Pieśń religijna

Hymn o Św. Sebastianie

Oto dzień chwały Święty nasz patronie
Hymn uwielbienia pragniem nieść
Sławiąc Twe męstwo wznosimy swe dłonie
O męczenniku cześć Ci cześć.

Sebastianie u Bożego tronu
Mężnie zdobyłeś chwały blask
Módl się za nami wśród chwil życia zgonu
Wspieraj nas zdrojem Bożych łask.

Jako oficer na cesarskim dworze
Mogłeś wspaniały żywot wieść
Jednak Tyś wzgardził i w dziwnej pokorze
Palmę męczeństwa chciałeś nieść.

Sebastianie, gdy wionie noc głucha
Usłysz biednego ludu głos
Chroń od zarazy i ciało i ducha
I odwróć wszelkich nieszczęść cios.

Kiedyś strzałami przeszyty śmiertelnie
Bóg Ci cudownie zdrowie dał
Drugi raz idziesz przed cesarza dzielnie
Abyś męczeństwa palmę brał.

Sebastianie, przed cesarzem szczerze
Nikt Cię nie zmuszał ale sam
Wyznajesz śmiało - Ja w Chrystusa wierzę
On moim Królem On mój Pan.

Sebastianie, Chrystusa żołnierzu
Szatan niewiarę chce nam siać
Módl się za nami abyśmy w przymierzu
Z Bogiem umieli jak Ty stać.

Autor: Franciszek Macioł. Handzlowa 18.01.1946

Obok transkrypcja pieśni wykonana przez Panią Gabrielę Gacek - muzykolog z Wrocławia, posiadającą skomielniańskie korzenie. Pani Gabriela od 2010 roku prowadzi badania etnomuzykologiczne w pow. myślenickim i suskim nad muzyką Kliszczaków. (sierpień 2014)

O Królu boleści

O Królu boleści jedyny
Przyjm słowa te
Coś podjął się cierpieć bez winy
Za grzechy me.
Przez ogrom cierpienia, przez Twe święte rany
Któreś za nas cierpiał, o Panie nad pany
O Jezu, O Jezu, O Jezu, zmiłuj się.
 

Ostatnią wieczerzę spożywasz
Gdzie zdrajca Twój,
Ty nogi swym uczniom umywasz
O panie mój.
O Chryste przez Twoje do sług poniżenie,
Przez chleba i wina Twe przeistoczenie
O Jezu, O Jezu, O Jezu, zmiłuj się.
 

Przez ucznia swojego wydany
0 Panie mój.
Uwielbiam o Jezu Twe rany
I krwawy znój.
Przez kielich co wzniosłeś dla mego zbawienia,
Przez krwawy pot znoju, przez Twoje cierpienia
O Jezu, O Jezu, O Jezu, zmiłuj się.

Przed sądem Piłata stawiony
Ty królów Król.
Niewinnie na swą śmierć sądzony
Jak cierpisz ból.
Przez ciernia korony ukoronowanie
Okrutne w piwnicy ciebie biczowanie
O Jezu, O Jezu, O Jezu, zmiłuj się.

Umęczon w krwi własnej spowity
Me winy zmaż.
Do krzyża okrutnie przybity
O Boże nasz.
Przez mękę okrutną i przez Twe konanie
Wybacz nasze winy o dobry nasz Panie
O Jezu, O Jezu, O Jezu, zmiłuj się.

Autor: Franciszek Macioł. Handzlowa 19.03.1958

Pieśń pogrzebowa

Już Cię żegnamy przyjacielu miły
Już idziesz od nas do ciemnej mogiły
Skąd nikt nie wraca i wrócić nie może
Tak chciałeś Boże.

Już się żywota karta wypełniła
Już cię za chwilę zakryje mogiła
Nich Cię Bóg dobry w majestacie cały
przyjmie do chwały.

Krótkie są chwile ziemskiego żywota
Przemija sława, za nic skarby złota
Bogactw fortuny zabrać nikt nie zdoła
Gdy Bóg powoła.

Matko Bolesna niech Twoja przyczyna
Wyjedna łaskę u Twojego syna
Niech Bóg odpuści wszelkie przewinienie
Da mu zbawienie.

Żegnaj nam żegnaj, ostatnia ta droga
Prośbę z serc naszych wznosimy do Boga
Wieczną koronę i odpoczywanie
Racz mu dać Panie.

Autor: Franciszek Macioł. Handzlowa 196?

Do Ciebie Matuchno droga

Ciebie Matuchno droga - prosimy ze łzami
W naszej wędrówce życia - opiekuj się nami
refren
Matko Boska Częstochowska, O Maryjo nie opuszczaj nas
Matko Boska Częstochowska, O Maryjo nie opuszczaj nas.

Kiedy chytrość szatana chce nam zatruć ducha
W Tobie cała nadzieja i cała otucha.

Kiedy fala bezbożna nad Polskę się zbliża
By zniszczyć naszą wiarę, by rozdeptać znak krzyża.

Do Ciebie Pani nasza prośby zanosimy
W chwilach zwątpień bądź z nami pokornie prosimy.

Gdy krzywd tyle w około, serca nasze rani
Pomóż je znieść cierpliwie Częstochowska Pani.

W chwili smutku, rozpaczy i osamotnienia
Daj nam siłę by przetrwać, daj łaskę zbawienia.

Króluj nam w sercach naszych, którzy Cię kochają
Bądź nam w życiu ostoją, do Ciebie wołamy.

My bez Ciebie tak biedni, tak słabe sieroty
Z Tobą chcę iść przez życie, wołamy z tęsknoty.

A gdy przyjdzie w tem życiu ostatnia godzina
Bądź nam Matko z pomocą u Twojego Syna.

Niech przy Twej obecności zamkniemy powieki
Niech się z Tobą cieszymy, z Jezusem na wieki.

Na okazję Nawiedzenia Obrazu M. B. Częstochowskiej. Autor: Franciszek Macioł. Handzlowa - 23.02.1979

Pieśń do Matki Boskiej

Witamy Cię Matko Boża
Naszej Polski Królowo
Weź w opiekę kraj nasz cały
I lud wierny na nowo.

ref: Błogosław nas Panienko
Nasza miła patronko
Pobogosław nas Królowo
Jasnogórska Maryjo.

Świętą wiarę ojców naszych
Racz Maryjo obronić
I od ręki bezbożniczej
Swoja tarczą zasłonić.

ref. Błogosław nas Panienko...
 
Pobogosław nasze domy
Nasze polskie zagrody
Broń od ognia, moru, wojny
Broń nas od wszelkiej szkody.

ref. Błogosław nas Panienko...

Pobogosław nas Panienko
Byśmy w Twej łasce żyli
Abyśmy Cię o Maryjo
Zawsze wspólnie wielbili.

ref. Błogosław nas Panienko...

Błogosław miasta z wioskami
Wspieraj ze złem przemocy
Wstaw się do Boga za nami
Udziel nam Twej pomocy.

ref. Błogosław nas Panienko...

Cześć Ci Matko Częstochowska
Tą pieśnią Cię witamy/żegnamy
Przyjmij nasze serca, myśli
Bo Cię Matko kochamy.

Z okazji Nawiedzenia Obrazu M.B. Częstochowskiej. Autor Franciszek Macioł. Handzlowa - 23.02.1979

POWRÓT DO GÓRY