Dzieje Orkiestry Dętej

Orkiestra Dęta w Skomielnej Białej powstała w 1930 roku, a więc w tym roku obchodzi jubileusz 75 – lecie swego istnienia. Początek działalności zespołu był bardzo trudny, ze względu na brak instrumentów dętych, ponieważ skład osobowy orkiestry oparty był głównie na dwóch zespołach muzycznych – smyczkowych. Na zakup pierwszych instrumentów organizatorzy zaciągnęli pożyczki u swoich krewnych, które spłacano następnie pieniędzmi zarobionymi graniem na festynach, weselach i zabawach tanecznych.
Pierwszym kapelmistrzem był Władysław Gromala z Łętowni, który prowadził za odpłatnością lekcje nauki gry na instrumentach w domu Sebastiana Bala z roli Handzlowej. Następnym krokiem organizacyjnym było powołanie zarządu w składzie:
Kazimierz Czopkiewicz – prezes (kierownik szkoły), Michał Sitarz (proboszcz) i Władysław Gromala (kapelmistrz).
Na gospodarzy zgłosili się: Sebastian Bal, Andrzej Kościelniak i Andrzej Macioł.
     Z inicjatywy Kazimierza Czopkiewicza założono wkrótce „Stowarzyszenie Muzyczne w Skomielnej Białej”, które po zarejestrowaniu w myślenickim sądzie otrzymało „Statut Stowarzyszenia”. Statut uprawniał do legalnej pracy zarobkowej orkiestry, oczywiście po uiszczeniu odpowiedniej składki. W 1932 roku wrócił z wojska jeden z głównych organizatorów zespołu – Franciszek Macioł, który podczas służby grywał w orkiestrze wojskowej i przejął funkcję kapelmistrza. Dodatkowo podnosił swoje kwalifikacje na kursach dyrygenckich w Krakowie. W tym samym roku podjął się także prowadzenia amatorskiego zespołu teatralnego.
W pierwszej połowie lat 30 – tych cała orkiestra wyjechała na wycieczkę do Jasnej Góry, ufundowaną przez proboszcza ks. Michała Sitarza.
     Podczas okupacji hitlerowskiej orkiestra zawiesiła swoją działalność.
     Po wojnie władze komunistyczne zdelegalizowały wszelkie stowarzyszenia i dlatego orkiestra podjęła swą artystyczną pracę pod egidą Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej. Dużą pomoc przy zakupie nowych instrumentów w postaci wysokiej pożyczki otrzymali muzycy od księdza Władysława Bodzka w 1956 roku. Często cała orkiestra chętnie uczestniczyła w corocznych pielgrzymkach parafian do Kalwarii Zebrzydowskiej.
     Dzięki wielkiej ofiarności i poświęceniu się w pracy dla orkiestry m.in. Władysława i Franciszka Maciołów zespół zdobył mnóstwo nagród i dyplomów na przeglądach orkiestr dętych powiatu myślenickiego. Władysław Macioł pomagał w nauce gry wielu nowym członkom orkiestry, a kapelmistrz Franciszek Macioł rozpisywał utwory na różne instrumenty i sam tworzył nowe. Był autorem melodii i słów m.in. takich pieśni kościelnych jak: „Ciebie Matuchno droga” i „Święty Sebastianie”.
     Pan Franciszek mając 81 lat zmarł w 1989 roku.
W ostatnich latach wielce przysłużył się orkiestrze nie żyjący już Franciszek Słowiak, który udostępniał swoje mieszkanie na próby, pomógł wyposażyć zespół w instrumenty i wprowadzić do niego nowych członków.
     Aby być bardziej na topie i zachęcić do siebie nowych członków orkiestra zaczęła korzystać z nowocześniejszego repertuaru. Nastąpiła naturalna zmiana warty, starsi członkowie nie nadążając za wymogami dzisiejszej muzyki, oraz ze względu na podeszły wiek opuścili zespół. Na swoje miejsce znaleźli godnych, młodszych następców i to obojga płci, czego w dotychczasowej historii orkiestry nie było.
     Od 2003 r. orkiestra licząca obecnie 26 osób zarejestrowana jest w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniu.
     Kierownictwo nad orkiestrą przeszły w godne ręce – Marka Macioła, syna Władysława z roli Handzlowej. Pan Marek posiadał duże doświadczenie, aby objąć tą funkcję po wuju Franciszku. Szkolił się przez dwa lata w Orkiestrze wojskowej, przez trzy lata w orkiestrze szkolnej w Krakowie, kilka lat w Orkiestrze PKP w Chabówce i kilkanaście lat w orkiestrze przy OSP Rabka (w sumie grał poza Skomielną 35 lat). Swoje doświadczenie młodym członkom zespołu przekazuje już także jego syn Andrzej (może przejmie pałeczkę po ojcu?).

zobacz

zobacz

zobacz

Tekst i fotografie archiwalne ze zbiorów Pani Ireny Gacek.

Tadeusz_Gacek - luty 2005

POWRÓT DO GÓRY