Pomoc Polonii dla naszej parafii

Parafia otrzymywała pomoc od rodaków mieszkających poza granicami kraju, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych. W 1920 r. Komitet Kościelny otrzymał 144 dolary od Polonii Amerykańskiej, a w roku następnym parafianie ze Skomielnej Białej przebywający w Stanach Zjednoczonych przesłali fundusz za który sprawiono dwa nieduże dzwony.
W roku 1924 ze składek Polonii w Mineapolis ks. F. Baniewski otrzymał 80 dolarów1 na potrzeby kościoła, za które sprawiono m. in. nowy czarny ornat2. Jednak ta forma pomocy prawie ustała po II wojnie światowej w wyniku zaistniałej sytuacji społeczno-politycznej. Dopiero w lutym 1967 Klub Parafii Rabka - Zdrój w Chicago na czele z ks. Władysławem Szczypułą przesłał na potrzeby kościoła 250 dolarów, których równowartość po oficjalnym kursie (72 zł z 1 $) podjął w Banku Polskim ks. Władysław Bodzek ówczesny proboszcz ze Skomielnej Białej3.
Dużą pomoc od Polonii i osób, które wróciły z emigracji otrzymała parafia podczas budowania nowego, murowanego kościoła oraz wystroju wewnętrznego świątyni, np. ufundowano witraże w oknach.
----------------------------------------------------------------------

1 Dolar miał dawniej większą wartość nabywczą.
2 APSB, tamże, lata1920 - 1924, oraz Księga Komitetu Kościelnego, Rok 1924 (brak paginacji).
3 APSB, T: Historia Parafii, (korespondencje i dokumenty luźne).

Powyższy tekst to fragment pracy dypl. “Dzieje Parafii św. Sebastiana w Skomielnej Białej do roku 1975” ks. mgr Józefa Urbańczyka, udostępnionej na potrzeby strony "Powrót do korzeni" (tedd55 - kwiecień 2005).

POWRÓT DO GÓRY