Zakopianka i Droga Podkarpacka

Droga krajowa łącząca Kraków z Zakopanem, o całkowitej długości 102 kilometry. Przed wiekami wiódł tędy trakt kupiecki z Krakowa na Węgry. Trasa starego traktu ze Skomielnej w kierunku Krakowa nie omijała szerokim łukiem jak obecnie Luboń Mały lecz prowadziła przez szczyt góry, las Czerniawę i wychodziła po drugiej stronie w Krzeczowie. Stary gościniec (obecnie zarośnięta szeroka droga) naniesiony był jeszcze na austriackiej mapie z 1894 r.

zobaczzobaczzobacz

W centrum wsi gościniec także biegł trochę inaczej. Od skrzyżowania prowadził z tyłu dzisiejszych budynków i przechodził przez obecny cmentarz. Ludzie wychodzący z modrzewiowego kościoła (spalonego w 1939 r.) mieli przed sobą gościniec i panoramę Babiej Góry. Trakt podkarpacki (zwany w Skomielnej "dolnym gościncem") wybudowano latach 1818 - 1823 według planu zatwierdzonego przez cesarza austriackiego Franciszka I (jego pełna nazwa brzmiała II Galizischen Haupt Commerzial oder Carpaten Strasse). Droga ta miała posiadać znaczenie wojskowe i służyć rozwojowi handlu z Rosją i Turcją. Trakt rozpoczynał się w Lipniku koło Białej i łączył Śląsk z Podkarpaciem. Ciekawostką jest to, że na mapie dołączonej do planu zaznaczono nowo wybudowaną szeroką drogę, która biegła od kościoła w Skomielnej, przez Skawę do Spytkowic. Istnienie tej drogi potwierdza opis widoku Skomielnej z Lubonia Małego przez przyrodnika - Ludwika Pietrusińskiego w 1845 r. Obecnie nie ma po niej żadnego śladu. Przy budowie (murowaniu) gościńców rząd austriacki zatrudniał robotników włoskich, którzy do prac transportowych wykorzystywali osły sprowadzane z Sardynii.
     Całkowitą przebudowę drogi Kraków - Zakopane wykonano w latach 1931 -1939. Jak wspomina Maria Zawadzka w "Kronice" już latach 1935 - 1939 inżynierowie prowadzący przebudowę gościńca myśleli o śmiałym rozwiązaniu skomielniańskiego skrzyżowania tj. wykonaniu podkopu, którego spodem biegłby śląski gościniec, a nad nim pięknego wiaduktu i połączeniu obu tras objazdami.
We wrześniu 1939 roku, kiedy wybuchła wojna, w Chabówce trwały prace przy wiadukcie nad trasą kolejową. Inżynier nadzorujący pracę rozdał wszystkim robotnikom karabiny i kazał im walczyć w Wysokiej. Rozbudowę drogi dokończyli Niemcy. Po nich została miejscami położona betonowa nawierzchnia, jak na niemieckich autostradach.
W latach 60 - tych ubiegłego wieku całą nawierzchnię drogi pokryto asfaltem. Wtedy i w następnych latach kładziono asfalt tak niskiej jakości, że garby i koleiny stawały się zmorą kierowców, a niekiedy przyczyną wypadków. Odbywające się zimą każdego roku zawody narciarskie, jak FIS, PŚ w skokach czy ostatnia "przymiarka" do olimpiady zimowej budziły nadzieje, że w końcu dojdzie do gruntownej przebudowy "zakopianki". I wreszcie modernizacja tak ważnej drogi tranzytowej ruszyła, znalazła się w "Programie inwestycyjnym na drogach krajowych Małopolski 2003 - 2010". Trasa przebiegająca przez Skomielnę Białą, wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową K-28 Bielsko - Nowy Sącz cieszy się już od dawna złą sławą. Wydarzyło się na niej wiele tragicznych w skutkach wypadków samochodowych, niejednokrotnie z udziałem pieszych. Wiele rodzin mieszkających w pobliżu tej drogi opłakuje swych bliskich, którzy ponieśli śmierć z powodu potrącenia przez pojazd. Do niedawna istniały trzy newralgiczne punkty, na których najczęściej dochodziło do wypadków:

  • "Zakręt śmierci", źle wyprofilowany, słabo widoczny dla nadjeżdżających od strony Krakowa, gdzie zginął m.in. trener kolarzy Henryk Łasak (1973). Obecnie zakręt przebudowano, poszerzono, lepiej oznakowano, zebrano wysoką skarpę poprawiając tym samym widoczność.
  • Prosty odcinek drogi długości ok. 1,2 km, od kościoła do w/w zakrętu, kiedyś wyłożony bardzo śliską kostką bazaltową. Po mozolnym i wolnym zjeździe licznymi zakrętami z Lubonia Małego lub Zbójeckiej Góry, kierowcy chcąc nadrobić stracony czas, widząc prosty i długi odcinek szosy przekraczali nadmiernie prędkość. Często wyprzedzali na "trzeciego". Dla poprawienia bezpieczeństwa jezdnię poszerzono, położono asfalt, wybudowano chodnik dla pieszych. Postawiono elektroniczną tablicę ostrzegającą o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości. Ponadto "piratów' drogowych wyłapują patrole policji, stojące na roli Otrębowej. W 2004 r. nawierzchnia drogi przeszła kolejną modernizację.
  • Skrzyżowanie dwóch ruchliwych dróg krajowych, po których wg krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad porusza się średnio 14 100 pojazdów na dobę. Skrzyżowanie to znajdujące się na wzniesieniu należy do najbardziej niebezpiecznych. Rozchodzące się tutaj rozjazdy na Nowy Sącz i Bielsko B. były źle wyprofilowane, w związku z tym ograniczały widoczność kierowcom. Wzmożony ruch utrudniał poruszanie się pieszym.

W ciągu ostatniego roku wiele zrobiono, by zapobiec takiej tragedii, jak ta która wydarzyła się w październiku 2003 r. kiedy to volkswagen bus wjechał z drogi podporządkowanej wprost pod jadącego "zakopianką" słowackiego TIR-a. Trzy osoby zginęły na miejscu, czwarta zmarła w drodze do szpitala, a piąta na stole operacyjnym. Wszystkie ofiary śmiertelne to podróżujący mikrobusem, którzy przed Świętem Zmarłych wracali do kraju z pracy za granicą.

  • uruchomiono sygnalizację świetlną, akomodacyjną, czyli automatycznie dostosowującą się do natężenia ruchu,
  • piesi korzystają z zielonego światła uruchamianego ręcznie,
  • przebudowano skrzyżowanie, złagodzono wjazd na nie od strony wschodniej,
  • wydzielono pasy do skrętu w lewo dla jadących od strony Krakowa i Zakopanego,
  • dobudowano fragmenty chodników, utwardzono pobocza,
  • wyznaczono przejścia dla pieszych,

Tadeusz_Gacek (tedd55) - grudzień 2004

2004 - Będzie nowa zakopianka przez Skomielnę Białą

Ponad 2 mld zł kosztować będzie kompleksowa przebudowa "zakopianki". To jedna z najbardziej zatłoczonych dróg w kraju. Czekaliśmy na to prawie 30 lat. 
        Jak donosi "Gazeta Krakowska" prace ruszają 2 listopada. W ramach inwestycji, finansowanej z budżetu państwa i pożyczki zaciągniętej w Europejskim Banku Inwestycyjnym, do 2010 roku powstanie nowa, dwujezdniowa droga od Myślenic do Zakopanego, z tunelem pod Zbójecką Górą koło Rabki oraz obwodnicami Lubnia i Zakopanego. 
        Trasa z Krakowa do Zakopanego to jedna z najbardziej zatłoczonych dróg w kraju, ale na jej poważną modernizację czekaliśmy prawie 30 lat. W latach 70. przebudowano odcinek Kraków-Myślenice - mówi Zbigniew Rapciak, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Potem, przez 20 lat na zakopiance nie działo się nic. Dopiero w 1996 r. udało się wybudować wiadukt w Chabówce, a w 2002 roku poszerzyć krótki odcinek między Chabówką i Rdzawką. 
        Przebudowę zakopianki podzielono na kilka etapów. Pierwszy, który rozpocznie się 2 listopada zakłada wybudowanie w ciągu dwóch lat dwujezdniowej ulicy między Myślenicami i Lubniem. W ramach inwestycji za prawie 300 mln zł, zaplanowano też obwodnicę Lubnia i bezkolizyjne zjazdy do Stróży i Pcimia. Drugi etap będzie polegał na przedłużeniu nowo powstałej ekspresówki do Chabówki. 
- To będzie najdroższy odcinek, bo w jego ramach trzeba wybudować tunel pod Zbójecką Górą - mówi Rapciak. - Koszt inwestycji szacujemy na około miliard zł. Termin jej zakończenia - na rok 2010.

Paźdzernik 2004, źródło:Interia.pl

2007 - Powstaje nowy odcinek "zakopianki" pomiedzy Rdzawką a Nowym Targiem

Zbigniew Rapciak dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla odcinka "zakopianki" Rdzawka - Nowy Targ. Wykonawcą projektu będzie Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów "Transprojekt" Sp. z o.o.
        Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji, i ostatecznie podpisanie umowy, było możliwe dzięki temu, że nie wszyscy Podhalanie są przeciwni rozbudowie dróg. Samorządowcy z Nowego Targu (miasta i gminy), Raby Wyżnej i Rabki oraz władze powiatu nowotarskiego bardzo poważnie podeszli do tematu modernizacji najważniejszej drogi regionu i podjęli konstruktywny dialog z inwestorem. W wyniku konsultacji udało się wypracować taki przebieg nowej drogi, który nie będzie ingerował w zabudowę mieszkalną okolicznych terenów i nie budzi protestów społecznych. 
        „Zakopianka” pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem będzie drogą o długości 17,2 km biegnącą w zdecydowanej większości (15,5 km) po nowym śladzie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra, będzie to droga klasy GP, czyli główna przyspieszona. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z poboczami bitumicznymi. Jezdnie będzie rozdzielał pas zieleni o szerokości 5,0 m (wraz z opaskami).
        W umowie projektant zobowiązał się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie prowadzenia robót. Dzięki temu na bieżąco w trakcie prac budowlanych będą możliwe drobne korekty, co nie opóźni realizacji inwestycji. Jeśli zaistnieje potrzeba dokonania jakichkolwiek poprawek wynikających z wad w opracowaniach projektowych, to wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. 
        Według planów budowa ma rozpocząć się wiosną 2010 roku i zakończyć w grudniu 2011 roku. Koszt realizacji inwestycji szacuje się na ok. 580,0 mln zł.
Grudzień 2007, źródło: e.gory.pl - wpis M.Hacagi z GDDKiA

2012 - Najpiękniejsza droga w Polsce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kończy przygotowania do budowy drogi ekspresowej S7 z Lubnia do Chabówki. - Mamy dokumentacje projektowe, geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną. Uzyskaliśmy także decyzję środowiskową dla tego zadania - informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA.

To oznacza, że brakuje już tylko pozwolenia na budowę i pieniędzy. Większym problemem wydaje się to ostatnie, bo inwestycja będzie bardzo kosztowna. Tylko dwukilometrowy tunel pod Luboniem Małym, najdłuższy taki obiekt w Polsce, ma kosztować ok. 1,4 mld zł. Koszty budowy drogi S7 na całym odcinku z Lubnia do Chabówki szacowane są na 3,4 mld zł.

- Realizacja tej inwestycji planowana jest w latach 2014-2020, czyli w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej - podkreśla Iwona Mikrut. Nadzieję na to, że znajdą się pieniądze na kontynuację drogi S7 w kierunku Tatr, daje głównie to, że gdy ograniczono wydatki na budowę nowych dróg w Polsce, nie przerwano projektowania tunelu, mostów i estakad między Lubniem a Rabką.

A projekty opracowane na zlecenie GDDKiA dowodzą, że trasa szybkiego ruchu od Lubnia do Chabówki będzie najpiękniejszą drogą w Polsce. Do tej pory tak reklamowana była obwodnica Lubnia.

Na dalszym, 16,7-kilometrowym odcinku powstanie aż 38 mostów i wiaduktów, sytuowanych w malowniczym pejzażu górskim. Jedna z takich estakad ma mieć blisko kilometr długości.

Najważniejszą konstrukcją będzie jednak tunel pod Małym Luboniem długości 2 058 m. Tylko 160 m tunelu zostanie wykonane w wykopie, na pozostałej długości będzie on drążony metodą górniczą jako dwie oddzielne komory, które będą łączyć przejścia ewakuacyjne odległe o 172,5 m i pełniące rolę nisz sygnalizacyjno-alarmowych wyposażonych w hydranty.

W każdej z komór powstaną po dwa pasy ruchu. W połowie tunelu znajdą się zatoki postojowe i przejazd dla służb ratowniczych. Świeże powietrze doprowadzane będzie do tunelu kanałem wentylacyjnym i kanałami dolotowymi rozmieszczonymi po obydwu stronach ścian komór. Powietrze zanieczyszczone spalinami będzie odsysane i odprowadzane kanałem o przekroju 18 mkw. Przewidziano także wentylację awaryjną.

Zakres inwestycji obejmuje także dwa zjazdy z drogi ekspresowej ("Skomielna" i "Zabornia"), trzy miejsca obsługi podróżnych (w Lubniu, Krzeczowie i Zbójeckiej Górze) oraz 25 km nowych dróg dojazdowych obsługujących przyległe tereny.
Styczeń 2012, źródło: Dziennik Polski

2013 - W ciągu zakopianki powstanie najdłuższy w Polsce tunel

W ciągu popularnej zakopianki, na jej górskim odcinku Lubień-Rabka, powstanie najdłuższy w Polsce, ponad dwukilometrowy tunel. Szacunkowy koszt jego budowy to ponad 1,3 mld zł - poinformowała w środę PAP Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA.
        Budowa kolejnego odcinka zakopianki znalazła się na przyjętej we wtorek liście inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w latach 2014-2020. 
        Koszt budowy całej ponad szesnastokilometrowej trasy, na której powstanie m.in. 38 mostów, wyniesie ok. 3,5 mld zł. Najdroższą częścią nowego odcinka drogi będzie tunel drogowy pod masywem Małego Lubonia, częściowo budowany w wykopie otwartym, częściowo metodą górniczą. W połowie tunelu, w obydwu komorach powstaną zatoki postojowe, przejazd dla służb ratowniczych i przejścia ewakuacyjne łączące obie komory tunelu. Świeże powietrze doprowadzane będzie do tunelu kanałem wentylacyjnym i kanałami dolotowymi. Przewidziano także wentylację awaryjną. 
        Powstaną dwa węzły drogowe w Skomielnej Białej i Zaborni oraz trzy tzw. MOP-y, czyli Miejsca Obsługi Podróżnych w miejscowościach: Lubień, Krzeczów i na Zbójeckiej Górze. W ramach inwestycji ma także powstać 25 km bocznych dróg dojazdowych do przyległych osiedli. 
        Przygotowywany jest wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji. Jeżeli marszałek województwa małopolskiego wyda pozwolenie z rygorem natychmiastowej wykonalności, wyłoniony w przetargu inwestor będzie mógł przystąpić do realizacji inwestycji już w przyszłym roku. 
        Zakopianka to popularna nazwa drogi, która stanowi kluczowe połączenie pomiędzy Krakowem a Zakopanem. Jej długość wynosi 100 km. Na odcinku z Krakowa do Rabki-Zdroju trasa stanowi fragment drogi krajowej S7, a odcinek z Rabki do Zakopanego to droga krajowa nr 47. 
        Droga obecnie jest dwujezdniowa na odcinku 42 km odcinku Kraków-Myślenice-Lubień oraz na krótkich odcinkach w okolicach Chabówki - 3,5 km i Nowego Targu - 3 km. Jeżeli odcinek Lubień-Rabka zostanie zrealizowany, jednopasmowa zakopianka pozostanie na odcinkach Piątkowa Góra-Nowy Targ (12km) i Nowy Targ-Zakopane (20km). 
        W sezonie urlopowym, szczególnie w weekendy, na drodze tworzą się olbrzymie korki oraz zdarzają się wypadki. O przebudowę kolejnych odcinków zakopianki wielokrotnie zabiegali małopolscy parlamentarzyści oraz samorządowcy z Podhala. Zdaniem burmistrza Zakopanego Janusza Majchra, przebudowa zakopianki jest kluczowa, jeżeli Zakopane chce zabiegać o organizację dużych imprez sportowych.
Czerwiec 2013, źródło: PAP

2014 - Przetargi na S7 Lubień – Rabka Zdrój

W latach 2018-2021 powinna się zakończyć budowa trzech odcinków górskiego fragmentu drogi ekspresowej S7 między Lubniem i Rabką w Małopolsce. Na liczącej 16,7 kilometrów trasie powstanie najdłuższy w Polsce, ponad 2-kilometrowy tunel.
        W latach 2018-2021 powinna się zakończyć budowa trzech odcinków górskiego fragmentu drogi ekspresowej S7 między Lubniem i Rabką w Małopolsce. Na liczącej 16,7 kilometrów trasie powstanie najdłuższy w Polsce, ponad 2-kilometrowy tunel.
        W poniedziałek wojewoda małopolski Jerzy Miller wydał najważniejszą decyzję dla tej inwestycji, czyli pozwolenie na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). W piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetargi na budowę drogi. Zadanie podzielono na trzy odcinki, każdy z osobnym przetargiem na wykonawcę: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała - Chabówka.
        Jak zadeklarowała w poniedziałek szefowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Ewa Tomala-Borucka, zarządca dróg chce, aby wybrani w przetargach wykonawcy jak najszybciej mogli wejść na plac budowy.
        "Decyzja ta pozwala nam wejść w teren i skupować nieruchomości pod tę realizację, po to żeby wykonawcę można było wprowadzić już na nasz teren" - zaznaczyła.
Inwestycja będzie wymagała przebudowy (przełożenia) 3,2 km istniejących odcinków dróg krajowych. Przewidziano też wyburzenie 26 budynków mieszkalnych i 63 budynków gospodarczych, inwentarskich oraz garaży.
Według harmonogramu w przyszłym roku powinny zostać podpisane umowy z wybranymi w przetargach wykonawcami trzech odcinków nowej "zakopianki". W 2018 roku powinny być gotowe odcinki Lubień - Naprawa i Skomielna Biała - Chabówka. W 2021 roku zaplanowano otwarcie odcinka Naprawa - Skomielna Biała wraz z tunelem.
        "Odcinek środkowy jest najtrudniejszym zadaniem, gdzie 2/3 stanowi tunel. Będzie on budowany w ciężkich warunkach gruntowo-wodnych" - oceniła dyrektor GDDKiA.
Na liczącej około 16,7 kilometrów trasie powstanie najdłuższy w Polsce, ponad 2-kilometrowy tunel pod masywem Małego Lubonia, a także 38 mostów i wiaduktów. Będzie po nich przebiegać ok. 8 km trasy. Najdłuższy wiadukt będzie miał 992 metry długości.
        Na trasie powstaną także dwa węzły drogowe: "Skomielna" i "Zabornia", trzy miejsca obsługi podróżnych (MOP) w Lubniu, Krzeczowie i Zbójeckiej Górze oraz 25 km dróg dojazdowych obsługujących przyległe tereny.
Według wstępnych szacunków koszt budowy całego odcinka wyniesie ok. 3,5 mld zł. Najdroższą jego częścią będzie dwukomorowy tunel drogowy. Szacunkowy koszt jego budowy to ponad 1,3 mld zł. Zadanie podzielono na trzy odcinki, każdy z osobnym przetargiem na wykonawcę: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała - Chabówka.
        Na odcinku S7 Lubień - Naprawa wykonać trzeba m.in.: dwujezdniową drogę ekspresową o długości 7,6 km oraz dwa MOP-y Lubień i Krzeczów. Przetarg na odcinek Naprawa - Skomielna Biała obejmuje m. in.: budowę odcinka tunelowego o długości ok.3 km z dwukomorowym tunelem długości ponad 2 km, awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami i pełną infrastrukturą.
        Na odcinku Skomielna Biała - Chabówka wybrany wykonawca ma zbudować m.in. dwujezdniową drogę o długości 6,1 km (5,2 km klasy ekspresowej oraz 900 m klasy główna przyspieszona). Powstaną tam też węzły "Skomielna Biała" i "Zabornia" wraz z łącznicami. Ponadto rozbudowana zostanie droga krajowa nr 28, drogi krajowa nr 7 i nr 47, powstanie MOP Zbójecka Góra, mury oporowe. Na tym odcinku zostanie wybudowany najdłuższy wiadukt, o długości 992 m.
Na odcinki drogowe oferty mogą być składane do 12 lutego 2015 r., natomiast na odcinek tunelowy - do 19 lutego 2015 r.
        Droga krajowa nr 7 (na niektórych odcinkach S7) jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce. Będzie przebiegać od Gdańska do Rabki-Zdroju. Jej długość wyniesie ok. 720 km. Nową trasę zlokalizowano w większości w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską.
Grudzień 2014, źródło: PAP
-----------------------------

POWRÓT DO GÓRY