Wieś w II połowie XVIII wieku

tedd55 śr., 12/17/2014 - 21:40

zobaczNiedawno dotarłem do fragmentu mapy topograficznej Galicji, sporządzonej w latach 1779-1783, zwanej mapą Miega, której oryginał spoczywa w Archiwum Wojennym w Wiedniu, z zaznaczoną naszą wsią - Skomielną Białą. Kiedy powstawała ta mapa, a przygotowywana była od 1775 r. nasza wieś jak i cała południowa część kraju znajdowała się już od kilku lat pod okupacją zaborczych Austriaków i wchodziła w skład Królestwa Galicji i Lodomerii (Königreich Galizien und Lodomerien) ze stolicą we Lwowie. Skomielna Biała należała wpierw do dyskryktu (powiatu) Nowy Sącz, a po reorganizacji w 1782 r. do cyrkułu w Myślenicach. Właścicielem wsi był starosta lanckoroński hr. Józef Wielopolski, zmarły w 1784 roku. Mieszkańcy Skomielnej zaledwie kilka lat wcześniej ukończyli na wzgórzu Dział budowę nowego, modrzewiowego kościoła pw. św. Sebastiana i nadal przynależeli do parafii św. Marii Magdaleny w Rabce, wtedy małej wsi.

Drewniany kościół św. Sebastiana

tedd55 pon., 12/15/2014 - 20:46

zobacz2 listopada 2014 - Drewniany kościół w Skomielnej Białej, który chcę przypomnieć, został wpisany na listę zabytków w latach trzydziestych minionego stulecia. Niestety - już nie istnieje. Stał się jedną z pierwszych ofiar ostatniej wojny. Został spalony przez Niemców na samym początku wojny, 3 września 1939 r. I stało się to nie na skutek działań wojennych. Najeźdźcy, poniósłszy duże straty w walkach w okolicy Wysokiej i Jordanowa, celowo, podkreślam celowo wzniecali pożary, być może z zemsty za opór stawiany przez ludność polską. Tak zaczął się kilkuletni okres okupacji niemieckiej, systematycznego i planowego niszczenia polskiej kultury i nauki. Naród polski miał się stać zapleczem prymitywnej, niewykształconej siły roboczej dla wielkiej „Rzeszy" niemieckiej.            Autorka artykułu Maria Olszowska - Kraków 2002

Kolędujmy Małemu Jezusowi

tedd55 pon., 12/15/2014 - 11:51

zobacz15 grudnia 2014 - 12 bm. w budynku Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbyły się przesłuchania lokalne do IV Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego. Młodzież zaprezentowała kolędy i pastorałki tradycyjne, znane i chętnie śpiewane, ale także zupełnie nowe przekazywane w Tradycjach Regionu Podhala. Z pośród pięciu chętnych uczestników, jury w skład którego weszli przedstawiciele samorządu uczestników, jednogłośnie wytypowali do wojewódzkiego konkursu, który odbędzie się 30 grudnia Natalię Ptak, uczestniczkę I roku, pochodzącą z Ponic i odbywającą praktykę w zawodzie sprzedawca. Na basach przygrywać będzie Darek Surówka, na skrzypcach Kamil Kozak.

Nowa Rada Gminy Lubień

tedd55 wt., 12/02/2014 - 23:01

zobacz2 grudnia 1014 - Pierwsza uroczysta sesja nowo wybranej Rady Gminy Lubień odbyła się w dniu 1 grudnia b.r. i rozpoczęta została mszą świętą odprawioną w kościele p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Lubniu. Dalsza część miała miejsce na sali obrad Urzędu Gminy Lubień, gdzie nowo wybranych radnych i zaproszonych gości przywitał Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec.

Aktualne ogłoszenia i informacje

tedd55 pt., 11/28/2014 - 10:58

zobaczzobaczzobacz

Strony