Aktualności 2021 - 6-36 Hufca Pracy

Uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej składają hołd Św. Janowi Pawłowi

W dniu 15 października uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu upamiętniającym 43 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

zobaczzobacz

W tym dniu udali się pod pomnik Ojca Świętego znajdujący się w Rabce-Zdrój, gdzie zapalili znicze i odmówili modlitwę. Następnie spacerem przeszli ścieżkami drogi krzyżowej, która znajduje się w kościele Marii Magdaleny by przypomnieć postać Wielkiego Polaka, miejsca które odwiedził i tematy, które były bliskie jego sercu. Zwrócili uwagę na fakt, iż Ojcu Świętemu szczególnie bliscy byli ludzie potrzebujący wsparcia, zrozumienia, chorzy, niepełnosprawni, ubodzy. Wszystkim głosił potrzebę modlitwy i nabożeństwa. Dodawał wiary, otuchy i nadziei w kolejnych dniach. By utrwalić informacje i uczcić postać Wielkiego Polaka młodzież po powrocie do hufca przygotowała gazetkę tematyczną, w której wykorzystali zdjęcia i treści zaczerpnięte z Internetu, ale także te, które znajdują się w zbiorach hufca, która z roku na rok stanowią ogromną wartość i pamiątkę.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Dorota Krawontka 

Giełda pracy w Restauracji „Przełęcz” w Rabce Zdroju

zobaczzobacz

Dnia 13 października br. Młodzieżowe Centrum Kariery w Skomielnej Białej zorganizowało giełdę pracy dla uczestników i absolwentów Hufca Pracy w Skomielnej Białej. Podczas spotkania zaprezentowano ofertę pracy na stanowisko kelner. 
Spotkanie zostało przeprowadzone przez właściciela restauracji który przedstawił szczegółowo oferty pracy oraz omówił warunki zatrudnienia na w/w stanowisku. Do stawianych przez niego wymagań należały między innymi: sumienność, dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań.
 Młodzi ludzie bardzo chętnie zadawali pytania dotyczące podjęcia zatrudnienia oraz starali się jak najlepiej zaprezentować kandydaturę w trakcie indywidualnych rozmów z pracodawcą. Giełda pracy stworzyła doskonałą okazję do  zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych oraz wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy. Uczestnicy Hufca Pracy podczas przedsięwzięcia zostali także poinformowani przez pośrednika pracy o możliwości otrzymania wsparcia podczas poszukiwania pracy, jak i również w trakcie jej trwania.
Tekst i zdjęcia – Kaja Kościelniak

Wycieczka do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju

W dniu 13 października uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej wzięli udział w wycieczce do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce-Zdroju.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież w ramach programu autorskiego z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej pod hasłem „Na Ratunek” udała się do Państwowej Straży Pożarnej by wziąć udział w prelekcji na temat trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaka. W czasie spotkania miała również okazję zwiedzić miejsce, gdzie pracują ludzie niosący pomoc w czasie pożarów, wypadków drogowych, powodzi i innych nieszczęśliwych zdarzeń. Uczestnicy z ogromnym zaciekawieniem wysłuchali informacji dotyczących naboru do służby, ale także obejrzeli samochody i sprzęt pożarniczy. Poznanie pracy strażaka było doskonałą okazją poszerzenia ich wiedzy zawodowej, motywującej do dalszej nauki w zdobywaniu nowych umiejętności.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontka

Zajęcia profilaktyczne młodzieży z 6-36 HP;

zobacz

W dniu 11 października młodzież z 6-36 HP w Skomielnej Białej wzięła udział w zajęciach profilaktycznych.

Uczestnicy będący uczniami Szkoły Branżowej nr 1 w Rabce-Zdrój spotkali się by pod kierunkiem wychowawcy p. Doroty Krawontki omówić kolejny temat z Wojewódzkiego Programu pod hasłem „Jestem bezpieczny, jestem bezpieczna.” W formie warsztatów poznali różne sposoby reagowania na krzywdę dzieci i młodzieży, uzyskali informację o instytucjach udzielających pomocy oraz korzystania z telefonu zaufania tzw. Niebieskiej linii. Poznali zagrożenia podczas korzystania z internetu i bardzo groźną dla wszystkich cyberprzemoc. Podsumowaniem zajęć było przygotowanie prac plastycznych do konkursu lokalnego pod hasłem „Stop przemocy”. Najlepsze prace zostały wyróżnione dyplomem i nagrodą.
Tekst – Marta Augustyn Zdjęcie – Dorota Krawontka

Współpraca 6-36 HP z Kołem Emerytów i Rencistów w Skomielnej Białej 

W dniu 6 października w budynku 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie uczestników, kadry hufca oraz Zarząd Koła Emerytów i Rencistów w Skomielnej Białej.

zobacz

Z inicjatywy Rady Młodzieży do jednostki zostały zaproszone przedstawicielki organizacji, która zrzesza 30 emerytów i rencistów z lokalnej społeczności. Celem spotkania było zainicjonowanie współpracy, ale także wypracowanie kierunków działania w ramach, których młodzież napisze projekt i pozyska fundusze z Europejskiego Korpusu Solidarnościowego. W projekcie wezmą udział uczestnicy hufca, ale także chętni członkowie Koła w Skomielnej Białej. Przewidywane jest zorganizowanie zajęć informatyczno - komputerowych, wyjazdy do teatru na kabaret, spotkanie ze śpiewem i akordeonem, zajęcia plastyczne, kulinarne. Wszystko ma służyć wzajemnej integracji i poznaniu, ale przede wszystkim ma budować ducha do działania i chęci poznania nowych miejsc i uzyskanie szeregu umiejętności. Młodzież ma za zadanie organizowanie wymienionych form spędzania wolnego czasu a także czuwanie nad prawidłowym ich przebiegiem. Panie z Koła były bardzo zadowolone ze spotkania. Zwróciły uwagę na fakt jak ważne są wspólne działania pokoleniowe, które łączą, uczą i dają nowe doświadczenie, ale również pokazują jak wiele dobrego można zdziałać wspólnymi siłami.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcie – Dorota Krawontka

ODWIEDZINY ABSOLWENTKI PATRYCJI 

W dniu 4 października 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej odwiedziła absolwentka 2020 roku Patrycja Skawska. 

zobacz

Uczestniczka przyszła do jednostki by uzyskać poradę związaną z poszukiwaniem pracy zawodowej i chęcią przeszkolenia się. Patrycja w obecnej chwili odbywa staż w zawodzie fryzjer, w którym to również odbywała praktyczną naukę zawodu. Ostatnie dwa lata spędziła na zdobywaniu nowej wiedzy w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym. Za rok matura i stąd chęć szukania dalszej ścieżki zawodowej nowych szans i możliwości. Absolwentka wzięła udział w spotkaniu z pośrednikiem pracy, wypełniła ankietę poszukującego pracy i zaznaczyła interesujące ją szkolenia. Wyraziła także chęć pełnienia wolontariatu i udziału w przedsięwzięciach i akcjach organizowanych w ramach hufca. Złożyła deklarację ponownego odwiedzenia jednostki i ciągłego kontaktu z osobami i miejscem, które pozostaje w jej pamięci, jak mówi czas praktyk był dla niej trudnym okresem, ze względu na problemy zdrowotne, ale w tym czasie zdobyła zawód i wielu umiejętności przydatnych w codziennym życiu.
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

Spotkanie w ramach programu „Jestem bezpieczny, jestem bezpieczna” 

W dniu 1 października uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu integracyjno – organizacyjnym.

zobacz

Młodzież została zaproszona do jednostki by poznać cele i zadania realizowanego od 23 września wojewódzkiego programu edukacyjno – profilaktycznego pod hasłem „Jestem bezpieczny, jestem bezpieczna”. Program ma wspomagać i ukierunkowywać młodzież w ich rozwoju osobowym, w rozwiązywaniu problemów, które niesie im życie, ale również ma uczyć młodych ludzi otwartości i współpracy z rówieśnikami. Dlatego spotkanie prowadzone było z wykorzystaniem form uczących aktywizacji, działania. Nowoczesne metody nauki i zabawy mają na celu pokazania, iż nie tylko odpowiednie działania i postawy przyczyniają się do zminimalizowania zjawiska agresji i przemocy wśród młodzieży, ale także wzmacniają czynniki chroniące. Komendant hufca zwróciła uwagę na odpowiednie reagowanie na krzywdę także ta, która ma miejsce w internecie w tym cyberprzemoc. Wskazała instytucje, do których można się zwrócić o pomoc i radę a także zachęciła do udziału w lokalnym konkursie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy oraz Dnia Praw Dziecka. Zaprosiła również na kolejne spotkania do hufca i zajęcia wychowawcze pod hasłem „Przemoc rodzi przemoc” Realizacja tego programu przyczyni się do tworzenia bezpiecznego środowiska dla młodocianych pracowników odbywających praktyczną nauką zawodu.
Tekst: Marta Augustyn      Zdjęcie: Dorota Krawontka

UDZIAŁ W AKCJI "ZBIÓRKA ODZIEŻY"

zobacz

W dniu 27 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w akcji „Zbiórka Odzieży”.

Inicjatywa zorganizowana została pod patronatem Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom. Młodzież OHP ogłosiła ją poprzez portale społecznościowe wśród swoich koleżanek i kolegów. Odzież damska, męska, obuwie, zabawki posegregowane zostały według artykułów, poukładane w workach i wystawione do odbioru. Akcja ma na celu wspieranie chorych dzieci z całej Polski, a jednocześnie młodych ludzi uczy empatii i zrozumienia cech, które są tak ważne w obecnych trudnych czasach, ze względu na istniejące zagrożenia ze strony pandemii, w którym to okresie wzrosła ilość osób potrzebujących, samotnych, nieradzących sobie w codziennych sytuacjach. Każda taka inicjatywa lokalna stanowi ogromną wartość, uczy prawidłowych postaw i szacunku do innych ludzi.
Tekst i zdjęcia – Marta Augusty

CZARY MARY OKULARY

zobacz

W dniu 24 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej przyłączyli się do akcji „Czary Mary Okulary” 

Akcja organizowana przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Misso” ma na celu zbiórkę okularów dla ludzi z dalekiej Afryki. Młodzież z hufca po raz kolejny postanowiła włączyć się w działania na rzecz drugiego człowieka. Ogłosiła zbiórkę okularów na swojej grupie facebuook i zachęciła koleżanki i kolegów do szukania w swoich domach i rodzinach niepotrzebnych już okularów i przyniesienie ich do budynku hufca. Jak przy każdej akcji i tym razem uczestnicy nie zawiedli. Przedstawiciele Rady Młodzieży poukładali okulary do pudełek. Były wśród nich nowe, używane, przeciwsłoneczne i do czytania. Będą służyć ludziom i pomagać starszym zobaczyć przedmioty, którymi posługują się w codziennym życiu. Nie widzieć i nagle zobaczyć to dla ludzi z dalekiego kraju jak czary mary stąd nazwa akcji. Za pośrednictwem wolontariuszki pani Agnieszki uczestnicy hufca przekazali okulary Fundacji Pomocy Humanitarnej do Afryki.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

SPOTKANIE RADY MŁODZIEŻY 

W dniu 20 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Rady Młodzieży działającej przy hufcu w Skomielnej Białej. 

zobacz

Podczas spotkania młodzież ustaliła harmonogram działań i przedsięwzięć na rok szkoleniowy 2021/2022 oraz omówiła zadania do realizacji w ramach programów autorskich z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej pod hasłem „Na ratunek” oraz programu adaptacyjno – integracyjnego „Pewnie w przyszłość”. Młodzież przygotowała również regulamin VI Przeglądu Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP Województwa Małopolskiego i wytypowała przedstawicieli z hufca do najbliższych wojewódzkich konkursów i zawodów. W dyskusji podsumowała również dotychczasową aktywność uczestników w przedsięwzięciach na szczeblu regionalnym i wojewódzkim. Szczególną uwagę zwróciła na pełnienie wolontariatu podczas zbliżających się akcji na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce-Zdroju i Koncertów Szkoły Muzycznej. Wdrażanie uczestników do aktywnego pomagania na rzecz innych uznała za priorytetowe zadanie w nadchodzącym roku szkoleniowym.
Tekst – Marta Augustyn       Zdjęcie – Dorota Krawontka

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

zobaczzobacz

W dniu 17 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej zorganizowali akcję sprzątania. 

Swoim działaniem dołączyli do „Sprzątania świata” międzynarodowej kampanii odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września, która polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Młodzież wyposażona w rękawice i worki na śmieci została podzielona na grupy. Pierwsza grupa sprzątała wyznaczony odcinek rzeki Skomielnianka, druga poszła w kierunku lasu i po drodze zbierała plastikowe butelki, opakowania jednorazowe, wyrzucone opony samochodowe, kawałki blachy. Dwóch uczestników zadbało o czystość wzdłuż drogi krajowej i na przystankach autobusowych. To już kolejna akcja prospołeczna w ramach, której młodzież ucząc się prawidłowych postaw dba o czystość środowiska lokalnego. Wskazuje ona na prawidłowe wzorce i mądre życie, bo przecież zaśmiecanie i dzikie wysypiska są nadal zmorą wielu miejscowości. Do tego dochodzi smog, który unosi się z kominów palonych odpadami. Dlatego zgodnie wszyscy stwierdzili, iż mądre działania i odpowiednia edukacja to zadania stające przed każdym człowiekiem, który chce żyć zdrowo dbając o środowisko i przyrodę otaczającą nas wokół.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO W RAMACH PROGRAMU „PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 14 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w wycieczce do Zakopanego. 

zobaczzobaczzobacz

Wyjazd zorganizowany został we współpracy ze Szkołą Branżową nr.1 w Rabce – Zdroju w ramach programu autorskiego adaptacyjno – integracyjnego „Pewnie w przyszłość”. Celem programu i  organizowanych w ramach niego zajęć oraz przedsięwzięć jest pomoc młodzieży w adaptacji do nowego środowiska szkolnego i na praktyce, poznanie siebie nawzajem i szeroko  podjęta   integracja. Te wszystkie działania mają pomóc również w poznaniu nowych warunków do nauki i przygotowanie do pełnienia nowej roli pracownika młodocianego. Wyjazd kolejką na Gubałówkę, wspólny spacer, niekończące się rozmowy, wspólne zdjęcia były doskonałą okazją do zawiązywania pierwszych przyjaźni, które przecież stanowić będą fundament na trzy letni okres kształcenia i zdobywania doświadczenia zawodowego. W trakcie wyjazdu wychowawca pani Dorota Krawontka omówiła z uczestnikami zasady BHP oraz zapoznała z prawami i obowiązkami pracownika młodocianego. Uzyskana wiedza ułatwi młodym ludziom start i przyczyni się do bezpiecznego zdobywania nowej wiedzy. 
Tekst – Marta Augustyn  Zdjęcia – Dorota Krawontka

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY POZNAJĄ DZIEDZICTWO DUCHOWE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

zobacz

W dniu 10 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy spotkali się w hufcu by poznać dziedzictwo duchowe wielkiego Polaka Stefana Wyszyńskiego.

Przed uroczystościami beatyfikacji, by upamiętnić 120 rocznicę urodzin i 40 rocznicę śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego młodzież wzięła udział w seansie filmowym i obejrzała film dokumentalny przedstawiający życie Prymasa Tysiąclecia. Film opowiada o życiu i działalności przedstawiciela polskiego kościoła, który kształtował postawy i promował wartości bliskie wielu Polakom obecnego pokolenia. W swoich cytatach wyrażał swoje myśli i pragnienia, ale również wskazywał prawidłowe wzorce. Swoje słowa kierował szczególnie do ludzi młodych, od których zależy przyszłość narodu, ale i codzienne życie całego społeczeństwa. Film opowiadał o Prymasie Tysiąclecia i o jego „Społecznej Krucjacie Miłości”, w której miłość, szacunek, dobro, przebaczenie, życzliwość, rzetelna praca, także społeczna pomoc ubogim, chorym i modlitwa są drogowskazem do osiągnięcia szczęścia. W tym dniu uczestnicy wykonali gazetkę tematyczną poświęconą Wielkiemu Polakowi, którego nauka pozostanie w ich umysłach i sercach podczas każdego kolejnego dnia. Jak ustanowił Sejm Kardynał Stefan Wyszyński jest jednym z patronów 2021 roku.
Tekst i zdjęcie - Marta  Augustyn

UDZIAŁ 6-36 HUFCA PRACY W X EDYCJI NARODOWEGO CZYTANIA 

W dniu 3 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w akcji Narodowego Czytania. 

zobaczzobaczzobacz

W przeddzień tegorocznej już dziesiątej edycji Narodowego Czytania młodzież spotkała się w Branżowej Szkole nr.1 w Rabce Zdroju oraz w budynku hufca by wspólnie czytać utwór „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, kontrowersyjne postacie, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości nakazuje potępić zło. Młodzież z uwagą słuchała czytania przez panią Martę Augustyn oraz panią Kaję Kościelniak fragmentów utworu, po czym rozpoczęła dyskusję na temat pojęcia „dulszczyzna”. Wskazywała na ogromną potrzebę potępienia złych zachowań, wskazywanie prawidłowych wzorców, by młodzi ludzie szczególnie w tych trudnych czasach umieli odróżnić dobro od zła. Bo tylko wtedy będą radośni i uśmiechnięci, pewni siebie i szczęśliwi. Żyć będą zgodnie ze sprawdzonymi wartościami a ich postawy stanowić będą wzór do naśladowania.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY BIORĄ UDZIAŁ W OBCHODACH 82 ROCZNICY TRAGICZNYCH WYDARZEŃ 3 WRZEŚNIA 1939

W dniu 3 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w obchodach 82 rocznicy tragicznych wydarzeń, które rozegrały się 3 września 1939 roku w Skomielnej Białej. 

zobaczzobaczzobacz

Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem wystawy na auli szkolnej przez Naczelnika Biura Upamiętniającego Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem „Wrzesień 1939”. Następnie w kościele p.w. Św. Sebastiana odprawiona została Msza Święta w intencji poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców w 82 rocznicę tragicznych wydarzeń. Dalsza część uroczystości odbyła się przy Obelisku, gdzie w obecności funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza oraz żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Krakowa odśpiewano Hymn Państwowy, wciągnięto flagę na maszt, odczytano apel poległych, a zaproszeni goście złożyli wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze w dowód pamięci i szacunku dla tych, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny. Uczestnicy hufca również złożyli hołd poległym i pomordowanym odmówili modlitwę
i zapalili znicze w miejscu tak ważnym tak ważnym i historycznym dla lokalnej społeczności. Wzięli udział w kolejnej lekcji historii i pamięci.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLENIOWEGO W SZKOLE BRANŻOWEJ NR 1 W RABCE ZDRÓJ

W dniu 1 września uczestnicy 6-36 Hufca Pracy wraz z komendant hufca oraz pośrednikiem pracy wzięli udział w rozpoczęciu roku szkoleniowego 2021/2022, które odbyło się w Szkole Branżowej nr.1 w Rabce- Zdroju.

zobaczzobacz

Jednostka ze Skomielnej Białej została zaproszona do współorganizacji tej uroczystości. Pomimo sytuacji epidemiologicznej, udało się zorganizować uroczyste rozpoczęcie roku z zachowaniem wszelkich niezbędnych procedur. Rozpoczęcie roku przybrało inną niż dotychczas formę, gdyż spotkania organizacyjne odbywały się w każdej klasie oddzielnie. Spotkania miały na celu zapoznanie młodzieży z obowiązującymi procedurami w szkole, przedstawieniu nowej rzeczywistości, w jakiej przyszło nam żyć oraz oferty Hufca Pracy w Skomielnej Białej. Uczestnicy wysłuchali informacji przekazanych przez Dyrektora pana Andrzeja Błachuta oraz panią Komendant Hufca Pracy Martę Augustyn. Następnie, młodzież uczestniczyła w spotkaniu z pośrednikiem pracy panią Kają Kościelniak, która przedstawiła prawa i obowiązki pracowników młodocianych. Wykład miał na celu przygotowanie młodzieży na rozpoczęcie praktycznej nauki zawodu oraz spotkania z pracodawcą. W trakcie wszystkich spotkań były zachowane wszelkie procedury dotyczące dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

UPAMIĘTNIENIE 82 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

zobaczzobacz

W dniu 30 sierpnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu upamiętniającym 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
W przeddzień wydarzeń jakie miały miejsce 1 września 1939 r. młodzież postanowiła wyszukać informacje dotyczące tych tragicznych dni, ale także by w duchu patriotyzmu szanując symbole narodowe przygotować gazetkę tematyczną. To kolejna lekcja historii, która przypomina o odwadze i męstwie wszystkich tych, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny, w obronie naszej wolności, w obronie szczęścia i radości kolejnych pokoleń.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

Giełda pracy w Skomielnej Białej

zobaczzobacz

Dnia 25 sierpnia Młodzieżowe Centrum Kariery w Skomielnej Białej zorganizowało giełdę pracy dla uczestników Hufca Pracy w Skomielnej Białej. Podczas spotkania zaprezentowano ofertę pracy zawodu operator/ka maszyn.

Spotkanie zostało przeprowadzone przez przedstawiciel firmy Valvex  odpowiedzialnego za rekrutacje na stanowisko pracownik produkcji. Pan Adrian zaprezentował drogę rozwoju pracownika w firmie, która w branży instalacyjnej i sanitarnej cieszy się opinią wiodącego producenta oraz określił wymagania względem kandydatów do pracy. Podczas spotkania reprezentant firmy omówił charakter pracy oraz warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w prezentowanym zakładzie. Indywidualna rozmowa młodzieży z pełnomocnikiem firmy pozwoliła zaprezentować posiadane kompetencje i kwalifikacje zawodowe, umożliwiające podjęcie pracy na oferowane stanowisko. Uczestnicy Hufca Pracy podczas przedsięwzięcia zostali także poinformowani przez pośrednika pracy o możliwości otrzymania wsparcia podczas poszukiwania pracy, jak i również w trakcie jej trwania.
Tekst i zdjęcia – Kaja Kościelniak

UCZESTNICY 6-36 HP BIORĄ UDZIAŁ W SPOTKANIU NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLENIOWEGO 2021/2022

zobacz

W dniu 25 sierpnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu rozpoczynającym nowy rok szkoleniowy.

Młodzież pierwszego rocznika zaproszona została do hufca, by uzyskać niezbędne informacje dotyczące realizacji obowiązku szkolnego i praktycznej nauki zawodu w ramach podpisanych umów. W pierwszej części spotkania komendant hufca Marta Augustyn przekazała informację dotyczące praw i obowiązków pracowników młodocianych. Poruszyła tematykę czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich oraz zwolnień w celu udziału w zawodach, konkursach i przedsięwzięciach organizowanych w ramach działalności kulturalno-oświatowej i sportowej WK OHP. Na spotkanie do jednostki zaproszona została również p. Justyna Handzel reprezentująca Szkołę Branżową nr 1 w Rabce – Zdroju, która przedstawiła informacje dotyczące rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Na prelekcję zaprosił również sierżant sztabowy Sebastian Kruk, który omówił tematykę bezpieczeństwa i szeroko pojętą profilaktykę. W drugiej części młodzież wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego p. Justynę Skawską pod hasłem: „Wybieram ścieżkę edukacyjno- zawodową” w ramach których zostały omówione zainteresowania i trafność wyboru zawodu i szkoły z uwzględnieniem zawodów uznawanych za deficytowe i poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy. Na zakończenie młodzież wzięła udział w rozmowach indywidualnych z wychowawcami w celu uzyskania informacji potrzebnych do dokumentacji jednostki. Spotkanie miało charakter integracyjno-adaptacyjny wprowadzający uczestników pierwszego rocznika do nowego środowiska szkolnego.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

zobaczzobaczzobacz

BUKIET DLA MARYI 

W dniu 17 sierpnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej podsumowali konkurs fotograficzny pod hasłem „ Bukiet dla Maryi”.

zobaczzobacz

Młodzież w ramach kultywowania tradycji i zagospodarowania czasu wolnego w okresie wakacji ogłosiła przed sierpniowym weekendem konkurs związany z obchodami Święta Matki Boskiej Zielnej. Po piętnastym sierpnia do budynku hufca młodzież przyniosła piękne bukiety zdobione kwiatami, ale także składające się ze zbóż i ziół, które udało się zebrać. Wszystkie były dowodem na to, iż młodzież pielęgnuje tradycje i regionalizm. Z bukietów została przygotowana piękna kolorowa wystawa. Każdy biorący udział w konkursie otrzymał dyplom i pamiątkowy upominek. To już kolejna inicjatywa aktywnych uczestników chcących rozwijać i doskonalić swoje umiejętności, ale również rozwijać swoje zainteresowania.
Tekst i zdjęcie – Marta Augustyn

KOLEJNA EDYCJA BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „TROPEM WILCZYM”

W dniu 15 sierpnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież oddając hołd żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic w Rzeczypospolitej Polskiej dołączyła do uczestników rabczańskiego biegu, którego celem była popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych, a także integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej i promocja Rabki. By upamiętnić rok w którym zginął w walce ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak ps. „Lalek”lokalny organizator wytyczył trasę 1963 m. Trasa ta obejmowała: deptak, Park Zdrojowy, Aleje Jordana, ul. Nowy Świat, ul. Orkana. Końcowy etap zakończył się w Amfiteatrze przy ul. Chopina, gdzie 5 uczestników hufca ukończyło bieg, za co otrzymali pamiątkowe koszulki, medale i gadżety związane z obchodami święta. Mogli również skosztować pysznej grochówki i bigosu. Uczestnicy biorąc udział w biegu uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także rozbudzili w sobie świadomość tego, że Żołnierze Wyklęci to nie są pomnikowe, podręcznikowe postacie, ale nasi bliscy, krewni, nasi dziadkowie, że to ich historia, która również jest naszą historią. Tropem Wilczym to największy bieg pamięci w Polsce. Ze względu na czas pandemiczny odbył się 15 sierpnia w uroczystym Dniu Wojska Polskiego a nie jak planowano 1 marca. Po biegu biorący udział w wydarzeniu mogli obejrzeć prezentację artystyczną przedstawiającą patronkę IX Biegu Danutę Sedzikównę zwaną „Inką”, którą przygotowali harcerze Drużyny Wielopoziomowej im. Danuty Sedzikówny „Inki” Hufca Podhalańskiego ZHP pod tytułem „Zachowałam się jak trzeba”.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

BIERZEMY UDZIAŁ W AKCJI "ZBIÓRKA ODZIEŻY"

W dniu 9 sierpnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w akcji „Zbiórka Odzieży”.

zobaczzobacz

Inicjatywa zorganizowana została pod patronatem Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom. Młodzież OHP ogłosiła ją poprzez portal społecznościowy wśród swoich koleżanek i kolegów. Odzież damska, męska, obuwie, zabawki posegregowane zostały według artykułów, poukładane w workach i wystawione do odbioru. Akcja ma na celu wspieranie chorych dzieci z całej Polski, a jednocześnie młodych ludzi uczy empatii zrozumienia cech, które są tak ważne w obecnych trudnych czasach, ze względu na istniejące zagrożenia ze strony pandemii, w którym to okresie wzrosła ilość osób potrzebujących, samotnych, nieradzących sobie w codziennych sytuacjach. Każda taka inicjatywa lokalna stanowi ogromną wartość, uczy prawidłowych postaw i szacunku do innych ludzi.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

PAMIĘTAMY!

W dniu 30 lipca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej uczcili pamięć żołnierzy Armii Krajowej i ludności cywilnej, którzy wzięli udział w Powstaniu Warszawskim 1 sierpnia 1944 roku.

zobaczzobaczzobacz

W 77 rocznicę wybuchu tego wielkiego zrywu patriotycznego młodzież przygotowała tablicę pamiątkową, na której umieściła zdjęcia i informacje związane z tym tak ważnym wydarzeniem. Korzystając z internetu i dostępnych publikacji poznała historię tzw. godziny „W” – która rozpoczęła o 1700 wybuchem powstania na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej – gen. Tadeusza Komorowskiego zwanego „Bora”. Powstanie miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Jednak po ciężkich 63 dniach walki upadło, a Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. Za wolność walczyło tysiące Polaków, powstańców, członków zrzeszonych w Szarych Szeregach, harcerzy, dzieci, które zginęły w obronie naszego kraju. Młodzież zorganizowała również chwilę z poezją czytając wiersze Mirona Białoszewskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i innych poetów związanych z tym okresem. Mogła zrozumieć ból i cierpienie, którego doznawali walczący, ale również docenić ogromny patriotyzm i odwagę wszystkich tych, dla których na sercu leżało dobro Ojczyzny – Polski. Powstanie było zrywem ludzi młodych, którzy wkraczali w dorosłość podczas okupacji, pokazało jak pomimo młodych lat drzemie w nich wielki duch wolności i chęć walki w obronie Polski. To kolejna lekcja historii, która pokazuje, czym są prawdziwe i wartości. Dla upamiętnienia tego dnia budynek hufca młodzież przyozdobiła flagą biało – czerwoną.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

AKTYWNE WAKACJE - „Taneczne lato”

Wakacje to czas odpoczynku, relaksu, ale także chwila naładowywania ciała dobrą pozytywną energią. Jest to czas rozwijania pasji, zainteresowań, dlatego 6-36 Hufiec Pracy i Świetlica Środowiskowa oferuje zajęcia rekreacyjne pod hasłem „Taneczne lato” prowadzone w grupach dziecięcej i młodzieżowej przez wolontariuszkę Angelikę. Ponadto chętni uczestnicy biorą udział w zajęciach plastyczno–kronikarskich, profilaktycznych, przychodzą na rozgrywki w tenisa stołowego piłkarzyki, darta. W sierpniu zapraszamy chętnych do udziału w Konkursie „Bukiet dla Maryi”, wyjeździe do kina i bieg związany z pamięcią o żołnierzach wyklętych. Od poniedziałku do piątku można skorzystać z usług pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Porady psychologiczne i inne można uzyskać codziennie kontaktując się pod numer telefonu 609 445 642. 
Serdecznie zapraszamy!

zobaczzobaczzobacz

Konkurs "Bukiet dla Maryi"

zobacz

AKTYWNE WAKACJE 2021

W dniu 16 lipca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu podsumowującym wakacyjny program pod hasłem „Aktywne wakacje”.

zobaczzobaczzobacz

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w dniach od 5 do 16 lipca w ramach wojewódzkiego programu „Lato 2021” mającego na celu zagospodarowanie czasu wolnego uczestników, ale również rozwój i doskonalenie umiejętności, zainteresowań młodzieży, rozbudzenie wyobraźni i kreatywności. Po czasie zdalnego nauczania i licznych obostrzeń ważnym zadaniem przy realizacji programu była integracja grupy i doskonalenie umiejętności społecznych, ale także kształtowanie umiejętności prawidłowego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych. Młodzież spotkała się na warsztatach z doradcą zawodowym, na których omówiono tematy związane z aktywnością na rynku pracy. Pełniła role wolontariatu na rzecz Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce Zdroju. Wzięła udział w zajęciach rekreacyjnych pod hasło „Taneczne lato” prowadzonych przez wolontariuszkę Angelikę, a także w spacerze do pobliskiego lasu w poszukiwaniu leśnych darów. Zainteresowaniem młodzieży cieszyły się również zajęcia profilaktyczne z cyklu „Zachowaj trzeźwy umysł” tym razem pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”, podczas których uczestnicy poznali różne formy i sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego w trosce o swoje zdrowie i szczęście.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

KWALIFIKACJE BARMAN-BARISTA ZDOBYTE

Dnia 7 lipca w Rabce Zdrój w Restauracji „Przełęcz” odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ze szkolenia „Barman, barista z obsługą kasy fiskalnej i terminalu płatniczego”, które zakończyło się 5 lipca i było zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu.

zobaczzobaczzobacz

Szkolenie adresowane było do młodzieży 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej, zainteresowanej zdobyciem dodatkowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie barman-barista.

zobaczzobacz

W pierwszym etapie szkolenia w ramach I modułu, uczestnicy zostali wprowadzeni w terminologie barman jako zawód, charakterystyka jego pracy, wyposażenie baru i prezentacja przyrządów barmana wraz z obsługą konsumenta. Zdobyli również wiedzę z zakresu towaroznawstwa napojów alkoholowych, bezalkoholowych i mieszanych. Bardzo ciekawym i inspirującym doświadczeniem był dla młodzieży moduł baristy, w ramach którego uczestnicy poznali różne gatunki i odmiany kawy oraz podstawowe metody jej przyrządzania. Ponadto szczegółowo został omówiony temat obsługi kasy fiskalnej i terminalu płatniczego. Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym, z którego wszyscy uczestnicy uzyskali wynik pozytywny, a na potwierdzenie tego otrzymali zaświadczenia. Zdobycie certyfikatu pozwoli im na realizację swoich planów zawodowych i zwiększy możliwości znalezienia wymarzonej pracy po zakończeniu szkoły.
Tekst i zdjęcia - Kaja Kościelniak

 

KUCHNIA MOLEKULARNA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

zobacz

W dniu 06 lipca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy wzięli udział w warsztatach kuchni molekularnej, zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Skomielnej Białej. Warsztaty były prowadzone przez właściciela firmy Chef Service – Radosława Kłapacza z Ropicy Polskiej.

Warsztaty miały na celu przybliżenie młodzieży historii powstania kuchni molekularnej, różnych technik oraz produktów wykorzystywanych w tego rodzaju gotowaniu. Prowadzący rozpoczął spotkanie od zajęć teoretycznych, czyli przedstawienia zasad bezpieczeństwa pracy z ciekłym azotem oraz omówienia historii powstania kuchni molekularnej. W ramach zajęć praktycznych młodzież została zaproszona do wykonania owocowego spaghetti metodą żelowania, wykonania kawioru z zastosowaniem sferyfikacji prostej oraz odwróconej, gotowania w ciekłym azocie, mrożenia pianki z syfonu, wykonania lizaków molekularnych oraz dekonstrukcji klasycznych deserów. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, w szczególności największe zaciekawienie młodzieży wzbudziło wykonanie spaghetti żelowego. Spotkanie z Panem Radosławem Kłapaczem było bardzo inspirujące dla uczestników oraz motywujące do poszerzania swoich zainteresowań kulinarnych. Dzięki zajęciom młodzież miała również okazję ponownie współdziałać w grupie, co pozwoliło im na rozwijanie sprawności społecznych.
Tekst - Justyna Skawska         Zdjęcia – Kaja Kościelniak

zobaczzobaczzobacz

KURS „BARMAN, BARISTA….” ROZPOCZĘTY

zobacz

W dniu 22 czerwca uczestnicy i absolwenci 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu na rozpoczęcie szkolenia zawodowego „Barman, barista z obsługą kasy fiskalnej i terminalu płatniczego.

Młodzież w wieku 18-25 lat, która wyraziła chęć udziału w projekcie poznała harmonogram i tematykę zajęć, którą przedstawiła komendant hufca Marta Augustyn obejmującą zagadnienia organizacji i porządkowania stanowiska pracy i obsługi baru, zasad obsługi konsumenta, a także zasad przyrządzania kawy i drinków. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy nauczą się sporządzania napojów mieszanych z zastosowaniem różnych technik i narzędzi. Pani Katarzyna Klag specjalista do spraw szkoleń z Centrum Edukacji i Pracy w Nowym Sączu oraz Kaja Kościelniak z Młodzieżowego Centrum Kariery w Skomielnej Białej zadbały o prawidłowe wypełnienie niezbędnej dokumentacji szkoleniowej. W tym dniu młodzież wzięła udział w zajęciach z obsługi kasy fiskalnej i terminalu płatniczego, które poprowadził p. Mateusz Brandys - właściciel restauracji ”Przełęcz” w Rabce-Zdrój. Miała również okazję w praktyce poznać mechanizm działania tego narzędzia pracy, którego obsługa jest ważna do prawidłowego funkcjonowania lokalu. Uczestnicy z chęcią i z zapałem rozpoczęli szkolenie, które pozwoli im na zdobycie nowych umiejętności, poszerzy wiadomości, a także otrzymają certyfikat, który pomoże im w znalezieniu ciekawej i satysfakcjonującej pracy.
Tekst: Marta Augustyn         Zdjęcia: Kaja Kościelniak

zobaczzobaczzobacz

DZIEŃ REKREACYJNO - SPORTOWY W RABCE-ZDRÓJ

zobacz

W dniu 22 czerwca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych w ramach autorskiego programu „Uzależnienie wrogim wolności”.

Młodzież udała się na pieszą wycieczkę na Maciejową. W czasie spaceru skorzystała z urządzeń sportowych znajdujących się w Parku Uzdrowiskowym, była to świetna rozgrzewka przed dłuższym marszem. Dzień sportowy zorganizowany został w ramach autorskiego programu „Uzależnienie wrogiem wolności”. Jego celem jest ochrona młodzieży przed uzależnieniem i wskazanie takich form i zachowań, które będą alternatywnym rozwiązaniem, a także w aktywny sposób zagospodarują wolny czas. Uczestnicy, którzy chętnie brali udział w zajęciach mogli także podczas wędrówki podziwiać wspaniałe widoki okolicznych miejscowości, a także panoramę Tatr i Babią Gorę, znajdującą się w Beskidach.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Dorota Krawontka

zobacz

AKCJA DLA POGORZELCÓW Z NOWEJ BIAŁEJ

W dniu 21 czerwca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej włączyli się do akcji pomocy pogorzelcom z Nowej Białej.

Młodzież po podaniu informacji na stronach internetowych i portalach społecznościowych zebrała środki czystości oraz artykuły spożywcze z długim terminem ważności, które przekazała koordynatorowi zbiórki w Szkole Branżowej nr 1 w Rabce-Zdroju. Zebrane rzeczy przekazano potrzebującym rodzinom z Nowej Białej, które przeżywają dramat, po niewyobrażalnej tragedii w wyniku której spłonęło 21 domów i 23 budynki gospodarcze. W takich chwilach warto pomagać, bo przecież każdy z nas może znaleźć się w takiej trudnej sytuacji.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontka

CZAS PODSUMOWAŃ W 6-36 HUFCU PRACY SKOMIELNA BIAŁA

zobacz

W dniu 18 czerwca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu podsumowującym rok szkoleniowy 2020/2021.

Spotkanie z okazji zbliżającego się zakończenia roku połączone zostało z finałem lokalnego konkursu „aktywni w Hufcu”. Młodzież, która aktywnie reprezentowała jednostkę w Skomielnej Białej i brała udział w przedsięwzięciach organizowanych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym otrzymała dyplomy oraz nagrody. Najaktywniejszymi okazali się uczestnicy: Piotr Szczepaniec, Roksana Żak, Maria Cieżak, Jakub Dybczyk, Dawid Miśkowiec. Ci, co brali udział w dwóch, trzech konkursach również zostali uhonorowani pamiątkowym upominkiem. Podsumowanie było okazją do rozmów i ciekawych wspomnień. W tym również dniu uczestnik Piotr Szczepaniec otrzymał dyplom i nagrodę za uzyskanie II miejsca na etapie wojewódzkim w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moja Majowa Jutrzenka”, a Roksana Żak odebrała wyróżnienie za prezentacje sceniczną i twórczość plastyczną podczas Festiwalu Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP „Wiosna Kulturalna 2021”.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Dorota Krawontka

WŚRÓD GÓRALI I ZBÓJNIKÓW

W dniu 15 czerwca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w wycieczce do Muzeum Górali i Zbójników w Rabce Zdroju.

zobaczzobaczzobacz

W ramach autorskiego programu profilaktycznego z zakresu edukacji regionalnej pod hasłem „Świat kultury regionalnej” młodzież zwiedziła muzeum gdzie poznała tradycje i zwyczaje regionalne oraz obrzędy ludzi związanych z terenem Podhala. W ramach przybliżenia ginącego zawodu, jakim jest rękodzieło artystyczne wysłuchała prelekcji o ginących zawodach Podhala, a następnie ozdabiała malując farbami drewniane pamiątki. Wykonane prace podczas warsztatów uczestnicy przekażą dla dzieci ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce Zdroju. Na zakończenie zwiedziła część muzeum znajdującą się w plenerze oraz wysłuchała opowieści, jak kiedyś wykorzystywało się różne materiały i sprzęty do życia na co dzień. Wspólnie spędzony czas był doskonałą formą integracji młodzieży, ale również rozwijaniem umiejętności i talentów plastycznych.

zobaczzobaczzobacz

Tekst –Marta Augustyn         Zdjęcia –Dorota Krawontka

AKCJA #CHALLENGENIEBIESKIEMOTYLE2021

W dniu 10 czerwca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej włączyli się do akcji #challengeniebieskiemotyle2021

zobaczzobaczzobacz

Nominację do przedsięwzięcia dla jednostki w Skomielnej Białej przesłał 6-1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu. Wyzwanie zainicjowane zostało przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Celem akcji jest poszerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Młodzież długo zastanawiała się jaką podjąć inicjatywę. Po burzy mózgów uzgodniła, iż na trawie przed budynkiem hufca przygotuje sznurkowego motyla i ozdobi go niebieskimi balonami. Pozdrowienie słowami: „Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami” przekaże w formie fotograficznej. Aby akcja trwała nadal uczestnicy nominowali 6-18 Hufiec Pracy w Kętach, 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach oraz 6-17 Hufiec Pracy w Oświęcimiu. Udział w inicjatywie był doskonałą formą poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania ludzi ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera oraz kształtowanie wrażliwości i empatii na drugiego człowieka w myśl zasady wszyscy mamy równe prawa i potrzeby.
Tekst –Marta Augustyn         Zdjęcia –Dorota Krawontka

ROZWIJAMY SKRZYDŁA I LECIMY W PRZYSZŁOŚĆ

W dniu 8 czerwca uczestnicy 6-36HP ze Skomielnej Białej zrealizowało zajęcia dla uczestników Hufca Pracy w Skomielnej Białej, promujące Małopolski Dzień Uczenia Się.

zobacz

Młodzież ucząca się w Szkole Branżowej nr.1 w Rabce Zdroju spotkała się z pośrednikiem pracy p. Kają Kościelniak by porozmawiać na temat rynku pracy oraz możliwości znalezienia zatrudnienia w okresie wakacji. Poprzez prezentacje multimedialną promowała działalność Ochotniczego Hufca Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Skomielnej Białej. W czasie warsztatów podczas kalamburów młodzież przedstawiała swoje umiejętności, wskazywała swoje mocne i słabe strony, opowiadała o swoich zainteresowaniach. Uczestnicy w ramach hasła ”Rozwijamy skrzydła i lecimy w przyszłość” przedstawili poszczególne etapy projektowania swojej przyszłej ścieżki zawodowej, a pomogło im w tym rozwiązanie testu zainteresowań i preferencji. Na zakończenie wzięli udział w indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy, gdzie mogli uzyskać informacje na temat oczekiwań pracodawców i możliwości znalezienia odpowiedniej oferty pracy oraz poznać podstawowe zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Udział w akcji miał na celu nie tylko pozyskanie niezbędnej wiedzy, zdobycie nowych umiejętności, ale również promowanie postaw i cech charakteru, które służą rozwojowi młodego człowieka. Zdobywanie nowych doświadczeń pozwala w przyszłości na łatwiejszy kontakt z nowym pracodawcą i osobami z którymi przyjdzie mu pracować, a także kształtuje odpowiedzialność za własną edukację na każdym etapie życia, który jest kluczem do utrzymania aktywności również na rynku pracy. Pokazuje, że uczenie się może być nie tylko pożyteczne i przyjemne, ale także może być atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu.
Tekst i zdjęcia - Kaja Kościelniak

DZIEŃ DZIECKA NA KRZYWONIU

W dniu 1 czerwca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wybrali się na pieszą wycieczkę na Krzywoń.

zobaczzobaczzobacz

W ramach obchodzonego w tym dniu Dnia Dziecka młodzież wzięła udział w integracyjnym spotkaniu mającym na celu zagospodarowanie czasu wolnego, ale również zwrócenie uwagi na fakt, że bycie dzieckiem to najpiękniejszy okres życia człowieka. Uczniowie Szkoły Branżowej nr 1 w Rabce Zdroju, która od lat współpracuje z jednostką w Skomielnej Białej przy wspólnie zorganizowanym ognisku wspominali różne ciekawe, czasem wesołe historyjki ze swojego dzieciństwa. Opowiadali o swoich pasjach i zainteresowaniach, wspominali swoje przedszkole, szkolę do której uczęszczali. Podczas ogniska każdy mógł skosztować pieczonej kiełbasy i słodkich smakołyków. Chętni mogli przejść ścieżką edukacyjną na Górze Krzywoń i poznać bogatą florę i faunę rezerwatu przyrody. Piękna słoneczna pogoda przywołała w młodych ducha radości i nadziei, bez pandemii i zagrożeń, wśród których przyszło nam żyć. Wszyscy życzyli sobie, aby kolejne miesiące były bez choroby, w zdrowiu i z planami na przyszłość. Dzięki uprzejmości pana leśniczego młodzież na zakończenie spotkania mogła wysłuchać ciekawej prelekcji na temat gatunków drzew i zwierząt występujących w okolicznych lasach.
Tekst –Marta Augustyn        Zdjęcia –Dorota Krawontka

EUROPEJSKI TYDZIEŃ MŁODZIEŻY 2021

zobacz

W dniu 27 maja uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu promującym Europejski Tydzień Młodzieży.

W tym dniu przedstawicielka Rady Młodzieży omówiła zaplanowany harmonogram aktywności dla młodych pracowników młodocianych i organizacji zachęcając do wspólnej zabawy i nauki. Zdalnie połączyła się z kolegami i koleżankami przekazując informacje i zachęcając do udziału. Wszelkie działania odbywać się będą w formie on-line a wśród nich na uwagę zasługuje Międzyszkolny turniej eksportowy, Livʼy oraz warsztaty, koncerty, relacje, które odbywać się będą na platformach Facebook, Instagram, Twitter, interia.pl oraz na stronie www.etm.frse.org.pl. X edycja Europejskiego Tygodnia Młodzieży odbywa się w dniach 24 – 30 maja i w tym roku realizowana jest pod hasłem „Nasza przyszłość w naszych rękach”. Służy rozpowszechnianiu działań młodzieży w ramach wydarzeń organizowanych we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Promowanie udziału w tym ważnym wydarzeniu ma na celu uświadomienie, iż każdy także młody człowiek ma realny wpływ na otaczający go świat. Wystarczy tylko, że tego chce i ma do zrealizowania plany i zamierzenia.
Tekst i zdjęcie – Marta Augustyn

UCZESTNICZKI 6-36 HUFCA PRACY WYKONUJĄ SERDUSZKA I SKŁADAJĄ ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI

zobacz

W dniu 26 maja uczestniczki 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej uczcili święto Dnia Matki.

Młodzież będąca uczniami Branżowej Szkoły nr 1 w Rabce Zdroju spotkała się na zajęciach plastycznych, by wykonać laurki – serduszka oraz złożyć życzenia od serca pod hasłem „Dla Mojej Kochanej Mamy”. Podczas zajęć uczestniczki wzięły udział w dyskusji na temat rodziny oraz roli mamy we współczesnym świecie. Zgodnie stwierdzili, że rola mamy to bardzo odpowiedzialne zadanie, do którego należy się przygotować już we wczesnej młodości. Pewne nawyki i zwyczaje pozostają a muszą być one najwyższymi wartościami, które przekazuje się w dorosłym życiu na swoje dzieci. A dzieci stanowią fundament rodziny odpowiedzialnej i dobrze funkcjonującej. Dlatego tak ważne jest słuchanie mądrych rad i uwag, które przekazują nam nasze kochane mamy. Wykonane serduszka niech stanowią podziękowanie za wszystko, co dla nas robią i czego nas uczą, bo przecież chcą dla nas jak najlepiej. Niech żyją jak najdłużej w zdrowiu, radości i szczęściu.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontka

PAMIĘTAJĄC O WITOLDZIE PILECKIM

zobacz

W dniu 25 maja uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej uczcili pamięć Witolda Pileckiego.

Młodzież z hufca będąca uczniami Szkoły Branżowej nr 1 w Rabce- Zdroju w ramach dodatkowych zajęć wychowawczych i pogłębienia wiedzy historycznej w rocznicę śmierci Witolda Pileckiego obejrzała film pt: „Pilecki”. Seans filmowy miał na celu poznanie życia i działalności tego wielkiego polskiego bohatera, który swoją postawą pokazał, czym jest prawdziwy patriotyzm. Ten człowiek został zamordowany z rozkazu władz komunistycznych. Wcześniej pełnił funkcję oficera ZWZ-AK i w 1940 dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie. Po ucieczce z obozu walczył w Powstaniu Warszawskim. Został aresztowany przez UB, torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP. Skazany został na karę śmierci 25 maja 1948 roku. W 2008 r. Instytut Pamięci Narodowej wydał album o Witoldzie Pileckim, który jest doskonałą formą podsumowania jego życia i pokazania jak wielka siła drzemie w bohaterach, którzy walczą w obronie ojczyzny. Zajęcia z seansem filmowym to kolejna lekcja historii i polskiego patriotyzmu.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcie – Uczestnik 6-36 HP

ZBIÓRKA ODZIEŻY W 6-36 HUFCU PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

zobacz

W dniu 24 maja uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w akcji „Zbiórka odzieży”.

Młodzież po raz kolejny ogłosiła akcję wśród swoich koleżanek i kolegów, której celem jest pomoc dla podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom „Razem” polegającej na zbiórce odzieży, obuwia, pościeli, torebek, zasłon, zabawek. Uczestnicy przez kilka dni przynosili do hufca potrzebne rzeczy, które następnie zostały posegregowane i poukładane według oznaczeń. Każdy człowiek powinien mieć świadomość jak ważne jest pomaganie, które nie tylko jest wsparciem dla chorych dzieci, ale również uczy zrozumienia i empatii, które mają ogromne znaczenie w życiu społecznym i wychowaniu każdego młodego człowieka.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcie – Dorota Krawontka

REKRUTACJA DO KURSU ZAWODOWEGO „BARMAN-BARISTA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I TERMINALEM PŁATNICZYM” W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniach 18-20 czerwca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w indywidualnych spotkaniach rekrutacyjnych na kurs zawodowy „Barman – barista z obsługą kasy fiskalnej i terminalem płatniczym”.

zobaczzobacz

Zainteresowanie kursem zawodowym wśród młodzieży było spore, lecz by zakwalifikować się na kurs należało spełnić odpowiednie wymogi formalne rekrutacji. Finalnie grupę docelową kursu stanowi 10 pełnoletnich osób, uczestników OHP, chcących rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, oraz 2 absolwentów. Podczas dwóch spotkań z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy młodzi ludzi uzupełnili wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz zostali poinformowani o szczegółach realizacji kursu zawodowego. Kadra rozwoju zawodowego prowadząca spotkania przekazała młodzieży informację na temat lokalnego rynku pracy, zapotrzebowania na fachowców i specjalistów. Kurs, który rozpocznie się w najbliższych najbliższym czasie to znakomita okazja do podniesienia kwalifikacji zawodowych przez uczestników oraz absolwentów, a tym samym do zwiększenia szans na znalezienie lepiej płatnego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Kurs rozpocznie się końcem czerwca i zakończy egzaminem wewnętrznym, po którym biorący w nim udział uczestnicy uzyskają zaświadczenie uprawniające do wykonywania zawodu.
Tekst - Justyna Skawska         Zdjęcia – Marta Augustyn

UCZESTNICY PODSUMOWUJĄ DOBRE UCZYNKI

W dniu 19 maja uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej spotkali się w budynku hufca by zaznaczyć swoją obecność w ważny dzień - „Dzień Dobrych Uczynków”.

zobacz

Młodzież podczas rozmowy potwierdziła, iż w życiu warto obdarowywać innych ludzi dobrymi uczynkami gdyż dobro wraca do człowieka. Łącząc się zdalnie z kolegami i koleżankami podsumowała różne akcje i wolontariat dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ośrodka Szkolnego Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Św. Tereski w Rabce – Zdroju. Młodzież wspomniała o udziale w Szlachetnej Paczce, zbiórce kocy i pluszaków na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, akcji „Wyślij pączka dla Afryki”, udziale XXIX finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w akcji „Podziel się posiłkiem” w projekcie „Krokus”, Światowym Dniu Osób z Zespołem Dawna – „Wyjątkowa skarpetka”, zbiórce odzieży w ramach akcji #WSPIRAJSENIORA. Pomimo panującej pandemii, obowiązujących obostrzeniach młodzież wzięła udział w licznych przedsięwzięciach, które potwierdziły fakt, że aby być szczęśliwym należy nie tylko pomagać czynić dobre uczynki, ale również kierować się miłością i sercem. Bo przecież to wszystko przeminie, ale pozostanie to, co dajemy drugiemu człowiekowi, zostanie w pamięci wróci, bo dobro wraca do człowieka. Każdy musi o tym pamiętać. Dlatego tak ważne jest, aby dobrych uczynków było jak najwięcej. Aby one towarzyszyły nam w codziennym życiu i na każdym kroku.
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

101 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II

zobacz

W dniu 18 maja uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu pod hasłem „Pamiętamy”.

W 101 rocznicę urodzin jednego z największych Polaków w naszej historii – Papieża Jana Pawła II młodzież spotkała się w hufcu by przygotować tablicę upamiętniającą życie, działalność i posługę kapłańską Wielkiego Polaka. W formie zdjęć i informacji słownych przedstawili postać człowieka, który przez swoje nauczanie na zawsze pozostanie wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń młodych ludzi. Jego nauka i wartości, których nauczał są drogowskazem do osiągnięcia przez nich szczęścia i radości. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat pełnienia wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz do podsumowania XXI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego przebiegającego pod hasłem: Jan Paweł II niosący młodzieży dobrą nowinę – Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie, w którym uczestnicy wzięli udział przygotowując prace plastyczne i fotograficzne.
Tekst: Marta Augustyn         Zdjęcia: Dorota Krawontka

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY OBCHODZĄ ŚWIĘTO RODZINY

W dniu 14 maja uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu zdalnym zorganizowanym w przeddzień Międzynarodowego Święta Rodziny.

zobacz

To święto ma szczególny charakter. Ze względu na pandemię nie ma możliwości zorganizowania spotkania w szerszym gronie, ale jest doskonałą okazją do rozmowy na temat znaczenia rodziny w społeczeństwie i dla rozwoju osobistego, oraz na temat problemów i przeszkód, na jakie napotykają rodziny we współczesnym świecie. Jednak uczestnicy podczas indywidualnych zdalnych rozmów wspólnie stwierdzili, iż musza podjąć działania by, choć w symboliczny sposób uczcić i zaznaczyć to święto. Młodzież w formie dyskusji na wizji omawiała znaczącą rolę rodziny w życiu każdego człowieka. Zwróciła uwagę, jak ważny jest codzienny kontakt i wspieranie się wzajemne wszystkich członków rodziny, oraz pomoc i wskazówki otrzymane od rodziców i dziadków, którzy przecież swoim doświadczeniem służą najlepszą radą i pomocą. Uczestnicy omówili kampanię społeczną pod hasłem „Dwie godziny dla rodziny” prowadzoną przez Instytut Humanites. Po wysłuchaniu informacji o programie wspólnie wypracowali wniosek, symbolicznego przyłączenia się do akcji, składając życzenia swoim rodzinom z okazji tego święta.
Tekst: Marta Augustyn        Zdjęcia: Dorota Krawontka

FINAŁ KONKURSU „NAJCIEKAWSZE MIEJSCE W SKOMIELNEJ BIAŁEJ”

zobacz

W dniu 12 maja w 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej zakończył się czas przesyłania prac plastyczno – fotograficznych do konkursu lokalnego pod hasłem „Najciekawsze miejsce w Skomielnej Białej”.

Konkurs ogłoszony w ramach programu autorskiego miał na celu rozwijanie zainteresowania kulturą i przyrodą regionu, popularyzowanie ciekawych miejsc w swojej miejscowości i uwiecznienie ich na fotografii również rozwijanie uzdolnień i zainteresowań młodzieży, ale także poznanie różnych technik plastycznych, fotograficznych, kształcenie kreatywności i wyobraźni. Każdy uczestnik mógł przekazać jedną pracę konkursową wraz z opisem. Do konkursu zgłosili się uczestnicy OHP, ale także młodzież środowiskowa. Inspirowani przez kadrę hufca przysłali 10 prac, które decyzją jury zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami. Realizacja przez hufiec w Skomielnej Białej kolejnej inicjatywy związanej ze środowiskiem lokalnym pokazuje jak wielkie znaczenie ma lokalny patriotyzm i utożsamianie się młodych ludzi z miejscowością, z której pochodzą, w której żyją i w której pragną w przyszłości realizować swoje plany i zamierzenia.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Uczestnicy konkursu

WOLONTARIAT UCZESTNICZEK 6-36 HP W SKOMIELNEJ BIAŁEJ.

W dniu 11 maja uczestniczki 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięły udział w wyjeździe do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Św. Tereski w Rabce Zdroju.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież została zaproszona przez Dyrektor Ośrodka mgr Barbarę Landowską-Siostrę Irminę by w charakterze wolontariatu wykonać prace porządkowo-ogrodowe na rzecz dzieci będących pod opieką ośrodka. Młodzież grabiła liście, porządkowała teren wokół budynku, sadziła kwiatki. Miała przy tym okazję spotkać się z podopiecznymi, którzy uczą się i przyuczają do zawodu pod opieką sióstr zakonnych. Akcja wolontariatu była kolejnym działaniem na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Przez pandemię i obostrzenia działania wolontariacie musiały być bardzo ograniczone, ale młodzież liczy na to, że jeszcze nie raz będzie mogła pomagać tym, którzy tego najbardziej potrzebują.
Tekst: Marta Augustyn         Zdjęcia: Dorota Krawontka

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY BIORĄ UDZIAŁ W SZKOLENIU

W dniu 10 maja uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w szkoleniu.

zobaczzobaczzobacz

W ramach rozwijania i kształcenia swoich umiejętności młodzież kształcąca się w zawodzie fryzjer w Zakładzie Fryzjerskim AGNES-STYLE w Rabce-Zdroju gdzie pracodawcą i instruktorem praktycznej nauki zawodu jest p. Agnieszka Wojdyła spotkała się z edukatorem p. Aleksandrą Kieliszek z Akademii Fryzjerstwa z.one concept na szkoleniu z zakresu podstaw koloryzacji, a dokładnie kolorymetrii. Spotkanie przebiegło w bardzo pracowitej atmosferze. Uczestnicy najpierw wysłuchali informacji o rodzajach, sposobach nakładania farby balejażu o najnowszych trendach i kolorach, ale także rozmawiali o tym jak wyrwać się z pandemiczno - zimowego letargu i odświeżyć swój wygląd zmianą koloru. W części praktycznej uczestnicy wykonali koloryzację na modelach, którymi byli koledzy i koleżanki z zakładu. Spotkanie było doskonałą formę nabywania nowych umiejętności przez uczestników praktycznej nauki zawodu. Otwierało cykl kolejnych warsztatów, które w ramach poszerzenia umiejętności oferuje właścicielka zakładu p. Agnieszka Wojdyła, która od lat świetnie współpracuje z jednostką w Skomielnej Białej.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

ZAKOŃCZENIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

zobacz

W dniu 6 maja w 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej zakończony został lokalny Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Barwy Narodowe w Naszych Domach”.

Konkurs miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych w związku z obchodzonymi świętami majowymi: 2 maja – Święto Flagi i 3 Maja - 230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczczenie świąt państwowych i pielęgnowanie symboli narodowych a także rozwijanie uzdolnień fotograficznych i zainteresowań uczestników hufca ale również młodzieży ze środowiska lokalnego. Zadaniem biorących udział w konkursie było wykonanie zdjęcia przedstawiającego udekorowanie domów, instytucji, miejsc pamięci czy innych miejsc flagą biało-czerwoną. Do konkursu zgłosiło się 14 uczestników, którzy przesłali 16 zdjęć. Jury powołane przez Komendanta Hufca postanowiło przyznać nagrody i dyplomy wszystkim biorącym udział w konkursie. Zdjęcia z udekorowanych miejsc są dowodem na to, że jesteśmy patriotami, potrafimy pielęgnować tradycje pamiętając o historii naszego kraju i Naszej Małej Ojczyzny Skomielnej Białej.
Tekst – Marta Augustyn

MŁODZIEŻ Z WIELKIM SERCEM DLA STOWARZYSZENIA W DNIU GODNOŚCI

W dniu 5 maja uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wybrali się do Rabki- Zdrój.

zobaczzobaczzobacz

Pamiętając o osobach niepełnosprawnych i jednocząc się razem z nimi w Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną napełnili serce uzbieranymi przez ostatnie tygodnie nakrętkami, a następnie udali się do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce – Zdroju by symbolicznie na ręce podopiecznych złożyć życzenia z okazji święta i podzielić się słodkościami. Uczestnicy spotkali się również z kadrą Ośrodka i ustalili dalszą współpracę i pomoc podczas rożnych imprez i akcji. Młodzież z hufca od lat działa w charakterze wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych. Okres pandemii był trudnym czasem, ale i okresem, w którym część zobowiązań i zadań nie mogła być realizowana ze względu na obostrzenia jednak uczestnicy liczą na to, że w najbliższym czasie będą mogli pomagać i wspierać wszystkich tych, którzy tego potrzebują a Dzień Godności, który obchodzony jest w Polsce od 2009 roku w celu propagowania godności, jako fundamentalnego prawa człowieka rozpocznie kolejne działania wolontariackie uczące empatii, zrozumienia, niosące pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują.
Tekst – Marta Augustyn          Zdjęcia – Dorota Krawontka 

MAJOWE ŚWIĘTA

W dniu 28 kwietnia uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu mającym na celu pielęgnowanie tradycji narodowych i postaw patriotycznych w związku ze zbliżającymi się obchodami świąt majowych.

zobaczzobacz

Młodzież w przeddzień uroczystości państwowych związanych z 230 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja wzięła udział w zajęciach przygotowując gazetkę tematyczną. Omawiając zagadnienia związane z historią naszego kraju i rokiem 1791, kiedy to Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego wprowadził trójpodział władzy i uchwalił pierwszą w Europie a drugą na świecie Ustawę Rządową, która stanowiła dowód patriotyzmu, zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych, młodzież zwróciła uwagę na fakt, iż tą historię należy pamiętać szczególnie w roku 2021, który to został ustanowiony Rokiem Konstytucji 3 Maja. Pięknie wykonana tablica, na której umieszczono prace przedstawiające symbole narodowe: Godło Polski, Hymn i Flagę młodzież ozdobiła budynek jednostki, który na zewnątrz udekorowany został biało - czerwoną flagą, której święto obchodzimy 2 maja jako Święto Flagi. Skarbnicą wiedzy o Polsce i patriotyzmie okazała się czytana przez uczestników pozycja książkowa „Encyklopedia młodego patrioty”. Uczczenie Świąt Majowych to kolejna lekcja historii i patriotyzmu, która pokazuje, że także w sercach młodych ludzi tli się iskierka miłości do Polski, ale i do naszej małej Ojczyzny, jaką jest Skomielna Biała – wieś położona w podbeskidzkiej przepięknej kotlinie.
Tekst – Marta Augustyn           Zdjęcie – Dorota Krawontka

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

W dniu 27 kwietnia uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu promującym Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

zobacz

Spotkanie w budynku jednostki z zachowaniem reżimu sanitarnego miało na celu uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy. Odbywając praktyczną naukę zawodu młodzi ludzie muszą znać regulamin pracy, przepisy BHP, ale przede wszystkim je przestrzegać. Wszystko po to by było bezpiecznie i zdrowo. W tym roku ten ważny dzień przebiega pod hasłem „Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzys. Postaw na BHP.” Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na pracę, która przybrała formę pracy zdalnej dającej pracownikowi nowe możliwości ale również stwarzające potencjalne zagrożenie m.in. psychospołeczne. Również problem zarażenia się wirusem wymusza zachowanie dystansu społecznego i odpowiednich form zachowań. Szczególnie problemy dotykają młodych ludzi których, dotknęła „epidemia samotności” doprowadzające do problemów psychicznych i społecznych. Opierając się na konkretnych pozycjach książkowych uczestnicy poznali działania, które pomagają im lepiej zarządzać bezpieczeństwem w pracy i efektywniej chronić swoje zdrowie. Uczestników wspólnie stwierdzili, że bardzo ważne jest wzajemna komunikacja, odpowiednie reagowanie w sytuacjach kryzysowych a przede wszystkim w każdej sytuacji stawiane na BHP.
Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

Ogólnopolski Konkurs Papieski trwa. Nabór prac do 5 maja

Trwa XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, w tym roku przebiegająca pod hasłem Jan Paweł II niosący młodzieży dobrą nowinę  „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.” Prace konkursowe nadsyłać można do 5 maja na adres wadowickiej jednostki z dopiskiem „Konkurs Papieski”  (6-11 Hufiec Pracy, 34-100 Wadowice, ul. J. Kochanowskiego 3). Laureaci o wynikach zostaną poinformowani do 20 maja.

zobaczzobacz

Celem konkursu jest przede wszystkim ukazanie wartości i świętości życia, piękna pomimo panującej pandemii i innych trudności. Podkreślenie wśród osób młodych, że warto cieszyć się życiem i pomimo obecnych trudności jeszcze będzie pięknie!

Załącznik regulamin + wniosek

Ważnym aspektem inicjatywy jest pokazanie radości z drogi jaką my wszyscy przechodzimy – od małego dziecka, aż po uśmiechniętego staruszka. Przypomnimy i wskażemy młodzieży ponadczasowe i uniwersalne wartości płynące z nauczania Świętego Jana Pawła II. Ważnym elementem jest propagowanie wartości chrześcijańskich, w procesie wychowania młodzieży.

Konkurs za zadanie ma również rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki i fotografii, a także rozbudzanie pasji artystycznych młodego pokolenia. Finał imprezy zaplanowany jest na 8 czerwca 2021 roku i obędzie się w Wadowickim Centrum Kultury.

Ubiegłoroczna edycja  wpisująca się w obchody 100 rocznicy urodzin Papieża Polaka, przebiegająca pod hasłem „Od narodzin do świętości – obraz z życia Św. Jana Pawła II” cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży. Pomimo pandemii na konkurs wpłynęło 389 prac fotograficznych i plastycznych. Jury i organizatorzy wyróżnili ponad 30 prac. W ręce młodych osób, uczestników konkursu, trafiły cenne nagrody, takie jak laptopy, rowery, aparaty fotograficzne, sprzęty elektroniczne, biżuteria i książki.

Patronat nad konkursem objęli: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Metropolita Krakowski – Arcybiskup Marek Jędraszewski, Komendant Główny OHP – Grzegorz Walter, Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak, Prezydent Miasta Krakowa - prof. dr hab. Jacek Majchrowski , Starosta Powiatu Wadowickiego – Eugeniusz Kurdas,  Starosta Powiatu Nowosądeckiego – Marek Kwiatkowski, Burmistrz Wadowic – Bartosz Kaliński, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – prof. dr hab. Piotr Borek oraz patronaci medialni : Wychowawca, TVP 3 Kraków, MCDN, Hejnał Oświatowy, suski DlaWas.info.

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY DOŁĄCZAJĄ SIĘ DO ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI 

zobaczzobacz

W dniu 23 kwietnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu by uczcić 25 rocznicę Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Ten ogłoszony w 1995 roku przez UNESCO ważny dzień był inspiracją dla młodych ludzi by zwrócić uwagę na fakt czytelnictwa i dołączyć tym samym do obchodów. Bo przecież to święto wszystkich czytelników, ale i ludzi związanych z książką i pisaniem, dlatego przedstawicielka Rady Młodzieży OHP łącząc się zdalnie z koleżankami i kolegami przypomniała książki Stanisława Lema oraz wiersze Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza a także traktaty i kazania Stefana Wyszyńskiego, którzy to pisarze ogłoszeni zostali przez sejm patronami roku 2021. Powiedzenie „ Powiedz mi, co czytasz, a powiem Ci, kim jesteś” szczególnie w ostatnim roku pandemii i obostrzeń przybrało swoiste, bardzo ważne znaczenie. Bo przecież książka to skarbnica wiedzy, nowych wiadomości i myśli, książka w trudnym czasie może stać się przyjacielem, odskocznią od codziennych trosk i kłopotów, może mieć znaczenie zdrowotne i terapeutyczne. Kontakt z książką to kontakt ze światem, z bohaterami utworów ich mądrością i wskazówkami, które w dobie szalejącej epidemii i choroby może być wspaniałym sposobem na przeniesienie się w inny, ciekawy i inspirujący świat, dający nadzieję na lepsze i spokojniejsze jutro.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HP PROMUJĄ „DZIEŃ ZIEMI”

zobaczW dniu 22 kwietnia uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej spotkali się w hufcu by wsiąść udział w akcji pod hasłem ”Dzień Ziemi”.
Młodzież po raz kolejny postanowiła wziąć udział w działaniach, których celem jest promowanie postaw ekologicznych i uświadomienie wszystkim jak kruchy jest ekosystem.
W tym dniu uczestniczy wzięli udział w akcji sprzątania wyznaczonego terenu w ramach programu autorskiego „Z ekologią na Ty”, którego celem jest rozwijanie ekologicznych postaw oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej i poznanie sposobów ochrony przyrody, co ma przyczynić się do poszanowania środowiska lokalnego. Podczas, uczestnicy poruszyli tematy związane z ochroną środowiska i utrzymaniem porządku oraz czystości w miejscu swojego zamieszkania. Szczególną uwagę zwrócili na potrzebę prawidłowej segregacji śmieci oraz na używaniu odpowiedniego rodzaju opału (gazu ziemnego, oleju opałowego lub innych biopaliw) do ogrzewania domu, gdyż ogromnym problemem na naszym terenie jest smog unoszący się w powietrzu z kominów, widoczny szczególnie wieczorem kiedy mieszkańcy zapala w piecach rożnymi śmieciami, sklejkami, które nie tylko zatruwają środowisko, ale i szkodzą naszemu zdrowiu. Tegorocznym hasłem kampanii Dnia Ziemi są słowa „Przywróć naszą Ziemię”. Sposobem na poprawę sytuacji jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna społeczeństwa, która musi wskazać ludziom, że tylko życie w zgodzie z przyroda i dbałością o cały Ekosystem przyniesie efekty „Zdrowej i bezpiecznej ziemi.
Tekst i zdjęcie: Marta Augustyn

UCZESTNICY WŁĄCZAJĄ SIĘ W AKCJE ”WYWIEŚ FLAGĘ” W ROCZNICĘ CHRZTU POLSKIEGO

zobaczW dniu 14 kwietnia uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej włączyli się w akcję „Wywieś flagę” w Rocznicę Chrztu Polski.

W tym dniu przedstawiciele Rady Młodzieży mając na uwadze rocznicę upamiętnienia Chrztu Polski 14 kwietnia 966 roku i zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka, wagę tego wydarzenia i ogromne znaczeni dla rozwoju naszej Ojczyzny udekorowała budynek jednostki flagą narodową. Obchodzone święto to okazja do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski – rozpoczęła jej Chrystianizacje i dała początek państwowości. Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo. Wywieszenie flagi podkreśla wagę tego dnia, ale też w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwala zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach. Organizatorem akcji jest Fundacja SŁOWO, która zwróciła się z apelem do wszystkich instytucji, aby zechcieli uczcić to święto.
Tekst – Marta Augustyn           Zdjęcie – Dorota Krawontka 

W ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ. W HOŁDZIE BOHATEROM

zobaczzobacz

W dniu 9 kwietnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej uczcili pamięć poległych i pomordowanych w czasie Zbrodni Katyńskiej oraz oddali hołd Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej.

Przestrzegając reżimu sanitarnego przedstawiciel Rady Młodzieży w rocznicę tego tragicznego wydarzenia wziął udział we Mszy Świętej, a następnie zapalił znicze pod pamiątkową tablicą poświęconą ofiarom Zbrodni Katyńskiej i tragicznie zmarłym osobom z naszej miejscowości: Posterunkowemu Policji Państwowej Józefowi Łopacie, Podpułkownikowi Wojciechowi Wójciakowi – Dowódcy 1 Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Porucznikowi Andrzejowi Wólczyńskiemu – Żołnierzowi 78 Pułku Piechoty znajdującej się na elewacji Kościoła pod wezwaniem Św. Sebastiana w Skomielnej Białej. Uczestnicy zapalili również znicze pod Obeliskiem upamiętniającym tragiczne wydarzenia z 1939 roku. W ciszy i milczeniu oddano hołd bohaterom, którzy walczyli i zginęli w obronie naszej ojczyzny oraz tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. To kolejna lekcja historii, o której należy pamiętać i którą należy przekazywać z pokolenia na pokolenie.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcie – Mateusz Augustyn

Konkurs fotograficzny "Barwy narodowe w naszych domach"

 

KONKURS PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNY „NAJCIEKAWSZE MIEJSCE W SKOMIELNEJ BIAŁEJ”

zobacz

6-36 Hufiec Pracy i Świetlica Środowiskowa w Skomielnej Białej ogłasza

Konkurs Plastyczno – Fotograficzny „Najciekawsze Miejsce w Skomielnej Białej”
1. Cele konkursu:
• Rozwijanie zainteresowania kulturą i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz popularyzowanie walorów swojej miejscowości, obiektów, miejsc, symboli.
• Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczestników.
3. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę konkursową wraz
z dołączonym opisem.
4. Konkurs skierowany jest do uczestników 6-36 HP oraz młodzieży środowiskowej ze Skomielnej Białej
5. Kategorie prac konkursowych:
- Praca plastyczna - dowolna technika
- Fotografia
Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz nr. telefonu.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony online, dlatego zdjęcia i zdjęcia prac plastycznych należy przesłać drogą e-mail hp6-36@ohp.pl do 06.05.2021r.
7. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni elektronicznie bądź telefonicznie o terminie i sposobie odbioru nagród.

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY PROMUJĄ ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 

W dniu 7 kwietnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu w ramach autorskiego programu pod hasłem „Uzależnienia wrogiem wolności”.

zobacz

W dniu Światowego Dnia Zdrowia młodzież wzięła udział a zajęciach profilaktycznych z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego „Moje zdrowie” i wysłuchała również prelekcji prowadzonej w formie online na portalu edu.pl na temat zdrowia i sposobów zapobiegania chorobom oraz utrzymanie zdrowego stylu życia. Poznała też historię tego dnia, które upamiętnia rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948, a którego celem obchodów jest poruszenie najważniejszych problemów zdrowotnych dotyczących społeczeństwa na świecie.
„Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof! Powszechne ubezpieczenia zdrowotne! to hasła tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, które jest najcenniejszym darem, jaki otrzymujemy od życia. Musimy je doceniać, szanować i pielęgnować, pamiętając, że człowiek zdrowy to człowiek szczęśliwy. Niezbędna i bardzo ważna jest aktywność, zdrowy styl życia i nawyki, które sprzyjają utrzymaniu prawidłowego zdrowia. Szczególna dbałość o zdrowie potrzebna jest w tych trudnych dla nas czasach w trakcie panującej pandemii. Przestrzegając reżimu sanitarno – epidemiologicznych. Musimy dbać o zdrowie swoje, ale i swoich bliskich, ale również musimy docenić i szanować pracę wszystkich tych, którzy, stoją na pierwszej linii w walce z COVID-19 w tych trudnych chwilach. Światowy Dzień Zdrowia to również Dzień Pracownika Służbie Zdrowia pamiętajmy o ich ciężkiej, często mozolnej pracy. Przez swoje zachowanie starajmy się im pomagać pamiętając, że najważniejsze jest nasze życie i zdrowie.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

ZAKOŃCZYLIŚMY ZBIÓRKĘ GROSIKÓW

zobacz

W dniu 6 kwietnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej zakończyli zbiórkę grosików trwającą od września 2020r. do marca 2021r.

Udział w akcji „Góra Grosza” to inicjatywa Rady Młodzieży OHP ze Skomielnej Białej. Młodzież przez kilka miesięcy zbierała groszówki i wrzucała je do specjalnie przygotowanej skarbonki. Drobne, a były również wśród nich dwu i pięcio groszówki zostały policzone i posegregowane. Nasza jednostka w sumie uzbierała 320 zł, które zostaną przekazane Towarzystwu Nasz Dom – głównego organizatora akcji, mającego pod swoją opieką dzieci z domów dziecka. Może dzięki tym grosikom na buziach dzieciaków zagości uśmiech a w ich sercach radość i szczęście.
Tekst – Marta Augustyn          Zdjęcie – Dorota Krawontka

 

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ UPAMIĘTNIAJĄ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

zobacz

W dniu 1 kwietnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu upamiętniającym XVI rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II.

W tym dniu udali się pod pomnik Ojca Świętego znajdujący się w Parku Zdrojowym w Rabce Zdroju, gdzie zapalili znicze i odmówili modlitwę. Następnie spacerem przeszli ścieżkami drogi krzyżowej, znajdującej się przy Kościele Św. Marii Magdaleny, wspominając postać Wielkiego Polaka, miejsca, które odwiedził i sprawy, które były bliskie jego sercu i nauczanie, które do dzisiaj jest wielką nauką dla kolejnych pokoleń Polaków. Uczestnicy w tym dniu zostali zapoznani z regulaminem tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pod hasłem Jan Paweł II niosący młodzieży dobrą nowinę – „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”. Spotkanie było okazję do pogłębienia wiary, poznawania i odkrywania swojej drogi życiowej, propagowania wartości chrześcijańskich, ale również kształtowania prawidłowych wartości i postaw płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II.
Tekst: Marta Augustyn          Zdjęcie: Dorota Krawontka

KONKURS PALM, PISANEK, OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH

6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej wraz ze Świetlicą Środowiskową po raz kolejny ogłosił Konkurs Palm, Pisanek oraz Ozdób Świątecznych.

zobaczzobaczzobacz

W konkursie wzięło udział 70 uczestników, którzy 30 marca przynieśli do budynku własnoręcznie przez siebie wykonane prace pielęgnujące tradycje i zwyczaje wielkanocne. Z przyniesionych palm, koszyczków, stroików, jajek została przygotowana wystawa świąteczna. Każdy z biorący udział otrzymał paczkę ze słodkościami do koszyczka wielkanocnego, ufundowaną przez sponsorów. W tym roku ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne nie było wspólnego przedświątecznego spotkania, jakie odbywało się we wcześniejszych latach. To już drugi raz, kiedy nie możemy spotkać się razem by złożyć sobie wspólne życzenia i podzielić się symbolicznym jajkiem wielkanocnym. Ale liczymy na to, że kolejne święta będą już bez pandemii i tego wielkiego strachu o zdrowie nasze i naszych bliskich. A póki, co przyjmijcie Życzenia Wesołych Świąt Wielkanocnych w zdrowiu, radości i miłości rodzinnej. Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie Wam wszelką nadzieję i spokój.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

UCZESTNICY PIELĘGNUJĄ TRADYCJE WIELKANOCNE

W dniu 26 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej spotkali się na zajęciach pod hasłem „Mimo pandemii pielęgnujemy tradycje wielkanocne”.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobacz

Przestrzegając obostrzeń sanitarnych młodzież, przyszła do jednostki by zakończyć prace związane z przygotowaniem 11 metrowej palmy wielkanocnej. Do wcześniej zrobionych kwiatów z bibuły dodała bukszpan, bazie i wstążki. Na umówioną godzinę pięknie ozdobioną palmę zaniosła do kościoła i złożyła w nawie skomielniańskiej świątyni. W tym roku ze względu na pandemie nie na Parafialnego Konkursu Palm jednak, aby kultywować tradycję młodzież zaniosła palmę do kościoła by przypominała o zwyczajach wielkanocnych. W tym również dniu uczestnicy zasiedli do przygotowanego stołu, podzielili się symbolicznym jajkiem, złożyli sobie życzenia i skosztowali przygotowanych potraw wielkanocnych.               Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

zobacz

PODSUMOWANIE KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

W dniu 22 marca w budynku 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej ogłoszono wyniki konkursu na ozdobę wielkanocną.

Konkurs miał formułę online, skierowany był do uczestników jednostki w Skomielnej Białej. Zorganizowany został w ramach imprezy lokalnej. Miał na celu pielęgnowanie tradycji wielkanocnych, stworzenie możliwości prezentacji ozdób a zarazem rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości estetycznej. Każdy biorący udział w konkursie miał za zadanie własnoręcznie wykonać ozdobę wielkanocną, zrobić zdjęcie pracy i przesłać do hufca. Na konkurs wpłynęło 35 różnych prac nawiązujących do tradycji Świąt Wielkiej Nocy, wśród nich były stroiki, ozdobione jajka, palmy, koszyczki z kwiatami, pudełeczka ozdobione decoupage i inne elementy świąteczne. Prace trzech uczestników zostały specjalnie wyróżnione. W nagrodę wszyscy biorący udział otrzymali słodkości do koszyka wielkanocnego.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcia – Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

W dniu 17 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy wybrali się do Teatru Rabcio znajdującego się w Rabce – Zdroju, z uwagi na obchodzony w tym miesiącu Międzynarodowy Dzień Teatru.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież udała się do Teatru Lalek Rabcio, gdzie zwiedziła nowo wybudowany obiekt, ale również obejrzała wystawę prac malarskich pod tytułem „W stronę Edenu” prezentującą obrazy Rabczanki Pani Anny Tylki. Uczestnicy mogli przez chwilę przenieść się w ukazane na obrazach treści radości i piękna, zobaczyć kolorowe kwiaty, ptaki, budzącą się przyrodę piękno istnienia, postacie kobiet. Mogli również przeczytać szereg informacji o czasie i miejscu powstania malarskiego piękna połączonego z motywami baśniowymi, ale i ludowym charakterem połączonym z regionalizmem. Świat malarski Anny Tylki to ucieczka od rzeczywistości w przestrzeń wiecznie pełną słońca, intensywnych barw a zarazem świat rajskich ogrodów młodości i urody. W tym dniu uczestnicy mogli również nacieszyć się widokiem pięknych pomieszczeń teatru, które zwiedzili w tym dniu . Niestety ze względu na obostrzenia sanitarno – epidemiologiczne udział w spektaklu teatralnym przełożony został na późniejszy termin, kiedy to bez żadnych sankcji można będzie zasiąść w wygodnych fotelach pięknego Rabczańskiego Teatru.
Tekst – Marta Augustyn           Zdjęcia – Dorota Krawontka

WARSZTATY PLASTYCZNE – WYKONYWANIE KWIATÓW Z BIBUŁY PRZEZ UCZESTNIKÓW 6-36 HUFCA PRACY

W dniu 16 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w warsztatach plastycznych.

zobaczzobacz

Młodzież w ramach profilaktycznego programu pod hasłem „Świat Kultury Regionalnej” spotkała się w budynku hufca by wykonać kwiaty z bibuły i ozdobić nimi palmę wielkanocną. Przedstawiciele Rady Młodzieży postanowili, że w tym roku 11 metrowa palma będzie miała szczególne kolory kwiatów: biało-żółte – symbolizować będą kolory papieskie, biało – czerwone kolory symboli narodowych oraz biało – niebieskie – kolory maryjne. Oprócz tego palmę ozdobi bukszpan, bazie i krepinowe wstążki. Ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne warsztaty przygotowania dekoracji przeprowadzone zostały w małych grupach. Uczestnicy w czasie zajęć poznali tradycje regionalne szczególnie te związane z kulturą Skomielnej Białej i Świętami Wielkanocnymi na Podhalu. Mieli okazję wzajemnej integracji i rozwijania swoich uzdolnień i zagospodarowania czasu wolnego.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Dorota Krawontka

MŁODZIEŻ POZNAJE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

W dniu 16 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej spotkali się na zajęciach by omówić Standardy Zapewnienia Bezpieczeństwa Młodzieży i Ochrony Jej Przed krzywdzeniem.

zobaczzobacz

W związku z ograniczeniami sanitarno-epidemiologicznymi dotyczącymi przebywanie osób, przedstawiciele Rady Młodzieży w ramach inicjatywy lokalnej postanowili połączyć się zdalnie z chętnymi i aktywnymi koleżankami i kolegami pozostającymi w domach by krok po kroku poznać zasady ochrony młodzieży OHP przed krzywdzeniem i przemocą, ale również zasady bezpiecznego pobytu młodzieży na terenie jednostki OHP, poza nią oraz w sieci on-line. Uczestnicy podczas zajęć zwrócili uwagę, iż zapisy ujęte w standardach określają także sposób reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz procedury interwencji w przypadkach podejrzenia lub zaistnienia zdarzeń zagrażających młodzieży przestępczością i demoralizacją. Standardy mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa młodzieży i zapobiegania i ograniczenia ryzyka wystąpienia agresji i przemocy, ale również rozwijanie przyjaznego i odpowiedzialnego środowiska wychowawczego w OHP. Uczestnicy, którzy w tym dniu przyszli na zajęcia do budynku hufca dla utrwalenia wiadomości przygotowali informacyjną gazetkę ścienną, na której znajdują się zasady bezpieczeństwa uczestnika, zasady bezpiecznego zachowania się młodzieży na terenie 6-36 Hufca Pracy, procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz niezbędne telefony alarmowe i adresy miejsc, w których potrzebujący pomocy otrzymają wsparcie w sytuacjach kryzysowych.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Alina Macioł

AKTYWNIE SPORTOWO W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

15 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych.

zobaczzobacz

W poszukiwaniu wiosny młodzież udała się na spacer po Rabczańskim Parku, by mile spędzić swój wolny czas. Wyjście było doskonałą okazją do poszukiwania pierwszych oznak budzącej się przyrody, ale również do skorzystania z siłowni na świeżym powietrzu, by wzmocnić swoją kondycję fizyczną i aktywność ruchową. A trakcją dla wszystkich okazała się ścianka wspinaczkowa znajdująca się przy Rabczańskich Bulwarach miejscu niezwykłym nie tylko dla spacerowiczów, ale i dla dzikich kaczek, które upatrzyły sobie szuwary i rzekę Poniczankę, stając się niezwykłą atrakcją dla wszystkich. 20 marca obchodzony jest również, jako Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, dlatego uczestnicy napełnili serce znajdujące się na trasie spaceru przyniesionymi zakrętkami plastikowymi. Fundusze z zebranych zakrętek przeznaczone są dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualnych Koła w Rabce – Zdroju. W ten symboliczny sposób młodzież pokazała, że łączy się ze wszystkimi potrzebującymi, a ich serca otwarte są na serca ludzi z niepełnosprawnością.

zobaczzobaczzobacz

Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontka

AKCJA „WYJĄTKOWA SKARPETKA”

W dniu 12 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej spotkali się w jednostce by wziąć udział w przedsięwzięciu pod hasłem „Wyjątkowa skarpetka”.

zobacz

Młodzież włączyła się w akcję organizowaną przez Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczy w Juszczynie, mającą na celu zwrócenie uwagi na dzień 21 marca, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa, rysując i malując cały zestaw różnorodnych skarpet. Młodzież podczas zajęć poznała historię tego święta, które z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa ustanowione zostało w 2005 roku, nad którego obchodami od 2012 roku patronat sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Data nie jest przypadkowa, ponieważ wada genetyczna powodująca Zespół Downa związana jest z wystąpieniem w 21 parze trzeciego chromosomu – stąd 21 marca. Kolorowe skarpetki nie do pary stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa, ponieważ chromosom też ma kształt skarpetki. Ich różnorodność i wielobarwność są wyrazem tolerancji i znakiem, że mimo odmienności wszyscy mają prawo w pełni cieszyć się życiem. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej pozwalają wszystkim na wyrażenie myśli i uczestniczenia w zajęciach. Młodzież z hufca będąc na spotkaniu poznała mechanizmy związane z funkcjonowaniem ludzi z dodatkowym chromosomem, ale i włączyła się w świetną zabawę projektowania skarpetek – ważnego symbolu tego dnia, które zostały zawieszone na sznureczku i ozdabiają ścianę świetlicy środowiskowej.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontka

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY PIELĘGNUJĄ TRADYCJE I ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ KOBIET

W dniu 8 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

zobaczzobaczzobacz

W ramach programu profilaktycznego z zakresu edukacji regionalnej pod hasłem „Świat Kultury Regionalnej”. Młodzież postanowiła uczcić i upamiętnić Święto Kobiet obchodzone od lat nie tylko w naszym kraju biorą udział w zajęciach plastycznych, na których uczyła się wykonywania kwiatów z bibuły. Ze względu na obostrzenia sanitarno – epidemiologiczne zajęcia odbywały się w małych grupach. Uczestnicy po wysłuchaniu instruktażu starannie i dokładnie wycinali poszczególne elementy z bibuły obwiązując każde „bibułowe cudeńko”, z których wykonywali symboliczne bukieciki. Podczas robótek ręcznych nie zabrakło rozmów, radosnych uśmiechów i wesołych opowieści. Część kwiatów z bibuły wykonano już myślą o palmie wielkanocnej, gdyż młodzież liczy, że w tym roku jak w latach wcześniejszych przygotuje 10 metrową palmę do skomielniańskiego konkursu. W to radosne popołudnie uczestnicy wzięli również udział w rozgrywkach w piłkarzyki i darte.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY BIORĄ UDZIAŁ W WYJEŹDZIE NA STRZELNICĘ

W dniu 4 marca uczestnicy 6-36 Hufca Praca w Skomielnej Białej wzięli udział w wycieczce do Myślenic.

zobaczzobaczzobacz

Wyjazd zorganizowany został na strzelnicę sportową, która znajduje się w Ośrodku Rekreacji na Myślenickim Zarabiu w ramach imprezy lokalnej przygotowującej do Wojewódzkich Zawodów OHP. Młodzież przestrzegając zasad reżimu sanitarnego miała okazję sprawdzić swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią pneumatyczną. Poznała również zasady obowiązujące w tego typu dyscyplinie sportowej, które przedstawił instruktor sekcji strzeleckiej. Postawa strzelecka, dyscyplina i odpowiedzialne zachowanie mogą przynieść dobre wyniki i sukces. Wspólny wyjazd był doskonałą formą integracji, ale również zachęceniem młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu, kształceniem właściwych postaw i zdrowego stylu życia.
Tekst - Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontka

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW 6-36 HUFCA PRACY Z OKAZJI DNIA PISARZY

W dniu 3 marca uczestnicy i wolontariusze 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Pisarzy.

zobaczzobacz

To Międzynarodowe Święto zostało ustanowione w 1984 roku przez PEN Club -Stowarzyszenie Pisarzy ma na celu promowanie literatury oraz obronę wolności słowa. Przy okazji tego święta organizowane są spotkania autorskie oraz wieczory literackie. Dlatego też przedstawiciele Rady Młodzieży Hufca postanowili połączyć ten dzień z promowaniem patronów roku 2021. Młodzież w trakcie zajęć przygotowała wystawę zdjęć i informacji o ludziach, dla których pisanie i twórczość literacka była jednym z ważniejszych działań ich życia. Łączyli oni swoje powołanie, swoją pracę z pisaniem. Głosicielem chrześcijańskich wartości które zawarł w swoich traktatach był kardynał Stefan Wyszyński. Cenionym pisarzem science-fiction był Stanisław Lem, który w swoich rozważaniach nad kondycja współczesnego człowieka omawiał wiele zagadnień. Kolejnym wybitnym poetą którego twórczość poznali uczestnicy hufca to Cyprian Kamil Norwid. W tym roku mija 200 rocznica urodzin tego wielkiego myśliciela. Najwybitniejszym przedstawicielem poetów pokolenia Kolumbów był Krzysztof Kamil Baczyński, który pisanie łączył z walką o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnim poetą, którego twórczość poznała młodzież był Tadeusz Różewicz- wybitny dramaturg, związany z losem pokolenia wojennego, którego twórczość oddziaływuje również na współczesną literaturę polską. Uczestnicy korzystając z systemu informacji sejmu wydrukowali zdjęcia oraz wiadomości o patronach roku 2021, poznali nie tylko te wielkie postacie polskiej literatura, ale również ich dzieła i twórczość, która niejednokrotnie może oddziaływać na ich własne życie i twórczość artystyczną. Poznane dzieła literackie będą pomocne podczas przygotowywania się młodzieży do konkursów literackich i recytatorskich organizowanych w ramach rywalizacji między hufcowych.
Tekst - Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontk

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W dniu 1 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej upamiętnili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

zobaczzobacz

Wspominając tragiczne wydarzenia historyczne, jakie rozegrały się w latach 1944-1963 młodzież wzięła udział we Mszy Świętej w intencji Żołnierzy Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” Oddziału Partyzanckiego „Wiarusy” poległych za Ojczyznę pomordowanych i zmarłych Żołnierzy Niezłomnych w Kościele p.w. Świętego Sebastiana w Skomielnej Białej, a następnie spotkała się w budynku hufca by przygotować gazetkę tematyczną. Podczas zajęć wykorzystano informacje wyszukane w internecie, ale także materiały z wcześniejszych Biegów Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w których brała udział młodzież z hufca. Ze względu na pandemię w tym roku Bieg Pamięci odbędzie się 16 maja. Do tegorocznej edycji zgłosiło się sześciu uczestników, którzy, jak co roku wraz z innymi przebiegną dystans 1963 m - co jest odwołaniem do roku, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty - Józef Franczak pseudonim „Lalek”. W zbliżającej się IX edycji patronką Biegu w Rabce – Zdroju będzie Danuta Siedzikówna „Inka” – Sanitariuszka AK, która walczyła i zginęła w obronie ojczyzny. Udział w obchodach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych jest kolejna lekcja historii, w której bierze udział młodzież ze Skomielnej jednostki OHP, dla której jednym z priorytetów działań wychowawczych jest pamięć o historii i jej bohaterów.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Alina Macioł

PROFILAKTYCZNE SPOTKANIE W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA WALKI Z DEPRESJĄ

W dniu 22 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym promującym zdrowie i zdrowy styl życia.

zobacz

W związku z ogłoszonym 23 lutym Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją młodzież wysłuchała prelekcji na temat zdrowia, jako najwyższej wartości, dzięki której człowiek może realizować swoje plany, pasje i marzenia, a tym samym poprawiać, jakość życia i zmieniać świat. Uświadomieniu każdemu, iż warto o nie dbać poprzez regularną profilaktykę było głównym celem zorganizowanego spotkania. Uczestnicy poznali formy zapobiegania różnym chorobom m. in. depresji. W dyskusji wysunęli wniosek, iż umiejętne reagowanie na stres, aktywność i integracja grupowa, rozmowa i praca, która daje satysfakcję sprzyjają nie tylko pozytywnemu myśleniu, ale i zapobiegają tej trudnej często „zamaskowanej” chorobie. Ważne jest abyśmy będąc razem zwracali uwagę na nasze nastroje i emocje, aby w porę uchwycić stany obniżonego nastroju, pogorszonego samopoczucia, przygnębienia czy smutku, które mogą być początkiem depresji. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli film dokumentalny na temat leczenia tej choroby, która jest jedną z najpoważniejszych na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcie - Dorota Krawontka

REKRUTACJA DO PROJEKTU „MŁODZIEŻ SOLIDARNA Z DZIEDZICTWEM”

6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej w dniu 19 lutego rozpoczął rekrutację do projektu „Młodzież solidarna z dziedzictwem”.

zobaczzobacz

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ma na celu rozwój kompetencji społecznych młodzieży w wieku 15-29 lat mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa małopolskiego. Każdy beneficjent weźmie udział w indywidualnej ścieżce. Udział w programie obejmuje m.in. młodzieżowe warsztaty aktywności lokalnej, rozwój personalny, wsparcie doradcy zawodowego, trening liderski i warsztaty kompetencji społecznych. Osobną formą wsparcia będzie „szkolenie pod hejnałem” w Krakowie, gdzie będzie można nauczyć się potrzebnych form i metod pracy z grupą i w grupie. Szkolenie między innymi obejmie tematykę; Jak występować publicznie? Jak umiejętnie kierować ludźmi? Jak porwać tłumy do tworzenia dziedzictwa lokalnego? Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa zapewnia organizator – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Zapraszamy do udziału aktywnych młodych ludzi, dla których ważne jest środowisko lokalne i jego dziedzictwo, o którym warto dowiedzieć się więcej, by w przyszłości móc tę wiedzę przekazać kolejnym pokoleniom. Zachęcamy do udziału i zapraszamy. 6-36 Hufiec Pracy Skomielna Biała 13,        tel. 18 26 87 134.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

18 lutego wychowawca 6-36 Hufca Pracy oraz doradca zawodowy z MCK w Skomielnej Białej odwiedziły 3 zakłady pracy, w których młodociani pracownicy przygotowują się do egzaminu zawodowego.

zobaczzobaczzobacz

Uczestniczki 6-36 Hufca Pracy, kształcące się w zawodzie fryzjer, będące na 3 roku, aktywnie przygotowują się do praktycznej części egzaminu zawodowego. Sprawdzenie umiejętności zawodowych rozpoczęto od zapoznania uczestników z zasadami i kryteriami egzaminu. Pod okiem instruktorek, młode fryzjerki wykonywały sobie nawzajem fryzury wylosowane spośród próbnych zadań egzaminacyjnych, jednocześnie otrzymując fachowy instruktaż pielęgnacji włosów. Ponadto, dziewczęta miały okazję doskonalić technikę farbowania oraz tworzenia fal na włosach. Młodzież wykazała się dużą kreatywnością podczas zajęć oraz twórczo podeszła do powierzonych im zadań. Tego typu zajęcia próbne są dobrą praktyką w celu przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, które będą zdawać już wkrótce.
Tekst - Dorota Krawontka        Zdjęcia - Justyna Skawska

UCZESTNICY HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ POMAGAJĄ

W dniu 15 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w akcji pod hasłem „Pomoc dla bezdomnych zwierząt”

zobaczzobacz

Akcja pomocy zwierzakom, które nie mają swojego domu została ogłoszona przez schronisko w Nowym Sączu. Młodzież przeglądając strony internetowe znalazła apel tegoż właśnie schroniska, które prosiło o stare niepotrzebne koce, podniszczone ręczniki oraz zbędne zabawki pluszowe, które posłużą czworonogom do zabawy. Nie trzeba było długo namawiać uczestników, którzy odpowiadając na apel zwrócili się do swoich koleżanek i kolegów. Przyniesione do Hufca rzeczy zostały posegregowane, spakowane w paczkę i wysłane do schroniska. Zima i przedwiośnie to jest najgorszy czas dla bezdomnych zwierząt, dlatego tak ważne jest by właśnie w tym czasie o nich pamiętać i wspomóc ich chociażby o ręczniki i koce, dzięki którym będzie im ciepło i sucho.
Tekst – Marta Augustyn Zdjęcia – Dorota Krawontka

FINAŁ WALENTYNKOWEGO KONKURSU W 6-36 HUFCU PRACY

zobaczzobacz

W dniu 12 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w walentynkowym spotkaniu.
Przedstawiciele Rady Młodzieży Hufca chcąc zwrócić uwagę na obchodzone, co roku 14 lutego – święto zakochanych ogłosili wśród swoich koleżanek i kolegów konkurs plastyczny graficzny dowolną techniką pod hasłem „Walentynka dla mojej ukochanej, ukochanego”. Przed obchodzonym w tym roku świętem do jednostki na podany adres wysyłano zdjęcia walentynek zrobionych telefonem komórkowym. Chętna młodzież wykonała również piękne serduszka podczas zajęć plastycznych. Wszystkie walentynki były pomysłowe i ciekawe. Najładniejszą wybraną została praca wykonana przez Bartka, który do swojej walentynki otrzymał słodką nagrodę. Ogłoszony konkurs miał formę zabawy, służył nie tylko pielęgnowaniu tradycji, ale i aktywizowaniu ludzi młodych, rozwijając ich uzdolnienia, talenty i kreatywność.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontka

 

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY CZYNIĄ DOBRO W ŚWIATOWYM DNIU CHOREGO

zobacz

W dniu 11 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu, podczas którego wykonywali kartki dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce Zdroju.;

Data wspólnej integracji nie była przypadkowa, gdyż spotkanie miało miejsce w dniu, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, w tym roku XXIX. Młodzież przygotowując kartki na kiermasz chciała nie tylko pomóc w pozyskiwaniu funduszy na remont budynku i otwarcie pomieszczeń na zajęcia dla dorosłych niepełnosprawnych, ale również chciała duchowo łączyć się ze wszystkimi, którzy borykają się z chorobą, jak również ich opiekunami. Podczas rozmowy zwróciła uwagę, że słowa uznania i szacunku należą się wszystkim tym, którzy ratują zdrowie chorych, szczególnie w tym trudnym czasie trwającej epidemii. Uczestnicy w swoim wolnym czasie postanowili po raz kolejny czynić dobro i rozwijać swoje umiejętności manualne, kreatywność i pomysły. Zainspirowani różnymi technikami plastycznymi przygotowali 150 kartek z myślą o tych, którzy chorują i muszą mierzyć się z cierpieniem, bólem i żalem. Niech dla nich każdy dzień będzie darem i nadzieją na lepsze jutro.
Tekst i zdjęcia Marta Augustyn

zobaczzobaczzobacz

SPOTKANIE KARNAWAŁOWE W 6-36 HUFCU PRACY

zobacz

W dniu 10 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu karnawałowym.

Spotkanie miało na celu kultywowanie zwyczajów karnawałowych między innymi tradycji tłustego czwartku, ale również integracji młodzieży podczas różnych form spędzania czasu wolnego. Młodzież z apetytem i ze smakiem delektowała się pysznymi pączkami przygotowanymi przez praktykantów w Piekarnia – Cukierni w Lubniu, ale także wzięła udział w rozgrywkach w piłkarzyki, tenisa stołowego i darta. Wysłuchała także informacji dotyczącej najbliższych przedsięwzięć i konkursów realizowanych w ramach jednostki a także planowanych do realizacji programów autorskich. Uczestnicy trzeciego roku wzięli udział w zajęciach przygotowujących ich do egzaminu czeladniczego. Otrzymali adresy stron internetowych, z testami i zadaniami a także terminami zajęć wyrównawczych, na których mogą uzyskać pomoc i potrzebne rady, aby prawidłowo rozwiązać testy a tym samym już teraz przygotować się do tego ważnego wydarzenia na zakończenie trzy letniego kształcenia. Indywidualnie wzięli udział w spotkaniu z doradcą zawodowym, mającym na celu rozmowę na temat dalszej ścieżki zawodowej po zakończeniu praktycznej nauki zawodu. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.
Tekst – Marta Augustyn       Zdjęcia – Dorota Krawontka

zobaczzobaczzobacz

RADA MŁODZIEŻY PROMUJE DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

zobacz

W dniu 9 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w zajęciach dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu.

Ten tak ważny temat do omówienia zgłosili do realizacji przedstawiciele Rady Młodzieży Hufca. Inspiracją tematyki był obchodzony 9 lutego 2021 „Dzień Bezpiecznego Internetu”, który ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Jest to niezmiernie ważna sprawa w dzisiejszym czasie trwania pandemii, gdzie młody człowiek większość czasu spędza ucząc się i pracując przy komputerze, niekoniecznie pamiętając o swoim zdrowiu i bezpieczeństwie w sieci. Dla pełniejszego uświadomienia sobie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z internetu młodzież stworzyła mapę problemów dla korzystających z internetu, ale także regulamin prawidłowego korzystania z komputera. Przygotowane materiały w formie zdalnej przesłała do innych uczestników przedstawicielka Rady Młodzieży.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcie – Dorota Krawontka

WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI

W dniu 5 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w akcji „Wyślij pączka do Afryki”

zobaczzobacz

Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiła Fundacja Kapucyni i Misje oraz Bracia Kapucyni, Misjonarze pracujący w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu. Jest to akcja społeczna, którą w Polsce organizuje Fundacja Kapucyni i Misje z Krakowa, której celem jest zbiórka funduszy na realizację projektów, prowadzonych przez Braci Misjonarzy w Afryce. A są to projekty dożywiania dzieci, budowa świetlicy, studni, boisk sportowych, remont szpitali. Akcja ma inny charakter niż w poprzednich latach. W tym roku fundusze na pączka do Afryki wysyłamy przez stronę internetową. Tak też uczynili uczestnicy hufca, którzy nie pozostali obojętni na okazanie dobra i wyrazili chęć pomocy. Cała akcja poprzedzona była rozmową online. Korzystając z programu Teamse uczestnicy omawiali trudną sytuację w krajach środkowoafrykańskich gdzie w większości brakuje jedzenia, dzieci są głodne, nie chodzą do szkoły nie uczą się, potrzebują wsparcia i pomocy. Solidaryzując się z innymi narodami postanowili wsiąść udział w akcji, dołożyć cegiełkę i okazać pomoc potrzebujących koleżanką i kolegom w dalekich krajach.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

AKCJA „PODZIEL SIĘ JEDZENIEM”

W dniu 4 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w akcji „Podziel się jedzeniem”.

zobaczzobaczzobacz

Inicjatywa pomocy ludziom potrzebującym, którzy mają w życiu w obecnej chwili „trochę pod górkę” zorganizowana została w Rabce Zdroju przez Fundację „Weź pomóż – Pomoc dla potrzebujących”. Każdy kto chce podzielić się jedzeniem może przynieść je do specjalnie przygotowanych lodówek, które służą jako jadłodajnie. Młodzież również postanowiła podzielić się jedzeniem i z pomocą pracodawców przygotowała: zupę w słoikach, gulasz, ale również kiszonki, marynaty. Produkty te umieściła w specjalnej lodówce. Udział w akcji był okazją do rozmowy na temat jak ważne jest niesienie pomocy innym, ale również jak powinniśmy doceniać to, że mamy taki wybór jedzenia pamiętając, że zawsze musimy je szanować i nie wyrzucać na śmietnik, bo przecież ktoś może być głodny, ktoś chętnie je zje, ktoś w danym momencie potrzebuje naszej mądrości i z dobrego serca podzieli się z drugim człowiekiem.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Dorota Krawontka

29 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W dniu 31 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w 29 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

zobaczzobaczzobacz

Do udziału w zbiórce, która w tym roku miała inny charakter niż dotychczasowe dedykowana została wsparciu oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii oraz diagnostyce głowy zgłosiło się 5 chętnych wolontariuszy: Marysia, Julka, Kasia, Bartek i Dawid. Aby dobrze spełnić swoją misję i godnie reprezentować jednostkę wzięli oni udział w spotkaniu z panią Karoliną, koordynatorką rabczańskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która przekazała im najważniejsze informacje związane z finałem w tym procedury sanitarno-epidemiologiczne związane z pandemią. W niedzielę rano młodzież pod opieką wychowawców odebrała ze sztabu rabczańskiego # 4903 identyfikatory, puszki i została przydzielona do kwestowania przy Kościołach w Skomielnej Białej i Chabówce.

zobaczzobaczzobacz

Po całym dniu grupa wolontariuszy spotkała się ponownie w sztabie WOŚP by policzyć uzbierane środki i odebrać dyplomy za udział w akcji. Podczas tegorocznego finału WOŚP można było wylicytować koszulkę, którą zaprojektował uczestnik hufca Piotr. Był to także nasz wkład. To ważne aby w tych trudnych dla wszystkich czasach poświęcić czas, dzielić się dobrem i pomagać tym, którzy potrzebują naszej pomocy.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

SPOTKANIE SAMORZĄDU MŁODZIEŻY 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniu 28 stycznia uczestnicy wzięli udział w spotkaniu Samorządu Młodzieży.

zobaczzobacz

Głównym celem spotkania było omówienie zadań i przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2021 roku. Ważnym punktem spotkania było omówienie tematyki związanej z realizacją programów autorskich uwzględniających profilaktykę, resocjalizację, socjalizację a także integracje grup hufcowych. Młodzież zwróciła uwagę na kierunki, w których chciałaby rozwijać swoje pasje, zainteresowania i uzdolnienia, ale również, które będą służyć rozwojowi ich dalszej ścieżki zawodowej. Efektem końcowym spotkania było wypracowanie kreatywnych pomysłów kolejnych akcji, jakie będą miały miejsce w miesiącu lutym.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

Zbiórka odzieży w Hufcu Pracy w Skomielnej Białej

zobacz

W dniu 26 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w akcji „Zbiórka odzieży”.
Przedstawiciele Samorządu Młodzieży uczestników OHP odpowiadając na apel Fundacji Pomocy Dzieciom „Razem” ogłosili wśród koleżanek i kolegów zbiórkę odzieży. Przez kilka dni młodzież przynosiła do Hufca odzież damską, męską, dziecięcą, obuwie a także pościel, koce i zabawki dla najmłodszych. Uzbierało się tego dużo i zgodnie z prośbą fundacji trzeba było te rzeczy posegregować i poukładać. To już kolejna akcja charytatywna, w której aktywnie bierze udział młodzież, której celem jest zwrócenie uwagi i świadoma pomoc skierowana do ludzi najbardziej potrzebujących często chorych, niepełnosprawnych, ubogich, zgubionych w dzisiejszym trudnym czasie to bardzo ważne zadanie wychowawcze, które realizuje kadra wychowawcza pracująca z młodzieżą.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy biorą udział w projekcie „Krokus”

zobacz

W dniu 20 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej spotkali się by, jak co roku wziąć udział w Projekcie Krokus.

Przedstawiciele Rady Młodzieży postanowili ocalić od zapomnienia karty historii z wiązane z pamięcią o Holokauście, największej tragedii XX wieku. W tym celu posadzili cebulki żółtych krokusów, które zakwitną na początku wiosny i będą upamiętniać dzieci – ofiary Holokaustu. Kolor kwiatów symbolizuje żółtą gwiazdę Dawida, którą Żydzi zmuszeni byli nosić w okupowanych przez nazistowskie Niemcy krajach. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią sadzenie krokusów poprzedziła praca zdalna z chętnymi uczestnikami, którzy łącząc się online wysłuchali informacji o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokauście. Projekt jest lekcją historii, ale też nauką wrażliwości na cierpienia innych i okazaniem szacunku wobec drugiego człowieka.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

PODSUMOWANIE PROGRAMU FERYJNEGO

W dniu 15 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej podsumowali program „Witajcie zdalne ferie”.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież dla zagospodarowania czasu wolnego i propagowania aktywnego zdrowego stylu życia od 11 – 15 stycznia 2021 roku wzięła udział w cyklu działań i przedsięwzięć oferowanych przez jednostkę w Skomielnej Białej. Program rozpoczęło spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach st. sierż. Sebastianem Krukiem, który omówił tematykę profilaktyki oraz bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Omówił dekalog narciarza, znajdujący się w programie „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Zwrócił również uwagę na zagrożenia internetowe. Przestrzegając reżimu sanitarnego i wszystkich obostrzeń związanych z pandemią, uczestnicy rozgrywali mecze w piłkarzyki i popularną od niedawna grę w darta. W kolejnym dniu podczas zorganizowanych zajęć fotograficzno – kronikarskich wyszukiwali zdjęcia i ozdabiając kartki przygotowywali kronikę hufcową z przedsięwzięć, jakie organizowane były w jednostce w ubiegłym roku. Wzięli również udział w pogadance „6 zasad odmawiania, czyli jak być asertywnym”. Podczas spotkania online chętnie poznawali obowiązki i prawa podczas warsztatów z prawa pracy. Indywidualnie spotykali się również z doradcą zawodowym p. Justyną Skawską w celu omówienia swojej ścieżki zawodowej i planów na najbliższy czas. Realizowany program feryjny miał na celu integrację młodzieży, pożyteczne, atrakcyjne i bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego. To ważne by młodzież, choć przez chwilę mogła rozbudzić w sobie wyobraźnię i kreatywność a aktywny styl życia był sposobem na ich zdrowie i życie.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

POWRÓT DO GÓRY