Czytelnictwo w Skomielnej Białej

Początki zorganizowanego czytelnictwa w Skomielnej Białej przypadają na czas niewoli, kiedy to ziemie dawnej I Rzeczypospolitej, w tym nasza wieś, od 1772 do końca I wojny światowej w 1918 zajęte były w wyniku rozbiorów przez Austrię. Nosiły nazwę Królestwa Galicji i Lodomerii ze stolicą we Lwowie.

Czytelnictwo w Skomielnej Białej było niewiele późniejsze niż szkolnictwo, sięgające roku 1844, kiedy to przy kościele św. Sebastiana, filialnego do Rabki, tamtejszy proboszcz (1833-1848) ks. Tomasz Zubrzycki szkółkę zaprowadził. Szkółkę parafialną "gromada ze składki bardzo szczupłej, bo rocznie 50 złr. walutą utrzymywała".1
Pierwszy budynek szkolny otwarto w 1885 roku. Była to stara chata góralska na roli Szpyrkowej (Dział), zakupiona z funduszu gminnego. Później od 1896 r. służyła za plebanię dla księży ekspozytów.

Czytelnia Ludowa przy Kółku Rolniczym

3 września 1887 r. założono Kółko Rolnicze, liczące 11 członków.2 To właśnie oni w 1887 r. złożyli podanie w Towarzystwie Oświaty Ludowej w Krakowie z "żądaniem" założenia czytelni ludowej w Skomielnej Białej, które na najbliższym posiedzeniu Wydziału pod przewodnictwem bp dr Józefa Sebastiana Pelczara (w 2003 ogłoszony przez papieża Jana Pawła II świętym) zostało pozytywnie rozpatrzone. Następnie Towarzystwo uzyskało od Rady szkolnej okręgu w Myślenicach zezwolenie na używanie sali szkolnej dla czytelni.

Dnia 17 maja 1888 r. uroczystego otwarcia czytelni ludowej przy Kółku Rolniczym dokonali kierownik szkoły (tymczasowy) Sebastian Tworzydło i ks. Stanisław Twardowski - proboszcz parafii rabczańskiej, do której należała wówczas Skomielna Biała. 4
Kierownikiem czytelni został S. Tworzydło, który był nauczycielem, a zarazem sekretarzem Kółka Rolniczego.

W 1889 r. C. k. Rada szkolna zamianowała tymczasowego nauczyciela, Sebastiana Tworzydłę, stałym nauczycielem szkoły etatowej w Skomielnej Białej. 5

Podczas Sprawozdania Wydziału krakowskiego Tow. oświaty ludowej w 1991 r. delegat powiatu Myślenice donosił, że wpływ czytelń przynosi m.in. pomyślny wpływ na moralność mieszkańców, mianowicie na ustanie pijaństwa. Przykładem jest Skomielna Biała, gdzie "żydzi w karczmach zaczynają narzekać na biedę". 6

w 1891 r. biblioteczka zawierała 1 czasopismo i 25 książek. 7

Na posiedzeniu wydziału krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej w styczniu 1894 r. gdzie przedstawiono sprawozdanie z lustracji Czytelń ludowych w powiatach: myślenickim, wadowickim i żywieckim, wyróżniono wśród 5 innych Sebastiana Tworzydłę za wzorowe kierownictwo i gorliwą opiekę nad założoną przez Towarzystwo Czytelnią ludową. 8

Zarząd główny krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej uzupełnił w miesiącu kwietniu 1899 r. 57 biblioteczek nowymi książkami, m.in. w Skomielnej Białej. 9

Od dnia 1 października 1899 roku Jan Fuliński z Jordanowa rozpoczął pracę w Szkole Ludowej w Skomielnej Białej, gdzie zastąpił nauczyciela Sebastiana Tworzydłę.

W 1905 r. Zarząd krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej ponownie zasilił nowymi książkami skomielniańską czytelnię. 10

Według danych Towarzystwa oświaty, w roku 1910 czytelnia prowadzona przez Jana Fulińskiego posiadała na stanie 301 książek, 93 stałych czytelników, którzy wypożyczyli 567 egzemplarzy. 11

W czasach międzywojennych mieszkańcy wsi korzystali z biblioteki w Rabce, ze zbiorów stowarzyszeń młodzieżowych, jak KSM lub pożyczali od letników, przyjeżdżających z miasta. Dzieci szkolne korzystały z bardzo ubogiej biblioteczki szkolnej, która powstała dopiero w 1935 r. z inicjatywy Komitetu Biblioteki Szkolnej w Skomielnej Białej. Prezes Komitetu - ks. Michał Sitarz i sekretarz - Tadeusz Prus-Wiśniewski wystosowali w ogólnopolskiej prasie apel o treści: "Szkoła powszechna w Skomielnej Białej, w której naukę pobiera ponad 200 dzieci, nie posiada dotąd bibljoteki szkolnej. Młodzież pragnie bardzo czytać, zdobywać wiadomości z książek, kształcić i rozwijać swój umysł. Jednakowoż uboga nasza gmina i ludność małorolna nie są w stanie znaleźć funduszów na stworzenie bibljoteki. Mamy zaszczyt odwołać się do Waszej ofiarności. Pomóżcie nam w zamierzeniu! Złóżcie jakikolwiek datek drobny! Prześlijcie książki, choćby używane i starsze! Z waszych cegiełek zbudujemy sobie bibljotekę szkolną. Za wszelkie dary składa najszczersze podziękowanie". 12

Już na początku drugiej wojny światowej wieś straciła bezpowrotnie wiele książek, kronik i dokumentów, dotyczących jej dziejów, przechowywanych u sołtysa Ludwika Adamca lub w domach bogatszych gospodarzy, które podpalone przez Niemców spłonęły (w sumie 86) 3 września 1939 r. Nie ocalały książki i ważne dla naszej historii dokumenty, znajdujące się w szkole, gdyż stały się opałem w piecach kaflowych dla kwaterujących w niej i to wielokrotnie żołnierzy niemieckich.

 

Biblioteka Gromadzka

W latach 1934-1954 Skomielna Biała należała do Gminy w Skawie, pow. myślenicki.

W 1947 w Skawie przystąpiono do zorganizowania placówek biblioteki gminnej w gromadach, a rok później wysłano zawiadomienie do Starostwa Powiatowego w Myślenicach, że z dniem 29 maja 1948 r. powołano do życia w Skawie Komitet Biblioteki Gminnej w składzie:

Przewodniczący - mgr Władysław Łopata, Skomielna Biała
Zastępca - Jan Bal, sołtys, Skomielna Biała
Sekretarz - Czesława Adamiec, Skomielna Biała
Skarbnik - Franciszek Sulisławski, Skomielna Biała
Bibliotekarz gminny - Czesława Adamiec, Skomielna Biała
Bibliotekarz grom. Skawa - Franciszek Łukaszka, Skawa
Bibliotekarz grom. Skomielna Biała - Czesława Adamiec, Skomielna Biała
Bibliotekarz grom. Spytkowice - Bronisław Siepak, Spytkowice
Bibliotekarz grom. Wysoka - vacat

Siedzibą Biblioteki Gminnej będzie Skomielna Biała.
Zawiadomienie opatrzono pieczęcią Zarządu Gminnego w Skawie. 13

Jeszcze tego samego roku biblioteka wzbogaciła się o 150 książek, zakupionych ze składek mieszkańców i przydzielonych przez Bibliotekę Powiatową w Myślenicach. Liczba czytelników wahała się od 30 do 50.
Niestety zabrakło chętnych do dalszego prowadzenia tej placówki i zlikwidowano ją w 1950 r.

 

Biblioteka Szkolna

 Biblioteka Szkolna stanowi integralną część Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej. Pierwszy zapis w Księdze Inwentarzowej pochodzi z 1951 r.   I od tego czasu księgozbiór biblioteki, w miarę możliwości i dostępnych środków, jest ciągle powiększany. Dzięki udziałowi w programach: Książki Naszych Marzeń oraz Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o wiele nowości. Obecnie księgozbiór liczy prawie 9000 woluminów oraz dodatkowo: materiały audiowizualne, czasopisma i podręczniki.

 Początkowo bibliotekę prowadzili nauczyciele: p. Maria Wólczyńska, p. Zofia Jancarczyk, p. Barbara Święchowicz i p. Kazimiera Pędzimąż, a od 1991 r. bibliotekarka p. Janina Słaboń. Od 2010 r. w bibliotece szkolnej pracuje p. Ewa Chorążak.

 Na przestrzeni kilkudziesięciu lat biblioteka kilkukrotnie zmieniała swoją lokalizację, na pomieszczenia o coraz to większej powierzchni. Aktualnie znajduje się ona w przyziemiu szkoły. W wakacje 2022 r. odbył się remont generalny pomieszczenia bibliotecznego, dzięki czemu biblioteka zyskała jasne i nowoczesne wnętrze, które jest chętnie odwiedzane przez czytelników, czyli uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana.

Biblioteka dawniej i dziś

zobaczzobaczzobacz

 Działania biblioteki koncentrują się na wspieraniu procesu edukacyjnego, promowaniu czytelnictwa i rozwoju zainteresowań czytelniczych uczniów. Organizowane są cykliczne imprezy i akcje czytelnicze: „Narodowe Czytanie”, „Pasowanie na Czytelnika”, „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”, „Dzień Pluszowego Misia”, „Jak nie czytam, jak czytam!”. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się konkursy i projekty czytelnicze oraz wystawy.

Narodowe Czytanie 2016-2023

zobaczzobaczzobacz

 Pasowanie na Czytelnika 2021-2023

zobaczzobaczzobacz

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - 2022-2023

zobaczzobaczzobacz

Dzień Pluszowego Misia / Jak nie czytam, jak czytam!  - 2019-2023

zobaczzobaczzobacz

Biblioteka szkolna to miejsce przyjazne uczniom, mogą tutaj wspólnie spędzić czas, poczytać, pograć w gry planszowe, rozwijać swoje zainteresowania i pasje, porozmawiać na każdy temat i zasięgnąć rady Pani Ewy. Jest to miejsce szczególne w naszej szkole, a podczas przerw międzylekcyjnych przeżywa prawdziwe oblężenie.

Wizyta przedszkolaków i pierwszoklasistów w bibliotece - 2022-2023

zobaczzobaczzobacz

W bibliotece szkolnej - 2023

zobaczzobaczzobacz

Biblioteka Publiczna

W 1954 roku powołano do życia Gromadzkie Rady Narodowe. Skomielna Biała została Gromadą, czyli samodzielną jednostką administracyjną.

Rok później 6 kwietnia 1955 r. powstała Biblioteka gromadzka. Zaopatrywana była przez Powiatową i Wiejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach. Posiadała 3 działy: polityczno-ideowy, rolniczo-gospodarczy i literaturę. 14

Liczyła wówczas 513 woluminów. Jedną z pierwszych pozycji była "Matka" napisana w 1897 r. przez I. Maciejewskiego (Sewera), której bohaterką jest góralka z Poręby Wielkiej, walcząca o godną edukację swoich synów.
Lokum dla biblioteki wynajęto u p. Stanisława Miśkowca na Folwarku. Wypożyczalnia początkowo (3 miesiące) prowadzona była przez nauczycielkę p. Zofię Górską.

Następnie kierownictwo placówki objęła p. Helena Konieczna - nauczycielka języka polskiego. Pomieszczenie wkrótce okazało się za ciasne i na dodatek wilgotne, więc po roku bibliotekę przeniesiono do zabudowań p. Anny Bal na roli Dział. Lokal biblioteczny nie był obszerniejszy, ale ładniejszy i wygodniejszy od poprzedniego.

Gazeta Krakowska w 1960 r. pisała: "Wiele bibliotek, prowadzi rozwiniętą działalność propagandową. I tak w Skomielnej biblioteka organizuje wieczornice".

zobaczzobaczzobacz

Z biegiem lat przybywało mieszkańców, a więc i czytelników oraz zwiększyła się liczba woluminów. Kiedy na koniec roku 1962 liczba czytelników wzrosła do 290, a ilość woluminów liczyła już 2277 pozycji, zaszła potrzeba wynajęcia większego lokum.

Prezydium GRN wynajęło nowy lokal u p. Józefa Urbańczyka, również na roli Dział. Był większy i położony w miejscu bardziej dostępnym dla wszystkich, bo naprzeciwko poczty.
Kierowniczka p. Helena Konieczna utworzyła przy Gromadzkiej Bibliotece Publicznej Zespół Miłośników Książki, który w znacznym stopniu przyczynił się do rozpowszechnienia czytelnictwa w naszej wsi. Prowadzone były różne formy pracy w celu przyciągnięcia najmłodszych do książek, jak wieczory literackie, konkursy czytelnicze. W konkursie pod hasłem "Wiedza pomaga w życiu" nasza biblioteka zajęła I miejsce i została wyróżniona przez władze powiatowe.
W roku 1963 odbyło się spotkanie czytelników z p. Włodzimierzem Wnukiem, autorem książki "Walka podziemia na szczytach Tatr", cieszące się liczną frekwencją i wielkim zainteresowaniem.
Pani Konieczna przepracowała w naszej bibliotece 9 lat. Jej zaangażowanie w pracy z młodzieżą, ścisła współpraca z kierownictwem Biblioteki Powiatowej w Myślenicach i Prezydium GRN w Skomielnej Białej przyniosła zadawalające wyniki w rozwoju czytelnictwa w naszej wsi. W roku 1964 na własną prośbę zrzekła się z obowiązków kierowniczki biblioteki, które na krótko przejął jej mąż p. Władysław Konieczny. Pracował w niej do 1 kwietnia 1965 r.

Następnego dnia obowiązki kierowania placówką objął p. Bolesław Kościelniak, będący wówczas pracownikiem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myślenicach, posiadający wykształcenie średnie - ogólne. Jako członek Związku Młodzieży Wiejskiej zyskał wielu czytelników ze swojego koła, którzy stali się stałymi bywalcami biblioteki. Na stanowisku kierownika pozostał do 31 sierpnia 1973, kiedy to zwolnił się na własną prośbę.

Z dniem 1 stycznia 1973 r. kierownictwo biblioteki objęła p. Barbara Kołpak, pracowniczka Urzędu Gminy w Lubniu. Pracę rozpoczęła jeszcze w starym lokalu.

We wrześniu 1973 roku, kiedy to Skomielna Biała weszła w skład nowo powstałej Gminy Lubień, biblioteka została przeniesiona do Ośrodka Zdrowia. Pomieszczenie było duże i słoneczne, a obok budynku znajdował się parking. Placówka otrzymała nowe wyposażenie

zobaczzobaczzobacz

Biblioteka zyskała bardzo wielu czytelników, zwłaszcza uczniów szkoły podstawowej, którzy mimo, że mieli swoją szkolną bibliotekę, chętnie korzystali z tej - publicznej. W okresie letnim z biblioteki korzystało dużo wczasowiczów, którzy cenili sobie to źródło kultury na wsi. Organizowano różne formy pracy z czytelnikami, których było już około pół tysiąca, jak wieczory literackie, wieczory poezji, lekcje biblioteczne, zgaduj-zgadule.

W 1974 roku przy Klubie Ruch-u w Skomielnej Białej założony został punkt biblioteczny. Kierowniczką punktu, znajdującego się na roli u Żura była p. Janina Ceremon. Liczba czytelników w punkcie bibliotecznym wynosiła 35. W okresie wakacji odbywały się w nim spotkania, na których informowano zainteresowanych mieszkańców i wczasowiczów o ciekawych, wartych zwiedzenia miejsc w naszej wsi, jak i jej najbliższej okolicy. 15

Pani Barbara Kołpak, po mężu Buksa prowadziła filię Gminnej Biblioteki Publicznej 38 lat. Zakończyła pracę w grudniu 2011 roku.

Od stycznia 2012 r. na stanowisko bibliotekarza została przyjęta p. Ewelina Rapacz w wymiarze ½ etatu. W 2016 roku rozpoczęły się prace remontowe budynku Ośrodka Zdrowia, w którym mieściła się biblioteka. Na ten czas zbiory biblioteki zostały przeniesione do remizy Straży Pożarnej w Skomielnej Białej, gdzie biblioteka udostępniała swoje zbiory od kwietnia do września 2017 roku.

29 października 2017 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie nowo wyremontowanych pomieszczeń. Biblioteka została przeniesiona z piętra drugiego na trzecie, gdzie otrzymała 46 metrowe słoneczne, umeblowane i dobrze wyposażone pomieszczenie. Pracę jako bibliotekarz rozpoczęła p. Joanna Rabska.

O roli jaką spełnia dzisiejsza biblioteka w życiu mieszkańców naszej wsi pisze Pani Joanna:

"W chwili obecnej filia w Skomielnej Białej posiada dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, Wi-Fi, kolorową wielofunkcyjną drukarkę oraz kącik dla małych czytelników z grami, puzzlami i kolorowankami.
Dostępny księgozbiór to 8737 woluminów, w tym literatura piękna dla dorosłych, literatura piękna dla dzieci i młodzieży oraz literatura z innych działów. Nowości wydawnicze pojawiają się w bibliotece mniej więcej co dwa miesiące i są one dostosowywane do potrzeb i zainteresowań zarówno tych młodszych jaki i starszych czytelników.
Biblioteka promuje czytelnictwo między innymi poprzez współpracę z Samorządowym Przedszkolem w Skomielnej Białej, zapraszając na spotkania czytelnicze.
W latach 2015-2020 na takie spotkania zapraszani byli również goście związani z życiem społeczno-kulturalnym z naszej wsi. Goście czytali wybrane bajki, opowiadali o swej działalności na rzecz wsi oraz swojej pracy zawodowej, dzięki czemu dzieci mogły kontynuować projekt "Poznajemy zawody naszych rodziców”.

2015 - Czytanie przedszkolakom

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

2016- Czytanie przedszkolakom

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

2018- Czytanie przedszkolakom

zobaczzobaczzobacz

2019- Czytanie przedszkolakom

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

Spotkania te zostały przerwane w 2020 roku przez pandemię, kiedy biblioteki musiały pracować w obowiązującym reżimie sanitarnym, bez wolnego dostępu do półek z zamkniętymi stanowiskami komputerowymi oraz czytelnią. W tym również roku biblioteka rozpoczęła wypożyczanie książek za pomocą programu bibliotecznego Mak+. Posiadany księgozbiór biblioteczny przez poprzednie lata cały czas był sukcesywnie katalogowany, co pozwoliło w końcu na zupełną komputeryzację pracy w bibliotece.
Po przerwie związaną z pandemią biblioteka wróciła do spotkań z przedszkolakami, organizując im wspólne czytania oraz gry, zabawy związane z świętami nietypowymi obchodzonymi w danym miesiącu. Biblioteka gości również uczniów ze Szkoły Podstawowej na lekcjach bibliotecznych. Uczniowie podczas takiego spotkania mogą zapoznać się z księgozbiorem biblioteki, regulaminem oraz zasadami funkcjonowania biblioteki i jej ofertą. Celem tych spotkań jest oswojenie młodego czytelnika z książką i wskazać jej ogromną rolę w życiu człowieka.

W 2023 roku powstał klub nastolatków, którzy odwiedzają bibliotekę, aby wspólnie spędzić czas czytając, grając w gry planszowe i inne, oglądając filmy, dzielić się swoim zainteresowaniami i zarażać nimi innych. Młodzi czytelnicy często dzielą się opinią na temat przeczytanej książki lub obejrzanego filmu polecając sobie nawzajem dobre pozycje książkowe i filmowe.

Dużym zainteresowaniem cieszą się gry typu escape room, podchody czy gry terenowe, gdzie uczestnicy muszą rozwiązać szereg zadań, zagadek, rebusów, quizów, które krok po kroku prowadzą ich do celu.

zobaczzobaczzobacz

Od 2019 roku biblioteka bierze udział w projekcie pn. "Mała książka wielki człowiek” przeznczonym dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Akcja ma zachęcić rodziców i dzieci do wspólnego czytania oraz częstszego odwiedzania biblioteki. Dzieci otrzymują wyprawkę czytelnika oraz kartę biblioteczną do zbierania naklejek.
Dla dzieci w wieku szkolnym proponujemy z kolei udział w projekcie pn. "Pociąg podróżny do biblioteki”. Czytelnicy otrzymują specjalny bilet z 16 stacjami do których została przygotowana legenda z jakiej kategorii książek można skorzystać, aby skasować daną stację. Po przejechaniu wszystkich stacji, czytelnik otrzymuje nagrodę książkową.

Biblioteka od 2022 roku bierze udział w Narodowym Czytaniu, które odbywa się w bibliotece głównej w Lubniu, na które zapraszani są goście oraz czytelnicy. Narodowe Czytanie ma na celu propagowanie dzieł polskiej literatury jak również wzmocnienie wspólnej tożsamości narodowej.

zobaczzobaczzobacz

Biblioteka poprzez swoją działalność łamie stereotyp, który każe postrzegać ją jako miejsce nudne, gdzie obowiązuje cisza. Łamie też stereotyp bibliotekarza, czego dowodem jest nie tylko biblioteka w Skomielnej Białej. Biblioteka wychodzi naprzeciw wszystkim czytelnikom a dzięki skupionej wokół niej młodzieży można realizować coś więcej niż tylko zadania statutowe. Biblioteka staje się instytucją kultury dostępną i otwartą dla każdego, a kreatywność w działaniu zwiększa liczbę czytelników i utrzymuje liczbę wypożyczeń na wysokim poziome. Przekazuje mieszkańcom, że jest miejscem w którym każdy czytelnik nie zależnie od wieku jest mile widziany."

Joanna Rabska  Skomielna Biała marzec 2024

-------------------------------------------------------------------------------------

2024 - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu - filia w Skomielnej Białej

W dzisiejszej bibliotece wiele się dzieje, wystarczy wejść na stronę Gminnej Biblioteki https://biblioteka.lubien.pl/ i poczytać o planowanych, jak i odbytych imprezach we wszystkich filiach. Warto zapoznać się z fotogalerią, jest tam wiele zdjęć przedszkolaków z lat 2015-2019.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

Od siebie

Pamiętam, że w latach dzieciństwa bardzo dbano o książki. Może przez to, że wiele książek spłonęło wraz z domami na początku wojny, a i w czasie wojny nikt nie wydawał nowych, zwłaszcza w języku polskim. W większości domów stały niewielkie półki z nowymi i starymi książkami. Również w moim domu rodzinnym na Otrębowej stała wysoka, chwiejna półka, a na niej mnóstwo książek m.in. Przypadki Robinsona Crusoe, do której często wracałem, Don Kichot, Zmory. W podstawówce nie lubiłem chodzić do biblioteki, bo pani Konieczna polecała mi oprócz lektur, inne podobne książki, a ja wolałem "Przygody koziołka matołka". Gdybym chciał czytać książki poważne, dla dorosłych, to miałem ich pod dostatkiem na półce sklepu gospodarczego, zwanym "żelaznym", prowadzonego przez mojego tatę - Feliksa
zobaczzobacz W szkole górniczej zamiast siedzieć na polskim w klasie, wielokrotnie zastępowałem polonistkę w bibliotece, ku zazdrości kolegów klasowych ze Skomielnej - Adama z Gackowej, Andrzeja z Łyskowej i Staszka z Ligusowej. W bibliotece osiedlowej w Boguszowicach zostałem nagrodzony za czytelnictwo. W sumie należałem do siedmiu bibliotek, do trzech rybnickich nadal. Niedawno, po przeprowadzce zrezygnowałem z domowej biblioteczki, zawierającej 20-tomową encyklopedię, atlasy, mapy, bo wszystko znajdę w internecie. Zachowałem jedynie książki, niektóre z dedykacją od autora, dotyczące naszej wsi i okolicy. Są to: "Na góralskim pograniczu. Zarys kultury ludowej Skomielnej Białej" autorstwa Roberta Miśkowca, „Gmina Lubień – przyroda, dzieje, kultura” i "Jordanów 1939. Historia i pamięć pierwszej bitwy 10. Brygady Kawalerii" obie autorstwa dr. Piotra Sadowskiego oraz "Rabka Juliana Zubrzyckiego" autorstwa Kamila Kowalczyka, Grzegorza Moskali, Michała Rapty i Józefa Szlagi. Ponadto jedną, dotyczącą Śląska, a dokładnie kopalni "Jankowice", na której przepracowałem 28 lat. Jest to bogato ilustrowane, 130 stronicowe wydawnictwo w nakładzie 4 tys. egzemplarzy "Od Feldmarschall-Blücher Schächte do Kopalni Węgla Kamiennego Jankowice" wydane na 100 lecie kopalni, którego jestem współautorem.

zobaczzobaczzobacz

Dziękuję Pani Joannie Rabskiej za udostępnienie kroniki (rękopisu) biblioteki publicznej od roku 1955 oraz celu pracy dzisiejszej placówki bibliotecznej w naszej wsi, Pani Danucie Skolarus - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubniu za udostępnienie zdjęć ze strony biblioteki https://biblioteka.lubien.pl oraz Pani Ewie Chorążak nauczycielce prowadzącej bibliotekę szkolną i dyrekcji Szkoły Podstawowej im Wł. Orkana za skrót historii biblioteki i zdjęcia.

1 - Ks. Józef Urbańczyk, "Dzieje Parafii św. Sebastiana w Skomielnej Białej do roku 1975"/ AKMK, APA     290, Ks. Stanisław Twardowski - Do Urzędu  Dziekańskiego Dekanatu Makowskiego (pismo z dnia 10 XII 1887 r. /L.262/1887/).
2 - "Niedziela"
3 - "Niedziela"
4 - "Nowa Reforma"
5 - "Kurjer Polski"
6 - "Kurjer Polski"
7 - Sprawozdanie
8 - "Głos Narodu"
9 - "Niedziela"
10 - Przewodnik
11 - Oświata
12 - "Dzwon Niedzielny"
13 - kopia
14 - Maria Zawadzka „Historia Skomielnej Białej” – maszynopis Skomielna Biała 1970 
15 - Rękopis Historia Biblioteki Publicznej w Skomielnej Białej.

T.Gacek - marzec 2024               266

POWRÓT DO GÓRY