Aktualności 2021 - 6-36 Hufca Pracy

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

W dniu 27 kwietnia uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu promującym Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

zobacz

Spotkanie w budynku jednostki z zachowaniem reżimu sanitarnego miało na celu uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy. Odbywając praktyczną naukę zawodu młodzi ludzie muszą znać regulamin pracy, przepisy BHP, ale przede wszystkim je przestrzegać. Wszystko po to by było bezpiecznie i zdrowo. W tym roku ten ważny dzień przebiega pod hasłem „Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzys. Postaw na BHP.” Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na pracę, która przybrała formę pracy zdalnej dającej pracownikowi nowe możliwości ale również stwarzające potencjalne zagrożenie m.in. psychospołeczne. Również problem zarażenia się wirusem wymusza zachowanie dystansu społecznego i odpowiednich form zachowań. Szczególnie problemy dotykają młodych ludzi których, dotknęła „epidemia samotności” doprowadzające do problemów psychicznych i społecznych. Opierając się na konkretnych pozycjach książkowych uczestnicy poznali działania, które pomagają im lepiej zarządzać bezpieczeństwem w pracy i efektywniej chronić swoje zdrowie. Uczestników wspólnie stwierdzili, że bardzo ważne jest wzajemna komunikacja, odpowiednie reagowanie w sytuacjach kryzysowych a przede wszystkim w każdej sytuacji stawiane na BHP.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

Ogólnopolski Konkurs Papieski trwa. Nabór prac do 5 maja

Trwa XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, w tym roku przebiegająca pod hasłem Jan Paweł II niosący młodzieży dobrą nowinę  „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.” Prace konkursowe nadsyłać można do 5 maja na adres wadowickiej jednostki z dopiskiem „Konkurs Papieski”  (6-11 Hufiec Pracy, 34-100 Wadowice, ul. J. Kochanowskiego 3). Laureaci o wynikach zostaną poinformowani do 20 maja.

zobaczzobacz

Celem konkursu jest przede wszystkim ukazanie wartości i świętości życia, piękna pomimo panującej pandemii i innych trudności. Podkreślenie wśród osób młodych, że warto cieszyć się życiem i pomimo obecnych trudności jeszcze będzie pięknie!

Załącznik regulamin + wniosek

Ważnym aspektem inicjatywy jest pokazanie radości z drogi jaką my wszyscy przechodzimy – od małego dziecka, aż po uśmiechniętego staruszka. Przypomnimy i wskażemy młodzieży ponadczasowe i uniwersalne wartości płynące z nauczania Świętego Jana Pawła II. Ważnym elementem jest propagowanie wartości chrześcijańskich, w procesie wychowania młodzieży.

Konkurs za zadanie ma również rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki i fotografii, a także rozbudzanie pasji artystycznych młodego pokolenia. Finał imprezy zaplanowany jest na 8 czerwca 2021 roku i obędzie się w Wadowickim Centrum Kultury.

Ubiegłoroczna edycja  wpisująca się w obchody 100 rocznicy urodzin Papieża Polaka, przebiegająca pod hasłem „Od narodzin do świętości – obraz z życia Św. Jana Pawła II” cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży. Pomimo pandemii na konkurs wpłynęło 389 prac fotograficznych i plastycznych. Jury i organizatorzy wyróżnili ponad 30 prac. W ręce młodych osób, uczestników konkursu, trafiły cenne nagrody, takie jak laptopy, rowery, aparaty fotograficzne, sprzęty elektroniczne, biżuteria i książki.

Patronat nad konkursem objęli: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Metropolita Krakowski – Arcybiskup Marek Jędraszewski, Komendant Główny OHP – Grzegorz Walter, Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak, Prezydent Miasta Krakowa - prof. dr hab. Jacek Majchrowski , Starosta Powiatu Wadowickiego – Eugeniusz Kurdas,  Starosta Powiatu Nowosądeckiego – Marek Kwiatkowski, Burmistrz Wadowic – Bartosz Kaliński, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – prof. dr hab. Piotr Borek oraz patronaci medialni : Wychowawca, TVP 3 Kraków, MCDN, Hejnał Oświatowy, suski DlaWas.info.

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY DOŁĄCZAJĄ SIĘ DO ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI 

zobaczzobacz

W dniu 23 kwietnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu by uczcić 25 rocznicę Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Ten ogłoszony w 1995 roku przez UNESCO ważny dzień był inspiracją dla młodych ludzi by zwrócić uwagę na fakt czytelnictwa i dołączyć tym samym do obchodów. Bo przecież to święto wszystkich czytelników, ale i ludzi związanych z książką i pisaniem, dlatego przedstawicielka Rady Młodzieży OHP łącząc się zdalnie z koleżankami i kolegami przypomniała książki Stanisława Lema oraz wiersze Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza a także traktaty i kazania Stefana Wyszyńskiego, którzy to pisarze ogłoszeni zostali przez sejm patronami roku 2021. Powiedzenie „ Powiedz mi, co czytasz, a powiem Ci, kim jesteś” szczególnie w ostatnim roku pandemii i obostrzeń przybrało swoiste, bardzo ważne znaczenie. Bo przecież książka to skarbnica wiedzy, nowych wiadomości i myśli, książka w trudnym czasie może stać się przyjacielem, odskocznią od codziennych trosk i kłopotów, może mieć znaczenie zdrowotne i terapeutyczne. Kontakt z książką to kontakt ze światem, z bohaterami utworów ich mądrością i wskazówkami, które w dobie szalejącej epidemii i choroby może być wspaniałym sposobem na przeniesienie się w inny, ciekawy i inspirujący świat, dający nadzieję na lepsze i spokojniejsze jutro.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HP PROMUJĄ „DZIEŃ ZIEMI”

zobaczW dniu 22 kwietnia uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej spotkali się w hufcu by wsiąść udział w akcji pod hasłem ”Dzień Ziemi”.
Młodzież po raz kolejny postanowiła wziąć udział w działaniach, których celem jest promowanie postaw ekologicznych i uświadomienie wszystkim jak kruchy jest ekosystem.
W tym dniu uczestniczy wzięli udział w akcji sprzątania wyznaczonego terenu w ramach programu autorskiego „Z ekologią na Ty”, którego celem jest rozwijanie ekologicznych postaw oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej i poznanie sposobów ochrony przyrody, co ma przyczynić się do poszanowania środowiska lokalnego. Podczas, uczestnicy poruszyli tematy związane z ochroną środowiska i utrzymaniem porządku oraz czystości w miejscu swojego zamieszkania. Szczególną uwagę zwrócili na potrzebę prawidłowej segregacji śmieci oraz na używaniu odpowiedniego rodzaju opału (gazu ziemnego, oleju opałowego lub innych biopaliw) do ogrzewania domu, gdyż ogromnym problemem na naszym terenie jest smog unoszący się w powietrzu z kominów, widoczny szczególnie wieczorem kiedy mieszkańcy zapala w piecach rożnymi śmieciami, sklejkami, które nie tylko zatruwają środowisko, ale i szkodzą naszemu zdrowiu. Tegorocznym hasłem kampanii Dnia Ziemi są słowa „Przywróć naszą Ziemię”. Sposobem na poprawę sytuacji jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna społeczeństwa, która musi wskazać ludziom, że tylko życie w zgodzie z przyroda i dbałością o cały Ekosystem przyniesie efekty „Zdrowej i bezpiecznej ziemi.
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

UCZESTNICY WŁĄCZAJĄ SIĘ W AKCJE ”WYWIEŚ FLAGĘ” W ROCZNICĘ CHRZTU POLSKIEGO

zobaczW dniu 14 kwietnia uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej włączyli się w akcję „Wywieś flagę” w Rocznicę Chrztu Polski.

W tym dniu przedstawiciele Rady Młodzieży mając na uwadze rocznicę upamiętnienia Chrztu Polski 14 kwietnia 966 roku i zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka, wagę tego wydarzenia i ogromne znaczeni dla rozwoju naszej Ojczyzny udekorowała budynek jednostki flagą narodową. Obchodzone święto to okazja do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski – rozpoczęła jej Chrystianizacje i dała początek państwowości. Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo. Wywieszenie flagi podkreśla wagę tego dnia, ale też w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwala zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach. Organizatorem akcji jest Fundacja SŁOWO, która zwróciła się z apelem do wszystkich instytucji, aby zechcieli uczcić to święto.
Tekst – Marta Augustyn           Zdjęcie – Dorota Krawontka 

W ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ. W HOŁDZIE BOHATEROM

zobaczzobacz

W dniu 9 kwietnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej uczcili pamięć poległych i pomordowanych w czasie Zbrodni Katyńskiej oraz oddali hołd Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej.

Przestrzegając reżimu sanitarnego przedstawiciel Rady Młodzieży w rocznicę tego tragicznego wydarzenia wziął udział we Mszy Świętej, a następnie zapalił znicze pod pamiątkową tablicą poświęconą ofiarom Zbrodni Katyńskiej i tragicznie zmarłym osobom z naszej miejscowości: Posterunkowemu Policji Państwowej Józefowi Łopacie, Podpułkownikowi Wojciechowi Wójciakowi – Dowódcy 1 Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Porucznikowi Andrzejowi Wólczyńskiemu – Żołnierzowi 78 Pułku Piechoty znajdującej się na elewacji Kościoła pod wezwaniem Św. Sebastiana w Skomielnej Białej. Uczestnicy zapalili również znicze pod Obeliskiem upamiętniającym tragiczne wydarzenia z 1939 roku. W ciszy i milczeniu oddano hołd bohaterom, którzy walczyli i zginęli w obronie naszej ojczyzny oraz tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. To kolejna lekcja historii, o której należy pamiętać i którą należy przekazywać z pokolenia na pokolenie.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcie – Mateusz Augustyn

Konkurs fotograficzny "Barwy narodowe w naszych domach"

 

KONKURS PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNY „NAJCIEKAWSZE MIEJSCE W SKOMIELNEJ BIAŁEJ”

zobacz

6-36 Hufiec Pracy i Świetlica Środowiskowa w Skomielnej Białej ogłasza

Konkurs Plastyczno – Fotograficzny „Najciekawsze Miejsce w Skomielnej Białej”
1. Cele konkursu:
• Rozwijanie zainteresowania kulturą i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz popularyzowanie walorów swojej miejscowości, obiektów, miejsc, symboli.
• Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczestników.
3. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę konkursową wraz
z dołączonym opisem.
4. Konkurs skierowany jest do uczestników 6-36 HP oraz młodzieży środowiskowej ze Skomielnej Białej
5. Kategorie prac konkursowych:
- Praca plastyczna - dowolna technika
- Fotografia
Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz nr. telefonu.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony online, dlatego zdjęcia i zdjęcia prac plastycznych należy przesłać drogą e-mail hp6-36@ohp.pl do 06.05.2021r.
7. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni elektronicznie bądź telefonicznie o terminie i sposobie odbioru nagród.

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY PROMUJĄ ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 

W dniu 7 kwietnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu w ramach autorskiego programu pod hasłem „Uzależnienia wrogiem wolności”.

zobacz

W dniu Światowego Dnia Zdrowia młodzież wzięła udział a zajęciach profilaktycznych z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego „Moje zdrowie” i wysłuchała również prelekcji prowadzonej w formie online na portalu edu.pl na temat zdrowia i sposobów zapobiegania chorobom oraz utrzymanie zdrowego stylu życia. Poznała też historię tego dnia, które upamiętnia rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948, a którego celem obchodów jest poruszenie najważniejszych problemów zdrowotnych dotyczących społeczeństwa na świecie.
„Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof! Powszechne ubezpieczenia zdrowotne! to hasła tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, które jest najcenniejszym darem, jaki otrzymujemy od życia. Musimy je doceniać, szanować i pielęgnować, pamiętając, że człowiek zdrowy to człowiek szczęśliwy. Niezbędna i bardzo ważna jest aktywność, zdrowy styl życia i nawyki, które sprzyjają utrzymaniu prawidłowego zdrowia. Szczególna dbałość o zdrowie potrzebna jest w tych trudnych dla nas czasach w trakcie panującej pandemii. Przestrzegając reżimu sanitarno – epidemiologicznych. Musimy dbać o zdrowie swoje, ale i swoich bliskich, ale również musimy docenić i szanować pracę wszystkich tych, którzy, stoją na pierwszej linii w walce z COVID-19 w tych trudnych chwilach. Światowy Dzień Zdrowia to również Dzień Pracownika Służbie Zdrowia pamiętajmy o ich ciężkiej, często mozolnej pracy. Przez swoje zachowanie starajmy się im pomagać pamiętając, że najważniejsze jest nasze życie i zdrowie.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

ZAKOŃCZYLIŚMY ZBIÓRKĘ GROSIKÓW

zobacz

W dniu 6 kwietnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej zakończyli zbiórkę grosików trwającą od września 2020r. do marca 2021r.

Udział w akcji „Góra Grosza” to inicjatywa Rady Młodzieży OHP ze Skomielnej Białej. Młodzież przez kilka miesięcy zbierała groszówki i wrzucała je do specjalnie przygotowanej skarbonki. Drobne, a były również wśród nich dwu i pięcio groszówki zostały policzone i posegregowane. Nasza jednostka w sumie uzbierała 320 zł, które zostaną przekazane Towarzystwu Nasz Dom – głównego organizatora akcji, mającego pod swoją opieką dzieci z domów dziecka. Może dzięki tym grosikom na buziach dzieciaków zagości uśmiech a w ich sercach radość i szczęście.
Tekst – Marta Augustyn          Zdjęcie – Dorota Krawontka

 

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ UPAMIĘTNIAJĄ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

zobacz

W dniu 1 kwietnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu upamiętniającym XVI rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II.

W tym dniu udali się pod pomnik Ojca Świętego znajdujący się w Parku Zdrojowym w Rabce Zdroju, gdzie zapalili znicze i odmówili modlitwę. Następnie spacerem przeszli ścieżkami drogi krzyżowej, znajdującej się przy Kościele Św. Marii Magdaleny, wspominając postać Wielkiego Polaka, miejsca, które odwiedził i sprawy, które były bliskie jego sercu i nauczanie, które do dzisiaj jest wielką nauką dla kolejnych pokoleń Polaków. Uczestnicy w tym dniu zostali zapoznani z regulaminem tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pod hasłem Jan Paweł II niosący młodzieży dobrą nowinę – „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”. Spotkanie było okazję do pogłębienia wiary, poznawania i odkrywania swojej drogi życiowej, propagowania wartości chrześcijańskich, ale również kształtowania prawidłowych wartości i postaw płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II.
Tekst: Marta Augustyn          Zdjęcie: Dorota Krawontka

KONKURS PALM, PISANEK, OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH

6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej wraz ze Świetlicą Środowiskową po raz kolejny ogłosił Konkurs Palm, Pisanek oraz Ozdób Świątecznych.

zobaczzobaczzobacz

W konkursie wzięło udział 70 uczestników, którzy 30 marca przynieśli do budynku własnoręcznie przez siebie wykonane prace pielęgnujące tradycje i zwyczaje wielkanocne. Z przyniesionych palm, koszyczków, stroików, jajek została przygotowana wystawa świąteczna. Każdy z biorący udział otrzymał paczkę ze słodkościami do koszyczka wielkanocnego, ufundowaną przez sponsorów. W tym roku ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne nie było wspólnego przedświątecznego spotkania, jakie odbywało się we wcześniejszych latach. To już drugi raz, kiedy nie możemy spotkać się razem by złożyć sobie wspólne życzenia i podzielić się symbolicznym jajkiem wielkanocnym. Ale liczymy na to, że kolejne święta będą już bez pandemii i tego wielkiego strachu o zdrowie nasze i naszych bliskich. A póki, co przyjmijcie Życzenia Wesołych Świąt Wielkanocnych w zdrowiu, radości i miłości rodzinnej. Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie Wam wszelką nadzieję i spokój.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

UCZESTNICY PIELĘGNUJĄ TRADYCJE WIELKANOCNE

W dniu 26 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej spotkali się na zajęciach pod hasłem „Mimo pandemii pielęgnujemy tradycje wielkanocne”.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobacz

Przestrzegając obostrzeń sanitarnych młodzież, przyszła do jednostki by zakończyć prace związane z przygotowaniem 11 metrowej palmy wielkanocnej. Do wcześniej zrobionych kwiatów z bibuły dodała bukszpan, bazie i wstążki. Na umówioną godzinę pięknie ozdobioną palmę zaniosła do kościoła i złożyła w nawie skomielniańskiej świątyni. W tym roku ze względu na pandemie nie na Parafialnego Konkursu Palm jednak, aby kultywować tradycję młodzież zaniosła palmę do kościoła by przypominała o zwyczajach wielkanocnych. W tym również dniu uczestnicy zasiedli do przygotowanego stołu, podzielili się symbolicznym jajkiem, złożyli sobie życzenia i skosztowali przygotowanych potraw wielkanocnych.               Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

zobacz

PODSUMOWANIE KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

W dniu 22 marca w budynku 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej ogłoszono wyniki konkursu na ozdobę wielkanocną.

Konkurs miał formułę online, skierowany był do uczestników jednostki w Skomielnej Białej. Zorganizowany został w ramach imprezy lokalnej. Miał na celu pielęgnowanie tradycji wielkanocnych, stworzenie możliwości prezentacji ozdób a zarazem rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości estetycznej. Każdy biorący udział w konkursie miał za zadanie własnoręcznie wykonać ozdobę wielkanocną, zrobić zdjęcie pracy i przesłać do hufca. Na konkurs wpłynęło 35 różnych prac nawiązujących do tradycji Świąt Wielkiej Nocy, wśród nich były stroiki, ozdobione jajka, palmy, koszyczki z kwiatami, pudełeczka ozdobione decoupage i inne elementy świąteczne. Prace trzech uczestników zostały specjalnie wyróżnione. W nagrodę wszyscy biorący udział otrzymali słodkości do koszyka wielkanocnego.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcia – Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

W dniu 17 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy wybrali się do Teatru Rabcio znajdującego się w Rabce – Zdroju, z uwagi na obchodzony w tym miesiącu Międzynarodowy Dzień Teatru.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież udała się do Teatru Lalek Rabcio, gdzie zwiedziła nowo wybudowany obiekt, ale również obejrzała wystawę prac malarskich pod tytułem „W stronę Edenu” prezentującą obrazy Rabczanki Pani Anny Tylki. Uczestnicy mogli przez chwilę przenieść się w ukazane na obrazach treści radości i piękna, zobaczyć kolorowe kwiaty, ptaki, budzącą się przyrodę piękno istnienia, postacie kobiet. Mogli również przeczytać szereg informacji o czasie i miejscu powstania malarskiego piękna połączonego z motywami baśniowymi, ale i ludowym charakterem połączonym z regionalizmem. Świat malarski Anny Tylki to ucieczka od rzeczywistości w przestrzeń wiecznie pełną słońca, intensywnych barw a zarazem świat rajskich ogrodów młodości i urody. W tym dniu uczestnicy mogli również nacieszyć się widokiem pięknych pomieszczeń teatru, które zwiedzili w tym dniu . Niestety ze względu na obostrzenia sanitarno – epidemiologiczne udział w spektaklu teatralnym przełożony został na późniejszy termin, kiedy to bez żadnych sankcji można będzie zasiąść w wygodnych fotelach pięknego Rabczańskiego Teatru.
Tekst – Marta Augustyn           Zdjęcia – Dorota Krawontka

WARSZTATY PLASTYCZNE – WYKONYWANIE KWIATÓW Z BIBUŁY PRZEZ UCZESTNIKÓW 6-36 HUFCA PRACY

W dniu 16 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w warsztatach plastycznych.

zobaczzobacz

Młodzież w ramach profilaktycznego programu pod hasłem „Świat Kultury Regionalnej” spotkała się w budynku hufca by wykonać kwiaty z bibuły i ozdobić nimi palmę wielkanocną. Przedstawiciele Rady Młodzieży postanowili, że w tym roku 11 metrowa palma będzie miała szczególne kolory kwiatów: biało-żółte – symbolizować będą kolory papieskie, biało – czerwone kolory symboli narodowych oraz biało – niebieskie – kolory maryjne. Oprócz tego palmę ozdobi bukszpan, bazie i krepinowe wstążki. Ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne warsztaty przygotowania dekoracji przeprowadzone zostały w małych grupach. Uczestnicy w czasie zajęć poznali tradycje regionalne szczególnie te związane z kulturą Skomielnej Białej i Świętami Wielkanocnymi na Podhalu. Mieli okazję wzajemnej integracji i rozwijania swoich uzdolnień i zagospodarowania czasu wolnego.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Dorota Krawontka

MŁODZIEŻ POZNAJE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

W dniu 16 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej spotkali się na zajęciach by omówić Standardy Zapewnienia Bezpieczeństwa Młodzieży i Ochrony Jej Przed krzywdzeniem.

zobaczzobacz

W związku z ograniczeniami sanitarno-epidemiologicznymi dotyczącymi przebywanie osób, przedstawiciele Rady Młodzieży w ramach inicjatywy lokalnej postanowili połączyć się zdalnie z chętnymi i aktywnymi koleżankami i kolegami pozostającymi w domach by krok po kroku poznać zasady ochrony młodzieży OHP przed krzywdzeniem i przemocą, ale również zasady bezpiecznego pobytu młodzieży na terenie jednostki OHP, poza nią oraz w sieci on-line. Uczestnicy podczas zajęć zwrócili uwagę, iż zapisy ujęte w standardach określają także sposób reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz procedury interwencji w przypadkach podejrzenia lub zaistnienia zdarzeń zagrażających młodzieży przestępczością i demoralizacją. Standardy mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa młodzieży i zapobiegania i ograniczenia ryzyka wystąpienia agresji i przemocy, ale również rozwijanie przyjaznego i odpowiedzialnego środowiska wychowawczego w OHP. Uczestnicy, którzy w tym dniu przyszli na zajęcia do budynku hufca dla utrwalenia wiadomości przygotowali informacyjną gazetkę ścienną, na której znajdują się zasady bezpieczeństwa uczestnika, zasady bezpiecznego zachowania się młodzieży na terenie 6-36 Hufca Pracy, procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz niezbędne telefony alarmowe i adresy miejsc, w których potrzebujący pomocy otrzymają wsparcie w sytuacjach kryzysowych.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Alina Macioł

AKTYWNIE SPORTOWO W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

15 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych.

zobaczzobacz

W poszukiwaniu wiosny młodzież udała się na spacer po Rabczańskim Parku, by mile spędzić swój wolny czas. Wyjście było doskonałą okazją do poszukiwania pierwszych oznak budzącej się przyrody, ale również do skorzystania z siłowni na świeżym powietrzu, by wzmocnić swoją kondycję fizyczną i aktywność ruchową. A trakcją dla wszystkich okazała się ścianka wspinaczkowa znajdująca się przy Rabczańskich Bulwarach miejscu niezwykłym nie tylko dla spacerowiczów, ale i dla dzikich kaczek, które upatrzyły sobie szuwary i rzekę Poniczankę, stając się niezwykłą atrakcją dla wszystkich. 20 marca obchodzony jest również, jako Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, dlatego uczestnicy napełnili serce znajdujące się na trasie spaceru przyniesionymi zakrętkami plastikowymi. Fundusze z zebranych zakrętek przeznaczone są dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualnych Koła w Rabce – Zdroju. W ten symboliczny sposób młodzież pokazała, że łączy się ze wszystkimi potrzebującymi, a ich serca otwarte są na serca ludzi z niepełnosprawnością.

zobaczzobaczzobacz

Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontka

AKCJA „WYJĄTKOWA SKARPETKA”

W dniu 12 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej spotkali się w jednostce by wziąć udział w przedsięwzięciu pod hasłem „Wyjątkowa skarpetka”.

zobacz

Młodzież włączyła się w akcję organizowaną przez Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczy w Juszczynie, mającą na celu zwrócenie uwagi na dzień 21 marca, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa, rysując i malując cały zestaw różnorodnych skarpet. Młodzież podczas zajęć poznała historię tego święta, które z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa ustanowione zostało w 2005 roku, nad którego obchodami od 2012 roku patronat sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Data nie jest przypadkowa, ponieważ wada genetyczna powodująca Zespół Downa związana jest z wystąpieniem w 21 parze trzeciego chromosomu – stąd 21 marca. Kolorowe skarpetki nie do pary stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa, ponieważ chromosom też ma kształt skarpetki. Ich różnorodność i wielobarwność są wyrazem tolerancji i znakiem, że mimo odmienności wszyscy mają prawo w pełni cieszyć się życiem. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej pozwalają wszystkim na wyrażenie myśli i uczestniczenia w zajęciach. Młodzież z hufca będąc na spotkaniu poznała mechanizmy związane z funkcjonowaniem ludzi z dodatkowym chromosomem, ale i włączyła się w świetną zabawę projektowania skarpetek – ważnego symbolu tego dnia, które zostały zawieszone na sznureczku i ozdabiają ścianę świetlicy środowiskowej.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontka

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY PIELĘGNUJĄ TRADYCJE I ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ KOBIET

W dniu 8 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

zobaczzobaczzobacz

W ramach programu profilaktycznego z zakresu edukacji regionalnej pod hasłem „Świat Kultury Regionalnej”. Młodzież postanowiła uczcić i upamiętnić Święto Kobiet obchodzone od lat nie tylko w naszym kraju biorą udział w zajęciach plastycznych, na których uczyła się wykonywania kwiatów z bibuły. Ze względu na obostrzenia sanitarno – epidemiologiczne zajęcia odbywały się w małych grupach. Uczestnicy po wysłuchaniu instruktażu starannie i dokładnie wycinali poszczególne elementy z bibuły obwiązując każde „bibułowe cudeńko”, z których wykonywali symboliczne bukieciki. Podczas robótek ręcznych nie zabrakło rozmów, radosnych uśmiechów i wesołych opowieści. Część kwiatów z bibuły wykonano już myślą o palmie wielkanocnej, gdyż młodzież liczy, że w tym roku jak w latach wcześniejszych przygotuje 10 metrową palmę do skomielniańskiego konkursu. W to radosne popołudnie uczestnicy wzięli również udział w rozgrywkach w piłkarzyki i darte.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY BIORĄ UDZIAŁ W WYJEŹDZIE NA STRZELNICĘ

W dniu 4 marca uczestnicy 6-36 Hufca Praca w Skomielnej Białej wzięli udział w wycieczce do Myślenic.

zobaczzobaczzobacz

Wyjazd zorganizowany został na strzelnicę sportową, która znajduje się w Ośrodku Rekreacji na Myślenickim Zarabiu w ramach imprezy lokalnej przygotowującej do Wojewódzkich Zawodów OHP. Młodzież przestrzegając zasad reżimu sanitarnego miała okazję sprawdzić swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią pneumatyczną. Poznała również zasady obowiązujące w tego typu dyscyplinie sportowej, które przedstawił instruktor sekcji strzeleckiej. Postawa strzelecka, dyscyplina i odpowiedzialne zachowanie mogą przynieść dobre wyniki i sukces. Wspólny wyjazd był doskonałą formą integracji, ale również zachęceniem młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu, kształceniem właściwych postaw i zdrowego stylu życia.
Tekst - Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontka

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW 6-36 HUFCA PRACY Z OKAZJI DNIA PISARZY

W dniu 3 marca uczestnicy i wolontariusze 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Pisarzy.

zobaczzobacz

To Międzynarodowe Święto zostało ustanowione w 1984 roku przez PEN Club -Stowarzyszenie Pisarzy ma na celu promowanie literatury oraz obronę wolności słowa. Przy okazji tego święta organizowane są spotkania autorskie oraz wieczory literackie. Dlatego też przedstawiciele Rady Młodzieży Hufca postanowili połączyć ten dzień z promowaniem patronów roku 2021. Młodzież w trakcie zajęć przygotowała wystawę zdjęć i informacji o ludziach, dla których pisanie i twórczość literacka była jednym z ważniejszych działań ich życia. Łączyli oni swoje powołanie, swoją pracę z pisaniem. Głosicielem chrześcijańskich wartości które zawarł w swoich traktatach był kardynał Stefan Wyszyński. Cenionym pisarzem science-fiction był Stanisław Lem, który w swoich rozważaniach nad kondycja współczesnego człowieka omawiał wiele zagadnień. Kolejnym wybitnym poetą którego twórczość poznali uczestnicy hufca to Cyprian Kamil Norwid. W tym roku mija 200 rocznica urodzin tego wielkiego myśliciela. Najwybitniejszym przedstawicielem poetów pokolenia Kolumbów był Krzysztof Kamil Baczyński, który pisanie łączył z walką o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnim poetą, którego twórczość poznała młodzież był Tadeusz Różewicz- wybitny dramaturg, związany z losem pokolenia wojennego, którego twórczość oddziaływuje również na współczesną literaturę polską. Uczestnicy korzystając z systemu informacji sejmu wydrukowali zdjęcia oraz wiadomości o patronach roku 2021, poznali nie tylko te wielkie postacie polskiej literatura, ale również ich dzieła i twórczość, która niejednokrotnie może oddziaływać na ich własne życie i twórczość artystyczną. Poznane dzieła literackie będą pomocne podczas przygotowywania się młodzieży do konkursów literackich i recytatorskich organizowanych w ramach rywalizacji między hufcowych.
Tekst - Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontk

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W dniu 1 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej upamiętnili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

zobaczzobacz

Wspominając tragiczne wydarzenia historyczne, jakie rozegrały się w latach 1944-1963 młodzież wzięła udział we Mszy Świętej w intencji Żołnierzy Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” Oddziału Partyzanckiego „Wiarusy” poległych za Ojczyznę pomordowanych i zmarłych Żołnierzy Niezłomnych w Kościele p.w. Świętego Sebastiana w Skomielnej Białej, a następnie spotkała się w budynku hufca by przygotować gazetkę tematyczną. Podczas zajęć wykorzystano informacje wyszukane w internecie, ale także materiały z wcześniejszych Biegów Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w których brała udział młodzież z hufca. Ze względu na pandemię w tym roku Bieg Pamięci odbędzie się 16 maja. Do tegorocznej edycji zgłosiło się sześciu uczestników, którzy, jak co roku wraz z innymi przebiegną dystans 1963 m - co jest odwołaniem do roku, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty - Józef Franczak pseudonim „Lalek”. W zbliżającej się IX edycji patronką Biegu w Rabce – Zdroju będzie Danuta Siedzikówna „Inka” – Sanitariuszka AK, która walczyła i zginęła w obronie ojczyzny. Udział w obchodach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych jest kolejna lekcja historii, w której bierze udział młodzież ze Skomielnej jednostki OHP, dla której jednym z priorytetów działań wychowawczych jest pamięć o historii i jej bohaterów.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Alina Macioł

PROFILAKTYCZNE SPOTKANIE W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA WALKI Z DEPRESJĄ

W dniu 22 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym promującym zdrowie i zdrowy styl życia.

zobacz

W związku z ogłoszonym 23 lutym Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją młodzież wysłuchała prelekcji na temat zdrowia, jako najwyższej wartości, dzięki której człowiek może realizować swoje plany, pasje i marzenia, a tym samym poprawiać, jakość życia i zmieniać świat. Uświadomieniu każdemu, iż warto o nie dbać poprzez regularną profilaktykę było głównym celem zorganizowanego spotkania. Uczestnicy poznali formy zapobiegania różnym chorobom m. in. depresji. W dyskusji wysunęli wniosek, iż umiejętne reagowanie na stres, aktywność i integracja grupowa, rozmowa i praca, która daje satysfakcję sprzyjają nie tylko pozytywnemu myśleniu, ale i zapobiegają tej trudnej często „zamaskowanej” chorobie. Ważne jest abyśmy będąc razem zwracali uwagę na nasze nastroje i emocje, aby w porę uchwycić stany obniżonego nastroju, pogorszonego samopoczucia, przygnębienia czy smutku, które mogą być początkiem depresji. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli film dokumentalny na temat leczenia tej choroby, która jest jedną z najpoważniejszych na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcie - Dorota Krawontka

REKRUTACJA DO PROJEKTU „MŁODZIEŻ SOLIDARNA Z DZIEDZICTWEM”

6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej w dniu 19 lutego rozpoczął rekrutację do projektu „Młodzież solidarna z dziedzictwem”.

zobaczzobacz

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ma na celu rozwój kompetencji społecznych młodzieży w wieku 15-29 lat mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa małopolskiego. Każdy beneficjent weźmie udział w indywidualnej ścieżce. Udział w programie obejmuje m.in. młodzieżowe warsztaty aktywności lokalnej, rozwój personalny, wsparcie doradcy zawodowego, trening liderski i warsztaty kompetencji społecznych. Osobną formą wsparcia będzie „szkolenie pod hejnałem” w Krakowie, gdzie będzie można nauczyć się potrzebnych form i metod pracy z grupą i w grupie. Szkolenie między innymi obejmie tematykę; Jak występować publicznie? Jak umiejętnie kierować ludźmi? Jak porwać tłumy do tworzenia dziedzictwa lokalnego? Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa zapewnia organizator – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Zapraszamy do udziału aktywnych młodych ludzi, dla których ważne jest środowisko lokalne i jego dziedzictwo, o którym warto dowiedzieć się więcej, by w przyszłości móc tę wiedzę przekazać kolejnym pokoleniom. Zachęcamy do udziału i zapraszamy. 6-36 Hufiec Pracy Skomielna Biała 13,        tel. 18 26 87 134.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

18 lutego wychowawca 6-36 Hufca Pracy oraz doradca zawodowy z MCK w Skomielnej Białej odwiedziły 3 zakłady pracy, w których młodociani pracownicy przygotowują się do egzaminu zawodowego.

zobaczzobaczzobacz

Uczestniczki 6-36 Hufca Pracy, kształcące się w zawodzie fryzjer, będące na 3 roku, aktywnie przygotowują się do praktycznej części egzaminu zawodowego. Sprawdzenie umiejętności zawodowych rozpoczęto od zapoznania uczestników z zasadami i kryteriami egzaminu. Pod okiem instruktorek, młode fryzjerki wykonywały sobie nawzajem fryzury wylosowane spośród próbnych zadań egzaminacyjnych, jednocześnie otrzymując fachowy instruktaż pielęgnacji włosów. Ponadto, dziewczęta miały okazję doskonalić technikę farbowania oraz tworzenia fal na włosach. Młodzież wykazała się dużą kreatywnością podczas zajęć oraz twórczo podeszła do powierzonych im zadań. Tego typu zajęcia próbne są dobrą praktyką w celu przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, które będą zdawać już wkrótce.
Tekst - Dorota Krawontka        Zdjęcia - Justyna Skawska

UCZESTNICY HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ POMAGAJĄ

W dniu 15 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w akcji pod hasłem „Pomoc dla bezdomnych zwierząt”

zobaczzobacz

Akcja pomocy zwierzakom, które nie mają swojego domu została ogłoszona przez schronisko w Nowym Sączu. Młodzież przeglądając strony internetowe znalazła apel tegoż właśnie schroniska, które prosiło o stare niepotrzebne koce, podniszczone ręczniki oraz zbędne zabawki pluszowe, które posłużą czworonogom do zabawy. Nie trzeba było długo namawiać uczestników, którzy odpowiadając na apel zwrócili się do swoich koleżanek i kolegów. Przyniesione do Hufca rzeczy zostały posegregowane, spakowane w paczkę i wysłane do schroniska. Zima i przedwiośnie to jest najgorszy czas dla bezdomnych zwierząt, dlatego tak ważne jest by właśnie w tym czasie o nich pamiętać i wspomóc ich chociażby o ręczniki i koce, dzięki którym będzie im ciepło i sucho.
Tekst – Marta Augustyn Zdjęcia – Dorota Krawontka

FINAŁ WALENTYNKOWEGO KONKURSU W 6-36 HUFCU PRACY

zobaczzobacz

W dniu 12 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w walentynkowym spotkaniu.
Przedstawiciele Rady Młodzieży Hufca chcąc zwrócić uwagę na obchodzone, co roku 14 lutego – święto zakochanych ogłosili wśród swoich koleżanek i kolegów konkurs plastyczny graficzny dowolną techniką pod hasłem „Walentynka dla mojej ukochanej, ukochanego”. Przed obchodzonym w tym roku świętem do jednostki na podany adres wysyłano zdjęcia walentynek zrobionych telefonem komórkowym. Chętna młodzież wykonała również piękne serduszka podczas zajęć plastycznych. Wszystkie walentynki były pomysłowe i ciekawe. Najładniejszą wybraną została praca wykonana przez Bartka, który do swojej walentynki otrzymał słodką nagrodę. Ogłoszony konkurs miał formę zabawy, służył nie tylko pielęgnowaniu tradycji, ale i aktywizowaniu ludzi młodych, rozwijając ich uzdolnienia, talenty i kreatywność.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontka

 

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY CZYNIĄ DOBRO W ŚWIATOWYM DNIU CHOREGO

zobacz

W dniu 11 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu, podczas którego wykonywali kartki dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce Zdroju.;

Data wspólnej integracji nie była przypadkowa, gdyż spotkanie miało miejsce w dniu, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, w tym roku XXIX. Młodzież przygotowując kartki na kiermasz chciała nie tylko pomóc w pozyskiwaniu funduszy na remont budynku i otwarcie pomieszczeń na zajęcia dla dorosłych niepełnosprawnych, ale również chciała duchowo łączyć się ze wszystkimi, którzy borykają się z chorobą, jak również ich opiekunami. Podczas rozmowy zwróciła uwagę, że słowa uznania i szacunku należą się wszystkim tym, którzy ratują zdrowie chorych, szczególnie w tym trudnym czasie trwającej epidemii. Uczestnicy w swoim wolnym czasie postanowili po raz kolejny czynić dobro i rozwijać swoje umiejętności manualne, kreatywność i pomysły. Zainspirowani różnymi technikami plastycznymi przygotowali 150 kartek z myślą o tych, którzy chorują i muszą mierzyć się z cierpieniem, bólem i żalem. Niech dla nich każdy dzień będzie darem i nadzieją na lepsze jutro.
Tekst i zdjęcia Marta Augustyn

zobaczzobaczzobacz

SPOTKANIE KARNAWAŁOWE W 6-36 HUFCU PRACY

zobacz

W dniu 10 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu karnawałowym.

Spotkanie miało na celu kultywowanie zwyczajów karnawałowych między innymi tradycji tłustego czwartku, ale również integracji młodzieży podczas różnych form spędzania czasu wolnego. Młodzież z apetytem i ze smakiem delektowała się pysznymi pączkami przygotowanymi przez praktykantów w Piekarnia – Cukierni w Lubniu, ale także wzięła udział w rozgrywkach w piłkarzyki, tenisa stołowego i darta. Wysłuchała także informacji dotyczącej najbliższych przedsięwzięć i konkursów realizowanych w ramach jednostki a także planowanych do realizacji programów autorskich. Uczestnicy trzeciego roku wzięli udział w zajęciach przygotowujących ich do egzaminu czeladniczego. Otrzymali adresy stron internetowych, z testami i zadaniami a także terminami zajęć wyrównawczych, na których mogą uzyskać pomoc i potrzebne rady, aby prawidłowo rozwiązać testy a tym samym już teraz przygotować się do tego ważnego wydarzenia na zakończenie trzy letniego kształcenia. Indywidualnie wzięli udział w spotkaniu z doradcą zawodowym, mającym na celu rozmowę na temat dalszej ścieżki zawodowej po zakończeniu praktycznej nauki zawodu. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.
Tekst – Marta Augustyn       Zdjęcia – Dorota Krawontka

zobaczzobaczzobacz

RADA MŁODZIEŻY PROMUJE DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

zobacz

W dniu 9 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w zajęciach dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu.

Ten tak ważny temat do omówienia zgłosili do realizacji przedstawiciele Rady Młodzieży Hufca. Inspiracją tematyki był obchodzony 9 lutego 2021 „Dzień Bezpiecznego Internetu”, który ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Jest to niezmiernie ważna sprawa w dzisiejszym czasie trwania pandemii, gdzie młody człowiek większość czasu spędza ucząc się i pracując przy komputerze, niekoniecznie pamiętając o swoim zdrowiu i bezpieczeństwie w sieci. Dla pełniejszego uświadomienia sobie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z internetu młodzież stworzyła mapę problemów dla korzystających z internetu, ale także regulamin prawidłowego korzystania z komputera. Przygotowane materiały w formie zdalnej przesłała do innych uczestników przedstawicielka Rady Młodzieży.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcie – Dorota Krawontka

WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI

W dniu 5 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w akcji „Wyślij pączka do Afryki”

zobaczzobacz

Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiła Fundacja Kapucyni i Misje oraz Bracia Kapucyni, Misjonarze pracujący w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu. Jest to akcja społeczna, którą w Polsce organizuje Fundacja Kapucyni i Misje z Krakowa, której celem jest zbiórka funduszy na realizację projektów, prowadzonych przez Braci Misjonarzy w Afryce. A są to projekty dożywiania dzieci, budowa świetlicy, studni, boisk sportowych, remont szpitali. Akcja ma inny charakter niż w poprzednich latach. W tym roku fundusze na pączka do Afryki wysyłamy przez stronę internetową. Tak też uczynili uczestnicy hufca, którzy nie pozostali obojętni na okazanie dobra i wyrazili chęć pomocy. Cała akcja poprzedzona była rozmową online. Korzystając z programu Teamse uczestnicy omawiali trudną sytuację w krajach środkowoafrykańskich gdzie w większości brakuje jedzenia, dzieci są głodne, nie chodzą do szkoły nie uczą się, potrzebują wsparcia i pomocy. Solidaryzując się z innymi narodami postanowili wsiąść udział w akcji, dołożyć cegiełkę i okazać pomoc potrzebujących koleżanką i kolegom w dalekich krajach.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

AKCJA „PODZIEL SIĘ JEDZENIEM”

W dniu 4 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w akcji „Podziel się jedzeniem”.

zobaczzobaczzobacz

Inicjatywa pomocy ludziom potrzebującym, którzy mają w życiu w obecnej chwili „trochę pod górkę” zorganizowana została w Rabce Zdroju przez Fundację „Weź pomóż – Pomoc dla potrzebujących”. Każdy kto chce podzielić się jedzeniem może przynieść je do specjalnie przygotowanych lodówek, które służą jako jadłodajnie. Młodzież również postanowiła podzielić się jedzeniem i z pomocą pracodawców przygotowała: zupę w słoikach, gulasz, ale również kiszonki, marynaty. Produkty te umieściła w specjalnej lodówce. Udział w akcji był okazją do rozmowy na temat jak ważne jest niesienie pomocy innym, ale również jak powinniśmy doceniać to, że mamy taki wybór jedzenia pamiętając, że zawsze musimy je szanować i nie wyrzucać na śmietnik, bo przecież ktoś może być głodny, ktoś chętnie je zje, ktoś w danym momencie potrzebuje naszej mądrości i z dobrego serca podzieli się z drugim człowiekiem.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Dorota Krawontka

29 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W dniu 31 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w 29 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

zobaczzobaczzobacz

Do udziału w zbiórce, która w tym roku miała inny charakter niż dotychczasowe dedykowana została wsparciu oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii oraz diagnostyce głowy zgłosiło się 5 chętnych wolontariuszy: Marysia, Julka, Kasia, Bartek i Dawid. Aby dobrze spełnić swoją misję i godnie reprezentować jednostkę wzięli oni udział w spotkaniu z panią Karoliną, koordynatorką rabczańskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która przekazała im najważniejsze informacje związane z finałem w tym procedury sanitarno-epidemiologiczne związane z pandemią. W niedzielę rano młodzież pod opieką wychowawców odebrała ze sztabu rabczańskiego # 4903 identyfikatory, puszki i została przydzielona do kwestowania przy Kościołach w Skomielnej Białej i Chabówce.

zobaczzobaczzobacz

Po całym dniu grupa wolontariuszy spotkała się ponownie w sztabie WOŚP by policzyć uzbierane środki i odebrać dyplomy za udział w akcji. Podczas tegorocznego finału WOŚP można było wylicytować koszulkę, którą zaprojektował uczestnik hufca Piotr. Był to także nasz wkład. To ważne aby w tych trudnych dla wszystkich czasach poświęcić czas, dzielić się dobrem i pomagać tym, którzy potrzebują naszej pomocy.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

SPOTKANIE SAMORZĄDU MŁODZIEŻY 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniu 28 stycznia uczestnicy wzięli udział w spotkaniu Samorządu Młodzieży.

zobaczzobacz

Głównym celem spotkania było omówienie zadań i przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2021 roku. Ważnym punktem spotkania było omówienie tematyki związanej z realizacją programów autorskich uwzględniających profilaktykę, resocjalizację, socjalizację a także integracje grup hufcowych. Młodzież zwróciła uwagę na kierunki, w których chciałaby rozwijać swoje pasje, zainteresowania i uzdolnienia, ale również, które będą służyć rozwojowi ich dalszej ścieżki zawodowej. Efektem końcowym spotkania było wypracowanie kreatywnych pomysłów kolejnych akcji, jakie będą miały miejsce w miesiącu lutym.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

Zbiórka odzieży w Hufcu Pracy w Skomielnej Białej

zobacz

W dniu 26 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w akcji „Zbiórka odzieży”.
Przedstawiciele Samorządu Młodzieży uczestników OHP odpowiadając na apel Fundacji Pomocy Dzieciom „Razem” ogłosili wśród koleżanek i kolegów zbiórkę odzieży. Przez kilka dni młodzież przynosiła do Hufca odzież damską, męską, dziecięcą, obuwie a także pościel, koce i zabawki dla najmłodszych. Uzbierało się tego dużo i zgodnie z prośbą fundacji trzeba było te rzeczy posegregować i poukładać. To już kolejna akcja charytatywna, w której aktywnie bierze udział młodzież, której celem jest zwrócenie uwagi i świadoma pomoc skierowana do ludzi najbardziej potrzebujących często chorych, niepełnosprawnych, ubogich, zgubionych w dzisiejszym trudnym czasie to bardzo ważne zadanie wychowawcze, które realizuje kadra wychowawcza pracująca z młodzieżą.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy biorą udział w projekcie „Krokus”

zobacz

W dniu 20 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej spotkali się by, jak co roku wziąć udział w Projekcie Krokus.

Przedstawiciele Rady Młodzieży postanowili ocalić od zapomnienia karty historii z wiązane z pamięcią o Holokauście, największej tragedii XX wieku. W tym celu posadzili cebulki żółtych krokusów, które zakwitną na początku wiosny i będą upamiętniać dzieci – ofiary Holokaustu. Kolor kwiatów symbolizuje żółtą gwiazdę Dawida, którą Żydzi zmuszeni byli nosić w okupowanych przez nazistowskie Niemcy krajach. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią sadzenie krokusów poprzedziła praca zdalna z chętnymi uczestnikami, którzy łącząc się online wysłuchali informacji o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokauście. Projekt jest lekcją historii, ale też nauką wrażliwości na cierpienia innych i okazaniem szacunku wobec drugiego człowieka.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

PODSUMOWANIE PROGRAMU FERYJNEGO

W dniu 15 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej podsumowali program „Witajcie zdalne ferie”.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież dla zagospodarowania czasu wolnego i propagowania aktywnego zdrowego stylu życia od 11 – 15 stycznia 2021 roku wzięła udział w cyklu działań i przedsięwzięć oferowanych przez jednostkę w Skomielnej Białej. Program rozpoczęło spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach st. sierż. Sebastianem Krukiem, który omówił tematykę profilaktyki oraz bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Omówił dekalog narciarza, znajdujący się w programie „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Zwrócił również uwagę na zagrożenia internetowe. Przestrzegając reżimu sanitarnego i wszystkich obostrzeń związanych z pandemią, uczestnicy rozgrywali mecze w piłkarzyki i popularną od niedawna grę w darta. W kolejnym dniu podczas zorganizowanych zajęć fotograficzno – kronikarskich wyszukiwali zdjęcia i ozdabiając kartki przygotowywali kronikę hufcową z przedsięwzięć, jakie organizowane były w jednostce w ubiegłym roku. Wzięli również udział w pogadance „6 zasad odmawiania, czyli jak być asertywnym”. Podczas spotkania online chętnie poznawali obowiązki i prawa podczas warsztatów z prawa pracy. Indywidualnie spotykali się również z doradcą zawodowym p. Justyną Skawską w celu omówienia swojej ścieżki zawodowej i planów na najbliższy czas. Realizowany program feryjny miał na celu integrację młodzieży, pożyteczne, atrakcyjne i bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego. To ważne by młodzież, choć przez chwilę mogła rozbudzić w sobie wyobraźnię i kreatywność a aktywny styl życia był sposobem na ich zdrowie i życie.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

POWRÓT DO GÓRY