Aktualności 2023 - 6-36 Hufca Pracy

Spotkanie pracodawców w Hufcu Pracy w Skomielnej Białej

W budynku 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 1 lutego odbyło się spotkanie pracodawców, u których uczestnicy skomielniańskiej jednostki odbywają praktyczną naukę zawodu.

zobaczzobaczzobacz

Celem spotkania było przekazanie niezbędnych informacji dotyczących kształcenia pracowników młodocianych, oraz organizacji w 2023 egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników zatrudnionych u rzemieślników w celu przygotowania zawodowego. Na zaproszenie przybyli pracodawcy współpracujący z hufcem. Komendant Hufca przedstawiła działalność placówki i omówiła tematy związane z zatrudnianiem młodocianego. Zwróciła uwagę na obowiązki pracodawcy wobec pracownika, badania lekarskie, szkolenia BHP, urlopy, wynagrodzenia, sprawy socjalne. Szczegółowo omówiła pismo otrzymane z Izby Rzemieślniczej dotyczące przystąpienia uczniów Szkoły Branżowej do egzaminu czeladniczego. Egzaminy czeladnicze z poszczególnych zawodów odbywać się będą do 15 czerwca przed zakończeniem roku szkolnego. W drugiej części spotkania zostały omówione sprawy związane z refundacją pracowników młodocianych i uzyskanie środków finansowych za wykształcenie ucznia. Zaproszeni goście mieli okazje porozmawiać z kadrą hufca o zatrudnionych uczestnikach ich udziału w przedsięwzięciach i programach realizowanych w ramach działalności kulturalno- oświatowej i sportowej, ale także o problemach na jakie napotykają w trakcie kształcenia młodocianych.

Tekst –  Marta Augustyn             Zdjęcia – Dorota Krawontka

Spotkanie uczestników 6-36 Hufca Pracy przygotowujących się do egzaminu

Młodzież trzeciego rocznika praktycznej nauki zawodu kształcąca się w ramach 6-36 Hufca Pracy w dniu 30 stycznia wzięła udział w spotkaniach indywidualnych przygotowujących do egzaminu czeladniczego.

zobaczzobaczzobacz

Uczestnicy zostali zaproszeni do jednostki by uzyskać informację dotyczącą zbliżających się terminów związanych z przystąpieniem do egzaminu czeladniczego. Z pomocą kadry hufca i Młodzieżowego Centrum Kariery uzupełnili niezbędne dokumenty, a następnie poznali strony internetowe, na których można znaleźć testy i sprawdziany do teoretycznej części egzaminu oraz podjęli próby rozwiązania ich. Zadeklarowali również chęć udziału w kolejnych spotkaniach w jednostce w celu uzyskania wsparcia, które ma pomóc w pozytywnym zdaniu tak ważnego egzaminu będącego zarazem przepustką do ich kariery zawodowej. Tym bardziej, iż zgodnie z nowymi przepisami uczestnik ukończy Szkołę Branżową I stopnia i otrzyma świadectwo tylko wówczas gdy wcześniej przystąpi do egzamin czeladniczego, który zostanie przeprowadzony przez Izbę Rzemieślnicza między 1 kwietnia, a 10 czerwca. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie i dodatkowa nauka.

-Dzięki spotkaniu z wychowawcą hufca otrzymałem niezbędne informacje dotyczącą przystąpienia do egzaminu czeladniczego – mówi Szymon uczestnik spotkania.

Tekst i zdjęcia– Marta Augustyn

31 Finał WOŚP

zobacz

Wolontariuszki 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 29 stycznia wzięły udział w 31 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Do udziału w zbiórce zgłosiły się 4 wolontariuszki: Natalia, Katarzyna, Klaudia i Matylda. 
W tym roku WOŚP została zorganizowana w celu zakupu urządzeń pozwalających na przyspieszenie diagnostyki zakażeń Sepsą i szybsze wdrożenie skutecznego leczenia antybiotykami. Aby dobrze spełnić swoją misję i godnie reprezentować jednostkę uczestniczki uzyskały informację dotyczące tej ważnej akcji charytatywnej i planowanych przez Fundację Jerzego Owsiaka zakupów związanych z ratowaniem życia ludzi, których dotknęła ta straszna choroba, na którą corocznie umierają dzieci ale i dorośli.

-Sepsa to zespół objawów wywołanych reakcją organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin dochodzi do niewydolności wielonarządowej, a nawet śmierci – mówi Katarzyna wolontariuszka.

-Każdy zakupiony sprzęt przez Fundację WOŚP to kolejny ratowany człowiek – mówi Natalia uczestniczka hufca.

W sobotę wieczorem młodzież odebrała z rabczańskiego sztabu identyfikatory i kwestowała przy Kościele w Skomielnej Białej. 3236,76 to kwota, która uzbierana przez wolontariuszy ze Skomielnej Białej podczas 31 Finału WOŚP.

 

zobaczzobaczzobacz

Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

Uczestnicy biorą udział w projekcie Krokus

Uczestnicy 6-36 Hufiec Pracy ze Skomielnej Białej w dniu 27 stycznia spotkali się w budynku hufca by wziąć udział w Projekcie „Krokus”.

zobaczzobacz

Przedstawiciele Rady Młodzieży postanowili ocalić od zapomnienia karty historii, związane z pamięcią o Holokauście, największej tragedii XX wieku. W rocznicę obchodzonego 27 stycznia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, posadzili cebulki żółtych krokusów, które zakwitną na początku wiosny i będą upamiętniać dzieci – ofiary Holokaustu. Kolor kwiatów symbolizuje żółtą  gwiazdę Dawida, którą Żydzi zmuszeni byli nosić w okupowanych przez rasistowskie Niemcy krajach. Sadzenie krokusów poprzedzały zajęcia z Internetem. Młodzież obejrzała film dokumentalny o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokauście.

-Udział w projekcie to kolejna lekcja historii, w której mogłam wziąć udział - mówi Angelika to nauka która uczy wrażliwości na cierpienie innych dodaje.

Czas wojny na Ukrainie uczy nas wszystkich pokory, uświadamia nam, że trudny czas może mieć miejsce także w dzisiejszym świecie, dlatego tak ważne jest okazanie szacunku wobec drugiego człowieka i poszanowanie jego godności.

Tekst  i zdjęcia – Marta Augustyn

Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowegozobacz

Uczestnicy 6-36Hufca Pracy ze Skomielnej Białej w dniu 23 stycznia uczcili pamięć poległych i pomordowanych podczas Powstania Styczniowego.

Aby wrócić do historii i upamiętnić ten trwający w latach 1863-1864 zryw niepodległościowy przeciwko Imperium Rosyjskiemu młodzież wykonała w hufcu symboliczna gazetkę tematyczną, z której dowiedziała się o ważnych wydarzeniach z tego okresu. Poznała sytuację gospodarczą i polityczną państwa polskiego w epoce porozbiorowej. Powstanie, w które włączyły się wszystkie warstwy społeczeństwa miało ogromny wpływ na rozwój nowoczesnego państwa. W tym również dniu przedstawiciele Rady Młodzieży udali się pod pomnik by złożyć hołd poległym i pomordowanym, zapalić znicze i złożyć symboliczną wiązankę.

-Jako młodzi ludzie musimy pamiętać o naszej historii o historii naszego kraju, szczególnie w tym tak trudnym czasie trwania wojny na Ukrainie – mówi Mateusz.

Tekst  i zdjęcia– Marta Augustyn

Pogotowie Koleżeńskie

Uczestnicy 6-36 Hufiec Pracy ze Skomielnej Białej w dniu 19 stycznia spotkali się by poznać Inicjatywę Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP pod tytułem „POGOTOWIE KOLEŻEŃSKIE”.

zobaczzobaczzobacz

Inicjatywa ta ma na celu pomóc uczestnikom, którzy borykają się z różnymi problemami w rodzinie, uzależnieniem ale i kłopotami w grupie koleżeńskiej, konflikty koleżeńskie, zła kondycja psychiczna, znęcanie, zastraszanie, przemoc. Młodzież po poznaniu zasad działań inicjatywy przygotowała specjalne skrzynki przeznaczone do zgłoszenia właśnie takich problemów wśród swoich rówieśników. Wrzucając pisemną informację do skrzynki, która będzie znajdować się w specjalnym miejscu, młodzi ludzie uzyskają specjalistyczną pomoc ale również będą czujni i uwrażliwieni na krzywdę drugiego człowieka. Zwiększenie świadomości uczestników, rozmowa ale i dzielenie się swoimi problemami przyczyni się do bezpieczeństwa.

- Jako przedstawiciel Rady Młodzieży będę promować tą Ogólnopolską Inicjatywę, jestem pewien że dzięki niej zdoła się pomóc tej grupie młodzieży która właśnie potrzebuje takiej pomocy –mówi Jakub uczestnik hufca.

Skrzynki znajdują się w budynku Hufca Pracy w Skomlonej Białej oraz w budynku Szkoły Branżowej I Stopnia w Rabce Zdrój.

Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Kaja Kościelniak

Spotkanie przedstawicieli Samorządu Młodzieży OHP

Uczestnicy 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej w dniu 17 stycznia wzięli udział w spotkaniu przedstawicieli Samorządu Uczestników OHP.

zobaczzobacz

Głównym celem spotkania było omówienie zadań i przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2023 roku. Szczególną uwagę zwrócono na omówienie planowanych do realizacji konkursów i zawodów wojewódzkich. Omówiono również proponowaną tematykę programów autorskich uwzgledniających ochronę zdrowia, profilaktykę, resocjalizację i integrację młodzieży. Uczestnicy zwrócili uwagę na kierunki w których chcieliby rozwijać swoje pasje, zainteresowania i zdolności, ale również w dyskusji próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak zmotywować koleżanki i kolegów do aktywności i chęci udziału w organizowanych przedsięwzięciach. Efektem końcowym spotkania było wypracowanie kreatywnych pomysłów kolejnych akcji organizowanych pod patronem hufca ze szczególnym omówieniem działań w okresie zbliżających się ferii zimowych.

Tekst – Marta Augustyn       Zdjęcia– Dorota Krawontka

Spotkanie profilaktyczne

Uczestnicy 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej będący uczniami Szkoły Branżowej w Rabce Zdrój w dniu 12 stycznia wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym.

zobaczzobacz

Młodzież w tym dniu wysłuchała prelekcji na temat zdrowia i życia bez nałogów jakim jest alkohol, papierosy, środki oddłużające, które tylko pozornie poprawiają samopoczucie, a w rezultacie są trującymi, uzależniającymi substancjami. Wykorzystując plansze edukacyjne poznała mechanizmy działania i sposoby na ich odstawienie. W dyskusji wysnuła wniosek dotyczący również uzależnienia od telefonu i portali społecznościowych, które zabierają  nie tylko cenny czas ale i zaburzają umysł i myślenie, ale przede wszystkim wprowadzają „chaos społeczny”. Przez wielogodzinne korzystanie z telefonu, młodzi ludzie unikają kontaktu z rówieśnikami, często rozmawiają lub komunikują się zdawkowymi wyrazami. Odizolowują się od środowiska i od codziennych spraw, często popadają w choroby i zaburzenia osobowościowe.

-Aby unikać problemu staram się być aktywna, biorąc udział w różnych akcjach, przedsięwzięciach i wolontariatach. Spotykam się z przyjaciółmi – mówi Magdalena uczestniczka spotkania.

Tekst –  Marta Augustyn             Zdjęcia – Kaja Kościelniak

Akcja „Podziel się jedzeniem”

Uczestnicy 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej w dniu 11 stycznia wzięli udział w akcji „Podziel się jedzeniem”.

zobaczzobaczzobacz

Inicjatywa pomocy ludziom potrzebującym, którzy maja w życiu w obecnej chwili „trochę turniej” zorganizowana została w Rabce – Zdrój przez Fundację „Weź pomóż – pomoc dla potrzebujących”. Każdy kto chce podzielić się jedzeniem może przynieść je do specjalnie przygotowanych lodówek, które służą jako jadłodajnie. Młodzież również postanowiła podzielić się jedzeniem i z pomocą pracodawców przygotowała: zupę w słoikach, kiszonki, marynaty, konserwy. Produkty te umieściła w specjalnej lodówce. Udział w akcji był okazją do rozmowy na temat jak ważne jest niesienie pomocy innym, ale również jak powinniśmy doceniać to, że mamy taki wybór jedzenia, pamiętając, że zawsze musimy je szanować i nie wyrzucać na śmietnik, bo przecież ktoś może być głodny, ktoś chętnie je zje, ktoś w danym momencie potrzebuje naszej  mądrości i z dobrego serca podzieli się z drugim człowiekiem.

Tekst – Marta Augustyn  Zdjęcia– Dorota Krawontka

Udział uczestniczek 6-36 Hufca Pracy w Orszaku Trzech Króli

Uczestniczki 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej w dniu 6 stycznia wzięli udział w Orszaku Trzech Króli, który w tym roku zorganizowany został pod hasłem „Niech prowadzi nas gwiazda”.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobacz

Młodzież w charakterze wolontariatu włączyła się do przemarszu ulicami Rabki-Zdrój, gdzie przedsięwzięcie zorganizowane było przez parafię Św. Teresy, Burmistrza Rabki-Zdrój, Centrum Kultury i Promocji oraz Fundację Trzech Króli. Po uroczystości Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem Św. Teresy wszyscy zebrani kolędując z udziałem Orkiestry Dętej OSP Rabka przeszli do Amfiteatru, gdzie powitali Trzech Króli i wspólnie kolędowali z Zespołem „Majeranki” i Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Ludowej. Uczestnikom Orszaku rozdano korony, flagi, śpiewniki i okazjonalnie naklejki. Każdy z biorących udział w wydarzeniu mógł skosztować słodkiego poczęstunku. Młodzież kontynuując tradycje bożonarodzeniowe z radością dołączyła do największych na świecie ulicznych jasełeki wielobarwnego pochodu rozśpiewanych kolędników głoszących dobrą nowinę o narodzinach Chrystusa.

-Udział w Orszaku to wspaniałe przeżycie duchowe ale i pielęgnowanie tradycji dlatego zachęcam wszystkich do udziału w tego typu wydarzeniach – mówi Natalia.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

POWRÓT DO GÓRY