Aktualności 6-36 Hufca Pracy

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY WŁĄCZYLI SIĘ W AKCJĘ ORGANIZUJĄC ZBIÓRKĘ ODZIEŻY DLA SENIORÓW

zobacz

W dniu 20 listopada 2020 r. uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej włączyli się w akcję pod hasłem "Wspieraj Seniora" i zorganizowali zbiórkę odzieży dla osób starszych objętych wsparciem przez Fundację „Pomocna Dłoń”.
W ramach pomocy osobom ubogim, potrzebującym, a przede wszystkim seniorom uczestnicy działający w Klubie Aktywnych postanowili włączyć się w pomoc i ogłosili wśród swoich rówieśników zbiórkę odzieży, pościeli i koców. Przez kilka dni młodzież przynosiła do hufca rzeczy, które zostały posegregowane i poukładane w różne pudła, a następnie przewiezione do Fundacji. Podczas ogłoszonej akcji przedstawiciele Rady Młodzieży wykazali się odpowiedzialnością, empatią i zrozumieniem. Poprzez udział w przedsięwzięciu pokazali jak ważne jest kształtowanie postawy wolontariackiej, aktywności i kształtowanie szacunku do drugiego człowieka, szczególnie osób starszych, tym samym zwracając uwagę, że seniorzy są wśród nas. Często są to ludzie chorzy, samotni, potrzebujący wsparcia szczególnie w tym tak trudnym czasie, w okresie pandemii. Warto do nich wyciągnąć pomocną dłoń.
Tekst i zdjęcie - Marta Augustyn

V PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ UCZESTNIKÓW OHP

W dniu 7 listopada w budynku 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej zebrała się Komisja Konkursowa V Przeglądu Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP.
Jury w składzie: Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Krzysztof Świerczek, Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury Elżbieta Pasierb, Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus” Andrzej Błachut, Nauczyciel Szkoły Muzycznej Justyna Strzelecka oraz Radny Gminy Lubień Andrzej Bala, po wysłuchaniu nagrań wyłoniło laureatów V Przeglądu Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP. Konkurs w tym roku ze względu na pandemię został przeprowadzony w formie online. Patronat nad Przeglądem objęli: Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomala oraz Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, którzy ufundowali dla laureatów nagrody i wyróżnienia. Wyróżnienia ufundowali również: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Danuta Burtan, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia „Magnus” Andrzej Błachut oraz Radny Rady Gminy Lubień Andrzej Bala. Statuetki I, II, III miejsca w kategorii solista i zespół ufundował Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Krzysztof Świerczek. Uczestnicy OHP z 17 jednostek z Województwa Małopolskiego w tym przedstawiciele Hufców Pracy, Ośrodków Szkolenia i Wychowania oraz Centrum Kształcenia i Wychowania, ale i młodzież z 15 jednostek OHP z innych Komend Wojewódzkich: Śląskiej WK OHP, Lubelskiej WK OHP, Wielkopolskiej WK OHP, Dolnośląskiej WK OHP, Lubuskiej WK OHP, Podkarpackiej WK OHP, Opolskiej WK OHP, Mazowieckiej WK OHP, Warmińsko-Mazurskiej WK OHP, Łódzkiej WK OHP, Podlaskiej WK OHP, Kujawsko-Pomorskiej WK OHP, Pomorskiej WK OHP, przesyłali utwory o tematyce patriotycznej, nagrane telefonem komórkowym do organizatora konkursu. V Przegląd Pieśni Patriotycznej uczestników OHP o zasięgu ogólnopolskim miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie historii i tradycji oraz wzmocnienie tożsamości narodowej. Nowa formuła prezentacji utworów zmobilizowała uczestników do poznania i wykorzystania nowoczesnych technologii w celu ukazania swoich talentów i zdolności wokalnych. Komisja konkursowa oceniając dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretację, intonację, ogólny wyraz artystyczny a także teksty pod kątem przekazywanych treści przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii solista:
I miejsce: Roksana Żak – 6-36 HP Skomielna Biała,
II miejsce: Łucja Wojtas – 6-34 HP Stary Sącz
III miejsce: Wiktoria Mądraszewska – 2-2 OSiW Toruń, Kujawsko-Pomorska WK OHP,

zobaczzobaczzobacz

W kategorii Zespół:
I miejsce: Zespół „Tacy Inni” – 4-5 OSiW Nowa Sól, Lubuska WK OHP,
II miejsce: Zespół „Kasia i Magda” – 6-1 OSiW Nowy Sącz,
III miejsce: Martyna Olszowska i Angelika Czepiel – 1-2 OSiW Ząbkowice Śląskie, Dolnośląska WK OHP,

zobaczzobaczzobacz

Wyróżnienie Starosty Powiatu Myślenickiego: Jakub Kozłowski – 6-18 HP Kęty,
Wyróżnienie Wójta Gminy Lubień: Emilia Sowa – CKiW Szczawnica-Jabłonka,
Wyróżnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu: Marcel Gutowski – 11-23 HP Słupsk, Pomorska WK OHP,
Wyróżnienie Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus”: Igor Gajda – 6-5 OSiW Lanckorona,
Wyróżnienie Radnego Rady Gminy Lubień: Kacper Malinowski – 7-5 HP Ciechanów, Mazowiecka WK OHP,
Wyróżnienie Jury: Oliwia Przedwojewska – 8-4 HP Nysa, Opolska WK OHP.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

V Przegląd Pieśni Patriotycznej wspierali również GKRPA w Gminie Lubień, „Uzdrowisko Rabka”, Cukiernia „Pychotka” Naprawa, Cukiernia-Piekarnia Słowiak z Lubnia. Firmy: „Vanmar”, „Głodek Consulting”, „Trans-Marino”, „Artykuły Wielobranżowe” – Małgorzata Pancerz, którzy ufundowali gadżety, nagrody i wyróżnienia. Nad sprawnym przeprowadzeniem przeglądu czuwała Komenda Wojewódzka w Krakowie oraz Kadra 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej.
Tekst i Zdjęcia: Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ CHCĄ BYĆ WOLONTARIUSZAMI

W dniu 22 października uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu.

zobacz

Na zaproszenie Rady Młodzieży do Hufca przybyła koordynator wolontariatu Szlachetnej Paczki – Zuzanna Sulka, która wprowadziła wszystkich w akcję pomocy dla rodzin w potrzebie, seniorów i niepełnosprawnych. W swoich wypowiedziach zachęcała wszystkich do aktywnego udziału w tym tak ważnym wydarzeniu. Mówiła, że bez wsparcia wolontariuszy tysiące rodzin i dzieci nie otrzyma pomocy, dlatego żeby paczka mogła pomagać również w naszej okolicy potrzebni są ludzie aktywni, chętni, którzy nie czekają a zgłaszają swój udział i pomoc. Wolontariusze biorąc udział w akcji mają okazję pomagać innym ale i pomagają też sobie. Zdobywając kompetencje cenione przez pracodawców, uczą się planować, zarządzać projektami i ludźmi ale także skutecznie się komunikować. Nawiązują wartościowe znajomości z osobami zaangażowanymi społecznie. Staja się ważnymi członkami lokalnej społeczności, nawiązując relacje osobiste zawodowe, dla których nie jest obojętny los słabych.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW W 6-36 HUFCU PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniu 21 października w budynku 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie absolwentów jednostki w ramach działania Klubu Absolwenta.

zobaczzobacz

Młodzież wzięła udział w zajęciach rozwijających kompetencje plastyczne ale i społeczne przygotowując elementy oraz kartki świąteczne dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Rabce – Zdroju. Akcja kartki dla niepełnosprawnych, zorganizowana została już po raz kolejny. To przedsięwzięcie, które łączy absolwentów, uczestników oraz wolontariuszy. Wspólny cel - pomoc tym najbardziej potrzebującym, uwrażliwienie młodych, uczy empatii i zrozumienie ale również daje możliwość do wspólnego przebywania w gronie kolegów i koleżanek. Spotkanie było doskonałą formą wymiany informacji na temat pracy zawodowej. Część absolwentów po ukończeniu praktyki i zdaniu egzaminu czeladniczego pozostało u pracodawców, kilkoro szuka pracy i dwóch absolwentów podjęło naukę w liceum. Młodzież wykonując kartki rozmawiała o trudnej sytuacji związanej z pandemią, niepewności i strachu w każdym kolejnym dni restrykcji, które narzucone zaburzają codzienność i normalne funkcjonowanie. Absolwenci w tym dniu spotkali się również z doradcą zawodowym panią Justyną Skawską, która udzieliła im informacji dotyczących planowanych szkoleń i warsztatów a także miejsc pracy na lokalnym rynku.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

SPOTKANIE PRACODAWCÓW W 6-36 HUFCU PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniu 20 października w budynku 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie pracodawców u których uczestnicy skomielniańskiej jednostki odbywają praktyczną naukę zawodu.

zobaczzobaczzobacz

Spotkanie przebiegało w oparciu o przestrzeganie procedur sanitarno – epidemiologicznych i odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Miało na celu wymianę informacji na temat pracy w różnych zawodach i ukazanie jej jako miejsca dobrego i przyjaznego dla każdego młodego człowieka który wchodząc na rynek pracy uczy się i zdobywa nowe doświadczenia pomocne w przyszłej pracy zawodowej. Pracodawcy którzy przyszli na zaproszenie do hufca uzyskali również niezbędne informacje dotyczące kształcenia pracowników młodocianych. Spotkanie poprowadziła komendant hufca Marta Augustyn przedstawiając działalność placówki i omawiając tematy związane z zatrudnieniem młodocianych pracowników. Zwróciła uwagę na obowiązki pracodawcy względem pracownika szczególnie przestrzeganie przepisów w myśl Kodeksu Pracy, Ustawę Prawo Oświatowe Ustawę o Rzemiośle oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych. Omówiona została również uchwała Zarządu Wojewody Małopolskiego w sprawie aktualizacji zawodów a także przepisy regulujące dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego. Natomiast pani Justyna Skawska – doradca zawodowy, zwróciła uwagę jak ważny jest monitoring uczniów na praktyce oraz współpraca pracodawców i kadry Hufca i MCK w Skomielnej Białej. W drugiej części dyskusyjnej zaproszeni goście mieli okazję uzyskać informację na nurtujące ich pytania. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i ogłoszenia powiatu myślenickiego czerwoną strefą część pracodawców nie mogła przyjechać na spotkanie i połączyła się z kadrą jednostki w formie zdalnej podczas którego uzupełniono wnioski o zawarcie umowy refundacyjnej i pozyskiwano informację o frekwencji uczestników na praktycznej nauce zawodu.
Tekst: Marta Augustyn       Zdjęcia: Justyna Skawska

INICJATYWA MŁODZIEŻY W 6-36 HUFCU PRACY

W dniu 19 października uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w akcji zbiórki korków plastikowych.

zobaczzobacz

Inicjatywa zorganizowana przez przedstawicieli Rady Młodzieży miała na celu zebranie jak największej ilości korków, które następnie zostały zawiezione i przesypane do specjalnego pojemnika w kształcie serca, ustawionego w Rabce – Zdroju w miejscu chętnie odwiedzanym przez ludzie idących do Parku Zdrojowego. Zbiórka korków odbywa się dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce – Zdroju. Oddając korki do skupu pozyskuje fundusze na działalność dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. W ten sposób młodzież nie tylko pomaga, ale również dba o środowisko, uświadamiając sobie i innym, że tylko segregacja jest sposobem na utrzymanie porządku i czystości.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ SKŁADAJĄ HOŁD ŚW. JANOWI PAWŁOWI

W dniu 12 października uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu upamiętniających 42 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

zobaczzobacz

W tym dniu udali się pod pomnik Ojca Świętego znajdujący się w Rabce – Zdroju, gdzie zapalili znicze i odmówili modlitwę. Następnie spacerem przeszli ścieżkami drogi krzyżowej, która znajduje przy kościele Marii Magdaleny, by przypomnieć postać Wielkiego Polaka, miejsca które odwiedził i tematy, które były bliskie jego sercu. Zwrócili uwagę na fakt, iż Ojcu Świętemu szczególnie bliscy byli ludzie potrzebujący wsparcia i zrozumienie, chorzy, niepełnosprawni, ubodzy. Wszystkim głosił potrzebę modlitwy i nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny. Prosił o chwalenie Królowej Naszej Matki również poprzez śpiew i duchowe oddawanie się w jej opiekę. Młodzi ludzie rozmawiali na temat homilii wygłoszonej przez Emerytowanego Arcybiskupa Stanisława Dziwisza podczas w czasie Mszy Świętej, która odbyła się w Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach w Dniu Papieskim, który w tym roku przebiegną pod hasłem „Totus Tuus - Cały Twój”. Włączając się duchowo w ten dzień uczestnicy oglądali Mszę Świętą za pomocą transmisji telewizyjnej programu pierwszego. Spotkanie młodzieży było okazją do pogłębienia wiary, poszukiwanie i odkrywanie swojej drogi życiowej, propagowanie wartości chrześcijańskiej, ale również kształtowanie prawidłowych wartości i postaw płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II. Tegoroczne obchody wpisują się w 100 rocznicę urodzin i 15 śmierci św. Jana Pawła II.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Dorota Krawontka

WYCIECZKA DO NIEDZICY

W dniu 5 października uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w wycieczce integracyjnej.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież I rocznika ucząca się w Branżowej Szkole nr. 1 w Rabce Zdrój w ramach programu autorskiego pod hasłem „Aktywnie w przyszłość” wyjechała do Niedzicy, gdzie płynąc statkiem po Zalewie Czorsztyńskim mogła oglądać tereny pięknie zagospodarowanych miejscowości położonych przy zbiorniku, zabytki architektury i przyrody. Słuchając informacji przewodnika poznali historię dwóch zamków w Czorsztynie i Niedzicy. Korzystając z pięknej pogody wzięli udział w spacerze wzdłuż zapory czorsztyńskiej. Wycieczka była jednym z elementów programu, który ma na celu aktywizacje uczestników, ale również ich społeczno-zawodową adaptację.
Tekst – Marta Augustyn       Zdjęcia – Kaja Kościelniak

OPERATOR DRONA – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

W dniu 21 września w Młodzieżowym Centrum Kariery odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego pt. „Operator drona – zawód przyszłości. Warsztaty przygotowujące do szkolenia dla operatorów drona”.

zobaczzobaczzobacz

W warsztatach wzięli udział uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej. Zajęcia przeprowadził Pan Grzegorz Macioł, pracownik Ośrodka Szkolenia Zawodowego, który łączy w swoim życiu zarówno pracę zawodową jak i pasję latania dronem. Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z nowym zawodem, z zasadami wykonywania lotów. Młodzież zapoznała się z obsługą, budowy oraz działania systemów i podzespołów BSP. Pan Grzegorz Macioł zaprezentował cztery różne drony i omówił różnicę w ich funkcjonowaniu. Młodzież miała również okazję wzięcia udziału w zajęcia praktycznych, podczas których mogła spróbować swoich sił podczas sterowania dronem. Zajęcia zakończyły się konkursem na najatrakcyjniejszy plakat promujący wynajem drona, pt. „Dron – przyszłość Polskiej fotografii”. Przeprowadzone warsztaty bardzo zaciekawiły uczestników, którzy wyrazili chęć na kolejne zajęcia, na których mogliby doskonalić swoje umiejętności w sterowaniu bezzałogowym statkiem powietrznym.
Tekst i zdjęcia – Justyna Skawska

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA W RAMACH PROGRAMU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

W dniu 23 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej zadbali o czystość lokalnego środowiska i wzięli udział w „Akcji sprzątanie świata”.

zobaczzobacz

W ramach realizowanego wojewódzkiego programu pod hasłem „Razem możemy więcej” młodzież wzięła udział w inicjatywie z edukacji ekologicznej, która również ma na celu wprowadzenie nowych uczestników w życie jednostki, co pozwoli im na łatwiejsze zaaklimatyzowanie się w nowym środowisku oraz ułatwi integrację z uczestnikami. Aktywni spotkali się w hufcu by w ramach swojego wolnego czasu posprzątać wyznaczony teren, zadbać o czystość na przystankach autobusowych, oraz w centrum wsi, ale również zebrać elektrośmieci i zgłosić ich wywóz. Podczas zajęć integracyjnych uzyskali informacje dotyczące śmieci, ale równie nabyli umiejętności prawidłowych postaw ekologicznych. Uświadomienie jak ważne jest poszanowanie środowiska przyrodniczego i życia w zgodzie biocenozą jest ważnym zadaniem w wychowaniu kolejnych młodych pokoleń. Czyste środowisko może dać zdrowie i lepsze bezpieczne życie, a wspólna aktywność jednoczy i integruje młodych ludzi, którzy czują się bezpiecznie w nowym środowisku.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

WYCIECZKA INTEGRACYJNA NA MACIEJOWĄ

W dniu 21 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w pieszej wycieczce na Maciejową.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież ucząca się w Szkole Branżowej nr.1 w Rabce Zdrój korzystając z pięknej, słonecznej pogody postanowiła udać się na górę położoną ‎815 m n.p.m znajdująca się w gorczańskim paśmie górskim. Inicjatywa została zorganizowana w ramach integracji grupy I rocznika, która ma służyć wzajemnemu poznaniu się, ale również rozmowie i nawiązaniu przyjaźni. Pamiętając o procedurach sanitarno-epidemiologicznych, z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Młodzież pokonując kolejne kilometry mogła podziwiać piękno prawie już jesiennej przyrody, cudowne kolorowe drzewa liściaste, ale i zwierzęta, gdyż w pewnej chwili uczestnicy ujrzeli rodzinę sarenek, która pięknie prezentowała się na zielonej trawie. Gdy doszli na szczyt Maciejowej rozpalili ognisko i upiekli pyszne kiełbaski. W czasie odpoczynku uczestnicy rozmawiali o swoich pierwszych wrażeniach i sugestiach związanych z nowa szkołą i praktyką. W większości są zadowoleni z wyboru szkoły i zawodu, ale mają też liczne wątpliwości, które podczas dyskusji wyjaśniała kadra hufca i nauczyciele szkoły branżowej.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Kaja Kościelniak

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY BIORĄ UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNEJ

W dniu 13 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej.

zobaczzobaczzobacz

Tablica zamontowana została „W Hołdzie Obrońcom Rzeczpospolitej- Ofiarom Sowieckich Zbrodni” na elewacji Kościoła pod wezwaniem Świętego Sebastiana w Skomielnej Białej. Poświęcona jest ofiarom Zbrodni Katyńskiej i osobom z naszej miejscowości: Posterunkowemu Policji Państwowej Józefowi Łopacie, Podpułkownikowi Wojciechowi Wójciakowi Dowódcy 1 Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza, który dowodził jednostce walczącej w pierwszych dniach września 1939 roku na terenie Beskidu Wyspowego oraz Porucznikowi Andrzejowi Wólczyńskiemu – Żołnierzowi 78 Pułku Piechoty mężowi długoletniej Kierowniczki Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej Marii Wólczyńskiej. Tablica przygotowana została w 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej z Krakowa na wniosek Komitetu Społecznego im. Św. Sebastiana w Skomielnej Białej, a poświęcona przez Księdza Proboszcza Ryszarda Pawlusia ze Skomielnej Białej. Uroczystość uświetnili liczni goście: przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz Kompania Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, która przygotowała widowiskową oprawę tej doniosłej uroczystości. Uczestnicy Hufca zapalając symboliczne znicze także złożyli hołd poległym i zamordowanym. Słuchając informacji przygotowanej przez przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej mieli okazję poznać dzieje tych, którzy walczyli i zginęli za naszą wolność. To kolejna żywa lekcja historii, przygotowana dzięki ludziom, dla których ważne jest wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu lokalnego i miłości do Ojczyzny.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

„KREATYWNIE PRZEZ ŻYCIE” SPOTKANIE DORADCZE Z UCZESTNIKAMI 6-36 HUFCA PRACY W SZKOLE BRANŻOWEJ W RABCE-ZDROJU

W dniu 7 września uczestnicy Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu z doradcą zawodowym w Szkole Branżowej nr 1 w Rabce-Zdroju/

zobaczzobacz

Spotkanie przeznaczone było dla uczestników z klasy I. Hasłem przewodnim zajęć było „kreatywnie przez życie”. Celem głównym zajęć była integracja młodzieży, dzięki której mogli oni poznać siebie nawzajem w swojej klasie, jak również poznać pracowników Młodzieżowego Centrum Kariery w Skomielnej Białej. Integracja przebiegała dzięki ćwiczeniom i zabawom dotyczącym tematyki twórczego myślenia. Doradca zawodowy wyjaśnił uczestnikom co oznacza „bycie kreatywny” oraz „twórcze myślenie”, by potem móc przeprowadzić zaplanowane zadania. Młodzież miała okazję sprawdzić swój poziom kreatywności poprzez odpowiadanie na pytania w ćwiczeniu „co widzisz?”. Doradca zawodowy przedstawił trzy plakaty przedstawiające grafiki, które prezentowały dwie różne rzeczy, które mogły zobaczyć nieliczne osoby (np. stara kobieta/ młoda kobieta). Dzięki temu ćwiczeniu, młodzież przekonała się, że na różne sprawy każdy człowiek może mieć inne spojrzenie oraz że zawsze należy wysłuchać drugą osobę do końca i uszanować jej zdanie. Kolejne ćwiczenia opierały się na pracy w małych czteroosobowych zespołach i celem ich było wzmocnienie umiejętności pracy w grupie. Zajęcia zakończyły się pogawędką na temat kreatywnego myślenia w pracy zawodowej.
Tekst – Justyna Skawska       Zdjęcia – Kaja Kościelniak

UCZESTNICY 6-36 HP BIORĄ UDZIAŁ W AKCJI NARODOWEGO CZYTANIA

W dniu 7 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w akcji Narodowego Czytania 2020.

zobaczzobacz

Tegoroczna akcja zorganizowana została w Branżowej Szkole nr 1 w Rabce Zdroju. Uczestnicy pierwszego rocznika w skupieniu i z uwagą wysłuchali fragmentów utworu „Balladyna” Juliusza Słowackiego, który w tym roku został wybrany do przedsięwzięcia mającego na celu zachęcenie do czytania klasyków polskiej literatury. Utwór do czytania wybrany został przez Parę Prezydencką, która zainaugurowała akcję już w piątek czytaniem lektury w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Dobór utworu nie był przypadkowy nawiązywał do sytuacji w kraju, po Powstaniu Listopadowym. Balladyna to dramat o funkcjonowaniu na świeci dobra i zła. To trudny utwór do zrozumienia dlatego istotna częścią spotkania było wprowadzenie w jego treść i omówienie ważnych faktów i sytuacji przedstawionych w książce. Fragmenty utworu czytała doradca zawodowy p. Justyna Skawska oraz wychowawca 6-36 p. Kaja Kościelniak. Na zakończenie uczestnicy dokonali oceny postaci utworu. Mając na uwadze propagowanie czytelnictwa, a jednocześnie poznawanie historii książki uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej po raz kolejny włączyli się w akcję Narodowego Czytania.
Tekst – Marta Augustyn       Zdjęcia – Kaja Kościelniak

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ PAMIĘTAJĄ OBOHATERACH WALCZĄCYCH W OBRONIE OJCZYZNY

W dniu 2 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w obchodach rocznicy 81 tragicznych wydarzeń z września 1939 roku.

zobaczzobacz

W tym dniu młodzież pamiętając o historii tych którzy polegli w obronie naszej ojczyzny złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod Obeliskiem Upamiętniającym Wydarzenia z 3 września 1939 r. w Skomielnej Białej. W dowód pamięci i szacunku udała się również na Spacer Pamięci na cmentarz w Rabce, gdzie pochowana jest społeczność żydowska ofiary z czasów II wojny światowej. W miejscu gdzie miało odbyć się odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ale ze względu na epidemię odwołano wydarzenie, wysłuchała krótkiej informacji i zapaliła symboliczne znicze. Symboliczne zapalnie zniczy, modlitwa wysłuchanie informacji , to dowód na to, że uczestnicy OHP chcą utrzymać narodową tożsamość i pamiętać o wszystkich bohaterach walczących i ginących w obronie naszej ojczyzny.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcia – Justyna Skawska

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLENIOWEGO W SZKOLE BRANŻOWEJ NR 1 W RABCE-ZDROJU

W dniu 1 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy wraz z komendant hufca oraz doradcą zawodowym wzięli udział w rozpoczęciu roku szkoleniowego 2020/2021, które odbyło się w Szkole Branżowej nr 1 w Rabce-Zdroju.

zobaczzobacz

Jednostka ze Skomielnej Białej została zaproszona do współorganizacji tej uroczystości, która odbywa się w tak trudnym dla wszystkich czasie. Pomimo sytuacji epidemiologicznej, udało się zorganizować uroczyste rozpoczęcie roku z zachowaniem wszelkich niezbędnych procedur. Rozpoczęcie roku przybrało inną niż dotychczas formę, gdyż spotkania organizacyjne odbywały się w każdej klasie oddzielnie. Spotkania miały na celu zapoznanie młodzieży z obowiązującymi procedurami w szkole, przedstawieniu nowej rzeczywistości, w jakiej przyszło nam żyć oraz oferty Hufca Pracy w Skomielnej Białej. Uczestnicy wysłuchali informacji przekazanych przez Dyrektora pana Andrzeja Błachuta oraz panią Komendant Hufca Pracy Martę Augustyn. Następnie, młodzież uczestniczyła w spotkaniu z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Skomielnej Białej, która przedstawiła prawa i obowiązki pracowników młodocianych. Wykład miał na celu przygotowanie młodzieży na rozpoczęcie praktycznej nauki zawodu oraz spotkania z pracodawcą. W trakcie wszystkich spotkań były zachowane wszelkie procedury dotyczące dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa.
Tekst – Justyna Skawska        Zdjęcia – Marta Augustyn

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLENIOWEGO 2020/21

W dniu 1 września w budynku 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkoleniowego 2020/2021.

zobaczzobacz

Na spotkanie zostali zaproszeni uczestnicy rozpoczynający pierwszy rok praktycznej nauki zawodu, którym zostały przedstawione tematy z zakresu bhp oraz prawa pracy obowiązujące podczas praktyk, ale także zajęć szkolnych i organizowanych w hufcu. Komendant Hufca przedstawił młodzieży harmonogram działań i plan przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, oraz realizowanych programów autorskich, które w tym roku ze względu na pandemię będą realizowane w zmienionej formule, częściowo w formie online. Znaczna część spotkania przeznaczona została na przedstawienie procedur sanitarno-epidemiologicznych, które należy przestrzegać podczas korzystania z oferty hufca. Przedstawiciel młodzieży zapoznał zebranych z regulaminem działalności Rady Młodzieży, zachęcając do społecznej aktywizacji. Pierwsze spotkanie rozpoczęło cykl zajęć związanych z edukacją społeczno-zawodową uczestników OHP mających na celu jak najlepsze wejście w realizację nowych zadań na stanowisku pracownika młodocianego.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

WYCIECZKA DO SKANSENU TABORU KOLEJOWEGO W CHABÓWCE

W dniu 31 sierpnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w wycieczce do Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce.

zobaczzobaczzobacz

Wyjazd zorganizowany został w ramach programu autorskiego z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej od hasłem „Mam tak samo jak Ty , miasto moje a w nim”, realizowanego jest od 1 marca do 30 września, którego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat historii, kultury naszego regionu, oraz poznanie jego dorobku. Poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach uczestnicy w sposób atrakcyjny i społecznie akceptowalny uczą się aktywnego spędzania wolnego czasu. Młodzież zwiedzając Skansen w Chabówce poznała historię związaną z rozwojem kolejnictwa w Polsce, a przede wszystkim na Podhalu. Miała okazje obejrzeć wygląd i wyposażenie pociągów pasażerskich i wagonów do przewozu towarów. Poznała również trudną pracę kolejarzy i pracowników obsługi kolejowej. Oczywiście ogromną atrakcja była pizza w pizzerii Na Torach. Wyjazd pomimo obostrzeń i potrzeby zachowania środków ostrożności związanych z epidemią koronawirusa był doskonałą formą poznania nowego miejsca, jego historii ale i doskonałą formą integracji młodzieży.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Justyna Skawska

SPOTKANIE NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI

W dniu 26 sierpnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu na zakończenie wakacji.

zobaczzobacz

Młodzież przyszła do hufca by podsumować ostatnie miesiące, a szczególnie okres wakacji, który jakże różnił się od wakacji w poprzednich latach. Uczestnicy opowiadali o swoich działaniach w czasie wolnym od szkoły, o organizowanych przez siebie, w miejscowościach gdzie mieszkają, zajęciach i pracach. Zwrócili uwagę iż w te wakacje nigdzie nie wyjeżdżali, swój czas spędzali z rodziną, na łonie przyrody, w ogródku i lesie. Doceniali to, że mogą pojeździć na rowerze, czy iść na spacer. Cześć młodzieży mile wspominała nie tylko wakacyjny program zorganizowany przez hufiec, ale też przedsięwzięcia organizowane w ramach jednostki od początku roku kalendarzowego. A zebrało się tego trochę o czym świadczą wywołane zdjęcia, które młodzież wklejając dołożyła do kroniki hufcowej. Zadbała, też o szatę graficzną kolejnej już 25 kroniki, wklejając rysunki i różne napisy. Jako, że pomiędzy obrazki ze zdjęciami dołączała też artykuły ze stron internetowych związane z działalnością hufca, udziału uczestników w konkursach, słusznie zauważyła, iż wielu uczestników jednostki chętnie brało udział w różnego rodzaju propozycjach zagospodarowania czasu wolnego, kształcących umiejętności i zdolności. Często były to propozycje on-line, zajęcia zdalne, ale jakże kreatywne i pomysłowe. Młodzież zwróciła uwagę, iż był to jedyny sposób by się rozwijać, otwierać na świat i nie zamykać w świecie portali społecznościowych i internetu. A zajęcia tworzące kronikę stały się doskonałą lekcją wspomnień często wzruszającą ale i dającą wiele radości.
Tekst – Marta Augustyn       Zdjęcia – Kaja Kościelniak

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W dniu 24 sierpnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu z policjantem.

zobaczzobaczzobacz

Przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach asp. Sebastian Kruk, przeprowadził wśród młodzieży prelekcję na temat „Moje bezpieczeństwo w środowisku lokalnym”, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z choroby spowodowanej przez COVID oraz przestrzeganie procedur i zasad, które chronią przed koronawirusem. Młodzież krok po kroku poznała schematy i mechanizmy związane z sytuacjami, gdy następuje podejrzenie zagrożeniem. Otrzymały również ulotki informacyjne, na których widnieją telefony instytucji do których należy zwrócić się w razie problemu. Na spotkaniu poruszone zostały również tematy związane z uzależnieniami, cyberprzemocą, a także dotyczące portali społecznościowych, które są formą komunikacji ale potrafią zrobić wiele krzywdy przy niewłaściwym korzystaniu. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego mające na celu integrację grupy i wzajemne znane. Komendant Hufca przedstawiła zebranym harmonogram działań i przedsięwzięć na rok szkoleniowy uwzględniając realizowane programy autorskie. Zachęciła uczestników do aktywności, wolontariatu i udziału w przedstawionych ofertach zagospodarowania czasu wolnego.

Tekst– Marta Augustyn       Zdjęcia – Kaja Kościelniak

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW I ZAŚWIADCZEŃ UCZESTNIKOM KURSU

W dniu 20 sierpnia uczestniczki 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej biorące udział w kursie „Stylizacja paznokci z elementami wizażu” odebrały certyfikaty i zaświadczenia.

zobaczzobacz

W uroczystym spotkaniu na którym posumowano kurs zorganizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu, 8 uczestniczek spotkało się z Doradcą Zawodowym oraz Komendantem Hufca by odebrać dokumenty potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji z kosmetologii profesjonalnej. Kursantki przez okres 2 tygodni poznały niezbędną wiedzę i umiejętności, przydatne w przyszłej pracy zawodowej na stanowisku kosmetyczka. Na zakończenie kursu dziewczęta przystąpiły do egzaminu potwierdzającego zdobytą wiedzę, która ułatwi im start na obecnym rynku pracy i odebrały certyfikaty i zaświadczenia.
Tekst – Marta Augustyn       Zdjęcia – Justyna Skawska

BUKIET DLA MARYI

W dniu 18 sierpnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w formie zdalnej podsumowali konkurs fotograficzny pod hasłem „Bukiet dla Maryi”.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież w ramach wakacyjnego programu zagospodarowania czasu wolnego ogłosiła prze sierpniowym weekendem konkurs w ramach którego kultywując tradycje należało przygotować bukiet związany z obchodami Święta Matki Boskiej Zielnej, zrobić jego zdjęcie telefonem komórkowym i przesłać go na adres mailowy hufca. Na konkurs przesłano dużo prac fotograficznych, z których uczestnicy online przygotowali kolaż. Bukiety na zdjęciach były różnokolorowe, niektóre bardzo bogato zdobione kwiatami, inne skromne złożone ze zbóż i ziół, które udało się zebrać. Wszystkie były dowodem na to, iż młodzież pielęgnuje tradycję i regionalizm, doskonalili swoje umiejętności wykonywania zdjęć, bawić się przy tym doskonale. Każdy kto przesłał zdjęcie swojego bukietu otrzyma dyplom i pamiątkowy upominek. To już kolejna inicjatywa aktywnych uczestników chcących rozwijać i doskonalić swoje umiejętności ale również ukazywać wartości płynące z rozwoju własnych zainteresowań.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – uczestnicy konkursu

HISTORYCZNA WYSTAWA

17 sierpnia uczestnicy 6-36 HP indywidualnie, zachowując procedury bezpieczeństwa związane z panującą epidemią i zagrożeniem COVID-19, obejrzeli wystawę z historii Wołynia.

zobaczzobacz

Wystawa zorganizowana została przez przedstawicieli Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej oraz Komitet Społeczny im. Św. Sebastiana przy kościele w Skomielnej Białej, a zatytułowana „ WOŁYŃ 1943 WOŁAJĄ Z GROBÓW, KTÓRYCH NIE MA”. Poświęcona jest mijającej 77 rocznicy zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów na polskich mieszkańcach Kresów Wschodnich. Tablice historyczne przedstawione z informacją o ziemiach naszych przodków, warunkach w jakich żyli i o różnych często jakże niebezpiecznych sytuacjach wojennych która była dziejową katastrofą i początkiem zagłady wielu ludzi. Uczestnicy czytając teksty źródłowe poznali miejsca gdzie są ślady wielu zbrodni dokonanych na bezbronnych ludziach. Aby zrozumieć trudne i często niezrozumiałe treści, młodzież spotkała się online z kadrą hufca by jeszcze raz powrócić pamięcią do tych dni i obrazów, które stanowią lekcję historii.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

WITAJCIE ZDALNE WAKACJE

W dniu 13 sierpnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu na rozpoczęcie wakacyjnego programu pod nazwą „Witajcie zdalne wakacje”.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież w grupach 2 osobowych spotkała się w hufcu by porozmawiać i omówić harmonogram programu, którego celem jest zagospodarowanie wolnego czasu uczestników, rozwój zainteresowań ale i doskonalenia umiejętności społecznych, jak również kształtowanie prawidłowego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych. Realizacja programu przewidziana jest od 13 do 31 sierpnia. W ramach tego czasu młodzież przygotuje dekorację w sali świetlicowej o tematyce wakacyjnej, weźmie udział w warsztatach asertywności i komunikacji interpersonalnej z doradca zawodowym, w formie zdalnej oraz indywidualnych spotkaniach z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Ponadto uczestnicy poznają pasmo Gorce poprzez wirtualne tworzenie własnego planu wycieczki z zaznaczeniem najciekawszych miejsc do poznania oraz weźmie udział w konkursie fotograficznym „Bukiet dla Maryi”. Program swoim zasięgiem obejmie uczestników OHP, którzy chcą spędzić czas wakacji w sposób pożyteczny, atrakcyjny nie zapominając o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w okresie trwania zagrożenia koronawirusem.
Tekst – Marta Augustyn       Zdjęcia – Justyna Skawska

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY W TRAKCIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO

W dniach 13.07 - 27.07 uczestniczki 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej biorą udział w kursie zorganizowanym przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu.

zobaczzobacz

90 godzinny kurs zawodowy „Stylizacja paznokci z elementami wizażu” skierowany jest do dziewcząt w wieku 18 – 25 lat, chcących poszerzyć swoje wiadomości ale i również nabyć umiejętności, które w przyszłości umożliwią im znalezienia znalezienie ciekawej pracy ale i osiągnięcie sukcesu zawodowego. 8 uczestniczek odbywa szkolenie w dwóch gabinetach kosmetycznych: w Rabce Zdrój u p. Beaty Dziadkowiec –Studio Kosmetyki Profesjonalnej „Dermiss” oraz w Jordanowie u p. Barbary Miętus – Centrum Urody. Program kursu obejmuje – szkolenie BHP oraz zagadnienia z zakresu dermatologii i kosmetologii; zasady wykonywania automasażu; wykonywania makijażu i demakijażu; diagnostyki i pielęgnacji cery; kosmetykę pielęgnacyjną; pielęgnację upiększającą oczy i ciało; manicure – pedicure; przedłużanie paznokci akrylem i żelem metodą hybrydową; zdobnictwo paznokci metodą żelową UV. Kurs zakończy się egzaminem podczas którego uczestniczki w formie praktycznej zademonstrują nabyte umiejętności i uzyskają certyfikat uczestnictwa.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Justyna Skawska

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLENIOWEGO

W dniu 26 czerwca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu na zakończenie nauki.

zobaczzobaczzobacz

Aby podsumować rok szkoleniowy 2019/2020 młodzież została zaproszona do hufca by w małych grupach bądź indywidualnie spotkać się z wychowawcami. Najbardziej aktywni otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Jednak najwięcej radości z prezentów mieli wyróżnieni uczestnicy którzy wzięli udział w konkursach na szczeblu ogólnopolskim. Piotr Szczepaniec odebrał dyplom i nagrodę za uzyskanie I miejsca w kategorii plastycznej w konkursie „100 lecie Bitwy Warszawskiej”. Dawid Miśkowiec odebrał nagrodę za uzyskanie II miejsca w kategorii literackiej w tym samym konkursie. Jakub Dybczyk za otrzymanie Wyróżnienia Jury w XX Ogólnopolskim Konkursie Papieskim pt. „Od narodzin do świętości - obraz z życia Św. Jana Pawła II”. Spotkanie było również okazją do wyróżnienia najlepszych absolwentów, którzy kończą 3 letni cykl kształcenia wśród nich: Danuta Wojdyła i Łukasz Polaniak, którzy przez cały okres nauki reprezentowali skomielniański hufiec podczas konkursów, zawodów, różnych przedsięwzięć i akcji. Tegoroczni absolwenci obiecali, iż będą odwiedzać jednostkę, pomagać w wolontariacie, brać udział w różnych programach oraz działać na rzecz społeczności OHP.
Tekst  – Marta Augustyn      Zdjęcia – Justyna Skawska

SPOTKANIE MŁODZIEŻY 6-36 HP Z OKAZJI DNIA DZIECKA

W dniu 29 maja uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w imprezie lokalnej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

zobaczzobaczzobacz

Najbardziej aktywna młodzież spotkała się w budynku hufca po prawie 3 miesięcznej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z koronawirusem. Brak bezpośrednich kontaktów z kolegami i koleżankami to największy problem, o którym rozmawiali przy poczęstunku przygotowanym z okazji ich święta, zachowując przy tym niezbędną ostrożność. Uczestnicy podkreślali fakt, iż kontakt zdalny pozwalał im na poszerzanie wiadomości i zdobywanie wiedzy teoretycznej, rozmowy z wychowawcą hufca, wymianę myśli i spraw, ale nie zastąpił bezpośrednich kontaktów, właśnie takich jak to spotkanie podczas, którego można zagrać w piłkarzyki, tenisa stołowego czy gry planszowe, w które uwielbiają grać, bawiąc się przy tym wspaniale. Nie zabrakło licznych podsumowań związanych z mijającym rokiem szkolnym ale i planowaniem najbliższych imprez i przedsięwzięć, w tym okresu wakacyjnego. Wszyscy zgodnie stwierdzili, iż bardzo chcą być zdrowi, ale również pragną by wrócił „normalny czas”- czas radości , uśmiechu, zabawy ale także czas pracy i chwil spędzonych na praktykach ucząc się zawodu i przygotowując się do przyszłej ścieżki zawodowej.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

SPOTKANIE PROMOCYJNO-REKRUTACYJNE PRACODAWCÓW W 6-36 HUFCU PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniu 04 marca w budynku 6-36 Hufcu Pracy w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie pracodawców u których uczestnicy skomielniańskiej jednostki odbywają praktyczną naukę zawodu.

zobaczzobaczzobacz

Celem spotkaniem było przekazane niezbędnych informacji dotyczących kształcenia pracowników młodocianych. Na zaproszenie przybyli pracodawcy, którzy od lat współpracują z hufcem. Dzięki zaangażowaniu obu stron, zarówno wychowawców jak również pracodawców, młodociani pracownicy mają duże możliwości rozwoju zawodowego, dzięki zdobywaniu umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia przyszłej pracy. Spotkanie rozpoczęła komendant hufca Marta Augustyn, przedstawiając ofertę hufca, realizowane programy i przedsięwzięcia na rzecz młodzieży. Szczegółowo omówiła zbliżające się konkursy związane z obchodami 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II. W trakcie spotkania doradca zawodowy Justyna Majchrzak zwróciła uwagę na obowiązki pracodawcy względem pracownika; skierowanie na badania lekarskie, szkolenie bhp, przestrzeganie przepisów w myśl Kodeksu Pracy. Omówiła zasady współpracy z pracodawcą, oraz monitoring uczestników, zwracając szczególną uwagę na zbliżające się egzaminy zawodowe klas trzecich. W drugiej części dyskusji zaproszeni goście mogli porozmawiać o nurtujących ich tematach związanych z kształceniem i formach dofinansowania za wyszkolenie pracownika młodocianego.
Tekst - Justyna Majchrzak        Zdjęcia - Kaja Kościelniak

6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ PRZYGOTOWUJE UCZESTNIKÓW DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

W dniu 27 maja w budynku hufca w Skomielnej Białej odbyły się kolejne spotkania uczestników z wychowawcami, przygotowujące do egzaminów zawodowych na zakończenie 3 letniego cyklu kształcenia.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież korzystając z fachowej pomocy pracowników oraz strony internetowej www.EgzaminZawodowy.info po zalogowaniu się rozwiązywała przykładowe pytania testowe pogłębiając i utrwalając swoją wiedzę i umiejętności. Część uczestników w sposób ciągły korzysta z konsultacji w formie zdalnej i rozwiązuje testy online otrzymując od wychowawców wskazówki i potrzebne informacje. Wyniki testów są wspólnie analizowane i oceniane procentowo zgodnie z kluczem. Wszystkie działania nakierowane są na przeprowadzenie w dniach 1-5 czerwca pisemnego próbnego testu przygotowanego na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, który ma podsumować cały okres kształcenia, zarazem wskazać ewentualne braki w wiadomościach, które będzie trzeba jeszcze uzupełnić przed egzaminem końcowym. Ważne jest aby każdy uczestnik mógł ocenić swoją wiedzę, ale również aby podczas próbnego testu uzyskał 50 procent prawidłowych odpowiedzi, co jest warunkiem zaliczenia go.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

DLA NASZYCH KOCHANYCH MAM OD UCZESTNICZEK 6-36 W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniu 25 maja uczestniczki 6-36 HP w Skomielnej Białej wzięły udział w spotkaniu by uczcić zbliżający się Dzień Matki.

zobacz

„Matka to najpiękniejsze słowo świata” – tymi słowami znanej piosenki młodzież ze skomielniańskiej jednostki rozpoczęła rozmowy i aktywne warsztaty na temat zbliżającego się jednego z najważniejszych świąt okolicznościowych Dnia Matki. Mama, to ona nas urodziła, uczyła pierwszych kroków i słów, pokazała świat, wskazała drogę. W podzięce za wielkie serce i dobro uczestniczki dla swoich mam przygotowały kolorowe kwiaty oraz czerwone serduszka, które ozdobiły strofami o miłości, przyjaźni, które same ułożyły ale i wyszukały na stronach internetowych. Przygotowane upominki dołącza do bukietów, które zrobią własnoręcznie i przekażą swoim kochanym Matulom w dniu ich święta, podczas, którego wszyscy przecież doceniamy nasze mamy za trud włożony w wychowanie i opiekę, wsparcie w trudnych chwilach, troskę, pomoc i bezwarunkową miłość. Uczestniczki, które przybyły do hufca połączyły się zdalnie ze swoimi koleżankami i kolegami zachęcając ich do włączenia się we wspólne przedsięwzięcie pod hasłem „Bukiet dla mamy”, w ramach, którego każdy chętny wykona bukiet dla swojej mamy i wręczy go w Dniu Matki. Z przygotowanego bukietu zrobi zdjęcie i wyśle go do hufca, z którego przedstawiciele Rady Młodzieży zrobią „pamiątkowy fotograficzny kolaż”. Każdy uczestnik, który weźmie udział w inicjatywie otrzyma nagrodę. W ten symboliczny sposób młodzież pragnie okazać pamięć i szacunek wszystkim najukochańszym mamom.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY OBCHODZĄ ŚWIĘTO RODZINY

W dniu 15 uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu zdalnym zorganizowanym przy okazji obchodzonego Międzynarodowego Święta Rodziny.

zobacz

W tym roku ze względu na sytuację w kraju to święto ma szczególny charakter. Jednak uczestnicy podczas indywidualnych zdanych rozmów wspólnie stwierdzili, iż muszą podjąć działania, by choć w symboliczny sposób uczcić i zaznaczyć to święto. Młodzież w formie dyskusji na wideo kontakcie omawiała znaczącą rolę rodziny w życiu każdego człowieka. Zwróciła uwagę, jak ważny jest codzienny kontakt i wspieranie się wzajemne wszystkich członków rodziny oraz pomoc i wskazówki otrzymane od rodziców i dziadków, którzy przecież swoim doświadczeniem służą najlepszą radą i pomocą. Uczestnicy omówili kampanie społeczna pod hasłem „Dwie Godziny dla Rodziny” prowadzoną przez Instytut Humanites. Po wysłuchaniu informacji o programie wspólnie wypracowali wniosek, symbolicznego przyłączenia się do akcji, składając życzenia swoim rodzinom z okazji tego święta.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY BIORĄ UDZIAŁ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

W dniu 14 uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej podsumowali w formie zdalnej działania związane z obchodami 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

zobacz

Korzystając z aplikacji internetowych wymieniali się doświadczeniami jakie towarzyszyły im podczas upamiętnienia 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. Młodzież opowiadała o wykonanych przez siebie zdjęciach które przesłali na konkurs fotograficzny ogłoszony przez jednostkę w Skomielnej Białej na których pokazali jak jednoczą się z Ojcem Świętym. Wśród zdjęć były fotografie z książką, z obrazem Papieża, mówiące o życiu Wielkiego Polaka, zdjęcia miejsca modlitwy, zdjęcia upamiętniające jego postać, czy też z flagą. Z przesłanych zdjęć przygotowano kolaż. Szczególnie wyróżniono prace : Jakuba Dybczyka, Magdaleny Liberdy i Danuty Wojdyły.
W tym dniu przedstawiciele Rady Młodzieży przygotowali w budynku hufca tablicę pamiątkową pod hasłem 100-lecie urodzin Św. Jana Pawła II. W formie zdjęć i informacji słownych przedstawili postać człowieka który na zawsze pozostanie wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń młodych ludzi. Zdjęcia ozdobiły kwiaty z bibuły w kolorach papieskich.
Tekst - Marta Augustyn       Zdjęcia – uczestnicy OHP

zobaczzobaczzobacz

OFERTA REKRUTACYJNA HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej, jako jednostka Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą oraz zapewnia zatrudnienie młodzieży po ukończeniu Szkoły Podstawowej w różnych formach kształcenia zawodowego u pracodawców z terenu Gminy Jordanów, Rabki Zdroju, Lubnia zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku pracy uwzględniając kształcenie w zawodach deficytowych. Młodzież teoretycznie kształci się w Branżowych Szkołach I stopnia w Jordanowie, Rabce Zdroju, Nowym Targu, Mszanie Dolnej, Lubniu lub na kursie organizowanym przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Skomielnej Białej. Hufiec zapewnia młodzieży dofinansowaną bogatą ofertę kulturalno – oświatową: wycieczki, wyjazdy, zawody, konkursy, programy autorskie i projekty, koła zainteresowań dając możliwość aktywnego zagospodarowania czasu wolnego.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

Oferowane zawody: 
- sprzedawca, 
- cukiernik, 
- fryzjer, 
- piekarz, 
- elektryk, 
- murarz-tynkarz,  
- stolarz, 
- kamieniarz, 
- monter sieci instalacji sanitarnych, 
- kucharz,     
- mechanik pojazdów samochodowych, 
- elektromechanik pojazdów samochodowych, 
- blacharz samochodowy, 
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
- blacharz, 
- lakiernik, 
- krawiec, 
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Warunki przyjęcia:
- najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych wymagane ukończone 15 lat, nieukończone 18 lat,
- ukończona Szkoła Podstawowa
- stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego.

Dane adresowe jednostki:

6 -36 HUFIEC PRACY

Komendant: Marta Augustyn
Adres: 32 - 434 Skomielna Biała 13 
Tel. 18 268-71-34, 609 445 642
E-mail: hp6-36@ohp.pl

WYKONUJEMY ŚWIĄTECZNE KARTKI

W dniu 12 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności manualne, kreatywność i pomysłowość przygotowując kartki świąteczne.

zobaczzobacz

Młodzież wykorzystując swoje talenty, sprawność manualną, zainspirowana różnymi technikami plastycznymi przygotowała 132 kartki wielkanocne dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Rabce-Zdroju. Jednostka współpracuje ze Stowarzyszeniem od lat podczas różnych przedsięwzięć organizowanych dla osób niepełnosprawnych, pełniąc role wolontariatu. Kartki można będzie nabyć podczas kiermaszu zorganizowanego w najbliższą niedzielę na kiermaszu przy kościele p.w. Św. Sebastiana w Skomielnej Białej. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na remont i adaptację budynku na ul. Podhalańskiej w Rabce-Zdroju.
Tekst – Kaja Kościelniak         Zdjęcia – Marta Augustyn

SPOTKANIE PROMOCYJNO-REKRUTACYJNE PRACODAWCÓW W 6-36 HUFCU PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniu 04 marca w budynku 6-36 Hufcu Pracy w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie pracodawców u których uczestnicy skomielniańskiej jednostki odbywają praktyczną naukę zawodu.

zobaczzobaczzobacz

Celem spotkaniem było przekazane niezbędnych informacji dotyczących kształcenia pracowników młodocianych. Na zaproszenie przybyli pracodawcy, którzy od lat współpracują z hufcem. Dzięki zaangażowaniu obu stron, zarówno wychowawców jak również pracodawców, młodociani pracownicy mają duże możliwości rozwoju zawodowego, dzięki zdobywaniu umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia przyszłej pracy. Spotkanie rozpoczęła komendant hufca Marta Augustyn, przedstawiając ofertę hufca, realizowane programy i przedsięwzięcia na rzecz młodzieży. Szczegółowo omówiła zbliżające się konkursy związane z obchodami 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II. W trakcie spotkania doradca zawodowy Justyna Majchrzak zwróciła uwagę na obowiązki pracodawcy względem pracownika; skierowanie na badania lekarskie, szkolenie bhp, przestrzeganie przepisów w myśl Kodeksu Pracy. Omówiła zasady współpracy z pracodawcą, oraz monitoring uczestników, zwracając szczególną uwagę na zbliżające się egzaminy zawodowe klas trzecich. W drugiej części dyskusji zaproszeni goście mogli porozmawiać o nurtujących ich tematach związanych z kształceniem i formach dofinansowania za wyszkolenie pracownika młodocianego.
Tekst - Justyna Majchrzak        Zdjęcia - Kaja Kościelniak

BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „TROPEM WILCZYM”

W dniu 1 marca 2020 r. uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobacz

Młodzież oddając hołd żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic w Rzeczypospolitej Polskiej dołączyła do uczestników rabczańskiego biegu, którego celem była popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych, a także integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej i promocja Rabki. By upamiętnić rok w którym zginął w walce ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak ps. Lalek każdy lokalny organizator wytyczył trasę 1963 m. Trasa ta obejmowała deptak, Park Zdrojowy, Aleje Jordana, ul. Nowy Świat, ul Orkana, końcowy etap zakończył się w Amfiteatrze na ul. Chopina. Dziesięciu uczestników hufca przebiegło ją w dobrym czasie, za co otrzymali pamiątkową koszulkę, medal i gadżety związane z obchodami święta. Mogli również skosztować pyszną grochówkę i bigos. Uczestnicy biorąc udział w biegu uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także rozbudzili w sobie świadomość tego, że Żołnierze Wyklęci to nie są pomnikowe, podręcznikowe postacie, ale nasi bliscy, krewni, nasi dziadkowie, że to ich historia, która również jest naszą historią.
Tekst – Kaja Kościelniak         Zdjęcia – Mateusz Augustyn

Podziękowanie

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce – Zdroju składamy serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom, którzy wsparli nas podczas organizacji V Walentynkowego Balu Charytatywnego, zorganizowanego 15 lutego pod patronatem Posła na Sejm Edwarda Siarki oraz Burmistrza Rabki -Zdroju Leszka Świdra.

zobaczzobaczzobacz

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej, dzięki któremu po raz kolejny korzystaliśmy z nieodpłatnego użyczenia budynku remizy na zorganizowanie balu. Dziękujemy druhnom i druhom OSP za pomoc, wsparcie, wielkie serce i chęć niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki Wam i Waszemu wsparciu będziemy mogli rozpocząć realizację kolejnego zadania tj. stworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, który zapewni im codzienną opiekę terapeutyczną i rehabilitacyjną oraz umożliwi sprawniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Podczas balu zebrano kwotę 25 838,50 zł. która zostanie przeznaczona na adaptację i remont budynku.
Z serca dziękujemy Zarząd Koła PSONI w Rabce- Zdroju.

VII OGÓLNOPOLSKA ZIMOWA SENIORIADA 2020

W dniu 25 lutego uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej, będący również uczniami Szkoły Branżowej nr 1 w Rabce-Zdroju w charakterze wolontariatu wzięli udział w VII Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież po raz kolejny włączyła się w pomoc i pracę podczas przedsięwzięcia odbywającego się w Rabce-Zdroju. Celem Senioriady jest integracja studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wymiana doświadczeń, sportowa rywalizacja oparta na zasadach „fair play”, wspieranie aktywnego trybu życia seniora oraz promocja Rabki-Zdroju i naszego regionu. VII Zimowa Senioriada jak co roku rozpoczęła się efektowną defiladą, podczas której młodzież prezentowała tablice z nazwami biorących grup oraz zapaleniem znicza w Rabczańskim Amfiteatrze, po czym wszyscy uczestnicy przeszli do miejsc konkurencji sportowych. Seniorzy mogli się zmierzyć w takich zawodach jak: „kręgle curlingowe” na lodzie, biegi narciarskie, slalom narciarski, rzut „śnieżkami do celu”, zjazd na dętkach, turniej brydżowy, turniej szachowy oraz zespołowy NordicWalking połączony z konkursem wiedzy o Rabce-Zdroju. Młodzież została przydzielona do pomocy przy konkurencji: rzutu śnieżkami do celu i „kręgle curlingowe” na lodzie podczas których, dbali o porządek, a także sprzątali po zawodach. Dzień ten pozwolił młodzieży nie tylko sprawdzić się w roli wolontariuszy, ale także zobaczyć jak dużo radości i energii daje seniorom rywalizacja i wspólna zabawa.
Tekst – Kaja Kościeniak          Zdjęcia – Justyna Majchrzak

PĄCZKUJEMY DLA AFRYKI

W dniu 19 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w akcji Pączkujemy dla Afryki.

zobaczzobacz

W tym dniu młodzież spotkała się w hufcu, by w przeddzień zwany „tłustym czwartkiem” pielęgnować tradycję i zwyczaje związane z kończącym się karnawałem, ale również by smakować i delektować się pysznymi pączkami, pamiętając o innych. Z inicjatywy Rady Młodzieży postanowili przyłączyć się do akcji charytatywnej „ Wyślijmy pączka do Afryki”, która w tym roku jest pod hasłem „Podaruj dzieciom zdrowie”. Poznając zasady pomocy dzieciom z dalekiego kontynentu, częstowali pysznymi pączkami wszystkich odwiedzających w tym dniu hufiec, zbierając wolne datki do przygotowanej skrzyneczki. Uzyskane fundusze przekażą do Fundacji Kapucyni i Misje. Spotkanie było również okazją do przekazania młodzieży informacji o inicjatywie samorządowej pod hasłem „Młodzież OHP dla środowiska lokalnego” którego celem jest budowanie empatii oraz postaw prospołecznych młodzieży poprzez niesienie wielostronnej pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Inicjatywa polegać będzie na realizacji przedsięwzięcia na rzecz osób ze środowiska lokalnego, które potrzebują pomocy.
Tekst – Marta Augustyn          Zdjęcia –Kaja Kościelniak

WOLONTARIAT UCZESTNIKÓW 6-36 HP

W dniu 13 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej włączyli się aktywnie w przygotowanie Walentynkowego Balu Charytatywnego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce-Zdroju.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież w charakterze wolontariatu pomagała w organizacji V już balu charytatywnego pod patronatem Posła na Sejm RP Edwarda Siarki oraz Burmistrza Rabki-Zdroju Leszka Świdra. Przygotowując na 15 lutego budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestnicy zadbali o porządek i czystość pomieszczeń, rozkładali stoły, krzesła, pomagali w dekorowaniu sali, układali rekwizyty do licytacji i akcji charytatywnej, a także sprzątali wokół remizy. Prace zostały wykonane w ramach porozumienia o współpracy i wolontariacie z Rabczańskim Stowarzyszeniem, które ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka i zachęcanie do aktywności podczas czynienia dobra.
Całkowity dochód z akcji charytatywnej przeznaczony zostanie na dokończenie prac remontowo-budowlanych budynku przy ulicy Podhalańskiej 42b w Rabce-Zdroju oraz adaptacje pomieszczeń dla dorosłych osób niepełnosprawnych.
Tekst – Kaja Kościelniak       Zdjęcia – Marta Augustyn

BEZPIECZNY INTERNET

W dniu 10 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu promującym „Dzień Bezpiecznego Internetu”.

zobacz

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w tym roku 11 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu-Działajmy Razem!”. Ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz pozytywnego wykorzystania Internetu. Z okazji tego dnia młodzież spotkała się w hufcu by podczas zajęć profilaktycznych poznać formy bezpiecznego korzystania z Internetu.Poprzez metodę pracy w grupach i burzy mózgów próbowała odpowiedzieć na pytanie: Jak działać razem by aktywnie współtworzyć bezpieczne środowisko online. Uczestnicy zwrócili uwagę na to, iż przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom jakim jest hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonalnego zaangażowania specjalistów z różnych instytucji, ale także rodziny i otoczenia młodego człowieka. Razem wyciągnęli wnioski, jak ważne jest angażowanie się wszystkich w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu.
Tekst - Kaja Kościelniak        Zdjęcia - Justyna Majchrzak

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY PODCZAS SPOTKANIA ROZPOCZYNAJĄCEGO OBCHODY 100 ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II

W dniu 7 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu rozpoczynającym obchody 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

zobaczzobaczzobacz

W tym dniu młodzież zaproszona została do hufca by uzyskać informację dotyczącą planowanych przedsięwzięć związanych z uczczeniem pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Komendant Marta Augustyn zachęcając do aktywnego udziału omówiła planowane działania, a wśród nich XX Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Ogólnopolski Rajd Papieski, Wojewódzkie Konkursy, Literacki „List do Jana Pawła II”, Wiedzy o życiu i działalności św. Jana Pawła II patrona OHP, Piosenki Religijnej, a także lokalne inicjatywy: Palma Wielkanocna dla Papieża, Wycieczka do Ludźmierza, Piesza Wędrówka; Śladami Jana Pawła II. W celu wprowadzenia w tematykę, życia, działalności i nauczania Św. Jana Pawła II, młodzież w skupieniu i z zainteresowaniem obejrzała film na motywach książki Stanisława Dziwisza pt. „Świadectwo”. W tym również dniu uczestnicy spotkali się z doradcą zawodowym Justyną Majchrzak, która przedstawiła tematykę z zakresu poradnictwa zawodowego, szkoleń i kursów, a także możliwości uzyskania ofert pracy w ramach pośrednictwa. Młodzież uzyskała informację dotyczącą spotkań przygotowujących do egzaminu czeladniczego, niezbędnych dokumentów oraz zakresu tematyki zawodowej. Podczas rozmowy zwróciła uwagę na fakt, iż Jan Paweł II podczas swojego pielgrzymowania i pontyfikatu szczególnie zachęcał młodzież do aktywności i rozwoju zawodowego, który da im w życiu satysfakcjonującą pracę ale i godne życie.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Kaja Kościelniak

SPOTKANIE INTEGRACYJNO-PROMOCYJNE W 6-36 HUFCU PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniu 5 stycznia w budynku hufca w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie integracyjno-promocyjne.

zobaczzobaczzobacz

Z inicjatywy Rady Młodzieży do skomielniańskiej jednostki została zaproszona młodzież z Parafialnego Zespołu Caritas im Św. Faustyny ze Spytkowic by podzielić się doświadczeniami z pełnionego na swoim terenie wolontariatu. Pomysł spotkania zrodził się podczas wspólnej zabawy na balu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Św. Tereski w Rabce, podczas którego uczestnicy oraz przedstawiciele z Caritasu pomagali w charakterze wolontariatu w organizacji imprezy dla osób niepełnosprawnych. Spotkanie, które okazało się świetnym pomysłem, przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze . Nieznająca się do tej pory młodzież, miała doskonałą okazję do wzajemnej integracji ale i do podzielenia się swoimi doświadczeniami realizując zadania z zakresu wolontariatu. Wzajemnemu poznaniu sprzyjały warsztaty komunikacji interpersonalnej prowadzone przez doradcę zawodowego Justynę Majchrzak. Młodzież poznała ofertę hufca na nowy rok szkoleniowy, a komendant Marta Augustyn wręczyła uczestnikom Hufca podziękowanie za wolontariat w 2019 roku. Ustalono wspólnie harmonogram wspólnych działań i przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach pełnionego wolontariatu i wzajemnej współpracy.
Tekst: Marta Augustyn        Zdjęcia: Justyna Majchrzak

ZAJĘCIA SPORTOWE NA STRZELNICY

W dniu 5 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w ramach inicjatywy lokalnej wzięli udział wwyjeździe do Myślenic.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież w ramach doskonalenia swoich umiejętności, przygotowując się do zawodów wojewódzkich wzięła udział w zajęciach sportowych na Strzelnicy Sportowej przy Myślenickim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Po zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i wysłuchaniu instruktarzu, uczestnicy stanęli do rywalizacji koleżeńskiej w strzelaniu z broni pneumatycznej. Od początku liderami w tej konkurencji byli Mateusz Leśniakiewicz i Marcin Stolarczyk, którzy zostali wytypowani jako reprezentacja jednostki do udziału w Wojewódzkich Mistrzostwach w Strzelectwie Sportowym, które odbędą się 24 marca. Wyjazd zakończył się spotkaniem integracyjnym w MC Donalds, podczas którego uczestnicy mieli okazje podsumować swoje zmagania sportowe.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

ZAKOŃCZYLIŚMY ZBIÓRKĘ GROSIKÓW

W dniu 4 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej zakończyli zbiórkę grosików trwającą od października 2019 r. do stycznia 2020r.

Udział w akcji „Góra Grosza” to inicjatywa Rady Młodzieży Uczestników OHP ze Skomielnej Białej. Młodzież przez kilka miesięcy zbierała grosiki i wrzucała je do specjalnie przygotowanej skarbonki. Drobne, a były wśród nich groszówki 2 i 5 groszówki zostały policzone i posegregowane. W sumie 278 złote zostanie przekazane Towarzystwu Nasz Dom – głównego organizatora akcji, mającego pod swoją opieką dzieci z Domów Dziecka. Może dzięki tym grosikom na buziach dzieciaków zagości uśmiech, a w ich serduszkach radość i szczęście.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

„AKTYWNE FERIE” DOBIEGŁY KOŃCA

31 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy spotkali się w budynku hufca by wziąć udział w zajęciach profilaktycznych kończącego się programu autorskiego pod hasłem „Aktywne Ferie”.

zobaczzobaczzobacz

W tym dniu młodzież wzięła udział w spotkaniu na temat „Bezpieczne ferie zimowe”. Poznała różne formy spędzania wolnego czasu jak również zagrożenia na jakie narażona jest w różnych trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Uczestnicy dowiedzieli się na czym polega pierwsza pomoc i jak należny zachować się w sytuacjach gdy potrzebne jest tej pomocy udzielić. Spotkanie było również doskonałą formą podsumowania zajęć w I tygodniu ferii, podczas których młodzież wzięła udział w zajęciach plastycznych wykonując elementy do dekoracji na bal charytatywny, zajęciach sportowych, w ramach których odbyły się rozgrywki w piłkarzyki, tenisa stołowego. Ponadto odbyły się również zajęcia z doradcą zawodowym podczas których wzięli udział w warsztatach komunikacji interpersonalnej pod hasłem „Komunikacja kluczem do sukcesu”, które obejmowały swoją tematyką elementy zasad prawidłowej komunikacji, aktywnego słuchania, kultury wypowiedzi, oraz młodzież została zapoznana z barierami jakie mogą towarzyszyć podczas rozmów z drugim człowiekiem. Doradca zawodowy przedstawił również zasady obowiązujące podczas rozmowy kwalifikacyjnej.Młodzież zapoznała się z tą tematyką zarówno z perspektywy teoretycznej jak i praktycznej, miała okazję przećwiczyć nowe umiejętności w 5 różnych zadaniach jakie miała do wykonania. Uczestnicy w trakcie spotkań mieli okazję poznać samego siebie oraz swoich rówieśników. Pierwszy tydzień ferii minął w miłej i serdecznej atmosferze. W drugim tygodniu w ramach imprez lokalnych uczestnicy wezmą udział w wyjeździe na strzelnice, spotkają się z grupą młodzieży ze Spytkowic, działającej w Fundacji Caritas, jak również w dalszym ciągu będą przygotowywać dekorację na charytatywny bal walentynkowy, który odbędzie się w Skomielnej Białej.
Tekst i zdjęcia : Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY WZIĘLI UDZIAŁ W ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM OSP

W dniu 1 lutego kadra oraz uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej podsumowującym 2019 rok.

zobaczzobaczzobacz

Zebranie odbyło się w budynku OSP w Skomielnej Białej, wzięli w nim udział druhny i druhowie oraz licznie zaproszeni goście: Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, Wicestarosta Powiatu Myślenickiego Rafał Kudas, Radna Rady Powiatu Anna Rapacz, Prezes Zarządu Gminnego OSP Krzysztof Łabuz, Komendant Gminny OSP Tadeusz Wacha,Przewodniczący Rady Gminy Lubień Jan Śmiałek, Radny Rady Gminy Andrzej Bala, Dyrektor Przedszkola Samorządowego Izabela Kościelniak, przedstawiciele instytucji oraz kadra hufca. Zebrani obejrzeli prezentację i wysłuchali informacji sprawozdawczej z działalności jednostki za rok 2019, podczas, której widoczna była współpraca z instytucjami działającymi na terenie wsi. Prezes wraz z Zarządem OSP otrzymał liczne podziękowania za działania i współpracę, wśród nich od komendanta hufca Marty Augustyn. Ochotniczą Straż Pożarną w Skomielnej Białej stanowią druhowie w różnym wieku, wśród nich są również uczestnicy i absolwenci OHP, którzy aktywnie wypełniają swoje obowiązki wspierani przez prezesa Andrzeja Gacka, oraz zastępcę naczelnika Mateusza Augustyna. Biorą oni udział nie tylko w akcjach ratowniczo-gaśniczych ale również pełnią rolę wolontariatu podczas różnych akcji i przedsięwzięć integrujących lokalne środowisko. Najbardziej aktywni: Ewa, Karina, Ania, Mateusz, Kacper również otrzymali pamiątkowe podziękowania od 6-36 Hufca Pracy. Spotkanie podsumowujące uświetnił występ Orkiestry Dętej OSP, w której na instrumentach grają absolwenci hufca. Na mocy porozumienia pomiędzy OSP w Skomielnej Białej a Małopolską Wojewódzka Komendą w Krakowie realizowane są zadania wśród młodzieży OHP pod hasłem „Od Ciebie zależy wiele”, polegające na propagowaniu idei wolontariatu i organizowaniu wspólnych przedsięwzięć z zakresu wychowania i edukacji młodzieży. Aktywność młodzieży w ramach działań strażackich to doskonała forma zagospodarowania czasu wolnego, ale przede wszystkim propagowanie wspaniałej postawy, której na pierwszym miejscu jest chęć niesienia pomocy na rzecz drugiego człowieka.
Tekst - Marta Augustyn       Zdjęcia - Mateusz Augustyn

WOLONTARIAT UCZESTNIKÓW 6-36 HUFCA PRACY ZE SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniu 26 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej w charakterze wolontariatu wzięli udział w wyjeździe do Rabki -Zdrój do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież została zaproszona przez Dyrektor Placówki Siostrę Irminę do pomocy podczas balu karnawałowego organizowanego dla podopiecznych Ośrodka, ale również dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i członków Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce. Ich zadaniem było pokrojenie ciasta, przygotowanie stołów, ale również prowadzenie zabaw podczas balu, jak również sprzątanie i porządkowanie po imprezie. Dziewczyny z wielkim sercem pomagały dzieciom potrzebującym wsparcia, służyły pomocną dłonią, dobrym słowem, ale przede wszystkim przekazywały uśmiech i radość. Spotkanie i wspólnie spędzony czas był okazją do integracji, nawiązania nowych przyjaźni i znajomości. Wyjazd do Rabki zorganizowany został w ramach porozumienia i popularyzacji wolontariatu organizowanego przez 6-36 Hufiec Pracy jako pomocy przy różnych przedsięwzięciach skierowanych do osób niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia i szczególnej opieki.
Tekst - Marta Augustyn Zdjęcia - Mateusz Augustyn

WIZYTA KOLĘDOWA 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniu 23 stycznia do 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej z wizytą kolędową przybył Ks. Proboszcz Ryszard Pawluś.

zobaczzobacz

Ks. Proboszcz pobłogosławił uczestników OHP, którzy w tym czasie brali udział w zajęciach wychowawczych. Modląc się prosił o wszelkie łaski potrzebne każdemu.Skierował do nich szczególne słowa, mówił o wzajemnej integracji i mądrych wyborach, tolerancji i zrozumieniu wobec drugiego człowieka.Prosił o wzajemną miłość, pokorę, a także cierpliwość podczas zdobywania nowych doświadczeń. Na pamiątkę spotkania każdy z uczestników otrzymał symboliczny obrazek. Ksiądz Ryszard od lat stara się uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez jednostkę, służy radą i dobrym słowem. Popiera inicjatywy zagospodarowania czasu wolnego młodzieży, wszelkie przejawy patriotyzmu lokalnego. Z uwagą wysłuchał informacji o wolontariacie młodzieży, w ramach którego uczestnicy nie tylko kształtują pozytywne postawy ale i pielęgnują wartości, stanowiące dla nich drogowskaz w dorosłe życie.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

MOJA NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ

W dniu 22 stycznia 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej odwiedzili byli uczestnicy– Orin Tupta i Wojciech Jąkała.

zobaczzobacz

Absolwenci przyszli do jednostki w Skomielnej – Białej by uzyskać informacje dotyczące przygotowania dokumentacji związanej z wyjazdem do pracy na teren Niemiec. Spotkali oni się z kadrą hufca i opowiedzieli o dotychczasowej ścieżce zawodowej, która do tej pory związana była z budową nowej zakopianki. Pracując otrzymali propozycję wyjazdu zagranicznego. Z pomocą doradcy zawodowego napisali swoje CV oraz list motywacyjny. Korzystając z Internetu wspólnie wyszukali niezbędne informacje dotyczące ubezpieczenia i warunków pracy poza granicami kraju. Praca, którą chcą podjąć będzie wiązała się z ich zawodem, który zdobyli będąc na praktyce u pracodawcy w ramach OHP.
Tekst i zdjęci - Marta Augustyn

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU

W dniu 21 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w uroczystości Dnia Babci i Dziadka zorganizowanej przez Przedszkole Samorządowe w Skomielnej Białej.

zobaczzobaczzobacz

Na mocy porozumienia z Dyrekcją Przedszkola w charakterze wolontariatu włączyli się aktywnie w pomoc przy organizacji tego ważnego przedsięwzięcia. Pomagali przy obsłudze sprzętu muzycznego oraz przygotowaniu słodkiego poczęstunku. W czasie występu oglądali program artystyczny w wykonaniu młodszych koleżanek i kolegów. Po uroczystości poukładali krzesła, zdjęli dekoracje, umyli naczynia, pozamiatali salę. Patrząc na szczęśliwe i uśmiechnięte twarze licznie przybyłych gości mogli zrozumieć jak ważne są tego typu spotkania i wspólnie spędzone chwile. To już kolejny wolontariat, realizowany z inicjatywy Rady Młodzieży 6-36 HP ze Skomielnej Białej. Uczy nie tylko młodych ludzi aktywności i odpowiedzialnego zagospodarowania wolnego czasu, ale i bezinteresownego działania i pomocy na rzecz drugiego człowieka.
Tekst - Marta Augustyn         Zdjęcia - Kaja Kościelniak

KOLĘDOWANIE W HUFCU

W dniu 18 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w Spotkaniu Opłatkowym Związku Podhalan oddział w Skomielnej Białej oraz Zespołu Regionalnego „Korpiołki”.

zobaczzobaczzobacz

W charakterze wolontariatu włączyli się w to ważne dla skomielniańskiej kultury wydarzenie. Ich zadaniem było przygotowanie siedziby hufca na przyjęcie znacznej liczby ludzi. Występy regionalne które obejrzała młodzież z hufca odbyły się w sali świetlicy środowiskowej na parterze, gdzie zespół zaprezentował kolędy, pastorałki i tańce góralskie. Na piętrze przygotowano poczęstunek oraz miejsce na dalsze kolędowanie. Wolontariusze częstowali słodkościami, podawali do stołu ciepły posiłek, przygotowywali kawę, herbatę i ciasto. Organizowali również zabawy i gry stołowe dla dzieci z zespołu. Po uroczystości zadbali o posprzątanie budynku, umycie naczyń i przygotowanie sal do codziennej pracy. Opłatek był trudnym logistycznie działaniem, ale dobra organizacja i planowanie przedstawicieli Rady Młodzieży pozwoliła na zorganizowanie miłego sobotniego popołudnia w duchu regionalizmu i tradycji,a wspólne kolędowanie sprzyjało integracji i realizacji przez młodzież kolejnej aktywności w formie wolontariatu.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

WOLONTARIAT UCZY AKTYWNOŚCI

W dniu 13 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej w charakterze wolontariatu wzięli udział w Koncercie Noworocznym uczniów Szkoły Muzycznej w Skomielnej Białej.

zobaczzobaczzobacz

Uroczystości odbyły się na auli szkolnej. Młodzież przed koncertem przygotowała dekoracje, pomagała również w rozłożeniu krzeseł. Podczas koncertu wysłuchała prezentacji uczniów którzy wystąpili z repertuarem kolędowym oraz o tematyce świątecznej. Podziwiali występ solistów, duetów, zespołów ale i chóru szkolnego. Udział uczestników z hufca w koncercie to inicjatywa przedstawicieli Rady Młodzieży, którzy podjęli współpracę z nowa instytucją; Szkołą Muzyczną z Czasławia – oddział w Skomielnej Białej. W czasie wolnym od zajęć będą pomagać w formie wolontariatu w organizacji przedsięwzięć przygotowywanych w ramach szkoły. Tym samym będą uczestniczyli w różnych koncertach, przesłuchaniach a także będą oglądać występy młodszych koleżanek i kolegów a tym samym uczyć się słuchania muzyki i poszerzać wiadomości z tej dziedziny. Jest to kolejna pomoc i praca w środowisku lokalnym ucząca aktywności ale również mająca na celu zagospodarowanie czasu wolnego i szeroko pojętą profilaktykę. Po koncercie wolontariusze hufca ściągnęli dekoracje, złożyli oświetlenie, choinki, krzesła i posprzątali salę po występach. Przygotowali również harmonogram inicjatyw i działań związanych z pełnieniem wolontariatu na najbliższym czasie.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

W ORSZAKU TRZECH KRÓLI

W dniu 6 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w Orszaku Trzech Króli, który w tym roku zorganizowany został pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież aktywnie włąc zyła się do przemarszu ulicami Rabki Zdroju, gdzie przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Parafię Świętej Teresy, Burmistrza Rabki-Zdroju, Miejski Ośrodek Kultury i Fundację Trzech Króli. Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele Św. Teresy wszyscy zebrani w uroczystym orszaku przeszli do Amfiteatru Miejskiego na wspólne kolędowanie z Zespołem Góralskim „Młode Podhale” działającym przy Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu i Orkiestrą Dętą OSP Rabka Zdrój. Uczestnikom orszaku rozdawano korony, flagi, śpiewniki i okazjonalne naklejki. Każdy z biorących udział w wydarzeniu mógł skosztować słodkiego poczęstunku. Młodzież kultywując tradycje z radością dołączyła do największych na świecie ulicznych jasełek i wielobarwnego pochodu rozśpiewanych kolędników głoszących dobrą nowinę o narodzeniu Chrystusa. Po wspólnym kolędowaniu uczestnicy hufca wzięli udział w spotkaniu integracyjnym, gdzie czekała na nich pyszna pizza i niezwykłe emocje sportowe podczas oglądania zawodów w skokach narciarskich.
Tekst - Marta Augustyn        Zdjęcia- Mateusz Augustyn

POWRÓT DO GÓRY