotkanie z historią
zobaczUczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej pod opieką kadry wychowawczej w dniu 28 lutego wyruszyli godzinnym szlakiem turystycznym na górę Szczebel. Wycieczka została zorganizowana w celu uczczenia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzonego 1 marca. Po dotarciu na szczyt góry uczestnicy zapalili pamiątkowy znicz pod krzyżem upamiętniającym wydarzenia z lat 1945-1955r oddając hołd żołnierzom o niezłomnej postawie patriotycznej. Uczestnicy zrozumieli jak ważna jest historia oraz zachowanie pamięci o narodowych bohaterach. W czasie pieszej wędrówki uczestnicy mieszkający w różnych miejscowościach opowiadali o miejscach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne znajdujące się w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Poruszali tematykę „Wolności” związaną również z zaplanowanymi konkursami.
Tekst: Joanna Spyrka, zdjęcie: Alina Macioł

27.02.2014 - Słodko i kolorowo
zobaczCzwartek 27 luty obchodzony był w 6-36 Środowiskowym Hufcu Pracy jako „tłusty czwartek”. W godzinach popołudniowych budynek hufca odwiedzili uczestnicy OHP oraz młodzież środowiskowa by poddać się tradycji regionalnej „tłustego czwartku”. W czasie spotkania młodzież oprócz skosztowania pysznych pączków rozwijała swoje umiejętności i talenty wykonując z bibuły kolorowe kwiaty, które będą wykorzystane podczas ozdabiania palm wielkanocnych. W tym też dniu hufiec odwiedziły gospodynie wiejskie, które pod okiem instruktorki również uczyły się bibułkarskiego talentu. Zajęcia te miały na celu integrację pokoleń i wymianę doświadczeń w nawiązaniu do dawnych tradycji ludowych.
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

25.02.2014 - Dobro jako wartość
24luty-1 marca obchodzony jest jako „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” dlatego w ramach profilaktyki i resocjalizacji uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 25 lutego wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami policji starszym aspirantem p. Pawłem Rucińskim- Dzielnicowym Gminy Lubień oraz sierżantem sztabowym p. Piotrem Trabką. Podczas prezentacji multimedialnej poznali tematykę przemocy i agresji, oraz sposoby radzenia sobie z niewłaściwymi emocjami. Uczestnicy w czasie dyskusji z przedstawicielem policji wykazali się aktywnością i mądrym podejściem do nurtujących ich tematów wykazując przy tym niezwykłą wrażliwość na ludzkie problemy. Zrozumieli, iż nie można przejść obojętnie wobec czyjejś krzywdy, a słowa „Dobro zawsze powraca do człowieka” to dewiza na życie również we współczesnym, trudnym świecie.
zobacz Spotkanie poświęcone było również zakończeniu innowacji „Człowiek w świecie wartości i uczuć” realizowanej od września 2013 roku do lutego 2014 roku. Innowacja miała na celu rozwój osobowości każdego uczestnika poprzez kształtowanie jego własnego systemu wartości. Poprzez uzupełnienie ankiety ewaluacyjnej uczestnicy mogli dokonać samooceny z zakresu rozumienia poznanych na zajęciach wartości.
Po spotkaniu z młodzieżą zaproszeni gości przeprowadzili również szkolenie z kadrą opiekuńczo- wychowawczą, które miało na celu poszerzenie kompetencji pedagogicznych w zakresie przemocy i agresji wśród młodych ludzi oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom.
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

14.02.2014 - Już po feriach
Jak co roku i w tym 6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej w okresie ferii zimowych przygotował bogatą ofertą zajęciową dla uczestników OHP i młodzieży środowiskowej pod nazwą "Ferie na wsi 2014”. W dniach 3-14 luty pod patronatem hufca i opieką kadry wychowawczej można było skorzystać z wielu atrakcji i wziąć udział w licznych przedsięwzięciach. Uczestnicy hufca wzięli udział w wycieczce do Krakowa na film 3D "Hobbit” i wyjeździe do Myślenic na strzelnicę. zobaczCodziennie w charakterze wolontariatu młodzież pomagała w opiece nad dzieciakami korzystającymi z zajęć świetlicowych. Wspólnie pod fachowym okiem instruktorek wykonywali kartki świąteczne dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Rabce Zdrój, oraz kwiatki z bibuły jako dekoracje do świetlicy. Uczestnicy chętnie brali udział w zajęciach na hali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej, gdzie pod opieką kadry przygotowywali się do Regionalnych Halowych Mistrzostw OHP w Piłce Nożnej Chłopców, które miały miejsce 12 lutego br. w Brzeźnej. W ramach zajęć profilaktycznych wzięli udział w spotkaniu z Policjantem Powiatowej Policji w Myślenicach p. Szymonem Salą. Dużo uwagi poświęcono w czasie ferii zimowych współpracy pomiędzy Oddziałem Związku Podhalan w Skomielnej Białej, a Środowiskowym Hufcem Pracy. Młodzież z Zespołu "Korpiołki” działającego przy tym właśnie związku, spotykała się w hufcu na próbach zespołu przygotowując swój kolejny występ. Młodzież ta wyjechała również do kina w Krakowie na film w 3D "Skubani”. Uczestnicy OHP aktywnie włączyli się w realizację programu przygotowanego przez Lidera Klubu Pracy pod nazwą "Aktywne ferie- szansa na zatrudnienie” w ramach którego wzięli udział w cyklu zajęć warsztatowych na temat rynku pracy, predyspozycji do zatrudnienia na danym stanowisku oraz w spotkaniu z przedstawicielem firmy AVON, podczas którego mogli wykonać sobie makijaż lub fryzurę oraz także w spotkaniu Pracodawców, podczas którego mogli uczestniczyć w rozmowach i dyskusjach, dotyczących kształcenia pracowników młodocianych. Spotkanie walentynkowe 13 lutego przy słodkim pączku zakończyło miły feryjny czas. Zajęcia zorganizowane zostały dzięki wsparciu finansowemu Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Wójt Gminy Lubień i Gminna Komisja Rozwiązań Problemów Alkoholowych w Gminie Lubień.
Tekst: Marta Augustyn, zdjęcie: Dorota Krawontka.

11 lutego 2014 - Spotkanie z pracodawcami
zobaczW dniu 10 lutego w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy, zorganizowane zostało spotkanie informacyjno- podsumowujące, na które zostali zaproszeni pracodawcy szkolący uczestników OHP w ramach praktycznej nauki zawodu, oraz przedstawiciele szkół współpracujących z jednostką w Skomielnej Białej. Na zaproszenie przybyli Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubniu p. M. Szczepaniec, kierownik do spraw praktyk p. T. Zięba, oraz do spraw praktyk w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Jordanowie a także, 18 pracodawców z terenu Skomielnej Białej, Rabki-Zdrój, Mszany Dolnej. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Na wstępie komendant 6-36 ŚHP p. Marta Augustyn podsumowała działalność hufca w minionym roku, dziękując przy tym wszystkim którzy pomagają kształcić i wychować kolejne pokolenie młodych ludzi. Zwróciła uwagę na istniejącą dobrą komunikację, współpracę, bieżącą informację dotyczącą kształcenia i osiąganych efektów w nauce uczestników hufca. Natomiast p. Agnieszka Firek w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła tematykę dotyczącą uzyskania refundacji na kształcenie ucznia. Z kolei głos zabrała Dyrektor GZOS w Lubniu p. H. Gruszkowska, która omówiła formę ubiegania się o dotację za kształcenie pracownika młodocianego. Zwróciła uwagę na dokumentację, którą musi złożyć pracodawca przy składaniu wniosku do Gminy. Natomiast p. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubniu p. M. Szczepaniec przedstawiła nową formę egzaminu na kwalifikacje zawodowe. Na zakończenie pomiędzy pracodawcami i zaproszonymi gośćmi wywiązała się dyskusja. Pracodawcy w swoich wypowiedziach podkreślali ważność i potrzebę istnienia hufca i kadry wychowawczej, która poprzez swoje działania nie tylko przygotowuje młodzież do zatrudnienia, edukacji i funkcjonowania w społeczeństwie, ale również przeciwdziała wykluczeniu społecznemu wielu młodych ludzi.

5 lutego 2014 - Turniej strzelecki
zobaczW dniu 5 lutego uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w wyjeździe do Myślenic na strzelnicę sportową, aby rozegrać turniej strzelecki na najlepszego strzelca do tarczy z broni pneumatycznej. Z pośród siedmiu uczestników hufca najlepszymi okazali się Piotr Wyka, Konrad Jeleń i Wiktor Rapacz, którzy będą reprezentować hufiec na XII Wojewódzkich Mistrzostwach OHP w strzelaniu w dniu 7 lutego 2014 roku w Kętach. Wyjazd zorganizowany został dzięki wsparciu finansowanemu z Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie w ramach otrzymanych środków na realizację programu w okresie ferii zimowych i działalności kulturalno-oświatowej skierowanej do młodzieży z hufca.
Tekst: Marta Augustyn, zdjęcia: Dorota Krawontka

4 lutego 2014 - Spotkanie z policjantem
zobacz W dniu 4 lutego 2014r. uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu ze starszym aspirantem Szymonem Salą, asystentem ds. prawno- informacyjnych przy Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach. Celem prelekcji było uzyskanie przez młodzież niezbędnej informacji dotyczącej zachowania się podczas wycieczek i wypoczynku. Uczestnicy uzyskali informacje jak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do zjazdów na nartach, noszenia odblasków podczas poruszania się poboczem drogi i postępowanie w sytuacjach zagrożeń. Po spotkaniu 35 osobowa grupa uczestników pod opieką wychowawców udała się na autokarową wycieczkę do kina w Krakowie. Wyjazd zorganizowany został w ramach realizowanego programu „Ferie na wsi 2014”, którego celem jest aktywne zagospodarowanie czasu wolnego naszych uczestników.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

3 lutego 2014 - Zagospodarowanie czasu wolnego
zobacz W dniu 3 lutego 2014 roku uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy na rozpoczęcie programu Ferie na Wsi 2014 i zagospodarowanie czasu wolnego wzięli udział w zajęciach plastyczno-technicznych prowadzonych przez zaproszone instruktorki z Oddziału Związku Podhalan. Celem zajęć było poznanie różnych technik z zakresu rękodzieła artystycznego. Uczestnicy spotkania wykorzystując różnorakie elementy z materiału, kolorowego papieru, tworzyw sztucznych ozdabiali kartki. Po wykonaniu przynajmniej 100 kartek zostaną one przekazane Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rabce- Zdroju, które zorganizuje ich kiermasz. Uczestnicy jak w latach ubiegłych tak też w tym roku pomagają w formie wolontariatu podczas organizacji tego kiermaszu. Będzie on jednym z wielu przedsięwzięć realizowanych w ramach porozumienia o współpracy.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

29 stycznia 2014 - Na hali sportowej w Skomielnej Białej
zobacz 29 stycznia br. na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy wzięli udział w rozgrywkach piłki nożnej halowej, które były okazją do przygotowania młodzieży na Regionalne Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce Nożnej Chłopców. Odbędą się one w Brzeznej koło Nowego Sącza 12 lutego. Uczestnicy po zapoznaniu się z zasadami gry przystąpili do rozgrywek. W zawodach wzięło udział 18 uczestników, którzy podzieleni na drużyny rozgrywali mecze każdy z każdym. Sędziował nauczyciel, który na co dzień uczy wychowania fizycznego. Podczas przerw udzielał młodzieży cennych wskazówek, które pomogą im podczas zawodów regionalnych. Po zakończonych rozgrywkach wybrano zawodników: Szymon Bielarczyk, Piotr Wyka, Maksymilian Jeleń, Konrad Jeleń, Rafał Stolarczyk, Dawid Mastela, Daniel Nogawka i Maciej Bal, którzy będą reprezentować nasz hufiec na zbliżających się zawodach.
Tekst i zdjęcia: Zdzisław Kościelniak

22 stycznia 2014 - Współpraca z innymi daje szansę działania i rozwoju
zobacz 6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej swoją działalność opiera na szeroko pojętej współpracy z instytucjami działającymi na terenie naszej miejscowości. Od lat jest to kierunek pracy wychowawczej, w ramach której młodzi ludzie – uczestnicy OHP mogą nie tylko rozwijać się ale również wykazać, podczas realizacji dodatkowych zajęć swoja aktywność i chęć działania. Uświadomienie młodemu człowiekowi, faktu, że źle jest żyć tylko myśląc o sobie, że aby osiągnąć radość i satysfakcję z tego co się robi trzeba otworzyć się na potrzeby innych to trudne zadanie, tym bardziej w dzisiejszym zmaterializowanym świecie. Uczestnicy 6-36 ŚHP od początku roku kalendarzowego włączyli się w szeroko pojętą współpracę. W ubiegłym tygodniu przygotowywali zaproszenia na Spotkanie Opłatkowe Oddziału Związku Podhalan, a podczas niedzielnej imprezy obsługiwali sprzęt muzyczny, oglądając przy tym występ Teatru im. Fr. Macioła i występ Zespołu „Korpiołki”. We wtorek pomagali Samorządowemu Przedszkolu w Skomielnej Białej przygotować salę OSP na dzień Babci i Dziadka, dbali też o nagłośnienie i porządkowali budynek po spotkaniu. W najbliższym czasie będą odpowiedzialni za nagłośnienie podczas Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek uczniów w Szkole Podstawowej. W okresie ferii jako wolontariusze będą organizować zajęcia dla dzieci. Młodzież już przygotowuje kartki dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i planuje działania na rzecz Domu Opieki Społecznej w Rabce Zdroju.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

16 stycznia 2014 - Wieczór z folklorem
zobacz W dniu 15 stycznia uczestnicy - przedstawiciele Rady Młodzieży odwiedzili w Muzeum im. W. Orkana w Rabce Zdroju wystawę "gdzie Turoń chodzi…. - rzecz o dawnym kolędowaniu”. Mogli zobaczyć stroje i akcesoria kolędnicze, które znajdują się w zbiorze Muzeum oraz archiwalne zdjęcia przedstawiające grupy kolędnicze. Następnie wzięli udział w "Wieczorze z folklorem”, który odbył się w Teatrze Rabcio. Oglądali Występy Zespołu Regionalnego Majeranki oraz zaproszonego z Serbii Zespołu KUD „FRA”. Koncert odbył się dla Marzeny byłej uczestniczki 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej, która dzielnie walczy ze swoją chorobą wiedząc, że wokół ma wielu przyjaciół.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

7 stycznia 2014 - "Kolędujemy"
zobacz W dniu 6 stycznia 2014 uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej - przedstawiciele Rady Młodzieży wzięli udział w Orszaku Trzech Króli, który odbył się w Rabce Zdroju pod patronatem Burmistrza p. Ewy Przybyło.
Uczestnicy wraz z innymi kolędującymi włączyli się w radosne śpiewanie kolęd, a także pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych. O godzinie 14.30 stawili się pod pięknym rabczańskim amfiteatrem, skąd z grupą teatralną, Perełki Marysi z Chabówki , Orkiestrą Dętą OSP i Zespołem Regionalnym Rabcusie przeszli orszakiem do Kościoła Św. Teresy. Tam obejrzeli Jasełka w wykonaniu grupy teatralnej i wzięli udział we Mszy Św. Podczas przejścia mieli okazję oglądać piękne stroje Królewskiego Orszaku.
Orszak Trzech Króli był zrealizowany z inicjatywy proboszcza Kościoła Św. Teresy Ks. Dariusza Paculi.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

20 grudnia 2013 - Dzień Wigilii
Piątek 20 grudnia był dniem Wigilii zorganizowanej w grupach wychowawczych 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej. W godzinach porannych uczestnicy hufca kształcący się w Gimnazjum w Zakopanem spotkali się w Restauracji LaStrada, której właścicielem jest pracodawca uczestników OHP kształcący w zawodzie kucharz. Przy dźwiękach kolęd składali sobie życzenia świąteczne i spożywali potrawy przygotowane wcześniej przez siebie. Również w tym dniu uczestnicy 6-36 ŚHP spotkali się w budynku hufca by wspólnie pokolędować. W czasie spotkania rozmawiali o tradycjach i zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

16 grudnia 2013 - III Przegląd Kolęd i Pastorałek
   "Światełko Betlejemskie pukasz do wszystkich bram głosisz radosną nowinę, że zrodził się Chrystus Pan”…
To właśnie ta pastorałka wykonana przez uczestniczki Hufca ze Skomielnej Białej zasłużyła na uznanie i otrzymała pierwsze miejsce w III Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego, który odbył się w auli szkolnej 14 grudnia 2013r. Organizatorem przeglądu był 6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy. Patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Powiatu Myślenickiego p. Józef Tomala, Wójt Gminy Lubień p. Kazimierz Szczepaniec oraz Dyrektor GOK w Lubniu p. Danuta Burtan.  Statuetki i dyplomy dla 1 i 2 i 3 miejsca ufundował Komendant Województwa OHP dr Jolanta Zajączkowska. W przeglądzie konkursowym wzięło udział 30 uczestników z 15 jednostek OHP Województwa Małopolskiego. Jury oceniało dobór repertuaru, opracowanie muzyczne interpretację i ogólny wyraz artystyczny. Specjalne wyróżnienie otrzymał Paweł Osuch z 6-25 HP z Bochni za wspaniały wokal. Ponadto wyróżnienie Starosty Powiatu Myślenickiego otrzymało Trio EMA z 6-34 ŚHP z Nowego Sącza . Wyróżnienie Wójta Gminy Lubień otrzymała grupa kolędnicza z 6-38 ŚHP z Gorlic. Wyróżnienie Dyrektora GOK w Lubniu otrzymała Ewelina Duda z 6-34 ŚHP ze Starego Sącza . III miejsce jury przyznało Bocheńskiemu Trio z 6-25 z HP z Bochni, natomiast II miejsce Świątecznemu Trio z 6-32 HP Limanowa. Pierwsze miejsce otrzymały Ewelina Sendor i Urszula Wojdyła z 6-36 ŚHP ze Skomielnej Białej za pastorałkę „Światełko Betlejemskie” napisaną przez p. St. Buksę - mieszkankę Skomielnej, emerytowaną nauczycielkę. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowego, regionalnego górala a wyróżnieni wykonawcy piękne nagrody ufundowane przez Wójta, pracodawców i sponsorów, a były to radioodtwarzacze, telefony komórkowe, biurka, zegarki na rękę, zegary regionalne, albumy książkowe, kosmetyki, mp3. Na koncert finałowy do auli przybyli zaproszeni goście: Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP p. Bożena Jopek, Radna Rady Powiatu p. Anna Rapacz, Wójt Gminy Lubień p. Kazimierz Szczepaniec, Dyrektor GZOSZ w Lubniu p. Halina Gruszkowska, Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, Dyrektor Biura Poselskiego p. Joanny Bobowskiej, radni, księża z parafii, pracodawcy, sponsorzy oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z 6-36 ŚHP w Skomielnej Białej .
III Przegląd Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP wprowadził wszystkich w radosny czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Podczas przeglądu odbyło się również wręczenie statuetek, dyplomów i nagród zwycięzcom I Wojewódzkiego Konkursu „List do Świętego Mikołaja". Konkurs również ogłoszony był przez Hufiec ze Skomielnej Białej. Jury przyznało I miejsce Lucynie Wojsław z 6-34 ŚHP ze Starego Sącza, II miejsce otrzymał Bartosz Radwan z HP z Wadowic, III miejsce przypadło Marii Dadej z 6-25 HP z Bochni. Wyróżnieni uczestnicy odebrali wspaniałe nagrody.

9 grudnia 2013 - Święty Mikołaj w hufcu
   W dniu 6 grudnia uczestników 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej odwiedził Święty Mikołaj, który [zobacz] przyniósł paczki ze słodyczami. Mikołaj opowiedział młodzieży historię swojego życia, kim był co robi i dlaczego kojarzy się z przynoszonymi co roku prezentami. Młodzież poznała tradycje świąt Bożego Narodzenia. Podczas przygotowania stroików opowiadała o pielęgnowaniu tradycji w swoich domach.

22 listopada - Bliżej Gorców i Beskidu Wyspowego
   Wycieczka piesza na Górę Maciejową, której wzięli udział uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 22 listopada była okazją do podziwiania jesiennego pasma górskiego Gorców i Beskidu Wyspowego oraz do poznania Głównego Szlaku Beskidzkiego znajdującego się w niedalekiej odległości od siedziby hufca.
    Wycieczka zorganizowana została w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce pt. Rekreacja ruchowa bogactwem naturalnym Gorców i Beskidu Wyspowego. W trakcie pieszej wędrówki uczestnicy wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu na temat zawodu animatora czasu wolnego i instruktora rekreacji ruchowej. Zdobyte wiadomości wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej.

18 listopada 2013 - Szlachetna Paczka
   W tym roku 6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej bierze udział w ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy pod hasłem "Szlachetna Paczka". Dlatego też w piątek 15 listopada uczestnicy oraz kadra zaprosili do hufca Panią Zuzannę, która jest wolontariuszką i jednym z koordynatorów szlachetnej paczki w naszym regionie. Pani Zuzanna podczas spotkania omówiła zasady akcji oraz przybliżyła nam rodzinę dla której przygotujemy szlachetną paczkę. Rodzina która chcemy pomóc wychowuję piątkę dzieciaków, z których jedno jest chore, ma zdiagnozowany autyzm. Pani Zuzanna z wielką wrażliwością i zaangażowaniem opowiadała uczestnikom o swoich wspaniałych przeżyciach związanych z pomocą dla innych i doświadczeniach, które nabyła przez lata pracy w charakterze wolontariatu zwróciła uwagę na fakt, iż każdy uczestnik OHP, który ukończył 18 lat również może zostać wolontariuszem i pomagać innym. Młodzież szczególnie przedstawiciele samorządu uczestników wykazali ogromne zainteresowanie rozmową i wspólnie zrobili listę produktów, które dostarczą w ramach szlachetnej paczki.

12 listopada 2013 - Tu warto zdobywać naukę zawodu
   W dniu 10 listopada uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy odbywający praktyczną naukę zawodu w Folwarku Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej wzięli udział w przedsięwzięciu pod nazwą "Otwarty Dzień Ślubny". Młodzież pod okiem szefa kuchni pana Marcina Socha przygotowała różnorodne tradycyjne potrawy, które w formie cateringu stanowiły stoisko gastronomiczne. Dania można było nie tylko oglądać ale i skosztować. Część młodzieży dbała o stoiska reklamowe i zapraszała odwiedzających gości do oglądania stoiska z modą ślubną, fotograficzną, ciastkarskiego i fryzjersko kosmetycznego. Ci którzy chcieli posłuchać dobrej muzyki odwiedzali salę, w której grały zespoły muzyczne. Folwark Winiarnia jest doskonałym miejscem do nauki zawodu kucharz dla uczestników OHP. Młodzież uczy się tu nie tylko sztuki kulinarnej pod okiem fachowców, ale również ma możliwości poszerzenia swoich wiadomości podczas cyklicznych różnorodnych przedsięwzięć organizowanych w tym miejscu.

7 listopada 2013 - Święto Niepodległości
   Uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej, aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości wzięli udział w szeregu przedsięwzięć związanych z tą uroczystością. W czwartek 7 listopada wzięli udział w zajęciach [zobacz] wychowawczych na których mieli możliwość przypomnieć sobie karty z historii naszego kraju związane z odzyskaniem niepodległości. W ramach zajęć plastycznych przygotowywali biało-czerwone kwiaty, którymi ozdobili jedną ze ścian świetlicy i wykonali tematyczną gazetkę "Droga Polaków do Niepodległości". W sobotę 9 listopada pod opieką wychowawcy wezmą udział w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości, które rozpocznie uroczysta msza święta w kościele p.w. Św. Wojciecha w Krzeczowie, a następnie w uroczystej akademii przygotowanej przez zespół Cyrniawa. Wysłuchają również występu Orkiestry Dętej z Tenczyna pod hasłem "Rodzi się serce, raduje się dusza".

6 listopada 2013 - Najlepsi z najlepszych w 6-36 ŚHP
   W dniu 05.11.2013r. w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej przeprowadzony został I etap do Wojewódzkich Konkursów: Wiedzy o Krakowie pod hasłem ”Wielcy Krakowianie”, Ekologicznego pt. „Odkrywamy czystą Polskę” oraz Ortograficznego ,,O pawie pióro”. Celem przeprowadzenia I etapu było wyłonienie najlepszych uczestników, którzy będą reprezentować nasz hufiec w II etapie Wojewódzkich Konkursów. Uczestnicy po zapoznaniu się z regulaminami konkursów, zostali podzieleni na grupy. Część młodzieży przystąpiła do rozwiązywania testów, inni natomiast pisali dyktando. Komisja konkursowa wyłoniła najlepszych uczestników, którzy uzyskali maksymalną ilość punktów z danej tematyki. Spośród uczestników najlepszymi okazali się: z ekologii - Piotr Wyka, ortografii - Grzegorz Siepak oraz wiedzy o Krakowie - Tomasz Masłowski.

28 października 2013 - Otwarcie studia
   W dniu 26 października uczestniczki 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy odbywające praktyczną naukę w zawodzie fryzjer wzięły udział w uroczystym otwarciu nowego studia fryzjerskiego p. Małgorzaty Chmarzyńskiej – Głodek pod nową nazwą Głodek Prestige Studio. Otwarcie uświetniła swoim pobytem p. Ilona Felicjańska – polska modelka, wicemiss Polonia 1993, prezes Fundacji Niezapominajka, której celem jest pomoc ofiarom wypadków losowych oraz osobom dotkniętym nieuleczalnymi i przewlekłymi chorobami. Pani Ilona udzieliła uczestniczkom wielu cennych wskazówek dotyczących modelingu i stylizacji, które wykonują podczas praktycznej nauki zawodu i w późniejszej pracy w zawodzie fryzjer. Pani Ilona zwróciła uwagę jak ważna jest komunikacja z klientem i profesjonalne podejście, od którego zależy sukces. Zakład Małgorzaty Chmarzyńskiej – Głodek należy do jednych z najlepszych w Rabce Zdroju tego typu zakładów, kształci od lat uczestników hufca w zawodzie fryzjer. Otwarcie po kapitalnym remoncie Głodek Prestige Studio przyczyni się na pewno nie tylko do pozyskania nowych klientów, ale również do przyjęcia nowych uczestników w celu nauki zawodu. Bo uczyć się należy u najlepszych!

21.10.2013 - Lekcja historii
   W dniu 18 października 2013 roku uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej spotkali się w hufcu by wziąć udział w Projekcie Krokus, który pozwolił im na zapoznanie się w tematyką Holokaustu, a także rozbudził w nich świadomość niebezpieczeństwa wiążącego się z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją. Młodzież otrzymała cebulki żółtych krokusów, które posadziła w donicach, by uczcić pamięć półtora miliona dzieci żydowskich oraz tysięcy dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny światowej i Holokaustu a także wysłuchała informacji dotyczących historii. Na jednej ze ścian w świetlicy uczestnicy wykorzystując otrzymane materiały przygotowali pamiątkową tablicę tematyczną. Teraz będą czekać aż kwiaty zakwitną a żółte kwiaty będą przypominać im żółte Gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu okupowanych przez nazistów krajach. Kwitnące kwiaty będą również uświadamiać nam iż nawet w obliczu najbardziej tragicznych zdarzeń, nasze życie odradza się a nadzieja nie umiera. Kwiaty mówią o tym, że na świecie jest piękno i dobro. Powód ich sadzenia jest smutny ale nadzieja niesie ze sobą oczekiwanie lepszej przyszłości. W drugiej części spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach "Młody człowiek na rynku pracy" prowadzonych przez Lidera Klubu Pracy w związku z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery. Warsztaty mają nauczyć młodego człowieka pozytywnych zachowań, kreatywności i przedsiębiorczości.

15.10.2013 - "Rozwijając zainteresowania"
   W dniu 14 października 2013 roku uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy wzięli udział w wycieczce do Myślenic, gdzie część z nich udała się na basen - krytą pływalnię "Aquarius", a pozostali wzięli udział w zajęciach na strzelnicy. Młodzież aktywnie spędziła wolny czas rozwijając swoje zainteresowania sportowe, a tym samym przygotowując się do planowanych zawodów na szczeblu wojewódzkim.

5.10.2013 - "Przegonić depresję"
   W dniu 05.10.2013 roku uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy - grupa wychowawcza z Gimnazjum w Zakopanem wzięli udział w II Podhalańskim Biegu Ulicznym „Przegonić depresję”. Celem biegu było upowszechnienie idei zapobiegania problemom zdrowia psychicznego poprzez działania wspólne oraz aktywność fizyczną jaką jest bieganie. Uczestnicy biegali w dystansach dostosowanych do wieku, trasa prowadziła przez Krupówki w kierunku skoczni narciarskiej. Młodzież miała okazję przebiec po ścieżkach Centralnego Ośrodka Sportu, na których trenują m.in. najlepsi polscy biegacze narciarscy. Pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej zajął Marcin Łaś uczestnik 6-36 ŚHP. Każdy z gimnazjalistów który ukończył bieg „przegonić depresję” otrzymał pamiątkową koszulkę, medal oraz pakiet regeneracyjny.

4.10.2013 - Kartki od serca
   W dniu 4 października w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej uczestnicy OHP wzięli udział w spotkaniu, podczas którego rozpoczęli przygotowywać elementy do kartek świątecznych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rabce Zdroju. Młodzież bardzo chętnie bierze udział w tego typu przedsięwzięciach. Podczas wykonywania kartek jak mówią „od serca” rozmawiają o różnych sprawach, wymieniają doświadczenia z pobytu na praktyce i w szkole, ale również zastanawiają się jak jeszcze w inny sposób mogą pomóc osobom niepełnosprawnym, których przecież w naszym środowisku jest tak wielu.

1.10.2013 - W pudełku po butach
   W dniu 30 września w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie młodzieży. Uczestnicy ustalili harmonogram najbliższych przedsięwzięć. Chętni zadeklarowali swój udział w Uroczystości Inauguracji Roku Szkoleniowego, która odbędzie się 11 października w Krakowie- Łagiewnikach oraz na wyjeździe na basen do Myślenic w dniu 14 października. Część młodzieży planuje wyjazd z wychowawcą na Strzelnicę do Parku Rozrywki. Rada Młodzieży uczestników OHP zadeklarowała chęć udziału w zbiórce żywności dla ubogich i bezdomnych ,,W pudełku po butach”. Akcja przygotowana pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lubień p. Kazimierza Szczepańca przez Myślenicki Teatr w Stodole. Każdy z ofiarodawców może do pudełka po butach włożyć produkty żywnościowe. Hufiec w Skomielnej Białej również włącza się w tą akcję.

25.09.2013 - Zlot turystyczny
   W dniu 21 września uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy wzięli udział w Jubileuszowym 60 Młodzieżowym Zlocie Turystycznym im. E. i Cz. Trybowskich, którego celem była popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży, a także poznanie walorów krajoznawczych Beskidów i historii regionu oraz przyrody. Drużyna w składzie: Jąkała Wojciech, Bielarczyk Szymon, Kowalczyk Ireneusz, Miśkowiec Adam, Masłowski Tomasz, Rzeszótko Rafał pokonali trasę z Poręby Wielkiej – Obidowiec – Stare Wierchy – Maciejową. Po bezpiecznym i odpowiedzialnym przejściu dotarła do mety, która znajdowała się w Amfiteatrze Miejskim w Rabce Zdroju. Rajd był doskonałą formą integracji uczestników, którzy kilka tygodni temu rozpoczęli swój pobyt w jednostce OHP, a za swój udział w przedsięwzięciu otrzymali puchar, dyplom, mapy turystyczne oraz materiały informacyjno-promocyjne.

20.09.2013 - Innowacja Rady Młodzieży
   W dniu 19 września w budynku Środowiskowego Hufca Pracy uczestnicy 6-36 wzięli udział w spotkaniu. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z obchodami Tygodnia Wychowania. Młodzież za pomocą multimediów oglądała relację z Forum Młodzieży, które odbyło się na Jasnej Górze, a myślą przewodnią były słowa „Wiara, jest światłem na mojej drodze”. Spotkanie w budynku miało służyć refleksji nad wychowaniem do wartości z cyklu zajęć innowacyjnych. W tym też dniu odbyły się pierwsze zajęcia „W świecie wartości”, celem których jest rozwój osobowości każdego uczestnika poprzez kształtowanie jego własnego systemu wartości. Ponadto Rada Młodzieży uczestników hufca podjęła decyzję iż w obecnym roku szkoleniowym weźmie udział w projekcie „Krokus”, który pozwoli na zapoznanie uczestników z tematyką Holokaustu, a także rozbudzi w nich świadomość niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją. Młodzież wypełniła wniosek zgłoszeniowy i czeka na krokusy – kwiaty, które zasadzi w doniczkach w hufcu jako symbol pamięci o ofiarach Holokaustu. Krokusy wraz z podręcznikami i wskazówkami prześle Irlandzkie Towarzystwo Edukacji.

16.09.2013 - Kształtując tożsamość
   Realizując autorski program „Powrót do korzeni” uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 13 września wzięli udział w wyjeździe do wsi Wysoka, która na początku II Wojny Światowej stanowiła miejsce zaciętych walk z Niemcami. Uczestnicy upamiętniając wybuch II Wojny Światowej uczcili tych co walczyli i tych co polegli w pierwszych dniach września 1939 roku. Zapalając pamiątkowe znicze przed „Pomnikiem Pamięci Żołnierzy i Partyzantów” każdy z uczestników oddał się chwili refleksji nad darem wolności. Młodzież z dużym zainteresowaniem oglądnęła znajdujące się na terenie wojennego cmentarza działa wojenne i modliła się przy grobach poległych.

11.09.2013 - Pomagamy nie tylko przyrodzie
    W dniu 10 września 2013 roku uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Akcja jest częścią realizowanego programu „Zadbaj o swoją wieś” w ramach, którego młodzież bierze udział w zajęciach o tematyce ekologicznej, ale również sprząta wyznaczony teren Skomielnej Białej. Spotkania w ramach programu odbywają się cyklicznie raz w tygodniu. Młodzież podjęła inicjatywę dbania nie tylko o środowisko ale również jak w latach ubiegłych postanowiła zbierać nakrętki plastikowe, makulaturę, szkło, a swoją akcję nazwała „Pomagamy nie tylko przyrodzie”. Uczestnicy podczas spotkania omówili formy współpracy ze Stowarzyszeniem Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rabce Zdroju. Zdecydowali, że i w tym roku wezmą udział w przygotowaniu i kiermaszu „Świątecznej kartki”, jak również pomogą podczas Spartakiady Integracyjnej Dzieci i Młodzieży i Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. W charakterze wolontariatu będą służyć również pomocą osobom z Domu Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju. „Pomagamy nie tylko przyrodzie” – to motto aktywności uczestników z 6-36 ŚHP w Skomielnej Białej.

9.09.2013 - Pracowity początek roku szkolnego
   Nowy rok szkolny 2013/2014 zaczął się bardzo pracowicie dla 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej. Uczestnicy, którzy wyrazili chęć kształcenia w ramach hufca odbyli pierwsze spotkania z pracodawcami, po raz pierwszy uczestniczyli w zajęciach szkolnych i spotkaniach z wychowawcami w hufcu. Ten nowy okres życia często dla młodych ludzi jest bardzo trudny. Adaptacja w nowym środowisku, wywołuje dodatkowy stres i przeżycia dlatego tak ważna jest odpowiednio ukierunkowana praca wychowawca. Czasami wystarczy rozmowa a w niej sugestia i odpowiednia motywacja, by młody człowiek nastawił pozytywnie swoje myślenie, co z kolei przełoży się na późniejsze działanie. Przejście od okresu nauki w szkole i beztroskiego życia szkolnego do czasu pracy na praktyce wymaga dojrzałości emocjonalnej i fizycznej, ale również szeroko pojętej współpracy pomiędzy uczestnikiem jego rodzicem, pracodawcą i szkołą w której jest uczniem. To zadanie wypełnia kadra ŚHP. 85 uczestników stanęło przed nowym zadaniem. Będą się oni kształcić w 12 zawodach: kucharz, fryzjer, mechanik, murarz-tynkarz, elektromechanik, elektryk, sprzedawca, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, u 45 pracodawców w 5 szkołach zawodowych. To młodzież z różnych środowisk, potrzebująca różnych form wsparcia, ale dla wszystkich jest to początek czegoś nowego w ich życiu, trudny i bardzo pracowity początek nowego roku szkolnego.

3.09.2013 - Powitanie nowego roku szkolnego
   W dniu 2 września uczestnicy pierwszego roku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy wzięli udział w spotkaniu z komendantem, które odbyło się w budynku hufca w godzinach popołudniowych. Uczestnikom przekazano informacje dotyczące pierwszego dnia nauki w szkole, o planie lekcyjnym i dniach pobytu na praktyce.
Młodzież poznała terminy najbliższych zajęć wychowawczych i działania realizowane w ramach hufca, w tym zajęciach sportowych na hali, zajęciach wyrównawczych i zajęciach w ramach programu ,,Zadbaj o swoją wieś”. Uczestnicy wyrazili również chęć udziału w zajęciach świetlicowych.
   Z kolei spośród zebranych uczestników została wybrana Rada Młodzieży. Uczestnicy: Tomek Masłowski, Adam Miśkowiec, Wojtek Jąkała, Kamil Jąkała oraz Irek Kowalczyk dołączą do przedstawicieli II i III rocznika i będą aktywnie realizować pomysły i inicjatywy, zapoznając się równocześnie z regulaminem pracy Rady Młodzieży. Na zakończenie młodzież posmakowała watę cukrową przygotowaną przez kadrę hufca.

31.08.2013 - Piknik rodzinny
   W dniu 31 sierpnia 6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej był jednym z organizatorów Pikniku Rodzinnego. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała wspaniałej zabawie, na którą licznie przybyli mieszkańcy Skomielnej Białej. Piknik zorganizowany został przy współdziałaniu Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Kultury Filia w Skomielnej na zakończenie wakacji. Odbył się przy budynku straży w Skomielnej Białej. Młodsze dzieci wzięły udział w licznych konkursach z nagrodami i zabawach ruchowo tanecznych przygotowanych przez wolontariuszy uczestników OHP. Dla osłodzenia każdy chętny pikniku mógł posmakować watę cukrową. Podczas Pikniku zaprezentował się Regionalny Zespół „Korpiołki” działający przy Oddziale Związku Podhalan, ponadto zespół „Hope Dance”, Orkiestra Strażacka, oraz Teatr im. Fr. Macioła wszystkie zespoły działające w Skomielnej Białej. Piknik zakończył występ zespołu „Zawrotni”, który przygrywał chętnym do tańca i zabawy. Organizacja pikniku miała na celu nie tylko integracje społeczności Skomielnej Białej, ale również pokazanie dorobku artystycznego wszystkich grup i zespołów działających na terenie wsi. Miała również ukazać potrzebę i słuszność działania wolontariatu młodzieży podczas organizacji imprezy. Tak się składa iż kilku uczestników z hufca zrzeszonych jest również w OSP w Skomielnej Białej. Oni również wykazali się dużą aktywnością i chęcią pomocy.

28.08.2013 - Pierwsze spotkanie w hufcu
   Dzień 28 sierpnia 2013 roku był w 6-36 Środowiskowym Hufcu Pracy w Skomielnej Białej dniem otwartym dla wszystkich młodych ludzi, którzy od 2 września rozpoczną w ramach hufca praktyczną naukę zawodu. 65 uczestników rozpocznie naukę zawodu u 45 pracodawców w 16 zawodach z czego najpopularniejsze to murarz, fryzjer, sprzedawca, kucharz i mechanik. Na zebranie ogólne do hufca przybyła młodzież wraz ze swoimi rodzicami. W pierwszej części spotkań, które odbyły się w 4 grupach ze względu na dużą frekwencję komendant hufca Marta Augustyn przedstawiła informację dotyczącą pracy jednostki i planowanych przedsięwzięć realizowanych w nowym roku szkoleniowym. Zwróciła uwagę na prawa i obowiązki uczestników na praktyce, w szkole, a także w hufcu. Zachęciła do aktywnego udziału w działaniach realizowanych w ramach pracy wychowawczej, udziału w konkursach i zawodach realizowanych w ramach Wojewódzkiej Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy. Omówiła tematykę zajęć wychowawczych jak również zajęć wyrównawczych, które prowadzone będą przez wszystkich wychowawców.
   Następnie Komendant szczególną uwagę zwróciła na innowacje realizowane w nowym roku szkoleniowym: cykl zajęć ,,Człowiek w świecie wartości i uczuć” oraz Wojewódzki Konkurs "List do Świętego Mikołaja”. Omówiła zaplanowane do realizacji programy "Zadbaj o swoją wieś”, "Powrót do korzeni”, "Edukacja dla zdrowego stylu życia”, działalność Świetlicy Środowiskowej i Filii Młodzieżowego Biura Pracy i Klubu Pracy. Wszystkie działania realizowane będą we współpracy z instytucjami środowiska lokalnego. Z kolei młodzież poznała regulamin działalności Rady Młodzieży uczestników OHP, plan działania Klubu Absolwenta i Punktu Interwencji Kryzysowej. Szczególne słowa Komendant Hufca skierowała do rodziców prosząc o współpracę w zakresie wychowania i kształcenia młodzieży.

9.07.2013 - Narada Komendantów Małopolskiej WK OHP
   W dniu 8 lipca w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy odbyła się narada kadry kierowniczej Małopolskiej WK OHP w Krakowie.
   Na naradzie m. in. został podsumowany XIII Konkurs Fotograficzny i Plastyczny ,,Jan Paweł II nauczyciel i świadek wiary”, jak również omówiony został przebieg rekrutacji uczestników na rok szkoleniowy 2013/2014. Kadra kierownicza zapoznała się z wytycznymi do organizacji procesu kształcenia i wychowania w nowym roku szkoleniowym, a także z działalnością rynku pracy. Część narady dotyczyła prezentacji kierowników jednostek organizacyjnych podsumowujących pracę jednostek za mijający rok szkoleniowy.

8.07.2013 - "Aktywne lato 2013"
   Wzorem lat ubiegłych i w tym roku 6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy wraz ze świetlicą środowiskową - Klubem Kultury i Trzeźwości przygotował bogatą ofertę organizacji czasu wolnego dla uczestników OHP i młodzieży środowiskowej pod nazwą ,,Aktywne Lato 2013”.
   Na rozpoczęcie wakacji wolontariusze z hufca przyłączyli się do współorganizacji Zawodów Kolarskich o Puchar Wójta Gminy Lubień, które w tym roku odbyły się w nowym miejscu na nowym terenie na Górze Birtalowej.
Kadra oraz młodzież pomagała przy sprzedaży w sklepiku przygotowując również kawę, herbatę dbała o czystość terenu w czasie i po zawodach.
   W tygodniu wyjechali na wycieczkę do kina w Krakowie na film ,,Uniwersytet potworny”- wesołą bajkę, która wprowadziła uczestników w świat fantazji.
   Codziennie w budynku hufca odbywały się zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe, komputerowe. Chętni młodzi ludzie brali udział w warsztatach z Liderem Klubu Pracy, a ci najbardziej aktywni pełnili funkcje wolontariatu przygotowując zajęcia dla swoich kolegów i koleżanek.

4.07.2013 - Zakończenie programu
   3 lipca w budynku hufca 6-36 ŚHP w Skomielnej Białej odbyło się uroczyste zakończenie projektu systemowego ,,Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach EFS.
   W projekcie trwającym od listopada do maja 2013 roku uczestniczyła 10 osobowa grupa młodzieży uczącej się w wieku 15-17 lat -kategoria projektu grupa A oraz 10 osób grupa 18-24 lat - kategoria projektu grupa B. W ramach programu uczestnicy mieli możliwość skorzystania z licznych form wsparcia, które w przyszłości pozwolą im na lepszy start na rynku pracy. Kurs prawa jazdy, kurs zawodowy, językowy, ECDL, przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego to dla beneficjentów z grupy B doskonała forma pomocy w przyszłej pracy zawodowej. Natomiast kursy językowe, komputerowe, warsztaty wyrównawcze, zajęcia z doradztwa zawodowego, spotkania z psychologiem pozwoliły młodym ludziom nie tylko wzbogacenie swoich wiadomości ale także umiejętności potrzebnych przy wyborze zawodu. Na spotkanie przebyli zaproszeni nauczyciele- wykładowcy poszczególnych form wsparcia pan Robert Bobula z firmy PUBLICITE który podziękował kadrze hufca i młodzieży za sprawny przebieg projektu i życzył wszystkim nie tylko udanych wakacji ale także dobrego wyboru przyszłej ścieżki zawodowej.

26.06.2013 - Zakończenie roku
   W dniu 25 czerwca w 6-36 Środowiskowym Hufcu Pracy uroczyście zakończono rok szkoleniowy 2012/2013.
Zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy, ale szczególne słowa skierowano do tegorocznych absolwentów, którzy po wakacjach rozpoczynają nowy etap swojego życia. Aktywni uczestnicy reprezentujący hufiec w różnych zawodach oraz konkursach regionalnych i wojewódzkich otrzymali z rąk komendanta podziękowania. Po wspólnym spotkaniu chętni uczestnicy w nagrodę pojechali na wycieczkę do Szczawnicy, gdzie wyjechali wyciągiem krzesełkowym na Palenicę oraz wzięli udział w spacerze po urokliwym kurorcie. Następnie uczestnicy udali się do Niedzicy, gdzie mieli możliwość zwiedzania oraz poznania historii Zamku Niedzickiego. Kolejną atrakcją był udział w rejsie widokowym wokół Jeziora Czorsztyńskiego statkiem ,,Harnaś”, podczas którego młodzież mogła poznać niezwykłą historię zabytków. W czasie trwania wycieczki dopisała piękna i słoneczna pogoda. Poznanie malowniczych terenów na długo pozostanie w pamięci uczestników.

24.06.2013 - Rajd Beskidzki
   W dniach 21-23 czerwca uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy wzięli udział w IV Beskidzkim Rajdzie Szlakami Walk o Niepodległość 1939-1955 – ścieżkami krakowskiego "Żelbetu”.
   Celem rajdu było poznanie dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego z lat 1939-1955 na terenie Beskidów, dotarcie do miejsc i obiektów historycznych, prezentacja żywej historii poprzez udział w inscenizacji i rekonstrukcji wydarzeń w terenie oraz przywrócenie społecznej pamięci o walce zbrojnej i ofierze żołnierzy podziemia niepodległościowego w okresie II wojny światowej. W pierwszym dniu rajdu uczestnicy wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej. Następnie czarnym i żółtym szlakiem pokonali trasę od Zawadki przez Słowiakową Górę do Pcimia. W drugi dzień trasa rajdu wymagała od uczestników większego wysiłku. Młodzież startowała przez Przełęcz Glisne – czerwonym szlakiem na Luboń Mały, który był metą rajdu. Wieczorem młodzież wzięła udział w spotkaniu na temat historii i integracyjnym ognisku. W ostatnim dniu rajdu odbyły się uroczystości w Krzeczowie związane z 70-ą rocznicą Pacyfikacji. O godz. 10.30 uczestnicy brali udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji zamordowanych przez hitlerowców - mieszkańców Krzeczowa oraz w intencji Żołnierzy Wyklętych. Następnie w Apelu Poległych, gdzie złożono wieńce na krzeczowskim cmentarzu. Ciekawa tego dnia była rekonstrukcja historyczna – wkroczenie hitlerowców do Krzeczowa, pojmanie mieszkańców wsi, potyczki partyzanckie z okupantami. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli Uroczystą Akademię upamiętniającą ofiary pacyfikacji w wykonaniu uczestników Zespołu Szkół w Krzeczowie. Udział w Rajdzie to wspaniała lekcja historii.

17.06 2013 - Absolwenci 6-36
    W dniu 14 czerwca tegoroczni absolwenci 6-36 ŚHP wzięli udział w spotkaniu na którym zapoznani zostali z działalnością "Klubu Absolwenta". Młodzież wypełniła ankiety wyrażając tym samym chęć uczestnictwa w spotkaniach po zakończeniu praktycznej nauki zawodu. Komendant Hufca p. Marta Augustyn zwróciła uwagę na fakt iż młodzi ludzie zawsze mogą przyjść do hufca po poradę czy w poszukiwaniu zatrudnienia. Do nich też kierowana jest oferta programowa projektów EFS, podczas których mogą zrobić bezpłatnie kurs prawa jazdy czy zdobyć drugi zawód. Następnie p. A. Firek- Lider Klubu Pracy przeprowadziła z absolwentami zajęcia podczas których młodzież poznała metody aktywnego poszukiwania pracy, uczyła się autoprezentacji, a także poznała aktualne oferty pracy dostępne w Filii MBP.

10.06.2013 - Dni Otwarte
    W dniu 6 czerwca budynek 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy odwiedzili uczniowie klas III Gimnazjum im. H. Łasaka w Skomielnej Białej .Młodzież w ramach Dni Otwartych wzięła udział w spotkaniu z wychowawcami oraz Liderem Klubu Pracy. Zapoznała się nie tylko z ofertą hufca, ale również z poradami dotyczącymi możliwości zatrudnienia a także udziału w kursach i szkoleniach. Każdy absolwent otrzymał również przykładowe CV i list motywacyjny - jako wzór będący podstawą do ich napisania.

7.06.2013 - Bezpieczne wakacje
    W dniu 6 czerwca 2013 roku w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej w ramach współpracy z Powiatową Komendą Policji w Myślenicach odbyło się spotkanie uczestników hufca z dzielnicowym Gminy Lubień p. Pawłem Rucińskim. Celem spotkania było przedstawienie młodzieży różnych zagrożeń związanych ze zbliżającymi się wakacjami. Tematyka spotkania została przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej „Bezpieczne wakacje 2013”. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze skutkami nieprzemyślanych ryzykownych zachowań. Młodzież włączyła się w dyskusję zadając wiele nurtujących ją pytań.

6.06.2013 - Wycieczka do muzeum
   W dniu 5 czerwca grupa wychowawcza 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy przy  Gimnazjum w Zakopanem pod opieką wychowawcy Doroty Krawontki udała się do Muzeum Galerii Sztuki XX wieku mieszczącego się w Willi Oksza w Zakopanem, realizując program autorski "Powrót do Korzeni”.
   Uczestnicy mieli możliwość poznania bogactwa dzieł oraz twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza – jego malarstwo, rysunki oraz fotografie. Młodzież również zapoznała się z bogato udokumentowanymi fotografiami oraz materiałami archiwalnymi znajdującymi się w muzeum, które przedstawiły uczestnikom historię regionu. Uczestnicy odwiedzili również jedną z najbardziej charakterystycznych atrakcji znajdującą się od niedawna w Zakopanem którą jest „Dom do Góry Nogami”, cieszący się ogromną popularnością wśród turystów. Zwiedzający uczestnicy na własnej skórze odczuli efekty zwariowań błędnika.

24.05.2013 - Spotkanie samorządu
   W dniu 23 maja 2013 roku w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie Samorządu Uczestników OHP. Celem spotkania było omówienie planowanych inicjatyw związanych z konkursem „Aktywność dobry wybór”. Uczestnicy pod kierunkiem wychowawcy przygotowali prezentację dotyczącą działalności samorządu w roku szkoleniowym 2012/2013. Prezentacja zostanie przedstawiona na Spotkaniu Aktywnych, które odbędzie się w dniach 19 – 21 czerwca w Szczawnicy. Uczestnicy omówili również harmonogram działań zawiązanych z przygotowaniami zawodów kolarskich, którego współorganizatorem będzie hufiec. Zawody MTB o Puchar Szlaku Solnego odbędą się 30 czerwca. Jednak przygotowania już czas zacząć.

13.05.2013 - Pomoc dla innych
  Uczestnicy 6-36 ŚHP w Skomielnej Białej przyłączyli się do akcji "Zbiórka Odzieży Używanej" zorganizowanej przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie". Przez kilka dni zbierali wśród swoich znajomych używaną odzież, którą następnie poukładali i włożyli do worków. Tak przygotowane worki oddali Fundacji.
Celem akcji jest pomoc ludziom pokrzywdzonym przez los.

8.05.2013 - Sadzenie drzewek
   W dniu 8 maja 2013 roku uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbywający praktykę w Zakładzie ELREMOT, wzięli udział w akcji sadzenia drzewek. Młodzież zasadziła 250 drzewek iglastych i liściastych obsadzając tym samym zaplanowany do wykorzystania obszar. Po akcji wszyscy uczestnicy zasiedli do ogniska i w atmosferze radości i zadowolenia upiekli pyszne kiełbaski.
   Akcja sadzenia drzewek jest częścią programu "Zadbaj o swoją wieś" w ramach którego nie tylko młodzież dba o czystość środowiska lokalnego, ale również powiększa "Zielone Płuca Polski".

7.05.2013 - Nowe Perspektywy - Egzamin ECDL
   W pierwszych dniach maja w 6-36 Środowiskowym Hufcu Pracy odbyły się egzaminy ECDL, do którego przystąpiło siedmiu beneficjentów z grupy B projektu „Nowe Perspektywy”. Młodzież pod kierunkiem p. M. Macioł przygotowywała się do egzaminu na zajęciach kursu ECDL Start. Uczestnicy egzamin zdawali z czterech modułów I podstawowy technik informatycznych, II użytkowanie komputerów, III przetwarzanie tekstów, IV grafika menadżerska i prezentacyjna. Zdobyte dodatkowe kwalifikacje z obsługi komputera będą przydatne młodzieży w ich przyszłej pracy zawodowej oraz na lokalnym rynku.

6.05.2013 - Spotkanie pracodawców
   30 kwietnia w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej w ramach dni Otwartych Hufca odbyło się spotkanie pracodawców.
Na wstępie komendant hufca przedstawiła działalność hufca w Skomielnej Białej na przełomie roku 2012/2013. poinformowała o stanie ilościowym młodzieży, absolwentach i planowanym naborze. Przedstawiła zawody w jakich będzie można zrekrutować uczestników i zakłady pracy, które zgłosiły chęć przyjęcia na praktyczną naukę zawodu. Komendant podsumowała również działalność kulturalno – oświatową kierowaną do chętnych uczestników. Omówiła realizowane programy edukacyjne dofinansowane z Wojewódzkiej komendy, a także programy które współfinansują Wójt Gminy Lubień „Zadbaj o swoją wieś” i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalność świetlicy środowiskowej „Akcja Lato” „Akcja Zima”. Pokrótce omówiła projekt EFS „Nowe perspektywy” którego realizacja dobiega końca. Druga część spotkania dotyczyła organizacji kursu wyuczającego dla uczestników, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu, który prowadzi Ośrodek szkolenia Zawodowego „Elremot”. Na spotkanie przybył kierownik Ośrodka, który przedstawił organizację kursu. Na zakończenie p. komendant podziękowała pracodawcom za dotychczasową współpracę, wsparcie i opiekę nad uczestnikami hufca.

29.04.2013 - IV Targi Edukacji Pracy i Praktyk Zawodowych
   W dniu 29 kwietnia 2013 roku 6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy wziął udział w IV Targach Edukacji, Pracy i Praktyk Zawodowych pod hasłem "Szkolenie, zawód, praca- to wzbogaca", które odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej.
   Na Targach swoje stoiska mieli pracodawcy pozyskani przez hufiec w Skomielnej Białej, Zakład "Elremot", "Kore- Salon Fryzjerski", Pensjonat "Prezydent", AUTO SERVICE, Blacharstwo-Mechanika Pojazdowa, Pomoc Drogowa, Salon Fryzjerski- Kosmetyczny "TOP-Hair", Firma "Jandrew" Stolarstwo Ogólne, Firma AVON, Promedica24, którzy ofiarowali miejsca pracy dla pracowników młodocianych i osób bezrobotnych.
   Również 6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy, zaprezentował swoją ofertę edukacyjną który na tablicy multimedialnej i ulotkach przedstawił swoją działalność.
   W targach wzięła udział młodzież- uczestnicy OHP, którzy pod opieką kadry wychowawczej pozyskiwali tegorocznych absolwentów gimnazjum i opowiadali o swoich doświadczeniach i praktykach zawodowych.

15.04.2013 - Pierwsze przygotowania
   W ramach zajęć popołudniowych uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy wykonali łabędzia. Praca zrobiona techniką origami została przygotowana na Festiwal Twórczości Artystycznej Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy "Wiosna kulturalna 2013". Chłopcy zużyli 800 kartek A 4, była to żmudna i mozolna praca wymagająca nakładu cierpliwości i opanowania. Nad uczestnikami czuwała kadra, która dopingowała do wykazania się niezwykłym talentem sprawności manualnych.

12.04.2013 - Wiosenne porządki w Skomielnej Białej
   W dniu 11 kwietnia uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy wraz z wychowawcami realizując program „Zadbaj o swoją wieś” oraz działając na rzecz „Dnia Ziemi 2013” porządkowali wyznaczone okolice Skomielnej Białej. Dbanie o środowisko i porządek ćwiczy u uczestników ekologiczną dbałość o miejsce w którym żyją. Działania dla społeczności lokalnej pozwalają przebudować ich świadomość i wrażliwość na piękno otaczającej przyrody promując postawy proekologiczne. Organizowanie takich akcji pozwala uświadomić młodym ludziom jak ważne jest utrzymanie czystości w lokalnym jak i globalnym wymiarze społecznym.

29.03.2013 - Konkurs palm i pisanek
   W Wielki Piątek w godzinach porannych w budynku 6- 36 Środowiskowego Hufca Pracy spotkali się uczestnicy konkursu Palm i Pisanek Wielkanocnych. W konkursie wzięło udział 60 dzieci i młodzieży, którzy wykonali 38 palm i 22 pisanek. Wszystkie palmy i pisanki były starannie wykonane i wymagały długiego nakładu pracy. Bukszpan, bazie, wstążki, kwiaty z bibuły zdobiły piękne tradycyjne palmy z których najwyższa miała 7, 60 metrów. Jajka- pisanki były wykonane różną techniką i też miały różną wielkość. Były duże oklejone, nakrapiane i małe z materiału i zrobione techniką decupage. Ale wszystkie zasługiwały na uznanie i nagrody. Dlatego każdy uczestnik konkursu otrzymał paczkę ze słodkościami do koszyczka wielkanocnego. Pomimo zimnej aury na dworze, na buziach wszystkich gościł uśmiech i radość z otrzymanego króliczka, jajeczka czy baranka wielkanocnego ufundowanego przez sponsorów.
    Z roku na rok przybywa chętnych, którzy biorą udział w konkursie a inicjatywa organizowana przez Środowiskowy Hufiec Pracy roznosi się po całej wsi. Przez te kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi Regionalny Babciny Domek zaczyna pachnieć wiosną i przepełnia drewniane ściany nie tylko zielenią i kolorami, ale radością wszystkich, którzy tu przychodzą pielęgnując tradycje.

28.03.2013 - Spotkanie Wielkanocne
   W dniu 28 marca w godzinach popołudniowych w budynku 6- 36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie przed Świętami Wielkanocnymi na które przybyli uczestnicy hufca, w tym przedstawiciele samorządu. Młodzież w świątecznym nastroju rozmawiała o tradycjach, podzieliła się symbolicznie jajkiem z chrzanem, składała sobie nawzajem życzenia. Wszyscy przybyli uczestnicy otrzymali paczki wielkanocne ze słodyczami jako nagrodę za udział w konkursie palm i pisanek wielkanocnych. W trakcie spotkania młodzież poznała również harmonogram zbliżających się przedsięwzięć w których weźmie udział. Wytypowała jednego z kandydatów do udziału w pierwszym spotkaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, które odbędzie się w Lanckoronie.
   Po zakończeniu spotkania uczestnicy wraz z kadrą oraz pięknie zdobionymi stroikami udali się z życzeniami do instytucji współpracujących z hufcem w Skomielnej Białej.

22..3.2013 - Wielkanocne tradycje
   W dniu 21 marca 2013r. w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy uczestnicy odbywający praktykę w Zakładzie "ELREMOT” wzięli udział w zajęciach rozpoczynających realizację programu autorskiego ,,Powrót do korzeni”, na których poznali zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Korzystając z Poradnika Praktycznego J. Łagody i A.Gotowiec ,,Święta w Polskim Domu” poznali przepisy kulinarne, tradycje Wielkiej Nocy i Obrzędy z którymi wiąże się Wielkanoc. Kilku uczestników wyraziło chęć udziału w Konkursie Palm i Pisanek Wielkanocnych, którego organizatorem jest Środowiskowy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Wielki Piątek o godz. 9.00 w budynku Hufca.

18.03.2013 - Egzamin zawodowy
   W dniu 16 marca 2013 roku 6 uczestniczek projektu ,,Nowe Perspektywy" realizowanego przez 6-36 ŚHP w Skomielnej Białej wzięło udział w egzaminie kończącym kurs zawodowy w zawodzie kelner barman. Teoretyczny i praktyczny sprawdzian odbył się na Stołówce Szkolnej u p. Grażyny Bomby. Uczestniczki w pierwszej części pisały menu na śniadanie, obiad i kolację oraz przerwę kawową, a następnie w praktyce przygotowywały nie tylko wykwintne potrawy ale również stoliki, na których podawano przygotowane dania. Na zakończenie każda z uczestniczek opowiadała o swojej pracy nad przygotowaną prezentacją. W atmosferze elegancji i pełnej kultury beneficjentki grupy B ukończyły kolejny etap projektu współfinansowanego z funduszy unijnych.
   Natomiast egzamin kursu zawodowego magazynier – obsługa wózków widłowych odbędzie się 3 kwietnia w zakładzie Elremot w Skomielnej Białej. Weźmie w nich udział 3 uczestników projektu grupy B.

15.03.2013 - Targi edukacyjne
   W dniu 14 marca uczestnicy oraz kadra 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy wzięli udział w X Targach Edukacyjnych Powiatu Myślenickiego. Targi odbyły się na hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu. Celem Targów było przybliżenie młodzieży ofert edukacyjnych szkół ponad gimnazjalnych z terenu powiatu myślenickiego, oraz przedstawienie programów unijnych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych.
   6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy przedstawił również swoją ofertę kształcenia w której znajduje się możliwość odbywania praktyk u 60 pracodawców w 16 zawodach. W formie prezentacji multimedialnej przedstawione zostały nie tylko aktualności dotyczące działalności hufca ale również program EFS ,,Nowe Perspektywy”, który w obecnej chwili realizowany jest z myślą o dwóch grupach beneficjentów, dofinansowany z funduszu Unii Europejskiej.

14.03.2013 - II miejsce w województwie
   W dniu 13 marca uczestniczka 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy Natalia Klocek, zdobyła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy” w kategorii fryzjer. Pierwsza część konkursu obejmowała test sprawdzający wiedzę teoretyczną z zakresu fryzjerstwa w której uczestniczka 6-36 ŚHP zdobyła 90 % możliwych punktów.
   Druga część obejmowała sprawdzenie umiejętności praktycznych potencjalnych fryzjerek. Na główkach treningowych uczestniczki prezentowały techniki nakręcania trwałej ondulacji wodnej, kręcenia loczków i układania fal. Jak oceniło jury, była to najtrudniejsza część konkursu. Podczas pracy z modelkami, gdzie należało wykonać fryzurę awangardową, dziewczęta wykazały się dużą kreatywnością, zmysłem estetyki i umiejętnościami zawodowymi. Nagrodę za najciekawszą fryzurę otrzymała: Natalia Klocek 6-36 ŚHP Skomielna Biała, Konkurs zakończył pokaz i prezentacja fryzur oraz ogłoszenie wyników.

11.03.2013 - Kiermasz kartek wielkanocnych
   W dniu 10 marca uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy pod opieką p. M. Augustyn wzięli udział w kiermaszu kartek świątecznych przy Kościele Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju. Kiermasz zorganizowało Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rabce-Zdroju. Młodzież z hufca w charakterze wolontariatu pomagała przy sprzedaży kartek, z których dochód przeznaczony będzie na pomoc dla członków tego stowarzyszenia.
   Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby „innych”, to bardzo ważne zadanie. Bo przecież żyjemy w społeczeństwie, które stanowią różni ludzie, są tacy, którym niezbędna jest nasza pomoc, wsparcie, zrozumienie i wyrozumiałość. Nie możemy przechodzić obojętnie obok nich, musimy być ich częścią dlatego młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy włącza się chętnie i bardzo często w różne akcje i przedsięwzięcia podczas których może ofiarować swój czas i swoją pracę dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

7.03.2013 - Przygotowania do wojewódzkich konkursów
   W dniu 7 marca w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbyły się przygotowania uczestników i kolejne eliminacje lokalne do Wojewódzkiego Konkursu ,,Sprawny w zawodzie- bezpieczny w pracy”. Tym razem część praktyczna w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbywała się w zakładzie ELREMOT w Skomielnej Białej, natomiast część praktyczna w zawodzie murarz w firmie UNI-BUD. Podczas części teoretycznej, która odbywała się w 6-36 Środowiskowym Hufcu Pracy młodzież uzupełniała testy zawodowe zawierające pytania nie tylko dotyczące treści zawodowej , ale również z prawa praca i przepisów bhp. Komisja konkursowa po ocenieniu pracy praktycznej (murowanie ścianki, naprawa silników pojazdów) i testów teoretycznych wytypowała najlepszych uczestników jako reprezentantów na Wojewódzki Konkurs Sprawny w zawodzie murarz, oraz mechanik pojazdów samochodowych.

4.03.2013 - Konkurs na Kartkę Wielkanocną
    W dniu 4 marca 2013 roku w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej komisja konkursowa składająca się z kadry wychowawczej wybrała najładniejsze prace do Ogólnopolskiego Konkursu na Kartkę Wielkanocną zorganizowanego przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy oraz Krajowe Duszpasterstwo Ochotniczych Hufców Pracy. Nadesłano 13 prac. Celem konkursu było pobudzenie wyobraźni plastycznej, kultywowanie tradycji świąt oraz wyłonienie najzdolniejszych uczestników. Prace zostaną przesłane do II etapu konkursu.

21.02.2013 - Sprawny w Zawodzie Fryzjer
   W dniu 20 lutego w budynku 6- 36 Środowiskowego Hufca Pracy odbyły się eliminacje lokalne uczestników hufca klas III do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu "Sprawny w Zawodzie, Bezpieczny w Pracy Fryzjer".
   Głównym celem konkursu jest umożliwienie młodzieży sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zawodzie fryzjer.
   W pierwszej części uczestniczki wzięły udział w części teoretycznej, która odbyła się w hufcu. Rozwiązywały test jednokrotnego wyboru. Następnie przystąpiły do części praktycznej. Na głowach treningowych wykonywały fryzury: ślubną i sportową.
   Komisja konkursowa składająca się z kadry hufca oraz pracodawców oceniła prace  zarówno teoretyczną jak i praktyczną i zakwalifikowała uczestniczkę Natalię Klocek do II etapu konkursu Sprawny w Zawodzie Fryzjer.

14.02.2013 - Walentynkowo pamiętając o innych
   W dniu 14 lutego w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy uczestnicy spotkali się, aby rozpocząć akcję „Świąteczna kartka”. Kartki z różnymi wzorami i piękną grafiką przygotowują dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rabce Zdroju w ramach współpracy z tą instytucją.
   Podczas wycinania, wyklejania nie zabrakło pięknych artystycznych pomysłów i rzeczowych rozmów na temat miłości i zrozumienia innych potrzebujących naszej pomocy i naszego wsparcia. Bo przecież świat jest bardzo skomplikowany. Na co dzień niejednokrotnie nie potrafimy docenić tego, co daje nam życie, swojego zdrowia, umiejętności, zdolność. Pamiętajmy o miłości nie tylko w Walentynkowym Dniu.

7.02.2013 - Spotkanie w "tłusty czwartek"
   W dniu 7 lutego w budynku 6-36 Środowiskowym Hufcu Pracy w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie uczestników, które miało na celu przeprowadzenie eliminacji do Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego. Młodzież przygotowywała prezentacje, tworzyła stronę internetową, opracowywała grafikę komputerową i obróbkę plików multimedialnych, tworzyła bazę danych. Komisja konkursowa wyłoni najlepszą prace, która będzie brała udział w etapie Wojewódzkim.
   Część młodzieży zapoznała się również z regulaminem Ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem ,,Tam gdzie mieszkam”. Jak tradycja każe każdy uczestnik spotkania skosztował pysznego lukrowego pączka, ufundowanego przez Gminną Komisję Rozwiązań Problemów Alkoholowych w Gminie Lubień z okazji ,,tłustego czwartku”.
"A zima mocno trzyma, śnieg prószy, wszędzie biało………."

31.01.2013 - Nowe Perspektywy już na "półmetku"
   W 6-36 Środowiskowym Hufcu Pracy w Skomielnej Białej trwają zajęcia projektu. Dwie grupy beneficjentów A i B biorących udział w zajęciach są już na tzw. „półmetku”.
   W ferie uczestnicy grupy A wzięli udział w warsztatach informatycznych oraz wyrównawczych z matematyki. Otrzymali również wyprawki edukacyjne, a w nich vademecum do matematyki, języka polskiego, słownik ortograficzny, przybory geometryczne, wyposażone piórniki, kalkulatory i zeszyty. W tym tygodniu rozpoczęli swój udział w kursie języka angielskiego. Zajęcia te mają formę grupową, ale są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Mają służyć poszerzeniu ich wiadomości i umiejętności, które będą przydatne w późniejszym życiu.
   Natomiast grupa B w okresie ferii zimowych wzięła udział w kursie prawa jazdy – części teoretycznej, a obecnie korzystają z kursu ECDL, którego celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Młodzież nauczy się korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz korzystania z sieci informatycznych. Przed uczestnikami grupy B są jeszcze kursy zawodowe w zawodzie kelner-barman oraz magazynier – wózki widłowe i praktyka zawodowa.

27.01.2013 - Spotkanie Opłatkowe
   W dniu 27 stycznia 6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy był współorganizatorem przedsięwzięcia zorganizowanego przez Związek Podhalan Oddział w Skomielnej Białej.
   Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym p.w. Św. Sebastiana którą celebrował ks. Władysław Zązel – Kapelan Związku Podhalan, ks. Jan Gacek rodak skomielniański oraz Proboszcz Ryszard Pawluś. Mszę Świętą wzbogacił śpiew zespołu „Korpiołki”.
   Po Mszy Świętej zaproszeni goście rodzice oraz dziadkowie przeszli do Remizy OSP gdzie mieli okazję obejrzeć występ Zespołu Pieśni i Tańca „Korpiołki” działający przy Oddziale Związku Podhalan w Skomielnej Białej oraz wzięli udział we wspólnym opłatku i kolędowaniu. Kadra hufca oraz wolontariusze – młodzież OHP nie tylko obejrzeli przygotowany program ale również wsparli poprzez swoją pracę całe przedsięwzięcie. Wspólne kolędowanie przedłużyło okres bożonarodzeniowy i zachęciło do udziału w imprezach środowiskowych.

23.01.2013 - Po feriach
   Tegoroczne ferie zimowe w Środowiskowym Hufcu Pracy w Skomielnej Białej minęły szybko i bardzo aktywnie. Każdy dzień był zaplanowany i bogaty w różnorodne "zajęciowe niespodzianki" i odwiedziny ciekawych ludzi.
   Dla dzieci pod opieką kadry wychowawczej zorganizowaliśmy zajęcia plastyczne, na których przygotowywano upominki dla Babci i Dziadka, zajęcia sportowe, rozgrywki w tenisa stołowego, piłkarzyki. Był również bal karnawałowy z licznymi konkursami i karaoke oraz zajęcia przygotowujące do występów na spotkaniu kolędowym.
   Młodzież - uczestnicy hufca rozpoczęli ferie udziałem w XXI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wyjechali do Muzeum w Rabce, byli również na basenie w Myślenicach. Na hali wzięli udział w rozgrywkach sportowych oraz zawodach w tenisa stołowego, w ramach zajęć profilaktycznych spotkali się z księdzem Wikarym podczas kolędy, a także z Przedstawicielem Policji Powiatowej w Myślenicach p. P. Rucińskim. Z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego młodzież wzięła udział w spotkaniu i wysłuchała prelekcji o naszej historii roku 1863 kiedy to po raz kolejny Polacy postanowili walczyć i pokazać swoje bohaterstwo. Następnie obejrzeli fragment filmu Juliusza Machulskiego "Szwadron".
   Ostatnie dni ferii to pomoc i współorganizacja Spotkania Opłatkowego i wspólnego kolędowania które zorganizowane zostanie przez Oddział Związku Podhalan w najbliższą niedziele.

15.01.2013 - "W kręgu przyjaciół"
   Rozpoczęły się ferie zimowe. Jak co roku kadra hufca przygotowała szereg atrakcji dla uczestników Ochotniczego Hufca Pracy. Program zatytułowany został tym razem ,,W Kręgu Przyjaciół”. Każdy dzień jest dokładnie zaplanowany. W godzinach popołudniowych na zajęcia przychodzić będą dzieci, które wyraziły chęć uczestniczenia w nich. Będzie kolorowanie farbami na szkle, origami, zajęcia plastyczne metodą decoupage, bal karnawałowy oraz karaoke, dzień filmowy i zabawy na śniegu.
   Już w poniedziałek uczestnicy pojechali do Rabki do Muzeum im. Władysława Orkana by obejrzeć wystawę Boże Narodzenie w góralskiej chacie. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prelekcji na temat obrzędów i zwyczajów tych pięknych zimowych świąt. Liczne grupy kolędnicze, kolęda z gwiazdą, szopka kukiełkowa, podłaźnice, ozdoby choinkowe to tylko część tradycji, które poznała młodzież. Po powrocie do budynku hufca jeszcze długo rozmawiali o zanikającym regionalizmie i tradycjach, w których przecież wyrośli ich dziadkowie. We wtorek planowane są warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez Agnieszkę Kulak, w środę wyjazd na basen do Mszany Dolnej. Młodzież przygotowuje się na Wojewódzkie Mistrzostwa OHP w Pływaniu, dlatego już rozpocznie cykliczne treningi. Kolejne popołudnie to rozgrywki na hali w piłkę nożną i piłkę siatkową oraz przygotowanie do uroczystości „Opłatka”, organizowanego przez Związek Podhalan Oddział w Skomielnej Białej. Uczestnicy w charakterze wolontariatu będą współorganizatorem imprezy: przygotują zaproszenia dla gości, dekorację Sali i pomogą w pracach porządkowych.

14.01.2013 - 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
   Uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej aktywnie włączyli się w 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do sztabu działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniu.
Wykorzystując swoje zdolności plastyczne pomalowali część plakatu , który ozdobił główną ścianę sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubniu w której odbywał się koncert finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedziele dzielnie i aktywnie pod opieką kadry hufca kwestowali przy Kościele Parafialnym w Skomielnej Białej, a później obejrzeli program przygotowany w Lubniu. Przy muzyce zespołu "Świst" bawili się do późnych godzin.

3.01.2013 - Aktywny początek nowego roku
    Wraz z powitaniem Nowego Roku 2013 uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej rozpoczęli aktywnie treningi na hali sportowej w budynku szkoły. W ramach dodatkowych, sportowych zajęć w godzinach popołudniowych przygotowują się do Regionalnych Halowych Mistrzostw OHP w Piłce Nożnej Chłopców, które odbywać się będą w Brzeznej 24 stycznia. W rozgrywkach wezmą udział drużyny jednostek z regionu nowosądeckiego tj. Stary Sącz, Nowy Sącz, Gorlice, Szczawnica, Limanowa i Skomielna Biała. Jest o co walczyć, ponieważ drużyna zwycięska będzie reprezentować nasz region na Wojewódzkich Mistrzostwach OHP.

17.12.2012 - Hej kolęda kolęda
   15 grudnia 2012 roku w Skomielnej Białej w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbył się II Przegląd Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego. Organizatorem Przeglądu był Środowiskowy Hufiec Pracy 6-36 w Skomielnej Białej. W przedsięwzięciu wzięli udział uczestnicy z szesnastu jednostek Hufców Pracy, Środowiskowych Hufców Pracy i Ośrodków Szkolenia i Wychowania. W sumie 41 uczestników z małopolskich placówek OHP. Przesłuchania trwały 3 godziny, a poziom konkursu był bardzo wysoki. Młodzież – soliści, duety i zespoły solidnie przygotowane przez kadrę wykonały jedną kolędę lub pastorałkę. Jury oceniało dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.
    Specjalne wyróżnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu p. Danuty Burtan otrzymał Łukasz Wnęk z 6-34 Środowiskowego Hufca Pracy ze Starego Sącza, wyróżnienie Dyrektora Oddziału BGŻ SA w Myślenicach p. Beatę Zarębę otrzymał zespół BS 95 z Hufca Pracy 6-25 z Bochni. Wyróżnienie Wójta Gminy Lubień p. K. Szczepańca otrzymała „Grupa kolędnicza” z 6-2 Hufca Pracy z Niepołomic. Wyróżnienie Starosty Powiatu Myślenickiego p. Józefa Tomali otrzymał zespół „Perełki” z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy z Nowego Sącza, wyróżnienie Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej p. Jerzego Wójciaka otrzymał zespół ,,Gitarzyści” z 6-23 Hufca Pracy z Tarnowa. Statuetki I, II i III miejsce ufundował Komendant Wojewódzki dr Jolanta Zajączkowska. I tak III miejsce zajął zespół „Kolędnicy z Limanowej” z 6-32 Hufca Pracy, II miejsce zespół „Rodzinka” z 6-34 Środowiskowego Hufca Pracy ze Starego Sącza. Natomiast I miejsce zajęła Martyna Smoleń z 6-36 Środowiskowego Hufca pracy ze Skomielnej Białej. Nagrodzeni oprócz dyplomów i statuetek otrzymali bogate nagrody stoliki RTV, biurka, radiomagnetofony, pen driver, pantofle, kosmetyki, ozdoby choinkowe, filiżanki porcelanowe.
    Na koncert finałowy do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przybyli zaproszeni goście Z-ca Komendanta Wojewódzkiej OHP p. B. Jopek, Przewodniczący Rady Powiatu p. Henryk Migacz, Radna Rady Powiatu p. Anna Rapacz, Wójt Gminy Lubień p. Kazimierz Szczepaniec, radni z terenu gminy Lubień, pracodawcy, sponsorzy, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele wielu instytucji współpracujących z 6-36 Środowiskowym Hufcem Pracy. Śpiew kolęd naszych uczestników, liczne grono przybyłych gości wspierających działalność hufca i jego przedsięwzięcie pozwoliły wprowadzić wszystkich w nastrój świąteczny – nastrój oczekiwania na przyjście maleńkiego Jezusa do naszych prostych serc.

6.12.2012 - Mikołajkowy wyjazd
   W ramach Św. Mikołaja uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy wzięli udział w wycieczce do Krakowa na film pt. „Zmierzch”. Wyjazd był zorganizowany ze środków Wojewódzkiej Komendy OHP i sponsorów w ramach działalności kulturalno-oświatowej. Po powrocie w budynku hufca odbyło się spotkanie samorządu uczestników, którzy podjęli się do realizacji nowej inicjatywy. Otóż w nowym roku ogłoszony zostanie konkurs wśród uczestników z Małopolski pod hasłem „List do Św. Mikołaja” a rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce podczas kolejnego Przeglądu kolęd i pastorałek uczestników OHP.
   Póki, co uczestnicy podzielili między siebie zadania związane z tegorocznym przygotowaniem do Przeglądu kolęd, a także wspólnie wykonywali regionalne bombki na choinkę, które ozdobią budynek Remizy OSP gdzie będzie odbywać się wojewódzkie przedsięwzięcie.

3.12.2012 - Szkolenie BHP
   W pierwszych dniach grudnia uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w szkoleniu okresowym bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, w trakcie którego poznali regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą. Poznali również zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń oraz podejmowane przez zakład pracy środki profilaktyczne. Ośrodek Szkolenia Zawodowego „ELREMOT”, który był organizatorem przybliżył również młodzieży temat organizacji pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

26.11.2012 - "Nowe Perspektywy"
   W 6-36 Środowiskowym Hufcu Pracy w Skomielnej Białej beneficjenci grupy A i B projektu "Nowe Perspektywy” przez cały tydzień aktywnie brali udział w grupowych zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem i w kursie przedsiębiorczości.
Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadziła p. A. Kulak - Lider Klubu Pracy. Warsztaty obejmowały zagadnienia dotyczące rynku pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
   Grupowe wsparcie psychologiczne miało na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowanie zaufania wobec grupy. Treningi z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonych efektów. Zajęcia prowadzone były przez psychologów z Gabinetu Psychoterapii w Krakowie. Uzupełnieniem zajęć grupowych z doradcą zawodowym i z psychologiem będą indywidualne konsultacje.
   Bardzo ciekawym zdaniem młodzieży był również kurs przedsiębiorczości, w którym wzięła udział młodzież z grupy B. Zajęcia miały na celu zaszczepienie postaw przedsiębiorczych oraz dostarczeniem uczestników projektu niezbędnej wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kurs obejmował również podstawy prawa pracy, gospodarki rynkowej rozliczeń - finansowo podatkowych i księgowych. Zajęcia prowadził p. Sławomir Tarnowiecki z Europejskiego Centrum Kształcenia „SUKCES” w Krakowie.

15.11.2012 - Zaproszenie na II przegląd Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego
   Środowiskowy Hufiec Pracy 6-36 w Skomielnej Białej informuje, że dnia 15 grudnia 2012 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej odbędzie się II Przegląd Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego.
Przegląd rozpocznie się o godzinie 10.00, wezmą w nim udział uczestnicy z 17 jednostek Ochotniczych Hufców Pracy Województwa Małopolskiego. O godzinie 14.00 odbędzie się koncert laureatów i nagrodzonych uczestników, na który serdecznie zapraszamy. Patronat nad Przeglądem objął Komendant Wojewódzki dr Jolanta Zajączkowska, Starosta Powiatu Myślenickiego pan Józef  Tomal, Wójt Gminy Lubień pan Kazimierz Szczepaniec, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu  pani Danuta Burtan, Dyrektor Banku BGŻ pani Beata Zaręba i Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej pan Jerzy Wójciak. Przegląd jest częścią programu autorskiego "Powrót do korzeni" realizowanego przez Środowiskowy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej, który z kolei jest częścią programu wojewódzkiego pt: "Moja Mała Ojczyzna".

12.11.2012 - Przed świętem Niepodległości
     Są dni, które zmieniają historię, to dni o których zawsze należy pamiętać.
To 94 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
W przeddzień uroczystości państwowych uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy 6-36 Skomielnej Białej spotkali się w budynku na tak zwanej wieczornicy, podczas której poznali historię Polski i drogę Polaków do wolności. Młodzież wspólnie oglądała film pt. „Pamiętamy”, a także przygotowała tablicę pamiątkową i rozwiesiła flagę państwową. W zadumie i zamyśleniu wysłuchała patriotycznych pieśni Andrzeja Kołakowskiego. Szczególnie zwróciła uwagę na słowa utworu „Przysięga” … „Lecz przysięgaliśmy na Orła na Krzyż”, na dwa kolory te najświętsze w Polsce barwy…”, które wprowadziły ich rozmowę na temat symboli narodowych i patriotyzmu młodego pokolenia, we współczesnej Polsce. To wspaniała lekcja historii.

29.10.2012 - Konkurs ekologiczny
     W dniu 25 października odbyły się eliminacje wewnętrzne uczestników 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej do Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”
Głównym celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat ochrony środowiska, a także upowszechnienie wśród młodzieży postaw ekologicznych oraz uświadomienie konieczności zbierania surowców wtórnych w celu poddania ich recyklingowi. Eliminacje rozpoczęto od przedstawienia regulaminu konkursu oraz wyjaśnienia poszczególnych zagadnień przez wychowawcę. Następnie młodzież przystąpiła do rozwiązywania testu, poczym komisja konkursowa dokonała oceny prac. W wyniku eliminacji do konkursu wojewódzkiego  zakwalifikowało się dwóch uczestników, którzy będą reprezentować hufiec w konkursie w Krakowie.

25.10.2012 - Giełda zawodów – Zawód czy kompetencje
     17 października Lider Klubu Pracy ze Skomielnej Białej Agnieszka Kulak  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zorganizowała giełdę zawodów pod nazwą „Zawód czy kompetencje”.
     Giełda została przeprowadzona w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Rodziny w Rabce-Zdrój. Uczestnikami giełdy byli zainteresowani uczniowie 3 kl. gimnazjalnej oraz absolwenci liceum tejże szkoły. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie przez specjalistów dwóch zawodów: kosmetyk i przedstawiciel (lider) firmy AVON. Specjaliści omówili wymagania potrzebne do wykonywania pracy w wyżej wymienionych zawodach. Pani Bernadeta - specjalista kosmetologii uświadomiła młodzieży, iż ten zawód wymaga ciągłego dokształcania się, gdyż „kosmetyka” to dziedzina bardzo prężnie rozwijająca się i co jakiś czas, na rynek wchodzą nowości. W społeczeństwie informacyjnym, często klientki dowiadują się o nowościach i wypytują o nie. Zwrócono również uwagę, iż osoby zainteresowane tą specjalizacją powinny posiadać odpowiednie predyspozycje osobowościowe, by mogli dobrze wykonywać pracę i przyciągać do siebie klientów. Osoby decydujące się pracować w tym zawodzie powinny mieć zainteresowania w tym kierunku, a nie wybierać zawód tylko dlatego, że jest to dziedzina dochodowa. W spotkaniu wziął udział również lider firmy AVON p. Ewa Paciej, która opowiedziała o działalności gospodarczej, omówiła predyspozycje niezbędne do bycia przedsiębiorczym, przestawiła różne szkolenia dotyczące wyżej wymienionego zawodu oraz omówiła jak ważny jest dobór odpowiednich  kosmetyków do swojego ciała. Absolwentom LO zaoferowano dodatkową pracę zarobkową w charakterze konsultantek i liderów firmy AVON. Młodzież została poinformowana o specyfice oferty, zdobywaniu klientów, a następnie o warunkach zatrudnienia. Na koniec odbył się pokaz makijażu dnia codziennego.

19.10.2012 - Reforma szkolnictwa zawodowego
     W dniu 18 października w 6-36 Środowiskowym Hufcu Pracy w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie, na które przyszło 25 pracodawców zatrudniających uczestników Ochotniczego Hufca Pracy, przedstawiciele szkół zawodowych oraz osoby współpracujące z hufcem.
     W pierwszej  części spotkania w formie prezentacji komendant hufca Marta Augustyn przedstawiła działalność hufca w Skomielnej Białej. Podała harmonogram przedsięwzięć i realizowanych programów skierowanych do uczestników, a także szczególną uwagę zwróciła na współpracę z pracodawcami i innymi instytucjami działającymi na terenie gminy, w tym Wójta Gminy Lubień, Gminną Komisją Rozwiązań Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Fundacją Rozwoju Regionu Rabka Zdrój. Do omówienia tematyki z zakresu reformy szkolnictwa zawodowego została zaproszona p. dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu p. Maria Szczepaniec i Kierownik Praktyk Zawodowych p. Tadeusz Zięba, który zapoznał zaproszonych gości ze zmianami w szkołach ponadgimnazjalnych.
     W dyskusji zebrami goście wyrazili przekonanie o potrzebie pomocy młodym ludziom w zdobyciu wykształcenia i zawodu , a także o szeroko pojętej współpracy dla dobra młodego pokolenia stojącego u progu wejścia na rynek pracy.
     Z kolei p. A. Kulak przedstawiła ofertę Filii Młodzieżowego Biura Pracy i Klubu Pracy, a także omówiła kwestie refundacji pracowników młodocianych.
     Na zakończenie głos zabrała p. Beata Zaręba – Dyrektor Oddziału Banku BGŻ w Myślenicach, która była partnerem spotkania i wyraziła uznanie dla pracy kadry hufca i chęć dalszej współpracy w organizacji tego typu przedsięwzięć. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

17.10.2012 - Uczcijmy pamięć o Papieżu
     16 października uczestnicy 6-36 ŚHP w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu poświęconym Wielkiemu Człowiekowi, Naszemu Rodakowi Janowi Pawłowi II. Ta znacząca data wyboru Papieża Polaka na Stolicę Piotrową, zmieniła nie tylko ówczesnych młodych ludzi, zmieniła kolejne pokolenia młodych Polaków, dla których wartości głoszone przez Papieża stały się drogowskazami i priorytetami w ich życiu. Zebrana młodzież w skupieniu i w ogromnym zasłuchaniu słów Papieża płynących z odtwarzanych płyt CD wykonała gazetkę tematyczną pod hasłem "Takim Pamięta Go Cały Świat". Z kolei spotkała się z duszpasterzem ks. Wiesławem Orawieckim i wysłuchała jego słowa bożego, a także obejrzała film na DVD Jan Paweł II. Na zakończenie grupa młodzieży pojechała do Rabki gdzie złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze przy pomniku Jana Pawła II i w skupieniu modliła się o zdrowie, a także zwykłą dobrą codzienność, bez trosk i zmartwień.

12.10.2012 - Pamiętając o innych
     W dniu 12 października w budynku hufca odbyło się spotkanie młodzieży na którym ustalono harmonogram cyklu działań związanych z realizacją przedsięwzięć nakierowanych na pomoc innym. Uczestnicy postanowili po raz kolejny przyłączyć się do akcji „Świąteczna kartka” w ramach, której będą wykonywać kartki świąteczne dla Stowarzyszenia na  Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rabce. Młodzież również zgłosiła swój udział w akcji ogłoszonej przez Towarzystwo ,,Nasz dom” pod hasłem ,,Góra Grosza” i już od dzisiaj przygotowała puszkę do której można wrzucać drobne groszówki i większe nominały monet. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Kolejny projekt do którego włączy się młodzież z hufca będzie ,,Świąteczna paczka”. Celem tej akcji jest zaangażowanie wolontariuszy i darczyńców we współfinansowanie pracy dla rodzin w potrzebie.               "Ile dasz drugiemu człowiekowi tyle wróci do Ciebie” - to motto, które do serca wzięli sobie wolontariusze z 6-36 ŚHP w Skomielnej Białej.

8.10.2012 - Rocznica nadania imienia Błogosławionego Jana Pawła II
      W dniu 8 października kadra i uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy wzięli udział w uroczystości I rocznicy ustanowienia Błogosławionego Jana Pawła II patronem Ochotniczych Hufców Pracy która odbyła się w Centrum Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach. Uroczystość połączona była z Wojewódzką Inauguracją Roku Szkoleniowego 2012/2013.
Młodzież wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej w nowo budowanym obiekcie - Centrum Jana Pawła II oraz w modlitwach przy krzyżu. Następnie zwiedzała Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i uczestniczyła w wspólnym spotkaniu z zaproszonymi gośćmi.

30.09 2012 - III Beskidzki Rajd Szlakami Walk o Niepodległość 1939 -1955
     W dniach 28 – 30. 09. 2012 roku kadra oraz uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy wzięli udział w „III Beskidzkim Rajdzie Szlakami Walk o Niepodległość 1939r – 1955 r- Walka z okupantami na beskidzkich szlakach”.
     Rajd rozpoczął się w piątek Mszą Św. w kościele Parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Krzeczowie. Po mszy uczestnicy wzięli udział w Apelu Poległych pod pomnikiem ku czci poległych 20.06.1943 roku podczas krwawej pacyfikacji wsi Krzeczów. Następnie zostali przewiezieni autokarami na przełęcz Glisne skąd wyruszyli na Luboń Wielki – Surówki. Uczestnicy rajdu zostali podzieleni na patrole, każdy patrol miał do wykonania określone zadania, musieli wykazać się nie tylko wiedzą i znajomością tematu ale również sprawnością fizyczną. Wieczorem po uroczystym otwarciu przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzeja Pająka i Wójta Gminy Lubień p. Kazimierza Szczepańca które odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu. Uczestnicy rajdu wzięli udział w koncercie Andrzeja Kołakowskiego, wspaniały wokalista wspominał wydarzenia historyczne polaków wałczących w obronie wolności. Wielu z nich poległo ale pamięć o nich jest wciąż żywa.
Drugi dzień rajdu to start patroli z Bogdanówki na górę Koskową oraz ognisko.
Trzeci dzień to uroczysta Msza Święta pod pomnikiem poległych podczas pacyfikacji ludności wsi Zawadka oraz uroczyste zakończenie rajdu. W tym dniu wszyscy uczestnicy obejrzeli rekonstrukcje historyczną bitwy oddziału „Żelbet” oraz pacyfikacji wsi.
Rajd był wspaniałą lekcją historii, pełną przemyśleń, faktów i pojęć, przybliżył wszystkim wspaniałe postacie – ludzi bohaterów (M. Targowski, ppor. W. Horodyński, K. Proszek, B. Hanuszek, o. Remigiusz ks. M. Rapacz)  którzy za swoją odwagę i czyny na zawsze zostaną w sercach i pamięci uczestników rajdu.

23.09.2012 - Porządki w Skomielnej Białej
     W dniu 26 września uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie Świata”.
     Podczas prac porządkowych sprzątali wyznaczone tereny koło budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej, Centrum Skomielnej Białej oraz wszystkie przystanki autobusowe znajdujące się przy drodze zwanej Zakopianką i drodze krajowej 28. Podczas akcji zebrano kilkanaście worków śmieci. Czystość Skomielnej to priorytetowe zadanie realizowane w 6-36 Środowiskowym Hufcu Pracy w ramach programu ,,Zadbaj o swoją wieś”. Młodzież usuwa nie tylko śmieci pozostawione przez ,,tych” którzy nie dbają o estetykę swojej wsi, ale również uczestniczą w akcji zbierania złomu, makulatury i nakrętek plastikowych. Te wszystkie aukcje mają na celu uświadomienie młodzieży ważności dbania o środowisko w którym żyjemy i którego jesteśmy częścią.

19.09.2012 - Realizacja programu "Powrót do korzeni"
     W dniu 19 września grupa wychowawcza 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy przy Gimnazjum w Zakopanem pod opieką wychowawcy Doroty Krawontki udała się do Muzeum Tatrzańskiego, realizując program autorski ,,Powrót do Korzeni”. Uczestnicy mieli możliwość poznania historii, etnografii, przyrody regionu oraz bogactwa kultury Tatr i Podhala. Młodzież zapoznała się z bogato udokumentowanymi fotografiami oraz materiałami archiwalnymi znajdującymi się w muzeum które wprowadziły w historię Podhala. Wystrój pomieszczeń pozwolił wyobrazić sobie jak w połowie XIX w mieszkała niezbyt zamożna rodzina góralska.
Po zwiedzaniu muzeum spacerkiem po Zakopiańskich Krupówkach uczestnicy udali się  na pyszne lody.

17.09.2012 - Wybory do samorządu
     W dniu 17 września 2012 r. w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy odbyło się kolejne spotkanie młodzieży – uczestników OHP. Tym razem spośród najbardziej aktywnych i chętnych wybrano przedstawicieli do samorządu uczestników. Najwięcej głosów otrzymały Monika Palarczyk, Justyna Surówka, Sara Filar, Sylwia Olejarczyk.
Samorząd postanowił kontynuować wspaniałą inicjatywę zbierania zakrętek plastikowych dla niepełnosprawnego chłopca. Ponadto przedstawiciele hufca wezmą udział w III Beskidzkim Rajdzie Szlakami Walk o Niepodległość 1939-1955 „Walka z okupantem na beskidzkich szlakach” organizowanym w dniach 28 – 30 września przez Gminę Lubień i Lokalną Grupę Działania.
     Swój wolny czas młodzież spędzać będzie na dodatkowych zajęciach sportowych organizowanych przez wychowawców w budynku szkoły. Będą to rozgrywki w piłkę nożną i siatkówkę. Chętni wezmą udział w zajęciach wyrównawczych w budynku hufca.

13.09.2012 - Pamięci poległym
     W dniu 13 września uczestnicy I roku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej pod opieką wychowawców wzięli udział w wyjeździe na Wysoką, gdzie zapalili znicze pod pomnikiem żołnierzy i partyzantów poległych w obronie ojczyzny w latach 1939 – 1945 i wysłuchali prelekcji o tych tragicznych dniach.
     Młodzież oglądała również sprzęt wojskowy działa i czołgi pancerne znajdujące się w muzeum polowym. Wyjazd zorganizowany był w ramach realizowanego programu autorskiego „Powrót do korzeni” będącego częścią programu „Moja Mała Ojczyzna” współfinansowanego przez Wojewódzką Komendę OHP w Krakowie. Program ma na celu podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej oraz zdobycie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, a także naszego regionu.

7.09.2012 - Zajęcia w Klubie Pracy dla uczestników pierwszego roku
     3 września w Filii Młodzieżowego Biura Pracy i Klubie Pracy w Skomielnej Białej przeprowadzone zostały grupowe zajęcia z zakresu rynku pracy oraz indywidualne porady i konsultacje dotyczące wyboru zawodu. Adresatami zajęć i porad byli uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy rozpoczynający I rok nauki zawodu.
     W pierwszej części zajęć Lider Klubu Pracy Agnieszka Kulak omówiła działalność Filii Młodzieżowego Biura Pracy i Klubu Pracy. Uczestnicy zostali poinformowani o ofertach pracy krótkoterminowej, możliwościach zatrudnienia, wymaganiach pracodawców, a także szkoleniach i kursach zawodowych, realizowanych przez jednostki OHP.
Głównym celem dalszej części spotkania było uświadomienie młodzieży, iż edukacja nie kończy się na etapie gimnazjalnym oraz jak ważne jest na współczesnym rynku pracy zdobycie zawodu i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Lider Klubu Pracy podkreśliła, iż bez względu na to jaki zawód się wybiera, należy orientować się w zapotrzebowaniach rynku pracy, szybko reagować na zmiany, poznawać nowe zawody i uczyć się przez całe życie. Na zakończenie zajęć, uczestnicy z zainteresowaniem przystąpili do testu na preferowane style uczenia się. Lider KP po podsumowaniu wyników wskazała odpowiednie sugestie do nauki i pracy.
     Po zajęciach grupowych część uczestników skorzystała z indywidualnych porad i konsultacji, których celem było określenie preferencji i predyspozycji osobowościowych, a następnie ukierunkowanie i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu.

5.09.2012 - Zajęcia wychowawcze
     Wraz z nowym rokiem szkoleniowym w grupie młodzieży Ochotniczego Hufca Pracy przy Gimnazjum w Zakopanem rozpoczęły się zajęcia wychowawcze prowadzone przez p. Dorotę Krawontkę.
      Zajęcia mają na celu wprowadzenie młodych ludzi w rynek pracy i ich adaptację do nowego środowiska. Formą szkolenia jest przyuczenie do zawodu. Młodzież zdobywa kwalifikacje zawodowe ucząc się tym samym zawodu. Wśród nich są kucharze, mechanicy, stolarze i fryzjerzy oprócz praktyki zdobywają także wiedzę teoretyczną. Początek roku szkoleniowego to spotkanie z wychowawcą i pedagogiem, liczne rozmowy na temat bezpieczeństwa na co dzień a także odpowiedzialność za popełnienie czynów karalnych. Młodzież wysłuchała informacji na temat harmonogramu zajęć i przedsięwzięć kulturalno-oświatowych realizowanych w ramach rywalizacji międzychufcowej w Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy.

30.08.2012 - Rozpoczęcie roku szkoleniowego
     W dniu 30 sierpnia w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy odbyło się spotkanie przed rozpoczęciem nowego roku szkoleniowego.
     Licznie przybyła młodzież – uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy zapoznali się z regulaminem działalności hufca, harmonogramem  zajęć wychowawczych a także rozkładem imprez i przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności kulturalno-oświatowych. Szczególne słowa zostały skierowane do uczestników I roku szkoleniowego, którzy wchodzą w nowy etap edukacji i praktycznej nauki zawodu.
     Po spotkaniu z Komendantem Hufca uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji. Wysłuchali prelekcji na temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i konsekwencji wynikających z nie przestrzegania przepisów prawa karnego, a następnie z doradcą zawodowym  panią  Agnieszką  Kulak,  która przedstawiła ofertę Fili Młodzieżowego Biura Pracy i Klubu Pracy. Na zakończenie  poznali zasady udzielania pierwszej pomocy.

27.07.2012 - "Nowe perspektywy" w Skomielnej Białej
     27 lipca w budynku 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy odbyło się pierwsze spotkanie rekrutacyjno-informacyjne dla kandydatów do projektu „Nowe perspektywy”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Hufiec w Skomielnej Białej będzie realizatorem projektu dla 2-ch 10 osobowych grup beneficjentów. Kategoria A to młodzież ucząca się w wieku 15-18 lat, która będzie korzystać z różnych form wsparcia m.in. warsztatów zajęć przedmiotowych, informatycznych, kursu językowego, doradztwa zawodowego i zajęć z psychologiem.
     Kategoria B to młodzież w wieku 18-24 lat nieaktywna zawodowo i bezrobotna z terenu Skomielnej Białej i okolicznych miejscowości. Ta młodzież weźmie udział w kursie prawa jazdy kat. B, kursie zawodowym, kursie przedsiębiorczości, kursie komputerowym ECDL Start, kursie językowym, a także w indywidualnych i grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego.
     Podczas spotkania komendant hufca Marta Augustyn przedstawiła założenia projektu   i kryteria jakie należy spełnić, aby do niego przystąpić. Zajęcia rozpoczną się od września i będą trwały do czerwca 2013 roku. W trakcie spotkania uczestnicy wypełnili ankiety zgłoszeniowe. Opiekunem grup projektowych będzie p. Z. Kościelniak.

25.07.2012 - Wesołe wakacje
      W dniu 25 lipca w budynku świetlicy środowiskowej przy 6-36 Środowiskowym Hufcu Pracy odbyło się integracyjne spotkanie dzieci i młodzieży. Uczestnicy wzięli udział w prelekcji dotyczącej czytelnictwa, oglądali bajki na DVD. Powodzeniem cieszyło się karaoke i zabawy na świeżym powietrzu w tym gra w dwa ognie. Bardzo smakowała wszystkim grillowana kiełbaska. Śmiechom i radości nie było końca.
      Dzisiejsze spotkanie zorganizowane przez Filię Biblioteki i Świetlicę Środowiskową rozpoczęło współpracę tych dwóch instytucji, która ma na celu promowanie czytelnictwa wśród młodzieży w tym uczestników OHP, pozyskanie jak największej ilości czytelników korzystających z bogato wyposażonej w książki biblioteki znajdującej się na terenie Skomielnej Białej.

4.07.2012 - Wycieczka
     W dniu 03.07.2012r. uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy wzięli udział w wycieczce do Chorzowa. Wyjazd zorganizowany był na  rozpoczęcie wakacji w ramach programu autorskiego „Edukacja dla  zdrowego stylu  życia’’, który jest częścią Programu Wojewódzkiego MWK OHP.
     Uczestnicy przed wyjazdem wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez wychowawców dotyczących propagowania zdrowego stylu życia, aktywności i kształcenia prawidłowych relacji między rówieśnikami. W Chorzowie korzystali z bogatej oferty Wesołego Miasteczka. Słoneczna pogoda wprowadziła wszystkich w wesoły nastrój wakacyjny. Wycieczka jest również częścią składową oferty przygotowanej przez Hufiec dla młodzieży w czasie wolnym od nauki. Codziennie w okresie wakacji w budynku hufca odbywają się zajęcia i spotkania według zaplanowanego harmonogramu.

1.07.2012 - Zawody Kolarskie
     W dniu 1 lipca 6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej był współorganizatorem Ogólnopolskich Zawodów w Kolarstwie Górskim o Puchar Szlaku Solnego zorganizowanych przez Klub Sportowy Luboń i Wójta Gminy Lubień.
     Uczestnicy w charakterze wolontariatu oraz kadra aktywnie włączyła się do działań. Pomagała przy stoiskach ze sprzedażą napojów, waty cukrowej w przygotowaniu dyplomów i obsługi sprzętu muzycznego. Dbała o bezpieczną zabawę dzieci przy nadmuchiwanych urządzeniach. Piękna słoneczna pogoda rozgrzewała zawodników do zdrowej rywalizacji przy zdobywaniu czołowych miejsc podczas wyścigów o Puchar Wójta Gminy Lubień i podczas Mistrzostw Małopolski MTB. Po zawodach prezentowała się Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skomielnej Białej, uczniowie tutejszych szkół. Wieczorem licznie przybyli mieszkańcy wsi i zaproszeni goście oglądali finał EURO 2012.
 
25.06.2012 - Zakończenie roku szkoleniowego
     W dniu 22 czerwca w hufcu w Skomielnej Białej uczestnicy 6-36 ŚHP wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku szkoleniowego 2011/2012.
     A był to rok bardzo pracowity, uczestnicy aktywnie reprezentowali jednostkę na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Wzięli udział w przeglądach artystycznych, konkursach i zawodach. 41 uczestników wzięło udział w 32 przedsięwzięciach.

Smoleń Martyna – uczestniczka:
-  I Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek – Gram Prix,
-  Wojewódzkiego Festiwalu Twórczości Artystycznej,
- Wiosny Kulturalnej – wyróżnienie
- Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży OHP Puławy 2012,
- Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego i Plastycznego „Kościół Naszym Domem”
   – wyróżnienie

Skwarczek Sylwia – uczestniczka:
- Wojewódzkich Halowych Mistrzostw OHP w Piłce Nożnej Dziewcząt,
- Wojewódzkich Mistrzostw OHP w pływaniu,
- Regionalnych Mistrzostw Lekkoatletycznych – II miejsce

Tupta Patrycja – uczestniczka:
- Wojewódzkich Halowych Mistrzostw OHP w Piłce Nożnej Dziewcząt,
- Spotkania Wojewódzkiego Klubu Aktywnych
- Pielgrzymki na Jasną Górę
 
Kosek Renata – uczestniczka:
- Wojewódzkich Mistrzostw w Tenisie Stołowym,
- Regionalnych Mistrzostw Lekkoatletycznych – I miejsce
 
Samanta Jędrzejewska – uczestniczka:
- Wojewódzkiego Festiwalu Twórczości Artystycznej „Wiosna Kulturalna”,
- Wojewódzkich Mistrzostw OHP w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej,
- Wojewódzkich Halowych Mistrzostw OHP w Piłce Nożnej Dziewcząt
- Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekologicznej

Tomasz Jaromin – uczestnik:
- Regionalnych Halowych Mistrzostw OHP w Piłce Nożnej Chłopców,
- Wojewódzkich Mistrzostw OHP w strzelaniu z Broni Pneumatycznej,
- Regionalnych Mistrzostw Lekkoatletycznych,
- Pielgrzymki na Jasną Górę

Dawid Mastela – uczestnik
- Regionalnych Halowych Mistrzostw OHP w Piłce Nożnej Chłopców,
- Wojewódzkich Mistrzostw OHP w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej,
- Wojewódzkiego Biegu na Orientację uczestników i kadry OHP
- Regionalnych Mistrzostw Lekkoatletycznych – 3 miejsce
- Pielgrzymki na Jasną Górę

Wśród nich na wyróżnienie zasługuje Rafał Gaczorek – uczestnik Wojewódzkich Mistrzostw OHP w Pływaniu, Regionalnych Halowych Mistrzostw OHP w Piłce Nożnej Chłopców, Regionalnych Mistrzostw Lekkoatletycznych, Pielgrzymki Młodzieży OHP na Jasną Górę.
Uczestnicy, którzy przybyli na spotkanie do hufca wysłuchali informacji dotyczących minionego roku i z rąk komendanta hufca otrzymali dyplomy i listy gratulacyjne. Szczególne słowa zostały skierowane do tegorocznych absolwentów, którzy po wakacjach rozpoczną nowy etap swojego życia. Do tej młodzieży OHP w Skomielnej Białej kieruje ofertę udziału w projekcie EFS „Nowe Perspektywy”. Uczestnicy w ramach nagrody zostali zaproszeni do udziału w wycieczce do Pienińskiego Parku Narodowego i Spływu Dunajcem, która odbędzie się 3 lipca. Ponadto na spotkaniu zostały przydzielone zadania do realizacji w czasie Zawodów Kolarskich o Puchar Wójta Gminy Lubień, w organizację których aktywnie włącza się 6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy.

15.06.2012 - Ogólnopolska Pielgrzymka OHP na Jasną Górę
     W dniach 15-16 czerwca uczestnicy 6-36 ŚHP ze Skomielnej Białej oraz 6-10 z Myślenic wzięli udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce OHP na Jasną Górę. Młodzież godnie reprezentowała Małopolską Wojewódzką Komendę OHP.
     Uczestnicy podczas wyjazdu wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Jasnogórskiej w intencji OHP celebrowanej przez Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, a także przemarszu Alejami NMP z Archikatedry na Jasną Górę podczas którego złożono kwiaty i modlono się przed pomnikiem Jana Pawła II na Placu Daszyńskiego. Wieczorem w Złotym Potoku koło Częstochowy młodzież wzięła udział w artystycznej prezentacji poszczególnych Komend Wojewódzkich.
     Małopolską Komendę Wojewódzką OHP reprezentowali w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej: uczestniczka ŚHP 6-36 Martyna Smoleń oraz uczestnicy: Anna Maślanka i Kamil Szczurek z 6-10 Myślenice. Wieczorem wszyscy pielgrzymi modlili się podczas Apelu Jasnogórskiego. W drugim dniu pielgrzymki wysłuchano wykładu prowadzonego przez ojca paulina na temat „Historii Jasnej Góry”.
     Pielgrzymka była okazją do poznania pięknego zabytku, głębokiej modlitwy ale również wzajemnej integracji uczestników OHP z całej Polski.

12.06.2012 - Rekrutacja do OHP
      6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy ogłasza nabór na pierwszy rok praktycznej nauki zawodu w zawodach: stolarz, murarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, fryzjer,  kucharz małej gastronomii, sprzedawca, cieśla.
     Szkolenie odbywa się u pracodawców, których zakłady znajdują się w najbliższej okolicy. Uczestnicy w trakcie odbywania praktyk uczęszczają do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lubniu, Jordanowie, Rabce-Zdrój, Mszanie Dolnej, Nowym Targu lub odbywają szkolenie w formie kursowej organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego. W trakcie pobytu w jednostce OHP uczestnicy objęci są wsparciem wychowawczym i mogą korzystać z bogatej oferty zajęciowej.
WARUNKI PRZYJĘCIA:
   - wiek 15 - 18 lat,
   - ukończone gimnazjum,
   - zaświadczenie lekarza o możliwości nauki zawodu.
WYMAGANE DOKUMENTY:
   - świadectwo ukończenia gimnazjum,
   - zaświadczenie lekarskie,
   - 2 zdjęcia.
Kontakt:  Skomielna Biała 13, tel. 18 2687134, 608165942

10.06.2012 - Uroczystość w Skomielnej Białej
     W dniu 10.06.2012 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej odbyła się uroczystość wręczenia Amatorskiemu Zespołowi Teatralnemu im. Franciszka Macioła odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dotychczasową działalność oraz nagrodę Starosty Powiatu Myślenickiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
     Licznie zaproszeni goście i mieszkańcy Skomielnej Białej obejrzeli sztukę teatralną pt. „Piekielnica”. Atmosferę rozgrzewał zaproszony zespół „Pieśni i Tańca”, „Spod Kicek” z Mordarki k/Limanowej.

25.05.2012 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
     25 maja uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej przyłączyli się do akcji ogłoszonej przez Wójta Gminy Lubień i wzięli udział w zbiórce odpadów wielkogabarytowych.
     Pod opieka wychowawcy p. Doroty Krawontki na miejsce zbiórki przynieśli wyrzucona starą lodówkę, tapczan, pralkę które znaleźli podczas sprzątania rzeki Skomielnianka.
Oj biedny ten brzeg rzeki, wszystko przy nim można znaleźć, tylko czy tak powinno być? Może wreszcie opamiętamy się i zaczniemy dbać o nasze wspólne środowisko, które powinno pachnieć zielenią, a nie szpecić wyrzuconymi z domów odpadami.

24.05.2012 - Spartakiada Integracyjna Dzieci i Młodzieży
     W dniu 24 maja 2012 roku uczestniczki 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięły udział w Spartakiadzie Integracyjnej Dzieci i Młodzieży pod patronatem Mistrza Olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego. Przez dwa tygodnie odbywały się indywidualne i drużynowe rozgrywki na halach sportowych, pływalni i na boiskach. Cześć finałowa, w której wzięły udział uczestniczki hufca miała miejsce w Rabce Zdroju na Stadionie Klubu Sportowego „Wierchy”.
     Młodzież pomagała podczas organizacji konkursów sprawnościowo – zręcznościowych, rozdawała napoje i słodycze, wykonywała prace porządkowe po przeprowadzonych konkursach. Impreza była znakomitą lekcją integracji, popularyzacją zajęć sportowo – rekreacyjnych wśród osób niepełnosprawnych. Dzięki uczestnictwu w zawodach sportowych osoby sprawne inaczej pokazały wszystkim, że mimo choroby i kalectwa mogą czynnie uprawiać sport, pokonywać własne słabości, mieć poczucie zadowolenia i odnosić sukcesy. To wspaniała lekcja pokory, cierpliwości, tolerancji.

16.05.2012 - Zbiórka zużytych opon
     W dniu 16.05.2012 r. uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej przyłączyli się do akcji ogłoszonej przez Wójta Gminy Lubień i wzięli udział w zbiórce zużytych opon.
Pod kierunkiem wychowawcy przeszli wyznaczoną część rzeki Skomielnianka i wyzbierali wyrzucone opony, zanosząc je do miejsca zbiórki. W czasie zajęć uczestnicy poruszali tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

9.05.2012 - W Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem
     W dniu 9 maja w Gimnazjum w Zakopanem, gdzie uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy odbywają przyuczenie do zawodu, odbyło się spotkanie z wychowawcą  p. Dorotą Krawontką. Głównym celem zajęć było wyjście do Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem i zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostki straży, jej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową, a także działaniami w razie wypadków drogowych. Uczestnicy z ogromnym  zainteresowaniem wysłuchali prelekcji Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
    W tym dniu również absolwenci tej szkoły wzięli udział w zajęciach z Liderem Klubu Pracy p. Agnieszką Kulak pt „Plan Kariery”. Celem spotkania było przedstawienie dalszej ścieżki edukacji po ukończeniu gimnazjum oraz uświadomienie jej jak ważny jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w dzisiejszym świecie. Na kolejnym spotkaniu uczestnicy będą przygotowywać się do rozmowy z pracodawcą w celu przyjęcia na naukę zawodu oraz zapoznanie się z metodami aktywnego poszukiwania pracy. Wyjście do jednostki Straży Pożarnej i spotkanie z Liderem Klubu Pracy odbyło się w ramach  realizowanego programu wojewódzkiego „Profilaktyka na co dzień”. Program jest jednym z pięciu realizowanych w roku 2012. Z dużym zainteresowaniem cieszy się również program "Powrót do korzeni”, w ramach którego młodzież realizuje ścieżki regionalne i zwiedza  najciekawsze zakątki "góralskiej małej ojczyzny”. Realizowane programy edukacyjne mają na celu wdrożenie młodzieży do umiejętnego zagospodarowania czasu wolnego.

8.05.2012 - Hufiec w Skomielnej Białej realizatorem programów wojewódzkich  
     6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej rozpoczął realizację programów autorskich i wojewódzkich, które mają na celu poszerzenie oferty zajęciowej dla uczestników OHP odbywających praktyczną naukę zawodu.
W ramach programu „Zadbaj o swoją wieś” uczestnicy nie tylko dbają o porządek w swojej wsi, ale także wzięli udział w akcji sadzenia drzewek. Pod opieka wychowawcy Aliny Macioł grupa wychowawcza uczestniczyła również w zajęciach przyrodniczych w terenie oraz sprawdzała swoją wiedzę w konkursach poświęconych ochronie środowiska. Akcję zakończono wspólnym ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasy.

25.04.2012  - Kwiecień -  aktywny miesiąc
     Miesiąc kwiecień jest w 6-36 Środowiskowym Hufcu Pracy bardzo pracowity. Młodzież codziennie przychodzi do hufca by pod okiem wychowawców przygotować się do różnego rodzaju konkursów, a wysiłek i aktywna praca sprzyja wysokim lokatom.
Konkursy rozpoczęły udział uczestników w wojewódzkich Mistrzostwach OHP w Tenisie Stołowym które odbyły się 14 kwietnia w Trzebini.
17. 04 uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w III Targach Edukacji i Pracy w Mszanie Dolnej gdzie prezentowali stoiska pracodawców. Za nami już udział w Festiwalu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP Województwa Małopolskiego - „Wiosna Kulturalna”. Wyróżnienie zdobyli uczestnicy Martyna Smoleń i Marcin Sekuła. Martyna została zakwalifikowana do Festiwalu Kultury Młodzieży OHP w Puławach.
W sobotę uczestnicy Piotr Rapacz i Stanisław Niżnik wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie „Sprawny w zawodzie – mechanik pojazdów samochodowych” w Krakowie i na 12 jednostek zajęli siódme miejsce.
25 i 26 kwietnia uczestnicy hufca wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie „Sprawny w zawodzie – murarz, kucharz małej gastronomii” oraz konkursie wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy i BHP.
Młodzież aktywnie włączyła się w zbiórkę książek której organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, uzbierali 136 woluminów które zostały przekazane do Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie.
Przez cały czas dba o środowisko sprzątając wyznaczone tereny oraz zbierając makulaturę, butelki plastikowe, zakrętki i etykiety od herbaty.
We wtorek 24 kwietnia z okazji Dnia Ziemi uczestnicy wzięli udział w zajęciach wychowawczych na temat ochrony środowiska naturalnego.

23.04.2012 - Święcone
     W dniu 22 kwietnia w Skomielnej Białej odbyło się "Święcone” oraz Nadanie Imienia Góralskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Korpiołki”.
Organizatorem przedsięwzięcia był Oddział Związku Podhalan, Wójt Gminy Lubień, Gminny Ośrodek Kultury oraz 6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Skomielnej Białej, którą celebrował ks. Prałat Władysław Zązel, ks. Jan Gacek, oraz ks. Proboszcz Ryszard Pawluś.
Po Mszy Sztandary Związku Podhalan oraz zaproszeni goście przeszli w pochodzie do Remizy OSP, gdzie nastąpił akt poświęcenia i nadania Imienia Góralskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Korpiołki”, oraz występ zespołu. Po błogosławieństwie księdza wszyscy zasiedli do „święconego”.
Święcone to tradycja organizowania spotkań przedstawicieli Związku Podhalan, a także instytucji współpracujących ze stowarzyszeniem, które ma na celu krzewienie kultury i powrót do regionalnych tradycji – powrót do korzeni.

11.04.2012 - Pamiętamy!
     W drugą rocznicę tragicznego wydarzenia pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2012 roku uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej pod opieką wychowawcy Aliny Macioł udali się do miejscowości Rabka-Zdrój gdzie zapalili znicze pod Krzyżem Katyńskim. Krzyż ten został ustawiony dla upamiętnienia wydarzeń w Katyniu, a zarazem dla uczczenia ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.
Młodzież w skupieniu wysłuchała historii związanej z wydarzeniami z przed lat, a następnie udała się na Mszę Św. w Parafialnym Kościele.
Do tej uroczystości włączyli się również uczestnicy i kadra 6-36 ŚHP w Skomielnej Białej.

4.04.2012 - Konkurs palm i pisanek wielknocnych
     Po raz kolejny 6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej jest organizatorem konkursu palm i pisanek wielkanocnych, w którym bierze udział 35 uczestników OHP i młodzieży świetlicy środowiskowej. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie słodkich nagród ufundowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nastąpi w Wielki Piątek o godz. 10.00 w budynku hufca.
Palmy wykonane są techniką tradycyjną, ozdobione różnokolorowymi kwiatami z bibuły i wstążkami oraz zielonym bukszpanem. Najwyższa palma w wykonaniu Weroniki i Konrada Gacek mierzy 6,5 m. Na konkurs zostały również przyniesione własnoręcznie ozdobione pisanki wielkanocne o imponującej wielkości.
Na piątkowe spotkanie zostali zaproszeni pracodawcy i osoby współpracujące z hufcem. Każdy otrzyma pamiątkowego „kaczorka wielkanocnego” wykonanego przez młodzież w ramach zajęć świetlicowych wraz z życzeniami Wesołych Świąt.

20.03.2012 - "Warto pomagać"
     W dniu 19 marca 2012 r. uczestnicy 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rabce-Zdroju wzięli udział w sprzedaży świątecznych kartek.
Uzyskane fundusze Stowarzyszenie przeznaczy na potrzeby niepełnosprawnych młodych koleżanek i kolegów (m. in. wyjazd do teatru).
Stoiska mieściły się przy Kościele Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju i cieszyły się ogromnym powodzeniem. Ludzie z chęcią i zainteresowaniem wybierali kartki świąteczne, przygotowane przez młodzież, ofiarując wolne datki, dla tych którzy najbardziej potrzebują ich wsparcia, bo przecież „warto pomagać”.

16.03.2012 - „Sprzątamy świat – dbamy o środowisko”
     Niedługo wiosna. Codziennie słońce grzeje coraz mocniej, resztki śniegu odsłaniają tereny przy przystankach autobusowych i przy drodze, a na nich leżące po zimie sterty śmieci. Uczestnicy 6-36 ŚHP w ramach aktywizacji na rzecz środowiska wzięli się do pracy.
Pod opieką kadry wychowawczej realizują zadania programu ekologicznego „Zadbaj o swoją wieś”, który jest częścią wojewódzkiego programu „Z Ekologią na Ty”.
Głównym celem jest aktywizacja uczestników do podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego, zapobieganie jego degradacji a także propagowanie zdrowego, ekologicznego modelu życia.
Zakłada się, że młodzież uczestnicząca w programie zdobędzie wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej oraz przyczyni się do zachowania czystości na terenie wsi i środowiska lokalnego.
Partnerem biorącym udział w realizacji programu jest Wójt Gminy Lubień. To dzięki jego przychylności młodzież weźmie udział w wycieczce do Pienińskiego Parku Narodowego.

7.03.2012 - „Świąteczna kartka”
     Już drugi tydzień popołudniami uczestniczki 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej spotykają się na zajęciach plastycznych w budynku hufca przygotowując kartki świąteczne, które zostaną przekazane Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rabce Zdroju. To już kolejna akcja wspierania i pomocy osób niepełnosprawnych w tym roku zorganizowana w ramach programu „Saper”, nawiązującego do idei pracy Janusza Korczaka mającego na celu rozwój pozytywnych cech i postaw prospołecznych. Uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby innych, to tak ważna cecha każdego człowieka, bo przecież nie wiemy kiedy, w którym momencie naszego życia i my możemy potrzebować pomocy i oczekiwać od innych zrozumienia i okazanego serca.
Niepełnosprawni uczą nas radości, pokory wobec losu, cierpliwości. Pokazują jak niezwykłe siły są ukryte w człowieku. „Świąteczne kartki” wystawione będą przez Stowarzyszenie na sprzedaż a uzyskane fundusze przeznaczone na wsparcie działań na rzecz jego członków.

23.02.2012 - „Zima na wsi 2012” – zakończenie programu
     Przez okres 2-ch tygodni w okresie ferii zimowych kadra hufca pod kierownictwem komendanta 6-36 zorganizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży środowiskowej oraz uczestników OHP wdrażające do aktywnego spędzania wolnego czasu,  aktywnego wypoczynku i pełnienia wolontariatu na rzecz innych.
Zajęcia rozpoczęły się wyjazdem młodzieży do Domu Pomocy Społecznej w Rabce. Uczestniczki pomogły w przygotowaniu dekoracji na spotkanie walentynkowe i zabawę karnawałową. Mieszkańcy domu bardzo serdecznie przyjęli wolontariuszki i z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w proste prace plastyczne. Misja wolontariatu towarzyszyła młodzieży  również w organizacji codziennych zajęć dla dzieci młodszych. To z ich pomocą zorganizowano w hufcu bal karnawałowy, dyskotekę, zabawy na śniegu, konkurs karaoke, zajęcia decoupage, kurs filcowania i zabawy z sianem z którego powstawały przeróżne zwierzaki i baśniowe postacie. Każdy mógł być artystą w dziedzinie którą lubi. Szczególnym był tłusty czwartek - wszystkim smakowały super pączki. Uczestnicy hufca wzięli udział w spotkaniu z Dzielnicowym Gminy Lubień p. Pawłem Rucińskim, psychologiem p. Rafałem Pawlikiem i w zajęciach z liderem Klubu Pracy. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia komputerowe, rozgrywki tenisa stołowego i piłkarzyki oraz zajęcia sportowe na hali a także kurs pierwszej pomocy. Program w okresie ferii zimowych zakończył wyjazd do kina w Krakowie na film ,,Podróż na tajemniczą wyspę”.
Zajęcia zorganizowane pod patronatem hufca możliwe były dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Lubień oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubień. Opiekę wychowawczą zapewniła kadra 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy. To już trzynasty raz w okresie ferii zimowych hufiec wraz ze świetlicą środowiskową zapewnił bogatą ofertę zajęciową dla 79 dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego w tym uczestników OHP.

17.02.2012 - Z pożytkiem i aktywnością!
     Właśnie minął pierwszy tydzień ferii zimowych. Młodzież codziennie przychodziła do 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy by korzystać z bogatej oferty zajęciowej. A było w czym wybierać.
Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia plastyczne, wśród nich kurs bibułkarstwa, filcowania. Z suchego siana  uczestnicy robili figurki zwierząt, dekoracje. W walentynki odbyła się dyskoteka karnawałowa i spotkanie z Dzielnicowym Gminy Lubień panem Pawłem Rucińskim, a także warsztaty aktywizujące prowadzone przez Lidera Klubu Pracy. Codziennie odbywały się zajęcia komputerowe, rozgrywki w piłkarzyki, w tenisa stołowego, a w środę zajęcia na hali sportowej. Tłusty czwartek był okazją do zjedzenia pysznych pączków ufundowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Młodzież pełniła funkcje wolontariatu organizując również zajęcia dla młodszych koleżanek i kolegów. W drugim tygodniu ferii planujemy wycieczkę do kina w Krakowie. Puszysty śnieg dodaje uroku korzystania z różnych form zajęć przeznaczonych dla młodzieży.

17.12.2011 - I Przegląd Kolęd i Pastorałek
     17 grudnia 2011 r. w Skomielnej Białej w Dworku Fantazja użyczonym przez p. Stanisławę i Józefa Buksę odbył się I Przegląd Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego. Organizatorem Przeglądu był 6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej.
W przedsięwzięciu wzięli udział uczestnicy z szesnastu jednostek – Hufców Pracy, Środowiskowych Hufców Pracy i Ośrodków Szkolenia i Wychowania. W sumie 39 uczestników z małopolskich placówek OHP. Przesłuchania trwały cztery godziny, a poziom konkursu był bardzo wysoki. Młodzież  - soliści, duety, zespoły solidnie przygotowane przez kadrę wykonywały jedną do dwóch kolęd lub pastorałek. Jury oceniało dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretacje, intonację i ogólny wyraz artystyczny.
Grand Prix ufundowane przez Starostę Powiatu Myślenickiego p. Józefa Tomalę otrzymała uczestniczka 6-36 ŚHP ze Skomielnej Białej: Martyna Smoleń.
Statuetki I, II, III, miejsca ufundował Komendant Wojewódzki dr Jolanta Zajączkowska.

I miejsce zajęła Wioletta Marcinkiewicz  z 6-33 z Nowego Sącza
II miejsce Grzegorz Przebinda z 6-2 z Niepołomic.
III miejsce Maciej Szalonek z 6-17 z Hufca Pracy w Oświęcimiu.

Wyróżnienia ufundował Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu p. Danuta Burtan  i Fundacja Rozwoju  Regionu Rabka, a otrzymały je zespoły : I wyróżnienie – z 6-34  Hufca Pracy ze Starego Sącza, II wyróżnienie z 6-38 z Hufca z Gorlic i III wyróżnienie z 6-23 Hufca z Tarnowa.
Nagrodzeni oprócz dyplomów i statuetek otrzymali bogate nagrody: stoliki RTV, biurka, radiomagnetofony, MP3, pen drive, książki, pantofle i kosmetyki. Na koncert finałowy do Dworku Fantazja przybyli zaproszeni goście:  Z-ca Komendanta Wojewódzkiego OHP p. Bożena Jopek, kierownik Zespołu ds. Programów Europejskich przy Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP p. K. Krzysztofik, Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego p. Henryk Migacz, Wójt Gminy Lubień p. Kazimierz Szczepaniec, radni z terenu gminy, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także pracodawcy i liczni sponsorzy.
Po zakończeniu Przeglądu nastąpiło podsumowanie projektu SPZR IV edycja i wręczenie certyfikatów 20 jego uczestnikom. Cudowna atmosfera przyjaźni, która panowała w Dworku Fantazja, śpiew kolęd naszych uczestników, liczne grono ludzi dobrej woli,  wspierających działalność hufca i jego przedsięwzięcia pozwoliły wprowadzić wszystkich w nastrój świąteczny -  nastrój oczekiwania na przyjście maleńkiego Jezusa do naszych prostych ludzkich serc.
To bowiem co widzialne przemija, to zaś co niewidzialne trwa wiecznie” 2 Kor. 4.12.

Zobacz wiadomości z 2019 roku

Zobacz wiadomości z 2018 roku

Zobacz wiadomości z 2017 roku

Zobacz wiadomości z 2016 roku

Zobacz wiadomości z 2015 roku

Zobacz wiadomości z lat 2014 - 2012

POWRÓT DO GÓRY