Aktualności 6-36 Hufca Pracy

tedd55 ndz., 06/10/2018 - 11:01

zobacz10 czerwca 2018 - Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w Mundurowym Pikniku Rodzinnym pod hasłem Skomielna – Strażakom. Piknik odbył się 10 bm. na Stadionie Sportowym Klubu Sportowego „Luboń” w Skomielnej Białej. Był doskonałą formą wspólnego spędzania niedzielnego wolnego czasu. Na godzinę 14 zebrały się licznie całe rodziny, które oglądały występy, pokazy i brały udział w licznych konkursach. Był występ przedszkolaków, Zespołu Regionalnego „Korpiołki”, uczniów Szkoły Podstawowej i Szkoły Muzycznej, Orkiestry Dętej. Teatr „Chrząszcz” zabawiał nie tylko dzieci, a pokaz strażacki ratownictwa technicznego i Grupy Rekonstrukcyjnej i pokaz policyjny cieszył się ogromną oglądalnością.

Książka o Skomielnej Białej

tedd55 sob., 04/14/2018 - 11:58

zobacz8 kwiecień 2018 - W auli Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej odbyła się promocja książki pt. "Na góralskim pograniczu. Zarys kultury ludowej Skomielnej Białej" autorstwa Roberta Miśkowca - dziennikarza, etnografa i aktora Amatorskiego Zespołu Teatralnego im. Franciszka Macioła. Książka ta, to pierwsza w historii publikacja poświęcona przede wszystkim kulturze, zwyczajom i tradycji ludowej naszej wsi.

Medal POLONIA MINOR dla Zespołu Teatralnego

tedd55 sob., 03/17/2018 - 09:51

zobacz17 marzec 2018 - Podczas I Konkursu Heligonistów Województwa Małopolskiego w Mordarce k/Limanowej Amatorski Zespoł Teatralny im. Franciszka Macioła otrzymał Nagrodę Województwa Małopolskiego -  medal  POLONIA MINOR - „ W uznaniu zasług dla krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego, budowaniu potencjału kulturalnego swojej „Małej Ojczyzny” oraz wytrwałą pracę na rzecz Małopolski i Jej mieszkańców”, który z rąk Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej odebrała Pani Irena Gacek – Kierownik Zespołu wraz z obecnymi aktorami: Marią Żur, Jadwigą Gacek, Józefem Urbańczykiem i Marianem Maciołem.

Dzieje parafii św. Sebastiana

tedd55 ndz., 10/01/2017 - 21:50

zobaczNajstarsza wzmianka o przynależności parafialnej pochodzi z roku 1550, kiedy to Wawrzyniec Spytek Jordan, kasztelan krakowski, odłączył wieś od parafii w Łętowni, do której należała od roku 1490, ufundował kościół w Skomielnej Białej i 'przy nim pierwszą farę założył'. Według innych źródeł to sami chłopi wybudowali dla siebie kaplicę, której patronami byli: św. Sebastian i św. Fabian, męczennicy za wiarę z III wieku, szczególni orędownicy w czasach morowego powietrza.

Historia Skomielnej Białej

tedd55 sob., 09/30/2017 - 22:08

zobaczO najdawniejszych czasach dzisiejszej Gminy Lubień i jej okolic, w tym Skomielnej Białej wiemy bardzo mało. Prawdopodobnie ok. 1200-400 r. p.n.e., w okresie łużyckim, tereny te były zamieszkałe, o czym świadczą znalezione w dolinie Raby skorupy naczyń, krzesiwo i kamienny toporek, znajdujący się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Z nie wyjaśnionych przyczyn ok. 400 r. tereny te opustoszały i do XIV wieku nikt się tu nie osiedlał. W tym czasie, od Myślenic po Tatry, rozciągała się Puszcza Karpacka, przecinał ją tylko trakt z Krakowa na Węgry - biegnący m.in. przez teren dzisiejszej wsi.

Strony