Spis podstron "Skomielna Biała - Powrót do korzeni"

WIEŚ

Krótko o naszej wsi
Kalendarium

HISTORIA WSI
Ogólny rys historyczny Skomielnej Białej
Początki osadnictwa
Społeczność żydowska w naszej wsi

Opis wsi przez podróżników
Ludność naszej wsi w latach 1786-1975
Stowarzyszenia młodzieżowe w Skomielnej Białej w latach międzywojennych
Tragiczne dni września 1939
Wieś w II połowie XVIII wieku

HISTORIA SZKOŁY
Dzieje szkoły w latach 1885-2005
Galeria zdjęć szkolnych
Liga Morska i Kolonialna

Historia przedszkola

STRAŻ POŻARNA
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej
Chór śpiewaczy "Echo"
Amatorski Zespół Teatralny
Dzieje Orkiestry Dętej
Kino "Świerk"/"Syrena"

Dawne rzemiosło
Dawne rolnictwo i hodowla
Dawna kuchnia
Dawne budownictwo

PARAFIA
Parafia św. Sebastiana

DUSZPASTERZE
Proboszczowie parafii św. Sebastiana
Księża rodacy, pochodzący ze Skomielnej Białej

HISTORIA 1
Dzieje parafii św. Sebastiana w Skomielnej Białej
Modrzewiowy kościół z lat 1776-1939
Cmentarz parafialny przy kościele św. Sebastiana
Pielgrzymki do sanktuariów maryjnych
Powstanie naszej parafii
Pomoc Polonii dla naszej parafii
Katecheza młodzieży w latach 1885-1975
Dom parafialny na Kamieńcu z 1936 roku
Kościół zwany tymczasowym 1941-1986
Pomoc charytatywna w naszej wsi
Plebania przy kościele św. Sebastiana

HISTORIA 2
40 lat minęło...
Ks. kanonik Władysław Bodzek 1909-1978
Drewniany kościół św. Sebastiana
Uroczystość 900-lecia śmierci św. Stanisława
Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej - 1967
Bractwa i stowarzyszenia kościelne

Przydrożne kapliczki i krzyże
Kalendarium naszej parafii