Odbiór śmieci w 2022 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Skomielnej Białej na rok 2022

 

 

Źródło: Urząd Gminy Lubień  - Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych