Kino "Świerk" / "Syrena"

Kino w Skomielnej Białej powstało w 1967 roku z inicjatywy Franciszka Macioła, który w tym celu ukończył specjalny kurs kinooperatora i kierownika kina. Było to kino państwowe i przyjęło nazwę „Świerk". Jego lokalizacją była sala widowiskowa w remizie na Kamieńcu. Projekcja filmów odbywała się 3 razy w tygodniu. Kino istniało do lutego 1975 roku. Po tym czasie całą aparaturę wykupiła Ochotnicza Straż Pożarna i jeszcze przez 2 lata były wyświetlane filmy. Kino zmieniło nazwę na "Syrena".
     Skomielna Biała stawała się bardziej zamożna. Przybywało odbiorników telewizyjnych i kino stało się nierentowne. Tym samym zakończyła się „przygoda" z kinem w naszej wsi.

Dokumentacja archiwalna ze zbiorów Pani Ireny Gacek.

Tadeusz_Gacek - luty 2005

POWRÓT DO GÓRY