Aktualności koła ZP w Skomielnej Białej

zobacz

10 marzec 2019 - Podczas 7 Posiadów Teatralnych na Orawie, które odbyły się w dniach 9-10.03.2019 w Jabłonce zespół zajął III miejsce, ex aequo z grupą z Lipnicy Wielkiej. Ponadto zespół otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł oraz pamiątkowy dyplom. Nagrodzoną sztukę "Narzycono dlo Jaśka" wyreżyserował Józef Urbańczyk. W spektaklu tym wystąpili: Jadwiga Gacek, Katarzyna Miśkowiec, Maria Żur, Marian Macioł, Robert Miśkowiec, Józef Urbańczyk i po raz pierwszy Karolina Firek oraz Paweł Błachut.

zobacz

14 październik 2018 - Amatorski Zespół Teatralny im. Fr. Macioła ze Skomielnej Białej zdobył nagrodę Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego "za wysokiej klasy aktorstwo w spektaklu "Zrękowiny u Druzgały" podczas XXXV Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. Sejmik odbył się w dniach 12-14.10.2018 w Tarnogrodzie.

zobacz

17 lipca 2018 - Po wspaniałym przedstawieniu „Zrękowin u Druzgały” na XXXIII Międzywojewódzkim Sejmiku Zespołów Teatralnych, który odbył się w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 14-15 lipca, gdzie wystąpiło 10 grup teatralnych z 3 województw: śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego nasz Zespół Teatralny im. Fr. Macioła został rekomendowany (obok dwóch innych i to znakomitych) do udziału w XXXV Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

zobacz

12 marca 2018 - Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła w Skomielnej Białej podczas VI Małopolskich Spotkań Teatralnych – Posiady Teatralne na Orawie, które odbyły się w Jabłonce w dniach 9 -11 marca 2018 r. w kategorii: sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramatycznej do realiów lokalnych zajął I miejsce za spektakl „Zrękowiny u Druzgały”. Ponadto Komisja Artystyczna zarekomendowała skomielniański zespół teatralny do udziału w 34 Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej (14-15.07.2018).
W nagrodzonym przedstawieniu zagrali: Jadwiga Gacek, Maria Żur, Józef Urbańczyk, Marian Macioł i Robert Miśkowiec.

zobacz

18 października 2015 - Podczas Małopolskiego Festiwalu Teatrów Wiejskich, który odbył się 17-18 października br. w Wiśniowej Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła ze Skomielnej Białej zdobył drugie miejsce w kategorii Teatry dramatyczne za spektakl pt. "Portki". W dwóch regulaminowych kategoriach artystycznych wzięło udział 13 grup teatralnych. (źródło: www.gokis-wisniowa.pl)

zobacz

20 kwietnia 2015 - Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła w Skomielnej Białej pod kierownictwem Ireny Gacek zdobył II miejsce w kategorii grup obrzędowych podczas VII edycji Małopolskiego Przeglądu Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych POGÓRZAŃSKIE GODY. W konkursie, który odbył się w dniach 18-19 kwietnia 2015 r. w Łużnej wzięło udział 10 zespołów regionalnych i 3 grupy obrzędowe z 8 powiatów województwa małopolskiego. Nasz teatr w składzie: Jadwiga Gacek, Maria Żur, Karolina Krok, Józef Urbańczyk i Robert Miśkowiec wystawił spektakl pt. „Wilio w Skomielnej” autorstwa Franciszka Słowiaka. (źródło: www.mcksokol.pl)

zobacz

20 marca 2015 - Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu  oraz Stowarzyszenie Klaster Liptov z siedzibą w Liptovskim Mikulaszu na Słowacji ogłosili kolejną edycję Konkursu „Osobowość Ziem Górskich”.
Jedną z osób zgłoszonych do konkursu jest p. Józef Tokarczyk - Kierownik Zespołu Regionalnego "Spod Kicek" z Mordarki.
Pan Józef wraz ze swoim bratem Wojciechem od ponad 20 lat prowadzi Zespół Regionalny „Spod Kicek” i według portalu KMZG "przyczynia się tym samym do pielęgnowania dziedzictwa kultury ludowej regionu, a także kultywowania i ocalania dla przyszłych pokoleń najcenniejszych walorów folkloru Lachów Limanowskich. Grupa wielokrotnie i chętnie koncentruje nie tylko w Polsce, ale również za granicą."
Pan Józef ze swoim zespołem coraz częściej i chętnie gości w Skomielnej Białej, jest wręcz zaprzyjaźniony z członkami Teatru Amatorskiego im. Franciszka Macioła.
Jak piszą dalej na portalu SKZM "Józef Tokarczyk został odznaczony Honorową Odznaką oraz uhonorowany dyplomem Ministra Kultury, za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej. W bieżącym roku zespół obchodził będzie 25 – lecie swojej działalności, a przyznanie tytułu „Osobowość Ziem Górskich” dla Józefa Tokarczyka będzie pięknym świadectwem jego pracy."

zobacz10 marca 2015 - Na III Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich - POSIADY TEATRALNE w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, które odbyły się w dniach 7-8 marca br. Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła w Skomielnej Białej, występując w kategorii - sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych, zdobył II miejsce, wraz z teatrami "Zawodowcy" z Bachledówki i "Maruszynianki" z Maruszyny. Nagrodzony spektakl to "Piekielnica" J. Reimschussela w reżyserii Roberta Miśkowca. Na scenie wystąpili: Jadwiga Gacek, Maria Żur, Karolina Krok, Józef Urbańczyk, Marian Macioł i Robert Miśkowiec. W protokole komisji konkursowej możemy przeczytać o występie: "godna pochwały pieczołowitość w pielęgnowaniu wielkiej tradycji teatru regionalnego. Wysoki poziom wykonawczy w scenach obyczajowych przy użyciu gwary i z dużą dbałością o obrazek sceniczny. Talenty aktorskie objawiły się w kilku udanych inscenizacyjnie scenach." (źródło: www.jablonka.pl)

zobacz6 września 2014 - Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się 24 sierpnia w Skomielnej Białej na dożynkowej scenie miała miejsce niezwykle miła i podniosła uroczystość. Wicewojewoda małopolski Pan Andrzej Harężlak oraz Pan Kazimierz Szczepaniec – Wójt Gminy Lubień, w obecności Pana Józefa Tokarczyka – wybitnego twórcy i piewcy kultury ludowej, wręczyli aktorom Amatorskiego Teatru im. Franciszka Macioła ze Skomielnej Białej odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Odznaczenia trzymali: Irena Gacek, Maria Żur, Jadwiga Gacek, Józef Urbańczyk i Marian Macioł.
Ponadto Pan Wójt Gminy Kazimierz Szczepaniec wręczył w/w aktorom oraz nowym adeptom sztuki teatralnej: Karolinie Krok i Robertowi Miśkowcowi podziękowania między innymi za to, że oglądając spektakle, jakie wystawia Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła w Skomielnej Białej „można oderwać się od codzienności i przenieść się w inny świat”.   (tedd55)

zobacz

28 października 2013 - W dniach 19-20 października br. odbył się w Wiśniowej kolejny (cyklicznie co dwa lata) Festiwal Teatrów Wiejskich dla Mieszkańców Terenu Działania LGD Turystyczna Podkowa. Na tamtejszej scenie zaprezentowało się 13 zespołów teatralnych, posiadających w swoim repertuarze inscenizacje tradycyjnych obrzędów i zwyczajów oraz utwory dramatyczne. Jury konkursu w składzie: Elżbieta Porębska-Kubik – etnograf, Andrzej Róg – aktor i reżyser oraz Andrzej Starzec – etnomuzykolog nagrodził III miejscem w kategorii teatrów dramatycznych Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła za sztukę "Czarownica", ukazującą zwyczaje oraz zabobony panujące na dawnej wsi góralskiej. Natomiast I nagrodę otrzymał Amatorski Zespół Teatralny z Wiśniowej za program „Lykorz mimo włosny woli”. Warto wspomnieć, że w kategorii teatrów obrzędowych I nagrodę zdobył Zespół Regionalny „Spod Kicek” z Mordarki za program „Rekruci”, z którym nie tak dawno występował gościnnie u nas na Kamieńcu. (Źródło: UG Wiśniowa)

zobacz

30 lipca 2013 - Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła, działający przy oddziale Związku Podhalan w Skomielnej Białej, wraz z Zespołem Regionalnym "Zagórzanie" z Lubnia, Zespołem Regionalnym "Toporzanie" z Tenczyna i Zespołem Regionalnym "Cyrniawa" z Krzeczowa otrzymał nagrodę Gminy Lubień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody laureatom zostały wręczone podczas sesji Rady Gminy Lubień w dniu 24.07.2013 roku. (Źródło: UG Lubień)

zobacz

9 maja 2013 - Jak corocznie w okresie wielknocnym oddział Związku Podhalan w Skomielnej Białej zorganizował dnia 21.04.2013 dla swoich członków, sympatyków i zaproszonych gości “Święcone”. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w naszym kościele pw. św. Sebastiana, którą koncelebrowali księża: prałat Władysław Zązel - kapelan Zarządu Głównego Związku Podhalan oraz kapelan Ryszard Pawluś - proboszcz naszej parafii. Podczas nabożeństwa grał i śpiewał Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Korpiołki, we mszy świętej uczestniczyły również dwa poczty sztandarowe - naszego oddziału i koła Spytkowice. Następnie zebrani udali się do Domu Strażaka, gdzie odbyło się uroczyste powitanie przez prezes Janinę Kluskę. Przy stole goście stuknęli się gotowanymi jajkami i złozyli sobie życzenia. Dalszą część posiadów uświetnił występ aktorów Amatorskiego Zespołu Teatralnego im. Fr. Macioła sztuką pt. "Czarownica". Posiady "Święcone" w Skomielnej Białej można obejrzeć na filmiku zleconym przez Myślenice iTV Powiatowa Telewizja, którego partnerem materiału filmowego jest Gmina Lubień.   Film "Święcone" - ciekawy zwyczaj Podhalan". (tedd55)

zobacz

10 marca 2013 - Tydzień temu (3.03.13) w Domu Strażaka OSP w Skomielnej Białej wystąpił Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła z nowym spektaklem "Czarownica", ukazującym zwyczaje oraz zabobony panujące w dawnej wsi góralskiej.
     Należy wspomnieć, że zespół teatralny działający obecnie przy naszym oddziale ZP będzie w tym roku obchodził 80-lecie swojego założenia. Henryk Cyganik - nieżyjący już poeta, juror przepatrzowin teatralnych tak pisał o zespole i jego założycielu w Sejmikach Wiejskich Zespołów Teatralnych: "Teatr ten mógłby być symbolem ruchu teatralnego na polskiej wsi. Powstał w 1933 roku, założony przez milkliwego, acz wymagającego społecznika i reżysera - Franciszka Macioła, który na „posiady” z komisją artystyczną zwykł przychodzić z wiejską kiełbasą i flaszką gorzałki. Słuchał uważnie, nie odzywał się w ogóle, a na końcu mówił „dziękuję” i wychodził. Poczęstunku, jaki zostawiał, nigdy nie zauważał. Komisja ten gest Macioła przyjmowała wręcz jako swoisty oryginalny rytuał."
     Wracając do opisywanego wydarzenia - tuż po spektaklu "Czarownica", na scenie i sali (bo nie mogli się pomieścić :) gościnnie wystąpił zaprzyjaźniony z naszą grupą Zespół Regionalny “Spod Kicek” z Mordarki k/Limanowej, który przedstawił "Rekrutów", widowisko niezwykłe, poprzez które etnograficznie i obyczajowo odtworzono pobór do austriackiego wojska na lachowskiej wsi, na przełomie XIX i XX wieku.
     Zespół Regionalny „Spod Kicek” (tzn. spod strzechy) działa od 1988 roku w miejscowości Mordarka. W jego repertuarze znajdują się pieśni i tańce z regionu zamieszkiwanego przez Lachów limanowskich. Kierownikami artystycznymi zespołu liczącego ponad 30 osób są bracia Józef i Wojciech Tokarczykowie. Zespół wspomaga 6 osobowa kapela pod kierownictwem Piotra Brody.
     Lista nagród i wyróżnień zdobytych przez zespół z Mordarki ciągnie się bardzo długo. Wśród nich jest złota ciupaga z 28. Międzynarodowego Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem, osiem spinek góralskich, w tym cztery złote z Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd w Bukowinie Tatrzańskiej. (tedd55)

zobacz

28 stycznia 2013 - Wczoraj w kościele św. Sebastiana o godz. 16.00 rozpoczęła się nasza opłatkowa Msza Święta, którą koncelebrowali: Ksiądz Kanonik Proboszcz Ryszard Pawluś oraz Kapelani Zarządu Głównego Związku Podhalan - Ksiądz Prałat Władysław Zązel i Ksiądz Jan Gacek. Podczas Mszy Świętej przygrywała muzyka i rozbrzmiewały kolędy w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Korpiołki", który działa przy naszym oddziele Związku Podhalan.
Po Mszy Świętej odbyły się posiady w budynku Remizy OSP, które uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście. Gromkimi brawami nagrodzili występ "Korpiołków", którzy zaprezentowali umiejętności tańca, śpiewu i gry na instrumentach. (ZP)  Galeria

zobacz

21 listopada 2012 - W niedzielny wieczór 18 listopada br. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej odbyły się "Zaduszki". Aktorzy Amatorskiego Zespołu Teatralnego im. Franciszka Macioła działającego przy Związku Podhalan w Skomielnej Białej wspominali Księdza Kanonika Władysława Bodzka - budowniczego Kościoła w Skomielnej Białej i Panią Marię Zawadzką - autorkę kroniki o Skomielnej Białej. Wspomnienia przeplatały zaduszkowe wiersze wykonane przy akompaniamencie skrzypiec - grała Kasia Kluska. Na koniec zgromadzeni mieszkańcy Skomielnej Białej z Księdzem Proboszczem Kanonikiem Ryszardem Pawluś i Księdzem Kanonikiem Antonim Łaciakiem przy zapalonych zniczach z wdzięcznością odmówili modlitwę za wspominanych dziękując za pracę, jaką wnieśli dla naszej wsi. Jak napisała Pani Maria Zawadzka: ".... z kropel składa się ocean, z groszy tworzą się miliardy - może i te moje grosiki do czegoś się przydadzą". (ZP Skomielna Biała)   Galeria

zobacz

10 czerwca 2012 - W Domu Strażaka w Skomielnej Białej mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w niezwykle miłej i wzruszającej uroczystości. Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół" z Nowego Sącza Antoni Malczak wręczył Zespołowi Teatralnemu im. Franciszka Macioła odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Z kolei Radna Powiatu Myślenickiego Anna Rapacz wręczyła zespołowi nagrodę Starosty Powiatu Myślenickiego.
Na uroczystość przybyli m.in. Prezes ZG Związku Podhalan  Maciej Motor-Grelok, sekretarz ZG ZP Kazimierz Bielak, Kapelani ZP ks. Władysław Zązel i ks. Jan Gacek. Obecni byli gospodarze gminy - Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, Radni gminy, Ksiądz Proboszcz Ryszard Pawluś. Wszyscy gratulowali zespołowi teatralnemu i dziękowali za kultywowanie tradycji teatralnych, które należą już do unikatowych.
Aktorzy Teatru im. Franciszka Macioła, odegrali "Piekielnicę" - komedię, za którą byli wielokrotnie nagradzani na różnych przeglądach teatralnych.
Dla Laureatów i wszystkich zaproszonych gości zaśpiewał i zatańczył pełen wigoru Zespół Regionalny "Spod kicek" z Mordarki. Kierownikami Zespołu są bracia: panowie Józef i Wojciech Tokarczykowie. Od nich także aktorzy naszego Teatru otrzymali piękną płaskorzeźbę upamiętniającą ten szczególny dzień.  Album z uroczystości.   Filmik z gościnnego występu zespołu "Spod kicek".

zobacz

23 kwietnia 2012 - W dniu wczorajszym w Skomielnej Białej odbyło się "Święcone” oraz Nadanie Imienia Góralskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Korpiołki”.
Organizatorem przedsięwzięcia był Oddział Związku Podhalan, Wójt Gminy Lubień, Gminny Ośrodek Kultury oraz 6-36 Środowiskowy Hufiec Pracy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Skomielnej Białej, którą celebrował ks. Prałat Władysław Zązel, ks. Jan Gacek, oraz ks. Proboszcz Ryszard Pawluś. Po Mszy Sztandary Związku Podhalan oraz zaproszeni goście przeszli w pochodzie do Remizy OSP, gdzie nastąpił akt poświęcenia i nadania Imienia Góralskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Korpiołki”, oraz występ zespołu. Po błogosławieństwie księdza wszyscy zasiedli do „święconego”.
Święcone to tradycja organizowania spotkań przedstawicieli Związku Podhalan, a także instytucji współpracujących ze stowarzyszeniem, które ma na celu krzewienie kultury i powrót do regionalnych tradycji – powrót do korzeni.
Do tej uroczystości włączyli się również uczestnicy i kadra 6-36 ŚHP w Skomielnej Białej. (M. Augustyn)

zobacz

29 stycznia 2012 - Poczet sztandarowy naszego Oddziału, obok Koła w Chabówce i Oddziału Gorczańskiego uczestniczył w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Rabce-Zdroju. Poprzedziła je msza święta w kościele św. Marii Magdaleny, którą koncelebrował kapelan oddziału, rabczański proboszcz ks. Paweł Duźniak. Spotkanie opłatkowe odbyło się w siedzibie Oddziału w starej szkole przy ul. Podhalańskiej.  Więcej o spotkaniu opłatkowym.

zobacz

27 listopada 2011 - Amatorski Teatr im. Franciszka Macioła, działający przy naszym oddziele wystąpił w sali kameralnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu. Widzowie mogli obejrzeć przezabawne przedstawienie góralskie autorstwa Juliana Reimschussela "Piekielnica w reżyserii Ireny Gacek. Akcja sztuki rozgrywa się po I-wojnie światowej i pokazuje z humorem życie górali. Żywiołowa gra aktorów i fabuła wzbudziła podziw widzów i wywoływała co chwilę salwy śmiechu. W przedstawieniu wystąpili: Jadwiga Gacek - gospodyni, Maria Żur - kumoska, Katarzyna Miśkowiec - Zośka, Józef Urbańczyk - gospodarz, Marian Macioł - strażak i Jan Kluska - Staszek.    Galeria GOK Lubień.

zobacz

22 listopada 2011 - Związek Podhalan Oddział w Skomielnej Białej zorganizował w dniu 20.11.11 wieczór pamięci poświęcony twórczości śp. Barbary Madejowicz i śp. Franciszka Macioła. Spotkanie odbyło się w siedzibie Regionalnego Domu Kultury w Skomielnej Białej, przy licznie przybyłej publiczności. Utwory Barbary Madejowicz słynnej gawędziarki oraz Franciszka Macioła przedstawili aktorzy Amatorskiego Zespołu Teatralnego im. Franciszka Macioła: Maria Żur, Jadwiga Gacek i Józef Urbańczyk.  Galeria

zobacz

15 listopada 2011 - Związek Podhalan – Oddział w Skomielnej Białej serdecznie zaprasza na ZADUSZKI poświęcone pamięci: Barbary Madejowicz „Ciotki spod Lubonia” - poetki, rzeźbiarki i gawędziarki ludowej oraz Franciszka Macioła – założyciela teatru (1931-1989), chóru „Echo" (1959-?), orkiestry (1930-1989), kina "Świerk" (1967-1975) i wieloletniego komendanta miejscowej OSP (1947-1989), które odbędą się w dniu 20.11.11 (niedziela) o godz.17.30 w Regionalnym Domu Kultury na roli Otrębowej w Skomielnej Białej. Wstęp wolny! (ZP)

zobacz

16 października 2011 - Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła zdobył pierwszą nagrodę w kategorii teatru dramatycznego za widowisko "Piekielnica", podczas VIII Małopolskiego Festiwalu Teatrów Wiejskich, który odbył się w Wiśniowej. Festiwal ma charakter konkursu i jest świetną okazją do poznania dawnych obrzędów związanych z życiem mieszkańców małopolskich wsi. Impreza organizowana od 1995 roku, zgromadziła 9 grup teatralnych z różnych stron Małopolski. (tedd55)

zobacz

3 lipca 2011 - Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła otrzymał tytuł "Zasłużonego dla Związku Podhalan" podczas XLV Zjazdu Związku Podhalan w Zakopanem. Tego dnia świętowano jubileusz 100-lecia I Zjazdu Podhalan, który odbył się w 1911 roku, również w stolicy Tatr. Dyplom odebrała prezes naszego koła, przy którym działa nagrodzony zespół - Janina Kluska. (ZP)

zobacz

29 maja 2011 - Na roli Otrębowej został uroczyście otwarty Regionalny Dom Kultury, w którym swoją siedzibę ma Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu oraz Oddział Związku Podhalan w Skomielnej Białej.
Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. którą odprawił Kapelan Związku Podhalan Ks. Prałat Władysław Zązel, Kapelan Oddziału Ks. Proboszcz Ryszard Pawluś oraz Ks. Władysław Urbańczyk. We mszy świętej uczestniczyły Poczty Sztandarowe z Zarządu [zobacz] Głównego, z oddziałów Związku Podhalan w Rabce, Spytkowicach, Sidzinie oraz ze Skomielnej Białej.
Po Mszy Świętej orszak z pocztami sztandarowymi, kapelą góralską „Robcusie” z Rabki i zaproszonymi gośćmi przeszedł do Regionalnego Domu Kultury. Poświęcenia otwartych pomieszczeń dokonał Ksiądz Proboszcz, któremu towarzyszyli Księża naszej Parafii.
W uroczystości wzięli udział:
Wójt Gminy Lubień- Pan Kazimierz Szczepaniec,Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu – Pani Danuta Burtan, Radni Gminy Lubień, Sołtys wsi Skomielna Biała, Zarząd Główny Związku Podhalan: Prezes- Maciej Motor-Grelok, Sekretarz – Kazimierz Bielak, Chorąży – Alojzy Lichosyt, Poczty Sztandarowe oraz członkowie Związku Podhalan.
Przemówienia wygłosili:
Wójt Gminy Lubień, Prezes Zarządu Głównego, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Prezes Oddziału Związku Podhalan w Skomielnej Białej.
Budynek Regionalnego Domu Kultury jest to odremontowana stodoła z lat trzydziestych ubiegłego wieku, o zachowanych zabytkowych elementach. W budynku tym zostanie urządzona przez Związek Podhalan Izba Regionalna. (ZP)

zobacz

23 sierpnia 2009 - Tego dnia odbyły się w Skomielnej Białej Dożynki Gminne. Po uroczystej Mszy Świętej Dożynkowej celebrowanej przez Księży Proboszczów z parafii gminy Lubień, dożynkowy korowód przeszedł do remizy skomielniańskiej OSP, gdzie na placu obok strażnicy rozpoczęła się część oficjalna i artystyczna tegorocznych Dożynek.
Starostowie Dożynek p. Irena Gacek i p. Józef Urbańczyk wręczyli wieniec, kosz owoców i chleb , Gospodarzowi gminy - Wójtowi Kazimierzowi Szczepańcowi. Wójt podziękował rolnikom za ich trud i obiecał, że ten symboliczny dar chleba będzie dzielił sprawiedliwie.
     W części artystycznej wystąpiły nasze Zespoły Regionalne : "Toporzanie" z Tenczyna i "Zagórzanie" z Lubnia, które w humorystyczny sposób przedstawiły obrzędy i zwyczaje związane ze żniwami i dożynkami. Wystąpił także zawodowy zespół "Ziemia Myślenicka" z Myślenic, który zaprezentował licznie zgromadzonej publiczności pieśni i tańce z różnych regionów Polski. Na zakończenie  części artystycznej wystąpiły dziewczęta z Malatiny , które zaśpiewały kilka ludowych piosenek. Nie zabrakło także występu Orkiestry Dętej OSP Skomielna Biała.
     Wśród dożynkowych Gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz gminy Lubień, księża z parafii na terenie gminy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciel Senatu RP, władz powiatu myślenickiego, Związku Podhalan o/ w Skomielnej Białej, goście
z Penkun i Malatiny. Dożynki w Skomielnej Białej były wydarzeniem niezwykłym i odbywały się w szczególnej atmosferze. Po raz pierwszy bowiem w historii naszej gminy spotkali przedstawiciele trzech partnerskich gmin: Penkun (Niemcy), Malatiny (Słowacja) i Lubnia.
     O wspólnym obowiązku pielęgnowania przyjaźni między narodami mówił w swoim wystąpieniu pastor z Penkun. Na koniec gospodarze obiektu, strażacy z OSP Skomielna Biała, zaprosili wszystkich Gości i Mieszkańców na zabawę taneczną.
Tegoroczne Dożynki Gminne na pewno na długo zostaną w pamięci wszystkich, którym dane było w nich uczestniczyć. (GOK Lubień)

zobacz

24 maja 2009 - Odbyło się uroczyste poświęcenie Sztandaru Związku Podhalan Oddział w Skomielnej Białej. Mszę św. w Kościele Parafialnym pw. Św.Sebastiana odprawił Ks. Proboszcz-Kanonik Ryszard Pawluś w asyście Księdza Kapelana Związku Podhalan Jana Gacka, który dokonał poświęcenia sztandaru.
W uroczystości udział wzięli mieszkańcy wsi i zaproszeni goście, około 211 osób w tym 100 górali. Uświetniły uroczystość poczty sztandarowe z 24 Oddziałów oraz poczet sztandarowy naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Po Mszy Św. orszak przemaszerował przy towarzyszącej orkiestrze dętej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna. Gości przywitała Pani Prezes Oddziału Janina Kluska. Przemówienia wygłosili: Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Pan Maciej Motor-Grelok, Wójt Gminy Lubień – Pan Kazimierz Szczepaniec, Przewodniczący Powiatowej Rady w Myślenicach- Pan Henryk Migacz, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Pan Franciszek Adamczyk. W uroczystości również wzięli udział Radni Gminy Lubień, Sołtys wsi Skomielna Biała, Dyrektorzy Szkół oraz przedstawiciele instytucji wsi.
Na zakończenie  Prezes Oddziału Pani Janina Kluska podziękowała wszystkim za uczestnictwo w uroczystości. (UG Lubień)

POWRÓT DO GÓRY