Oddział Związku Podhalan w Skomielnej Białej

Skład zarządu od 11 maja 2014

Zarząd koła

Józef Urbańczyk - Prezes
Janina Kluska – v-ce Prezes
Irena Gacek – Sekretarz
Maria Żur – Skarbnik
Józefa Karkula – Członek
Marta Augustyn – Członek

Poprzedni zarząd

Zarząd koła

Janina Kluska - Prezes
Józef Urbańczyk – v-ce Prezes
Irena Gacek – Sekretarz
Maria Żur – Skarbnik
Jan Kluska – Członek
Krzysztof Orawczyk – Członek

Komisja Rewizyjna

Halina Kościelniak – Przewodnicząca
Maria Odej – Zastępca
Jadwiga Zając – Członek
Maria Pustuła – członek

Sąd Koleżeński

Jadwiga Kowalczyk – Przewodnicząca
Józef Gacek – Zastępca
Zofia Rabska – Członek