Spotkanie absolwentów

tedd55 pon., 02/23/2015 - 11:51

zobacz23 lutego 2015 - 20 bm. w budynku 6-36 HP w Skomielnej Białej zorganizowane zostało spotkanie tegorocznych absolwentów, na które przybyło 30 uczestników kształcących się w ramach hufca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, murarz, sprzedawca, kucharz, fryzjer. Uczestnicy złożyli wstępną deklarację zgłoszeniową do egzaminu czeladniczego. Część młodzieży egzamin zawodowy zdawać będzie w szkołach, w których się uczy, jednak spora grupa przystąpi do egzaminu w Cechu Rzemiosł.

Aktualne ogłoszenia i informacje

tedd55 pon., 02/16/2015 - 10:58

zobaczzobaczzobacz

Raport o stanie Gminy Lubień

tedd55 wt., 12/23/2014 - 23:01

zobacz23 grudnia 1014 - Raport o stanie Gminy Lubień przedstawiony przez Wójta Kazimierza Szczepańca na II Sesji Rady. // ...Gmina Lubień zajmuje obszar 7 501 ha tj. 75 km 2. W jej skład wchodzą 4 sołectwa: Lubień – 3 793 mieszkańców, Tenczyn – 2 322 mieszkańców, Krzeczów – 894 mieszkańców, Skomielna Biała – 2 902 mieszkańców (stan na 18 listopada 2014r). W sumie w Gminie mieszka 9 911 mieszkańców, razem z czasowo zameldowanymi 10 408 mieszkańców. Pod względem ilości mieszkańców jesteśmy 2-gą gminą wiejską w powiecie myślenickim za gminą Pcim, a przed Tokarnią, Wiśniową, Raciechowicami i Sieprawiem.

Wieś w II połowie XVIII wieku

tedd55 pon., 12/22/2014 - 21:40

zobaczNiedawno dotarłem do fragmentu mapy topograficznej Galicji, sporządzonej w latach 1779-1783, zwanej mapą Miega, której oryginał spoczywa w Archiwum Wojennym w Wiedniu, z zaznaczoną naszą wsią - Skomielną Białą. Kiedy powstawała ta mapa, a przygotowywana była od 1775 r. nasza wieś jak i cała południowa część kraju znajdowała się już od kilku lat pod okupacją zaborczych Austriaków i wchodziła w skład Królestwa Galicji i Lodomerii (Königreich Galizien und Lodomerien) ze stolicą we Lwowie. Skomielna Biała należała wpierw do dyskryktu Nowy Sącz, a po reorganizacji w 1782 r. do cyrkułu w Myślenicach. Właścicielem wsi był starosta lanckoroński hr. Józef Wielopolski, zmarły w 1784 roku.

Drewniany kościół św. Sebastiana

tedd55 pon., 12/15/2014 - 20:46

zobacz2 listopada 2014 - Drewniany kościół w Skomielnej Białej, który chcę przypomnieć, został wpisany na listę zabytków w latach trzydziestych minionego stulecia. Niestety - już nie istnieje. Stał się jedną z pierwszych ofiar ostatniej wojny. Został spalony przez Niemców na samym początku wojny, 3 września 1939 r. I stało się to nie na skutek działań wojennych. Najeźdźcy, poniósłszy duże straty w walkach w okolicy Wysokiej i Jordanowa, celowo, podkreślam celowo wzniecali pożary, być może z zemsty za opór stawiany przez ludność polską. Tak zaczął się kilkuletni okres okupacji niemieckiej, systematycznego i planowego niszczenia polskiej kultury i nauki. Naród polski miał się stać zapleczem prymitywnej, niewykształconej siły roboczej dla wielkiej „Rzeszy" niemieckiej.            Autorka artykułu Maria Olszowska - Kraków 2002

Strony