Aktualności 6-36 Hufca Pracy

Gość (niezweryfikowany) pon., 02/11/2019 - 10:01

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY BIORĄ UDZIAŁ W BALU CHARYTATYWNYM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

W dniu 8 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej włączyli się w przygotowanie Walentynkowego Balu Charytatywnego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Rabce-Zdroju.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież w charakterze wolontariatu mając na względzie słowa Bruno Ferrero „Wszystko co dajesz innym dajesz sobie samemu” postanowiła współorganizować karnawałowy bal zorganizowany pod patronatem Posła na Sejm RP Edwarda Siarki oraz Burmistrza Rabki-Zdroju Leszka Świdra. Przygotowując na 9 lutego budynek OSP w Skomielnej Białej wraz ze skomielniańskimi strażakami rozkładała stoły, krzesła, pomagała w wykonaniu dekoracji sali, układała rekwizyty do licytacji, a po balu zadbała o porządek i czystość, sprzątając wokół remizy oraz w środku budynku. Prace zostały wykonane w ramach porozumienia o współpracy i wolontariacie z Rabczańskim Stowarzyszeniem, które ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka i zachęcanie do aktywności podczas czynienia dobra. Walentynkowy bal zorganizowany został w celu dofinansowania budowy szybu windowego oraz zakupu i montażu windy w budynku dla niepełnosprawnych, znajdującego się w Rabce-Zdroju przy ulicy Podhalańskiej 42 b.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY BIORĄ UDZIAŁ W SPOTKANIU POD HASŁEM „DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU”

W dniu 6 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu promującym „Dzień Bezpiecznego Internetu”.

zobacz

Młodzież spotkała się w hufcu, by uzyskać informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu i zapromowania „Dnia Bezpiecznego Internetu” wśród swoich rówieśników, który jest obchodzony od 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Spotkanie miało uświadomić młodzieży problem agresji, przemocy i hejtu, który jest częstym zjawiskiem w sieci, rozwijającym się z dnia na dzień. Problemem jest również niewłaściwe korzystanie z portali społecznościowych, na których bardzo często ujawnia się prywatność a w niej dane osobowe, które powinny być chronione i wykorzystywane tylko po wyrażeniu zgody osoby, której dotyczą. Młodzież w trakcie rozmowy wysunęła wniosek, iż właściwe korzystanie z Internetu może przynieść szereg korzyści. Jest to przecież skarbnica wiedzy, która może być pomocna
w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności. Dzień Bezpiecznego Internetu w tym roku przebiegł pod hasłem „Działajmy razem”.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

WOLONTARIAT UCZESTNIKÓW 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ PODCZAS ZABAWY KARNAWAŁOWEJ

W dniu 27 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wolontariusze Ewa, Karina, Norbert, Dawid i Mateusz wzięli udział w wyjeździe do Rabki-Zdrój do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski.

zobaczzobaczzobacz

Wolontariusze zostali zaproszeni przez Dyrektor Placówki Siostrę Irminę do pomocy podczas zabawy karnawałowej organizowanej dla podopiecznych ośrodka, ale również dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego i członków Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Rabce-Zdroju. Ich zadaniem było pokrojenie ciasta, przygotowanie stołów, obsługa stoiska z napojami, a także prowadzenie zabaw podczas balu. Dziewczyny i chłopcy w z wielkim sercem udzielali potrzebującym wsparcia, służyli pomocna dłonią, dobrym słowem, ale wszystkim przekazywały uśmiech i radość. Spotkanie i wspólnie spędzony czas był okazja do integracji, nawiązania nowych przyjaźni znajomości. Wyjazd do Rabki zorganizowany został w ramach porozumienia i popularyzacji wolontariatu organizowanego przez 6-36 Hufiec Pracy jako pomoc przy różnych przedsięwzięciach skierowanych do osób niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia i szczególnej opieki.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY BIORĄ UDZIAŁ W WYJEŹDZIE INTEGRACYJNYM DO SZAFLAR

W dniu 24 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca ze Skomielnej Białej wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do Szaflar.

zobaczzobaczzobacz

Aby mile i aktywnie zagospodarować swój wolny czas i spędzić radosne chwile w gronie znajomych młodzież pojechała do Szaflar gdzie w Zajeździe „ZADYMA” wzięła udział w zajęciach bowlingowych. Po wysłuchaniu instruktora gry zostali podzieleni na dwie grupy. Mając do dyspozycji 2 tory, stosując zasady fair play przez dwie godziny rywalizowali ze sobą, by w końcu ogłosić zwycięzców zawodów gry w kręgle. Bezkonkurencyjni okazali się Mateusz i Ewa. Po świetnych rozgrywkach wszyscy zasiedli do konsumpcji pizzy, która w tym dniu doskonale smakowała. W świetnych humorach, doskonałej atmosferze pełnej wrażeń młodzież podsumowała kończące się ferie i udział w programie dającym możliwości aktywizacji i wszechstronnego rozwoju. Podczas rozmowy zwróciła uwagę, iż odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego, aktywność fizyczna i rozwój zainteresowań to doskonała profilaktyka, w której nie ma miejsca na agresję słowną, fizyczną, alkohol, dopalacze czy inne używki. Jest natomiast miejsce na radość, zadowolenie, kształtowanie wartości i prawidłowych postaw.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HP ZE SKOMIELNEJ BIAŁEJ BIORĄ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ZORGANIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNE FERIE”

21 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w kolejnych zajęciach zorganizowanych w ramach programu „Aktywne ferie”. Tym razem było to szkolenie pod hasłem „ABC Przedsiębiorczości”.

zobaczzobaczzobacz

Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży ukierunkowane na zdrowy styl życia, propagowanie aktywności fizycznej, rozwój zainteresowań młodych ludzi to główne cele realizowanego programu w okresie ferii zimowych. W pierwszym tygodniu uczestnicy wzięli udział w zajęciach sportowych na hali, gdzie przede wszystkim uzyskując cenne wskazówki trenera, doskonalili umiejętności gry w piłkę nożną. Grupa plastyczna w charakterze wolontariatu spotykała się w hufcu by przygotować dekoracje na zabawę karnawałową w budynku hufca oraz kartki świąteczne na rzecz Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyło się szkolenie w ramach edukacji ekonomicznej pod hasłem „ABC przedsiębiorczości” prowadzone przez p. Tomasza Majchrzaka, w ramach, którego uczestnicy poznali procedury związane z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz prowadzeniem jej. Tworzyli biznesplan uwzględniający własne zasoby finansowe, omówili formy marketingu i reklamy. Wszystko po to by w przyszłości osiągnąć sukces. Rozwojowi wyobraźni i kreatywności służyły zajęcia z wirtualnej rzeczywistości, na których prezentowane były zastosowania edukacyjne, poznawcze, multimedialne i rozrywkowe technologii VR. Wirtualna rzeczywistość to nowa technologia, która pozwoliła im przenieść się na Mount Everest, ale także wziąć udział w koncercie jak i również kierować sportowym samochodem. Zajęcie w okresie ferii zimowych zorganizowane zostały dzięki wsparciu finansowemu WK OHP jak również Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współfinansuje działalność świetlicy środowiskowej pod nazwą „Klub kultury i Trzeźwości” ukierunkowaną na aktywność młodych ludzi, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz profilaktykę. Temu ma służyć również planowany na 24 stycznia wyjazd na kręgle do Nowego Targu, który sprzyjać będzie nie tylko wszechstronnemu rozwojowi fizycznemu, ale i również wzajemnej integracji.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

UDZIAŁ UCZESTNIKÓW ORAZ ABSOLWENTÓW 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ W SPOTKANIU INTEGRACYJNYM I WARSZTATACH Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

W dniu 18 stycznia uczestnicy oraz zaproszeni absolwenci 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu integracyjnym i warsztatach z doradztwa zawodowego.

zobaczzobaczzobacz

W pierwszej części spotkania wszyscy zebrani wysłuchali informacji przekazanej przez komendanta hufca Martę Augustyn odnośnie organizowanych zajęć w okresie ferii zimowych ale również planowanej do realizacji w jednostkach OHP kolejnej edycji projektu od szkolenia do zatrudnienia. Uczestnikom trzecich klas, którzy w tym roku szkoleniowym ukończą naukę zawodu podała informację dotyczącą możliwości przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz egzaminu czeladniczego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą, oraz niezbędnych dokumentów i form egzaminowania. Następnie młodzież wzięła udział w warsztatach aktywizacji zawodowej prowadzonych przez Dagmarę Pustułę podczas, których uczestnicy poznając się nawzajem omawiali swoje pasje, zainteresowania, swoje oczekiwania i plany. Była to również świetna forma integracji i wzajemnej rozmowy. Na zakończenie uczestnicy wypełnili ankietę mającą na celu określenie potrzeb, predyspozycji i kierunków, pomocną przy wyborze dalszej ścieżki zawodowej, czy formy szkolenia.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

UDZIAŁ UCZESTNIKÓW 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ W ORSZAKU TRZECH KRÓLI

W dniu 6 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w Orszaku Trzech Króli, który w tym roku zorganizowany został pod hasłem ”Orszak Trzech Króli 2019 Odnowi Oblicze Ziemi”.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież aktywnie włączyła się do przemarszu ulicami Rabki Zdroju, gdzie przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Parafię Świętej Teresy, burmistrza Rabki-Zdroju, Miejski Ośrodek Kultury i Fundację Trzech Króli. Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele Św. Teresy wszyscy zebrani kolędując z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Tenczyna przeszli do Amfiteatru Miejskiego, gdzie obejrzeli Jasełka Bożonarodzeniowe. Uczestnikom orszaku rozdawano korony, flagi, śpiewniki i okazjonalne naklejki. Każdy z biorących udział w przedsięwzięciu mógł skosztować słodkiego poczęstunku – pysznego karnawałowego pączka lub faworka. Młodzież kultywując tradycje z radością dołączyła do największych na świecie ulicznych jasełek i wielobarwnego pochodu rozśpiewanych kolędników głoszących dobra nowinę o narodzeniu Chrystusa.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

UDZIAŁ UCZESTNIKÓW 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ W SPOTKANIU KOLĘDOWYM

W dniu 5 stycznia młodzież z 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięła udział w spotkaniu kolędowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce Zdroju.

zobaczzobaczzobacz

W charakterze wolontariatu została zaproszona do Rabczańskiego Ośrodka by pomóc w organizacji tego przedsięwzięcia pomagając w przygotowaniu stołu ze słodkościami i napojami ale również by wspólnie z kolegami i koleżankami ze Stowarzyszenia podtrzymać tradycje kolędowe i razem pośpiewać Małemu Jezusowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Mieli również okazję spotkania z młodzieżą licealną z Rabki, której przedstawiciele podczas kolędowania przygrywali na skrzypcach i gitarze. Wspólnie spędzone chwile były doskonałą formą wzajemnego poznania się, ale również pokazania, że nawet w sobotni zimowy poranek można być razem w atmosferze ciepła, radości i śpiewu, można ogrzać swoje serca, poświęcić czas by zrobić miejsce dla Narodzonego, pokazać, że czas spędzony z drugim człowiekiem to ogromna wartość dająca miłość, szczęście i zadowolenie w każdym kolejnym dniu.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY ZE SKOMIELNEJ BIAŁEJ PODCZAS KOLĘDOWANIA BOŻONARODZENIOWEGO

W dniu 3 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy wcielili się w rolę kolędników.

zobaczzobacz

Pielęgnując tradycje przygotowali bożonarodzeniową szopkę i ze śpiewem kolęd postanowili odwiedzić instytucje i domy w których mieszka młodzież OHP. Swoją wędrówkę rozpoczęli od kolędowania w hufcu. Brawurowo zaprezentowali kolędy znane; Dzisiaj w Betlejem”, „ Lulajże Jezuniu, ale również regionalne; Dobrze żeś się Jezu na Podhalu zrodził”, Przedstawili też krótki montaż jasełkowy. „Hej kolęda, kolęda hej kolędy to czas” wyśpiewywał Dawid i Krzysiek, którzy składając życzenia świąteczne kultywowali stary zwyczaj odwiedzania domów. Kolędnicy i ich śpiew o Narodzeniu Jezusa ma przynieść szczęście i radość każdemu domostwu, w którym przychylni gospodarze otwarli drzwi i wpuścili śpiewających. Podczas spotkania w hufcu uczestnicy opowiedzieli historię własnoręcznie przygotowanej szopki, w której postacie wykonali z masy solnej, następnie pokolorowali farbami i ozdobili lampkami oświetleniowymi. Z tak przygotowaną szopką udali się w kolejne odwiedziny by zachować tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

Zobacz wiadomości z 2018 roku

Zobacz wiadomości z 2017 roku

Zobacz wiadomości z 2016 roku

Zobacz wiadomości z 2015 roku

Zobacz wiadomości z lat 2014 - 2012