Aktualności 2022 - 6-36 Hufca Pracy

Czary Mary Okulary

zobacz

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 29 września przyłączyli się do akcji: ,,Czary Mary Okulary”.

Akcja organizowana przez Fundację Pomocy Humanitarnej ,,RedemptorisMisso” ma na celu zbiórkę okularów dla ludzi z dalekiej Afryki. Młodzież z hufca po raz kolejny włączyła się w działania na rzecz drugiego człowieka. Ogłosiła zbiórkę okularów na swojej grupie facebuook i zachęciła koleżanki i kolegów do szukania w swoich domach i rodzinach niepotrzebnych już okularów i przyniesienia ich do budynku hufca. Jak przy każdej akcji i tym razem uczestnicy nie zawiedli. Przedstawiciele Rady Młodzieży powkładali okulary do pudełek.

- Okulary przyniesione do akcji były nowe, używane, przeciwsłoneczne i do czytania mówi Natalia.

- Będą służyć ludziom i pomagać starym zobaczyć przedmioty, którymi posługują się w codziennym życiu dodaje Małgosia uczestniczka spotkania.

Nie widzieć i nagle zobaczyć to dla ludzi z dalekiego kraju jak czary mary, stąd nazwa akcji. Za pośrednictwem wolontariuszy uczestnicy hufca przekazali okulary Fundacji Pomocy Humanitarnej do Afryki.

Tekst i zdjęcia Marta Augustyn

Spotkanie Rady Młodzieży

zobacz

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 21 września wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Rady Młodzieży.

Podczas spotkania młodzież ustaliła harmonogram działań i przedsięwzięć na rok szkoleniowy 2022/2023 oraz omówiła zadania do realizacji w ramach programów autorskich z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej pod hasłem: ,,Na pomoc innym” oraz programu adaptacyjno- integracyjnego: ,,Pewnie w przyszłość”. Młodzież przygotowała również regulamin VII Przeglądu Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP Województwa Małopolskiego i wytypowała przedstawicielkę z hufca do najbliższych wojewódzkich konkursów i zawodów. W dyskusji podsumowała również dotychczasową aktywność uczestników w przedsięwzięciach.

- Jestem zainteresowana pełnieniem wolontariatu w ramach hufca. Wdrażanie koleżanek i kolegów z jednostki do aktywnego pomagania na rzecz innych to priorytetowe zadanie – mówi Weronika, uczestniczka hufca.

Tekst – Marta Augustyn          Zdjęcie – Dorota Krawontka

Laureat plebiscytu ,,Mistrzowie Smaku”

Mateusz Brandys właściciel jadłodajni ,,Przełęcz” kształcący uczestników 6-36 HP w Skomielnej Białej w zawodzie kucharz został laureatem plebiscytu ,,Mistrzowie Smaku”

zobaczzobacz

Akcja przeprowadzona przez Gazetę Krakowską zorganizowana została po raz kolejny. Ma na celu uhonorowanie i przedstawienie ludzi i miejsc związanych z gastronomią w województwie małopolskim. Już samo uczestnictwo w plebiscycie jest znakomitą promocją lokali oraz pracowników. Przyszłych Mistrzów Smaku zgłaszają zadowoleni klienci. Dzięki głosom czytelników gazety można dowiedzieć się, które lokale, kawiarnie, bary oraz ich załoga cieszy się największą popularnością. Wiele emocji przyniosło głosowanie na etapie powiatowym podczas, którego Rabczańska ,,Przełęcz” zdobyła wyróżnienie. Etap wojewódzki przyniósł niezwykłą wiadomość - lokal Mateusza Brandysa został laureatem plebiscytu ,,Mistrzowie Smaku”.

- Cieszę się, że mogę uczyć się zawodu w tak renomowanym lokalu - mówi Magdalena, uczestniczka hufca.

-Na zadowolenie klientów pracuje się latami to ciężka codzienna praca, ale i pasja bez której nie byłby możliwy sukces - mówi Mateusz Brandys, pracodawca kształcący uczestników w zawodzie kucharz.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Kaja Kościelniak

W rocznicę 17 września 1939

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej będący uczniami Szkoły Branżowej nr 1 w Rabce Zdrój w dniu 19 września uczcili pamięć poległych i pomordowanych we wrześniu 1939 roku.

zobaczzobacz

Przedstawiciele Rady Młodzieży w 83 rocznicę napaści wojsk radzieckich na Polskę udali się na spacer by pod pomnikiem poległych i pomordowanych żołnierzy i ludności cywilnej złożyć hołd, kwiaty i zapalić znicze. W ciszy i spokoju wysłuchali informacji przekazanej przez wychowawcę o tym tragicznym dniu, które miało miejsce 17 września 1939 roku, kiedy to wojska radzieckie na mocy tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow łamiąc postanowienia traktatu o nieagresji napadły na Polskę, dokonując mordu i zniszczeń na państwie polskim.
Uczestnicy poznali historię pomnika, który znajduje się w Rabce-Zdrój w Hołdzie Żołnierzom Poległym i Pomordowanym za Ojczyznę w latach 1939-45, oraz Żołnierzom z Rabki – Zdroju walczącym w II wojnie światowej u boku gener. Stanisława Maczka.

- To była kolejna lekcja historii, która uczy nas patriotyzmu i miłości do ojczyzny, ale także pokory i szacunku do wolności i pokoju – mówi Patryk, uczestnik hufca.

Tekst – Marta Augustyn          Zdjęcia – Dorota Krawontka

Akcja sprzątanie świata

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 16 września zorganizowali akcję sprzątania.

zobaczzobacz

Swoim działaniem dołączyli do ,, Sprzątania świata” międzynarodowej kampanii odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września, która polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Młodzież wyposażona w rękawice i worki na śmieci została podzielona na grupy. Pierwsza grupa sprzątała wyznaczony odcinek rzeki Skomielnianki, druga poszła w kierunku lasu i po drodze zbierała plastikowe butelki, opakowania, wyrzucone opony samochodowe. Dwóch uczestników zadbało o czystość wzdłuż drogi krajowej i na przystankach autobusowych.

-To już kolejna akcja prospołeczna w ramach, których uczymy się prawidłowych postaw i dbamy o środowisko lokalne - mówi Krzysiek, uczestnik hufca.

Celem przeprowadzonej akcji jest wskazanie młodzieży prawidłowych wzorców, bo przecież zaśmiecanie i dzikie wysypiska są nadal zmorą wielu miejscowości. Do tego dochodzi smog, który unosi się z kominów palonych różnymi odpadami.

- Mądre działanie i odpowiedzialna edukacja to zadanie stojące przed każdym człowiekiem, który chce żyć zdrowo dbając o środowisko i przyrodę otaczającą nas wokół - mówi Filip.

Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

Wycieczka do Niedzicy

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 14 września wzięli udział w wycieczce do Niedzicy.

zobaczzobaczzobacz

Wyjazd zorganizowany został we współpracy ze Szkołą Branżową nr 1 w Rabce- Zdrój w ramach programu autorskiego adaptacyjno- integracyjnego: ,,Pewni w przyszłość”. Celem programu i organizowanych w ramach niego zajęć oraz przedsięwzięć jest pomoc młodzieży w adaptacji do nowego środowiska szkolnego i na praktyce, poznanie siebie nawzajem i szeroko pojęta integracja. Te działania mogą pomóc również w poznaniu nowych warsztatów do nauki i przygotowanie do pełnienia nowej roli- pracownika młodocianego. Wyjazd do Niedzicy, rejs statkiem i wspólny spacer, niekończące się rozmowy, wspólne zdjęcia były doskonałą okazją do nawiązania pewnych przyjaźni, które przecież stanowić będą fundament na trzyletni okres kształcenia i zdobywania doświadczenia zawodowego.

-To była super wycieczka, poznałam nowych kolegów i koleżanki - mówi Patryk, uczestnik pierwszego roku.

-Mogłyśmy porozmawiać o pierwszych dniach na praktyce i o obowiązkach, pracownika młodocianego – mówi Karolina, uczestniczka hufca.

W trakcie wyjazdu wychowawca pani Dorota Krawontka omówiła z uczestnikami zasady BHP oraz zapoznała z prawami i obowiązkami pracownika młodocianego. Uzyskana wiedza ułatwi młodym ludziom start i przyczyni się do bezpiecznego zdobywania nowej wiedzy.

Tekst – Marta Augustyn            Zdjęcia – Dorota Krawontka

Warsztaty plastyczno-kronikarskie

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniach 9-12 września wzięli udział w warsztatach plastyczno- kronikarskich.

zobaczzobacz

Zajęcia zorganizowane w ramach imprezy lokalnej miały na celu rozwijanie wyobraźni twórczej i aktywności plastycznej. Młodzież posługując się różnymi technikami plastycznymi ozdabiała kartki i naklejała zdjęcia przygotowując kolejną już 34 kronikę hufcową, która stanowi pamiątkowy dokument opisujący działalność skomielniańskiej jednostki.

-Oglądając stare kroniki mogłam dowiedzieć się wiele ciekawych informacji o konkursach, zawodach, wycieczkach, ważnych uroczystościach, które odbywały się w naszej jednostce – mówi Zosia, uczestniczka hufca. 

Spotkanie było okazją do licznych rozmów i dyskusji oraz do nawiązywania nowych przyjaźni.

Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

Szkolenie BHP

Uczestnicy 6-36HP w Skomielnej Białej w dniu 8 września wzięli udział w szkoleniu z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz perspektyw rozwoju zawodowego.

zobaczzobaczzobacz

Szkolenie zorganizowane zostało przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Elremot” w Skomielnej Białej, a przeprowadził je główny specjalista ds. BHP Ryszard Macioł. Młodzież poznała zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy, zagrożenia występujące w czasie pracy oraz ogólne przepisy prawne z zakresu prawa. Od komendanta Marty Augustyn uzyskała informacje gdzie się udać i z kim rozmawiać by czuć się bezpiecznie na praktyce, w szkole i w hufcu. Szkolenie to pozwoliło młodzieży uzyskać informacje, jakich zachowań powinni się wystrzegać, aby nie narażać siebie 
i współpracowników na niebezpieczne zdarzenia.

- Zdobyta wiedza podczas zajęć uświadomiła mi, jakie zagrożenia mogę spotkać w pracy oraz jak je niwelować - mówi Julia, uczestniczka hufca.

Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

„Zawody sportowe”

Uczestnicy 6-36HP w Skomielnej Białej w dniu 7 września wzięli udział w lokalnych zawodach sportowych.

zobaczzobaczzobacz

Przedsięwzięcie rekreacyjno-sportowe zorganizowane zostało w celu wyłonienia reprezentacji Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. W ramach współpracy ze SzkołąBranżową nr 1 w Rabce-Zdrój młodzież udała się na miejski stadion sportowy, gdzie zostały przeprowadzone konkurencje dla dziewcząt i chłopców. Wśród nich były biegi na 100m, 400m, rzut piłką palantową, piłką lekarską, skok w dal z rozbiegiem, skok w dal z miejsca. Rozgrywkom towarzyszyła radość, uśmiech, zadowolenie i dalsza zabawa. Młodzież miała okazję poznać siebie nawzajem, a także wymienić doświadczenia związane z uprawnianiem sportu i propagowaniem zdrowego stylu życia. Wyniki z poszczególnych konkurencji zostaną przesłane do Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, na podstawie, których zostanie wyłoniona wstępna reprezentacja do Ogólnopolskich Zawodów Sportowych w Pleszewie.

Tekst-Marta Augustyn           Zdjęcia-Dorota Krawontka

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy biorą udział w obchodach 83 rocznicy tragicznych wydarzeń 3 września 1939

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 5 września wzięli udział w obchodach 83 rocznicy tragicznych wydarzeń, które rozegrały się 3 września 1939 roku w Skomielnej Białej.

zobaczzobaczzobacz

Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem wystawy na auli szkolnej przez Naczelnika Biura Upamiętniającego Walki i męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem ,, Wrzesień 1939”. Następnie w kościele p.w. Św. Sebastiana odprawiona została Msza Święta w intencji poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców w 83 rocznicę tragicznych wydarzeń. Dalsza część uroczystości odbyła się przy Obelisku, gdzie w obecności funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza oraz żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Krakowa odśpiewano Hymn Państwowy, wciągnięto flagę na maszt, odczytano apel poległych, a zaproszeni goście złożyli wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze w dowód pamięci i szacunku dla tych, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny. Uczestnicy hufca również złożyli hołd poległym i pomordowanym odmówili modlitwę i zapalili znicze w miejscu tak ważnym i historycznym dla lokalnej społeczności.

- To kolejna lekcja historii, w której bierzemy udział pamiętając o ważnych wydarzeniach w których uczestnikami byli pradziadkowie – mówi Ania, uczestniczka hufca.

Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

Narodowe czytanie

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej 2 września wzięli udział w akcji Narodowego Czytania.

zobaczzobaczzobacz

W przeddzień tegorocznej edycji Narodowego Czytania młodzież spotkała się w Branżowej Szkole nr 1 w Rabce- Zdrój oraz budynku hufca by wspólnie czytać utwór "Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza. To wyjątkowy utwór naszego narodowego wieszcza ukazujący fenomen polskiego romantyzmu.

-Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich patriotów, którzy na różne sposoby w kraju i na obczyźnie czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą - napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda. 

Tegoroczne Narodowe Czytanie ma na celu umocnienie jedności i poczucia wspólnoty Polaków, nie tylko w Ojczyźnie, ale i na całym świecie. Ma być wspólnym świętem czytelnictwa, które dostarczy wiedzy połączonej z patriotyzmem. Ma pokazać, że tylko wspólne działanie i wzajemna współpraca przynosi dobre efekty. A świat pełen uczuć, miłości i wzruszeń jest tym, którego oczekują ludzie.

-Ballady i Romanse - to cykl wierszy, w których wieszcz narodowy Adam Mickiewicz przedstawia nurty i tendencje Polskiego Romantyzmu – mówi Jakub, uczestnik hufca.

-Rok 2022 ogłoszony jest Rokiem Romantyzmu Polskiego, dlatego tak ważna jest znajomość utworów tej epoki, która ma wiele wspólnych elementów i wartości - dodaje Patryk w rozmowie z wychowawcą.

Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Dorota Krawontka

Rozpoczęcie roku szkoleniowego 2022/2023 w Skomielnej Białej

Uczestnicy oraz kadra 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 1 września wzięli udział w rozpoczęciu roku szkoleniowego 2033/2023, które odbyło się w Szkole Branżowej nr 1 w Rabce Zdrój.

zobaczzobaczzobacz

Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły p. Andrzej Błachut, który przywitał i przedstawił uczniów klasy pierwszej, a także omówił najważniejsze kwestie związane z nowym rokiem i naukę w szkole branżowej. Przedstawił plan zajęć, uczących nauczycieli, a także poinformował o możliwości kształcenia. Następnie komendant hufca Marta Augustyn przedstawiła prawa i obowiązki ucznia, jako pracownika młodocianego. Omówiła regulamin praktycznej nauki zawodu, a także przedstawiła wykaz przedsięwzięć organizowanych w ramach rywalizacji jednostek OHP w Małopolskiej WK. Zwróciła uwagę na ofertę jednostki realizowanych programach autorskich i przedsięwzięciach mających na celu aktywizację młodzieży, wdrożenie do zdrowego stylu życia, udział w wolontariacie, jako alternatywę na zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie i kształcenie różnego rodzaju kompetencji. Młodzież w tym dniu wzięła udział w warsztatach z doradcą zawodowym pod hasłem: "Moje wejście na rynek pracy”, podczas których poznała mechanizmy pozwalające na osiągnięcie satysfakcji z odbywania praktycznej nauki zawodu i pierwszych kontaktów z pracodawcą.

- Cieszę się, że będę odbywał praktyczną naukę zawodu w ramach hufca pracy, wyrażam chęć udziału w zawodach i konkursach organizowanych w najbliższym roku szkolnym - mówi  Paweł, uczestnik hufca.

W tym dniu na spotkanie przybyli do szkoły również uczestnicy 2 i 3 rocznika, którzy po otrzymaniu niezbędnych informacji wzięli udział w szkoleniu bhp i udali się do zakładów pracy by ustalić harmonogram praktycznej nauki zawodu.

Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Dorota Krawontka

Upamiętnienie 83 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

zobaczzobacz

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 31 sierpnia wzięli udział w spotkaniu upamiętniającym 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W przeddzień wydarzeń, jakie miały miejsce 1 września 1939 r. młodzież postanowiła wyszukać informacje dotyczące tych tragicznych dni, ale także by w duchu patriotyzmu szanując symbole narodowe przygotować gazetkę tematyczną.

- To kolejna lekcja historii, która przypomina o odwadze i męstwie wszystkich tych, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny, w obronie naszej wolności, w obronie szczęścia i radości kolejnych pokoleń - mówi Kasia, uczestniczka hufca.

Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

Uczestnicy 6-36 HP biorą udział w spotkaniu na rozpoczęcie roku szkoleniowego 2022/2023

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 29 sierpnia wzięli udział w spotkaniu rozpoczynającym nowy rok szkoleniowy

zobaczzobaczzobacz

Młodzież pierwszego rocznika zaproszona została do hufca, by uzyskać niezbędne informacje dotyczące realizacji obowiązku szkolnego i praktycznej nauki zawodu w ramach podpisanych umów. W pierwszej części spotkania komendant hufca Marta Augustyn przekazała informację dotyczące praw i obowiązków pracowników młodocianych. Poruszyła tematykę czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich oraz zwolnień w celu udziału w zawodach, konkursach i przedsięwzięciach organizowanych w ramach działalności kulturalno-oświatowej i sportowej WK OHP. W drugiej części młodzież wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego p. Michalinę Handzel pod hasłem: "Wybieram ścieżkę edukacyjno- zawodową” w ramach, których zostały omówione zainteresowania i trafność wyboru zawodu i szkoły z uwzględnieniem zawodów uznawanych za deficytowe i poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy. 

- Wybór szkoły to poważna sprawa, decyzja rzutująca na całym dorosłym życiu, dlatego należy poznać samego siebie, wybrać szkołę zgodnie ze swoimi predyspozycjami - powiedział doradca zawodowy.

Na zakończenie młodzież wzięła udział w rozmowach indywidualnych z wychowawcami w celu uzyskania informacji potrzebnych do dokumentacji jednostki. Spotkanie miało charakter integracyjno-adaptacyjny wprowadzający uczestników pierwszego rocznika do nowego środowiska szkolnego.

Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

Nakrętkowa zbiórka

zobacz

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 24 sierpnia zorganizowali zbiórkę plastikowych nakrętek.

Młodzież z hufca ogłosiła wśród swoich kolegów i koleżanek zbiórkę nakrętek. Zebrane nakrętki zostały posegregowane i przekazane do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce Zdroju, która to organizacja, ogłaszając zbiórkę charytatywną pozyskuje środki finansowe na wsparcie działań osób z niepełnosprawnością z terenu lokalnego środowiska. Poprzez udział w akcji młodzież nie tylko uczy się empatii, dbania o środowisko, ale również i zrozumienia, a także uświadamia sobie jak ważne i cenne jest zdrowie, które należy szanować i o które należy dbać.

- Po raz kolejny biorę udział w zbiórce nakrętek dla Stowarzyszenia, chętnie pełnię także wolontariat. Uważam, że jest to mój obowiązek, aby promować postawy proekologiczne, ale i pomagać innym - mówi Marysia, uczestniczka hufca.

Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

Wolontariat podczas Dożynek Gminnych

zobaczzobacz

Uczestniczki 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej dniu 21 sierpnia wzięły udział w Gminnych Dożynkach.

Młodzież w charakterze wolontariatu została zaproszona do Krzeczowa, miejscowości do której w tym roku Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Edyta Brzezicka zaprosili gości oraz mieszkańców gminy na podsumowanie tegorocznych plonów. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą Dożynkową w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha. Następnie kolorowy przepiękny korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestry Dęte OSP Tenczyn i OSP Skomielna Biała rozpoczął część oficjalną, po czym nastąpiły przemówienia zaproszonych gości oraz odśpiewanie wieńców dożynkowych przez Zespoły Regionalne. Wolontariuszki jak zwykle wykazały swoją aktywność pomagając podczas obsługi stołów, ale także zabawiały dzieciaki przy stoisku malowania twarzy. Miały przy tym okazję nie tylko pomagać, ale również oglądając mogły poznać tradycje regionalne z lokalnego środowiska, a także kulturę i zwyczaje gości, którzy zostali zaproszeni na uroczystość. 

- Bardzo podobały mi się stroje i obrzędy regionalne, to wspaniale, że możemy poznawać kulturę ludzi z innych regionów - mówi Roksana, uczestniczka hufca.  

zobaczzobaczzobacz

W wolnym czasie uczestniczki promowały jednostkę, rozdając ulotki i broszury o działalności OHP, w tym jednostki ze Skomielnej Białej.

Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

Bukiet dla Maryi

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 18 sierpnia podsumowali lokalny konkurs pod hasłem: "Bukiet dla Maryi".

zobaczzobacz

Młodzież w ramach kultywowania tradycji i zagospodarowania czasu wolnego w okresie wakacji ogłosiła przed sierpniowym weekendem konkurs związany z obchodami Święta Matki Boskiej Zielnej. Po piętnastym sierpnia do budynku hufca młodzież przyniosła piękne bukiety zdobione kwiatami, ale także składające się ze zbóż i ziół, które udało się zebrać. 

-Wszystkie były dowodem na to, iż młodzież pielęgnuje tradycje i regionalizm. Z bukietów została przygotowana piękna kolorowa wystawa - mówi Marysia, uczestniczka hufca.

Każdy biorący udział w konkursie otrzymał dyplom i pamiątkowy upominek. To już kolejna inicjatywa aktywnych uczestników chcących rozwijać i doskonalić swoje umiejętności, ale również rozwijać swoje zainteresowania.

Tekst – Marta Augustyn          Zdjęcia – Dorota Krawontka

Udział w akcji „Zbiórka Odzieży”zobacz

Uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej w dniu 16 sierpnia wzięli udział w akcji „Zbiórka Odzieży”.

Inicjatywa zorganizowana została pod patronatem Obywatelskiej Pomocy Dzieciom. Młodzież OHP ogłosiła ją poprzez portale społecznościowe wśród swoich koleżanek i kolegów. Odzież damska, męska, obuwie, zabawki posegregowane zostały według artykułów, poukładane w workach i wystawione do odbioru. Akcja ma na celu wspieranie chorych dzieci z całej Polski, a jednocześnie młodych ludzi uczy empatii i zrozumienia. Dobie wysokich cen, drożyzny i szalejącej inflacji wzrasta ilość osób potrzebujących, samotnych, nieradzących sobie w codziennych sytuacjach. Każda taka inicjatywa lokalna stanowi ogromną wartość, uczy prawidłowych postaw i szacunki do innych ludzi.

Tekst i zdjęcia-Marta Augustyn

„78 Rocznica Powstania Warszawskiego”

Uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej w dniu 1 sierpnia uczcili pamięć żołnierzy Armii Krajowej i ludności cywilnej, którzy wzięli udział w Powstaniu Warszawskim 1 sierpnia 1944 roku.

zobaczzobacz

W 78 rocznicę wybuchu tego wielkiego zrywu patriotycznego młodzież przygotowała pamiątkową tablicę, na której umieściła zdjęcia i informacje związane z tym tak ważnym wydarzeniem. Korzystając z internetu i dostępnych publikacji poznała historię tzw. godziny „W” – która rozpoczęła o 17:00 wybuchem powstania na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej – gen. Tadeusza Komorowskiego zwanego „Bora”. Powstanie miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Krajowej. Jednak po ciężkich 63 dniach walki upadło, a Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. Za wolność walczyło tysiące Polaków, powstańców, członków zrzeszonych w Szarych Szeregach, harcerzy, dzieci, które zginęły w obronie naszego kraju. Młodzież zorganizowała również chwilę z poezją czytając wiersze poetów związanych z tym okresem. Mogła zrozumieć ból i cierpienie, którego doznawali walczący, ale również docenić ogromny patriotyzm i odwagę wszystkich tych, dla których na sercu leżało dobro Ojczyzny - Polski.

-Powstanie było zrywem ludzi młodych, którzy wkraczali w dorosłość podczas okupacji, pokazało jak pomimo młodych lat drzemie w nich wielki duch wolności i chęci walki w obronie Polski- mówi Marysia uczestniczka zajęć. 

To kolejna lekcja historii, którą pokazuje, czym są prawdziwe wartości. Dla upamiętnienia tego dnia budynek hufca młodzież przyozdobiła flagą biało-czerwona.

Tekst – Marta Augustyn            Zdjęcia – Dorota Krawontka

„Pamiętamy”

Uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej w dniu 25 lipca przygotowali gazetkę tematyczną.

zobaczzobacz

Aby upamiętnić 40 rocznicę powstania Solidarności Walczącej młodzież spotkała się w budynku hufca i podczas zajęć przygotowała tablicę pamiątkową pod hasłem „Solidarność walcząca”. Aby poznać sens i działalność podziemnej organizacji antykomunistycznej działającej w latach 1982-1992 założonej w czerwcu 1982 r. we Wrocławiu z inicjatywy Kornela Morawieckiego. Młodzież korzystała z informacji w internecie, z którego to źródła wydrukowała także znak i ulotki Solidarności Walczącej ze zbioru Instytutu Pamięci Narodowej.

-Wolni i solidarni -to dewiza organizacji - mówi Roksana podkreślając, że działacze ruchu dążyli do niepodległej demokratycznej Polski, do wyswobodzenia narodu polskiego z pod komunizmu.

-Wartość i demokracja to hasło będące nieodłączną częścią polskiego patriotyzmu - mówi Roksana uczestniczka spotkania.

Tekst i zdjęcia-Marta Augustyn

„Wakacje z Hufcem”

Uczestnicy 6-36 HP w Skomielnej Białej w dniach 4-19 lipca wzięli udział w zorganizowanym programie pod hasłem „Wakacje z Hufcem”.

zobaczzobaczzobacz

Celem przedsięwzięcia była szeroko pojęta aktywizacja i integracja młodzieży przy realizacji wspólnych zamierzeń, pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego, ale również rozwój i doskonalenie umiejętności i zainteresowań.

zobacz

Uczestnicy wzięli udział w pieszej wycieczce na Mały Luboń, w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego „Moje kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy”, a także w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych „Znajdź siebie, znajdź swoje zainteresowania” w ramach, których poznali swoje mocne i słabe strony, a także budowali poczucie własnej wartości. W ramach zajęć plastyczno-kronikarskich uzupełniali kolejną już XXII kronikę hufcową, która stanowi nieodłączny element archiwizowania działalności jednostki. Młodzież wklejała artykuły ze strony internetowej, wybierała zdjęcia, ozdabiała elementami plastycznymi, rozmawiając przy tym na temat różnych form spędzania wolnego czasu w tym pełnienia wolontariatu podczas różnych imprez i przedsięwzięć, a także różnorodnej aktywności, którą oferuje przez całe wakacje 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej i działająca świetlica środowiskowa.
Tekst i zdjęcia-Marta Augustyn

 

zobacz

 

6-36 Hufiec Pracy, Świetlica Środowiskowa w Skomielnej Białej ogłasza konkurs "Bukiet dla Maryi".
Podpisane "bukiety kwiatowe" należy przynosić do budynku Hufca w terminie 16-18 sierpień 2022 roku.
Rozdanie nagród i odbiór bukietów odbędzie się 19 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w budynku Hufca.

Święto Gminy Lubień

Wolontariusze z 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej włączyli się aktywnie w Święto Gminy Lubień.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

Młodzież została zaproszona do udziału przez organizatorów tego ważnego wydarzenia- Wójta Gminy Lubień i Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu. Bogaty program artystyczny i liczne atrakcje na placu  kulturalno- rekreacyjnym ściągnęły licznie mieszkańców Lubnia, Tenczyna, Krzeczowa i Skomielnej Białej, którzy dopingowali walczące ze sobą w formie zabawy drużyny podczas Turnieju Wsi, który był głównym punktem programu. Jak się okazało w skład skomielniańskiej drużyny wchodzili między innymi absolwenci hufca; Mateusz i Marcin oraz uczestnik 3 rocznika Dawid, którzy z pomocą koleżanek uzyskali 2 miejsce. Brawo! Można było również  obejrzeć i wysłuchać występy Chóru GAUDIUM, pokaz zumby, występ zespołów działających przy GOK, Orkiestry Dętej, ale także recitale Sabiny Burtan i uczestniczki Hufca Pracy ze Skomielnej Białej Roksany Żak. Wolontariuszki  pomagały w pracach porządkowych, pompowały i rozdawały balony, malowały i ozdabiały twarze chętnym dzieciakom.

- Wolontariat to świetny sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu, można poznać wielu nowych znajomych- mówi Klaudia
.
- To był cudowny czas spędzony w gronie przyjaciół a ja mogłam zaśpiewać dla publiczności z Gminy Lubień i przyjezdnych turystów- mówi Roksana.

Dopełnienia wolontariatu w ramach Hufca Pracy w Skomielnej Białej włączają się wciąż nowe osoby, które chcą mile spędzić czas wakacyjny, ale także zrobić coś dobrego dla innych i pokazać jaką wartość ma działanie dla dobra drugiego człowieka. Uczmy się pomagać i bądźmy razem w działaniu.
Tekst i zdjęcia Marta Augustyn

Profilaktyka ponad wszystko.

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 7 lipca wzięli udział w spotkaniu mającym na celu zwrócenie uwagi na szeroko pojętą profilaktykę.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież spotkała się na zajęciach pod hasłem :,,Stop dopalaczom” podczas, których poznała zdrowotne, emocjonalne i społeczne skutki brania dopalaczy i ich wpływ na organizm. Następnie podczas spotkania z policjantem z Komendy Powiatowej w Myślenicach p. aspirantem sztabowym Łukaszem Fornalikiem, poznała zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu w górach i nad wodą, a także odpowiedniego poruszania się po drogach w ruchu pieszym i komunikacyjnym, szczególnie jazdy na rowerze i hulajnodze elektrycznej. 

-W czasie spotkania otrzymałem niezbędne informacje na temat odpowiedzialności nieletnich -mówi Dawid.

-Aby żyć w zdrowiu i radości, warto uświadomić sobie, jakie mogą być skutki stosowania różnych uzależnień -mówi Sylwia.

Uczestnicy podczas spotkania poznali harmonogram zajęć realizowanych w skomielniańskim hufcu w okresie wakacji. Nie zabraknie wśród nich aktywności fizycznej i wdrażania do zdrowego stylu życia.
Tekst i zdjęcia Marta Augustyn

Piknik dla PSONI

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 3 lipca wzięli udział w Pikniku pod hasłem: „Gramy dla PSONI”, nad którym patronat objął burmistrz Rabki p. Leszek Świder.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

Kadra oraz młodzież w charakterze wolontariatu wsparła to ważne wydarzenie mające na celu integrację różnych grup, osób i ludzi dobrej woli podczas wielkiej akcji charytatywnej dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Rabce-Zdroju. Piękna słoneczna pogoda zgromadziła w Rabczańskim Amfiteatrze liczną publiczność, która przyszła by obejrzeć i wysłuchać występy dzieci z OREW, Zespołu Regionalnego Robcusie i Robcany, Orkiestry OSP Rabka-Zdrój, Rapera Zazi i Bogdana Świerczka, a także Chóru Szafrarzy. Gromkie oklaski otrzymała liczna grupa taneczna SOBEAT, oraz Marżonetki z Naprawy. Każdy chętny mógł potańczyć Zumbę z Ulą i zrobić zdjęcie przy motocyklach z Moto Rabki i przy wozach strażackich z OSP Chabówka. Uczestniczki pomagały podczas przygotowania wystawy prac pani Anny Chaszczyńskiej i innych stoisk. 

-Mogłam sprawdzić swoje umiejętności plastyczne w kąciku z tatuażami, do którego licznie przychodziły zainteresowane dzieci i młodzież- mówi Roksana.

-Miałam też okazję zaśpiewać ze sławnym rabczańskim muzykiem o pseudonimie Bodzio- dodaje Roksana.

-Pomaganie jest wspaniałym dawaniem siebie innym, można się przy tym również świetniebawić- mówi Marysia.

Matylda i Klaudia pomagały przy stoisku z watą cukrową, kawą i napojami. 

-Podczas Pikniku robiłyśmy zdjęcia, co sprawiło nam ogromną radość- mówi Klaudia 
i Matylda, uzyskałyśmy też porady w Centrum Pielęgnacji NovAge i w Studiu Oriflame-dodają.

Pomaganie w charakterze wolontariatu to nie tylko aktywność, nabywanie nowych umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej, to również uczenie się empatii zrozumienia i kształtowanie prawidłowych postaw. Warto pomagać. Nie wiemy i nie znamy chwili, kiedy to nam potrzebna będzie pomoc innych.
Tekst i zdjęcia Marta Augustyn

Zakończenie roku szkolnego  2021-22 w Szkole Muzycznej Oddział w Skomielnej Białej

Uczniowie Szkoły Muzycznej Oddział w Skomielnej Białej na zakończenie roku szkolnego wzięli udział w uroczystym spotkaniu, podczas, którego odebrali świadectwa, nagrody i liczne wyróżnienia, które wręczyła pani Dyrektor Beata Miętka Z-ca Dyrektora Krzysztof Guńka oraz Nauczyciele z Oddziału w Skomielnej Białej.

W słoneczne popołudnie do auli szkolnej licznie przybyli rodzice, rodzeństwo, koleżanki i koledzy. Uroczystość rozpoczęła p. Marta Augustyn, która przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące działalności szkoły, a także przypomniała konkursy, w których zwycięzcami byli uczniowie z oddziału skomielniańskiego. Następnie na scenę zostali zaproszeni tegoroczni absolwenci: Małgorzata Mamoń, Zuzanna Rabska, Jakub Rzepiela, Natalia Rzepiela, Wiktor Dobrzański Sularz, którzy na zakończenie nauki w Szkole Muzycznej otrzymali pamiątkowe statuetki.

Świadectwa z wyróżnieniem, czerwonym paskiem i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali; Z klasy skrzypiec; Małgorzata Mamoń, Zuzanna Rabska, Proszek Aleksandra, Wątor Lena, Kapłon Julia, Antonina Malińska, Palac Dominika. Z klasy gitary; Jurzec Przemysław, Pustelnik Kamila, z klasy fortepianu; Anna Banik, Lena Jeż, Natalia Rzepiela, Jakub Rzepiela, z klasy trąbki; Adam Bal.  Słowa uznania do uczniów i podziękowanie dla nauczycieli skierowała p. Dyrektor Beata Miętka, która również zwróciła się do rodziców. Dziękując za pomoc, wsparcie za obecność w rozwoju muzycznym dzieci, zwróciła uwagę jak ważna jest pomoc i motywacja mamy i taty w osiąganiu kolejnych sukcesów w muzycznej rodzinie, którą tworzymy od 7 lat w Skomielnej Białej.
W drugiej części spotkania uczniowie zaprosili zebranych do wysłuchania koncertu. Prezentowali utwory na gitarę, skrzypce, fortepian, akordeon, trąbkę, klarnet. Były duety, trio, śpiew, chór i tańczyła grupa rytmiczna. Piękna dekoracja i wspólnie spędzone muzyczne chwile wprowadziły wszystkich w czas wakacji, odpoczynku i przygody.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

Podsumowanie roku szkolnego 2021

W tym mijającym roku szkolnym w Szkole Muzycznej Oddział w Skomielnej Białej kształciło się 60 uczniów. W klasie skrzypiec - 19 uczniów, gitary - 15 uczniów, fortepianu - 17 uczniów, akordeonu - 4 uczniów, trąbki -3 uczniów, klarnetu -2 uczniów. W cyklu 6 letnim 49 uczniów, w cyklu 4 letnim 11 uczniów. Wszyscy uczniowie otrzymali oceny pozytywne zarówno z instrumentu głównego, fortepianu dodatkowego i kształcenia słuchu.

Najwyższą średnią ocen otrzymał Adam Bal kl. V/6 - 5,60 oraz Małgorzata Mamoń klasa VI/6 - 5,50

Uczniowie szkoły muzycznej kształcili swoje umiejętności pod okiem fachowej kadry i osiągali sukcesy i wyróżnienia;

Szkolny Konkurs Miniatur w Czasławiu (uczniowie p. Antoniego Markowskiego) listopad 2021

Kategoria I - Adrian Czarny klasa I/6 – III miejsce

Kategoria II - Michał Sienko kl.II/6 – III miejsce, Julia Błachut klasa III/6 – IV miejsce

Kategoria III - Aleksandra Świętoń klasa IV/6 - II miejsce, Lidia Macioł klasa IV/6 - IV miejsce

Kategoria IV - Jakub Rzepiela klasa VI/6 - I miejsce, Natalia Rzepiela klasa VI/6 - III miejsce

Ogólnopolski Konkurs Kolędowanie w Trzcianie( przygotowałap. Justyna Strzelecka styczeń 2022)

Wyróżnienie zespół wokalny; Zuzanna Rabska, Julia Kapłon, Amelia Syc, Antonina Malińska,Adam Bal, Bartłomiej Solarz

VI Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu, Audycji Muzycznych i Rytmiki (przygotowała uczniów p. Justyna Strzelecka) marzec 2022

wyróżnienie I stopnia Adam Bal klasa V/6 i Jakub Rzepiela klasa VI/6.

XII Konfrontacje Instrumentów Dętych (przygotował Dominik Borek, akompaniament Marcin Zborek) marzec 2022,

Wyróżnienie II stopnia- Adam Bal klasa V/6.

V Szkolny Konkurs Miniatur w Czasławiu (uczniów przygotował Dominik Borek) maj 2022,

II miejsce  Adam Bal

Beskidzki Konkurs Gitarowy Mszana Dolna (uczniów przygotował Adrian Furmankiewicz) czerwiec 2022

Kategoria I - I miejsce Weronika Ceremon klasa I/6, Kategoria II- I miejsce Agnieszka Błachut II/6,

Kategoria III – I miejsce Daniel Ciesielski klasa III/6, Kategoria III- III miejsce Przemysław Jurzec,

Kategoria IV – wyróżnienie, Renata Węgrzyn klasa III/4

Konkurs Ogólnopolski, Małopolskie Inspiracje- Muzyczne zmagania na szlaku mistrzów – Kąśna Dolna- Centrum Paderewskiego - Małgorzata Mamoń VI/6

Międzyszkolna Regionalna Orkiestra Symfoniczna - Małgorzata Mamoń VI/6

 

Dodatkowe działania w których brali udział uczniowie Szkoły Muzycznej Oddział w Skomielnej Białej;

- Warsztaty gitarowe z Ekspertem CEA Jarosławem Koconiem – listopad 2021,
- Ślubowanie klas pierwszych-październik 2021,
- Warsztaty metodyczne prof. Barbary Pęcherskiej – uczniowie z klasy fortepianu,
- Koncert Kolęd- 14 styczna 2022
- Dzień Patrona- 21 luty 2022
- Test CEA z kształcenia słuchu, kwiecień 2022
- Koncert uczniów kończących szkołę – Czasław 2022, maj 2022
- Koncert Wiosenny dla Mamy i Taty- 17 maj 2022,
- Audycje klasy gitary; 23 maja,
                  klasy fortepianu; 31 maja,
                   klarnetu i trąbki; 25 maja,
                  skrzypiec; 24 maja,
                  fortepianu; 14 czerwca
- Egzaminy techniczne maj- czerwiec 2022
- Audycja wyjazdowa w Przedszkolu w Chabówce; 7 czerwca

To już 7 rok działania Szkoły Muzycznej w Czasławiu Oddział w Skomielnej Białej. Dziękujemy rodzicom za pomoc, wsparcie i codzienną aktywność, dziękujemy nauczycielom za ich pracę, zaangażowanie, odpowiednie podejście do uczniów, promocję szkoły, ale szczególnie serdecznie dziękujemy pani Dyrektor Beacie Miętce za to, że w kolejnym roku nasze dzieci mogły się uczyć w szkole muzycznej, rozwijać swoje talenty, umiejętności i zainteresowania, dziękujemy za każde słowo, poradę, sugestię, za wszystko dobro, które otrzymujemy.

Kierownik Szkoły Muzycznej Oddział w Skomielnej Białej - Marta Augustyn

Zakończenie roku szkoleniowego.

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej 21 czerwca zakończyli rok szkoleniowy 2021/2022.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież spotkała się w budynku Szkoły Branżowej nr 1 w Rabce-Zdroju, by wspólnie podsumować miniony rok.

zobaczzobacz

Najbardziej aktywni, reprezentujący jednostkę w różnych zawodach ikonkursach na szczeblu lokalnym, regionalnym i wojewódzkim oraz osiągający bardzo dobre wyniki w nauce szkolnej i na praktyce otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz bony podarunkowe do sklepu Rossmana. Do zebranych słowa uznania skierowała Komendant Hufca, która również podziękowała Dyrektorowi p. Andrzejowi Błachutowi i kadrze szkoły za współpracę podczas realizacji zadań dla dobra młodzieży. Zwróciła również uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku. Życząc wszystkim słońca, radości i uśmiechu zachęcała do udziału w autorskim programie wakacyjnym pod hasłem:,,Wakacje z Hufcem”.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Dorota Krawontka

Warsztaty czekoladowe w MCK w Skomielnej Białej.

Uczestnicy 6-36 Hufca pracy wzięli udział w warsztatach czekoladowych 20 czerwca zorganizowanych przez doradcę zawodowego w ramach przedsięwzięć zawodowych, a prowadzonych przez Krakowską Manufakturę Czekolady.

zobaczzobaczzobacz

Warsztaty czekoladowe, czyli moc czekoladowych atrakcji skierowane były przede wszystkim do młodzieży kształcącej się w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz. Wzięło w nich udział 16 uczestników. Głównym celem warsztatów było poznanie specyfiki pracy z czekoladą oraz nabycie przez młodzież praktycznych umiejętności dekorowania, poszerzenie kompetencji manualnych i zmysłu artystycznego oraz pracy w grupie. Zajęcia były tak zorganizowane, aby zaangażować wszystkie zmysły młodzieży w poznawaniu produkcji czekolady, a więc zapachy, faktury, smaki, dodatki. Szczególnie przyjemnym akcentem było degustowanie różnych rodzajów czekolady. Przed rozpoczęciem warsztatów uczestnicy założyli specjalne fartuchy oraz zapoznali się z zasadami BHP. W kolejnej części młodzi ludzie zaznajomili się z historią czekolady oraz metodami jej produkcji. Następnie każdy uczestnik dostał specjalne składniki umożliwiające realizację różnorakich czekoladowych dań. Spośród sporządzonych słodkości wymienić można pralinki czekoladowe, oraz własnoręcznie przygotowane „cake pops”, czyli ciasteczkowe lizaki. Była to słodka okazja do nauki i zabawy oraz miłego spędzenia czasu.

Cieszę się, że mogłam wziąć udział w takich warsztatach, ponieważ świetnie się bawiłam a przy tym mogłam spróbować swoich sił w dekorowaniu wyrobów, a taka umiejętność jest przydatna w pracy, jako kucharz - powiedziała Sylwia jedna z uczestniczek warsztatów.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, która mogła poćwiczyć swoje umiejętności manualne zdobiąc własnoręcznie swoje czekoladowe wyroby. Zajęcia wymagały od uczestników kreatywnego myślenia oraz wykazania się zdolnościami manualnymi. Na koniec wszyscy otrzymali własnoręcznie zrobione słodycze oraz certyfikaty.
Tekst: Michalina Handzel          Zdjęcia: Kaja Kościelniak

Dni otwarte w Szkole Branżowej.

Doradca zawodowy wraz z pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery ze Skomielnej Białej 14 czerwca na zaproszenie Dyrektora Szkoły wzięli udział w Dniach Otwartych w Szkole Branżowej I stopnia nr 1 w Rabce Zdroju.

zobaczzobaczzobacz

Dni Otwarte skierowane były do uczniów klas ósmych z pobliskich szkół podstawowych.  Ósmoklasiści mieli okazję poznać szkołę i jej ofertę oraz zapoznać się z działalnością Młodzieżowego Centrum Kariery jak i 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej. Młodzież miała okazję dowiedzieć się, jakie są obecnie zawody nadwyżkowe i deficytowe oraz przeprowadzić rozmowę z doradcą na temat ich predyspozycji zawodowych. Pośrednik pracy przedstawił uczniom ofertę działalności i MCK, w której oferuje pomoc  uczniom  w znalezieniu pracodawcy, u którego będzie odbywała się praktyczna nauka zawodu, a także zapoznał młodzież z kryteriami przyjęć i zasadami rekrutacji na nowy rok szkoleniowy. Dni otwarte w szkole branżowej cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a odwiedzająca szkołę młodzież miała doskonała okazję poznać szkołę, uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych oraz poznać działalność MCK.

Fach w ręku, praca, możliwość dalszej nauki i rozwoju- takie możliwości daje szkoła branżowa- powiedziała uczestniczka dni otwartych.

Wybór szkoły i zawodu jest dla absolwentów szkoły podstawowej pierwszą ważną decyzją w ich życiu, dlatego trzeba go dokonać mądrze, rozsądnie, aby później cieszyć się sukcesem w dorosłym życiu.
Tekst - Kaja Kościelniak          Zdjęcia- Michalina Handzel

Czas podsumowań w 6-36 Hufcu Pracy w Skomielnej Białej

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej 10 czerwca wzięli udział w spotkaniu podsumowującym rok szkoleniowy 2021/2022.

zobaczzobaczzobacz

Spotkanie z okazji zbliżającego się zakończenia roku połączone zostało z finałem lokalnego konkursu ,,Aktywni w Hufcu”. Młodzież, która aktywnie reprezentowała jednostkę w Skomielnej Białej i brała udział w przedsięwzięciach organizowanych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym otrzymała dyplomy oraz nagrody. Najaktywniejsi okazali się: Maria Cieżak, Kuba Dybczyk, Roksana Żak.

- Cieszę się, że mogę reprezentować hufiec podczas różnych akcji, przedsięwzięć i konkursów z koleżankami i kolegami z innych jednostek OHP. Mogę rozwijać swoje zainteresowania muzyczno- wokalne - mówi Roksana, uczestniczka hufca.  

- To był dla mnie ciekawy rok, pełen nowych wyzwań. Musiałem pogodzić naukę z praktyczną nauką zawodu, ale chętnie reprezentowałam hufiec - mówi Marysia

Podsumowanie było okazją do rozmów i ciekawych wspomnień. W tym również dniu uczestnik Jakub Rypel otrzymał specjalną nagrodę za zajęcie I miejsca na etapie wojewódzkim i IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Sprawny w Zawodzie Mechanik.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

Małopolski Dzień Uczenia Się.

Doradca zawodowy wraz z pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Skomielnej Białej w dniach 7 i 8 czerwca w ramach Małopolskiego Dnia Uczenia Się przeprowadzili warsztaty pod hasłem : "Aktywuj się- bądź kreatywny”.

zobaczzobaczzobacz

Pierwszego dnia odbyły się spotkania z uczestnikami 6-36 HP w budynku hufca oraz zajęcia indywidualne i grupowe na temat kreatywnego myślenia w pracy zawodowej. Uwarunkowania obecnego rynku pracy wymagają od ludzi aktywnych zawodowo umiejętności wyróżniania się. Pozwala to na podjęcie pracy dającej poczucie spełnienia, pozytywnie wpływającej na komfort życia. Stąd też zagadnieniem godnym uwagi stała się kreatywność. Posiadanie tego atrybutu ułatwia odnalezienie ścieżki zawodowej umożliwiającej wykorzystanie posiadanych predyspozycji i zainteresowań do realizacji planów życiowych.

zobacz

Dlatego ważne jest aktywowanie młodzieży do uczenia się poprzez różne formy zajęć i rozwijanie w sobie kreatywności. Doradca zawodowy omówił, co to jest kreatywność, dlaczego jest tak ważna w życiu zawodowym. Następnie młodzież miała okazję trenować w sobie kreatywność przez różnego rodzaju ćwiczenia. Drugiego dnia odbyły się zajęcia w budynku Szkoły Branżowej w Rabce-Zdrój oraz zajęcia w Parku Zdrojowym. Trening kreatywności jest tak samo możliwy jak trening sportowy. Ćwiczenia na kreatywność to nic innego jak zbiór praktyk, które zwiększają nasz twórczy potencjał. Kreatywność oznacza przede wszystkim otwarcie na nowe rzeczy, należy, zatem stale szukać nowych rozwiązań, a nie zatrzymywać się na utartych schematach. Szukanie innowacyjnych rozwiązań czy wychodzenie z inicjatywą to także elementy pojawiające się w ofertach pracy. Dlatego warto jest rozwijać w sobie kreatywność, a można to robić wszędzie. Młodzież poznała korzyści, jakie przynosi rozwijanie kreatywnego myślenia, a są nimi: większa pewność siebie, sprawne rozwiązywanie problemów, szacunek ze strony innych osób w naszym otoczeniu, możliwość bycia inicjatorem, inicjonowanie i wprowadzanie zmian w otoczeniu.
Tekst- Michalina Handzel        Zdjęcia- Kaja Kościelniak

Giełda pracy w Szkole Branżowej I stopnia nr.1 w Rabce-Zdrój

Uczestnicy Hufca Pracy ze Skomielnej Białej, a zarazem uczniowie klas III Szkoły Branżowej dnia 2 czerwca wzięli udział w giełdzie pracy zorganizowanej przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Skomielnej Białej. Podczas spotkania zaprezentowano ofertę pracy zawodu operator/ka maszyn. Spotkanie zostało przeprowadzone przez pracownika firmy Aterima Work który jest przedstawiciel firmy Valvex odpowiedzialnym za rekrutacje na stanowisko pracownik produkcji. Pan Adrian zaprezentował drogę rozwoju pracownika w firmie, która w branży instalacyjnej i sanitarnej cieszy się opinią wiodącego producenta oraz określił wymagania względem kandydatów do pracy. Podczas spotkania reprezentant firmy omówił charakter pracy oraz warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w prezentowanym zakładzie.

zobaczzobaczzobacz

Giełda pracy stworzyła doskonałą okazję do  zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych oraz wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy. Po spotkaniu pośrednik pracy i doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery ze Skomielnej Białej przeprowadzili dla zainteresowanych zajęcia grupowe z przygotowania młodzieży do podjęcia zatrudnienia, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych tj.CV oraz list motywacyjny.
Tekst–Kaja Kościelniak            Zdjęcia–Michalina Handzel

Aktywnie, zdrowo i sportowo

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej 31 maja wzięli udział w wyjeździe rekreacyjno – sportowym.

zobaczzobaczzobacz

Przed Dniem Dziecka w ramach autorskiego programu z zakresu resocjalizacji i profilaktyki młodzież z jednostki skorzystała z atrakcji Parku Trampolin. Jump Planet był doskonałym miejscem na aktywne i sportowe spędzenie wolnego czasu, ale także na uświadomienie, że wspólne wyjazdy i spotkania integracyjne są alternatywnym rozwiązaniem chroniącym młodzież przed ryzykownymi zachowaniami i uzależnieniami. Młodzież po wstępnych informacjach i wskazówkach instruktora mogła bezpiecznie korzystać z różnego rodzaju skakańców, co sprytniejsi wykonywali piruety, obroty pokazywali swoje umiejętności pamiętając o bezpieczeństwie.

zobaczzobaczzobacz

Zakończeniem wspólnego wyjazdu była przeprowadzona przez psychologa p. Rafała pogadanka na temat niebezpiecznych skutków, jakie niosą uzależnienia od alkoholu, papierosów, dopalaczy, napojów energetycznych i środków psychoaktywnych, ale także Internetu i portali społecznościowych. Każdy, kto chciał uzyskać poradę psychologiczną mógł umówić się na indywidualne spotkanie.

- Wyjazd do Parku Trampolin był doskonałą formą integracji grupy, pozwolił na wzajemne poznanie - mówi Kinga, uczestniczka hufca.

- Takie wyjazdy uświadamiają nam, że można być aktywnym z dala od używek i niebezpiecznego dopingu – podkreśla Dawid.

Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontka

zobacz

Zbiórka odzieży w 6-36 Hufcu Pracy w Hufcu Pracy w Skomielnej Białej.

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 27 maja wzięli udział w akcji "Zbiórka odzieży”.

Młodzież po raz kolejny ogłosiła akcję wśród swoich koleżanek i kolegów, której celem jest pomoc dla podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom ,,Razem” polegającej na zbiórce odzieży, obuwia, pościeli, torebek, zabawek. Uczestnicy przez kilka dni przynosili do hufca potrzebne rzeczy, które następnie zostały posegregowane i poukładane według oznaczeń.

Każdy człowiek powinien mieć świadomość jak ważne jest pomaganie, które nie tylko jest wsparciem dla chorych dzieci, ale również uczy zrozumienia i empatii - mówi Dawid uczestnik hufca.

Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

Serduszka, kwiaty i życzenia na Dzień Matki.

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 26 maja uczcili Święto Dnia Matki.

Pamiętając o tradycjach, w dowód podziękowania młodzież spotkała się na zajęciach plastycznych, by wykonać laurki serduszka i bukiety kwiatów oraz złożyć życzenia ,, Dla Kochanej Mamy”. Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali na temat rodziny oraz roli Matki we współczesnym świecie.

zobaczzobacz

Rola mamy to bardzo odpowiedzialne zadanie, do którego należy się przygotować już we wczesnej młodości.Pewne nawyki i zwyczaje pozostają, a to są najważniejsze wartości, które przekazuje się w dorosłym życiu na swoje dzieci - mówi Joanna, uczestniczka hufca.

Dzieci stanowią fundament rodziny odpowiedzialnej dobrze funkcjonującej. Dlatego tak ważne jest słuchanie dobrych rad i uwag, które przekazują nam nasze kochane mamy - mówi Jakub 

Wykonane serduszka i kwiaty stanowią podziękowanie za wszystko, co dla nas robią i czego nas uczą, bo przecież chcą dla nas jak najlepiej - podkreśla Joanna, uczestniczka hufca. 

Niech żyją jak najdłużej w zdrowiu, radości i szczęściu.

Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

Aktywizujące zajęcia w 6-36 Hufcu Pracy w Skomielnej Białej

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej w dniu 24 maja wzięli udział w wycieczce do Myślenic.

Wyjazd zorganizowany został na strzelnicę sportową, która znajduje się w Ośrodku Rekreacji na Myślenickim Zarabiu w ramach imprezy lokalnej przygotowującej do Wojewódzkich Mistrzostw OHP w Strzelectwie Sportowym. Młodzież miała okazję sprawdzić swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią pneumatyczną. Poznała również zasady obowiązujące w tego typu dyscyplinie sportowej, które przedstawił instruktor sekcji strzeleckiej.

zobaczzobaczzobacz

-Postawa strzelecka, dyscyplina, skupienie i odpowiedzialne zachowanie mogą przynieść dobre wyniki i sukces - mówi Dawid, uczestnik hufca, który osiągnął najlepsze wyniki podczas strzelania.

Również doskonałym strzelcem okazał się Bartek, który stwierdził, iż

-wspólny wyjazd był doskonałą formą integracji, ale również zachęceniem do aktywnego spędzania wolnego czasu, kształtowaniem zdrowego stylu życia, ale i właściwej postawy.

Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn 

Warsztaty „Abc Przedsiębiorczości”

Uczestniczki z 6-36 HP objęte działaniem Młodzieżowego Centrum Kariery w Skomielnej Białej 23 maja wzięły udział w warsztatach pod hasłem „Abc Przedsiębiorczości czyli jak założyć własna działalność gospodarczą”.

zobaczzobaczzobacz

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w Biurze Regionalnym Oriflame w Rabce- Zdrój, które poprowadziła Dyrektor Monika Sularz. Celem warsztatów było przekazanie uczestniczkom wiedzy z zakresu procedur zakładania i prowadzenia własnej firmy. Prowadząca krok po kroku wprowadziła młodzież w tajniki przedsiębiorczości, przekazała wiedzę teoretyczną podstaw rachunkowości i marketingu, a także omówiła tematykę samozatrudnienia. Uczestnicy wspólnie z prelegentką odszukiwali wady i zalety bycia zatrudnionym u kogoś oraz wady i zalety prowadzenia własnej firmy. Pani Monika opowiedziała, w jaki sposób powstała jej firma oraz jak rozpoczęła się jej kariera w firmie Oriflame. Część spotkania została poświęcona tematowi MLM, czyli marketingowi wielopoziomowemu. Podkreśliła, również jak ważny jest ciągły rozwój i obserwowanie rynku by sprostać nowym trendom. Na koniec prowadząca rozdała uczestniczkom różne próbki i kosmetyki, które mogły przetestować oraz spróbować : jak pracować z klientem i nie popełnić błędów.

- Bardzo podobały mi się warsztaty, ponieważ nie wiedziałam nawet, że w taki sposób można założyć własna działalność i pracować z pasją, a teraz rozważę taką możliwość w przyszłości. Powiedziała Sylwia uczestniczka spotkania.

Zajęcia umożliwią młodzieży w przyszłości dokonać właściwego wyboru dotyczącego prowadzenia własnego biznesu. Uczestniczki poznały z jakimi trudnościami mogą się spotkać oraz w jaki sposób radzić sobie z nimi.
Tekst – Kaja Kościelniak         Zdjęcia – Michalina Handzel

 Rabczańskie obchody Dnia Godności

zobaczzobacz

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej w dniu 21 maja wzięli udział w obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rabce – Zdroju.

W charakterze wolontariatu przyłączyli się do pomocy w trakcie spotkania integracyjnego dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce- Zdroju. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w intencji członków stowarzyszenia. Następnie zebrani z kwiatami wykonanymi przez młodzież z hufca oraz uczniów szkoły przeszli przez Rabczański Park do budynku Koła, gdzie przy oprawie muzycznej Zespołu Kawałek Świata wzięli udział w zabawie tanecznej.

Pomagaliśmy przygotować stoły z ciastami i innymi słodkościami, dbaliśmy o porządek na nich i o to by każdy mógł skosztować kiełbaskę z grilla - mówi Jakub, uczestnik hufca.

Zachęcaliśmy do tańców i do integracyjnych zabaw - mówi Klaudia, wolontariuszka.

zobaczzobaczzobacz

Ten dzień minął szybko i przyjemnie, a młodzież po raz kolejny pokazała, że potrafi czynić dobro i darować swój wolny czas. Wolontariat to nabycie nowych umiejętności, ale i poznanie kolegów i koleżanek z Ośrodka, to wzajemna integracja i akceptacja siebie i innych, to okazywanie szacunku i uczenie się empatii i zrozumienia.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

Uczestnicy podsumowują dobre uczynki.

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 19 maja spotkali się w budynku hufca by zaznaczyć swoją obecność w ważny dzień "Dzień Dobrych Uczynków”.

zobaczzobacz

Młodzież podczas rozmowy potwierdziła, iż w życiu warto obdarowywać innych ludzi dobrymi uczynkami, gdyż dobro wraca do człowieka. Aktualizując kronikę hufcową wspomniała i podsumowała różne akcje i wolontariaty, w których brała udział od początku roku szkolnego. Młodzież wspomniała o udziale w "Szlachetnej Paczce”, zbiórce pluszaków na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, akcji "Wyślij pączka do Afryki”, udziale w Finale WOŚP, w akcji ,,Podziel się posiłkiem” projekcje „Krokus”, Światowym Dniu Osób z Zespołem Downa, akcji ,, Wyjątkowa skarpetka”, zbiórce odzieży, w wolontariacie dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rabce oraz w Jabłonce.

„ Aby być szczęśliwym należy, nie tylko pomagać, czynić dobre uczynki, ale również kierować miłością i sercem”- mówi Jakub, uczestnik hufca.

Wszystko przeminie, ale pozostanie to, co dajemy drugiemu człowiekowi, zostanie w pamięci wróci, bo dobro wraca do człowieka – mówi Kacper, uczestnik hufca.

Każdy musi o tym pamiętać. Bardzo ważne, aby dobrych uczynków było jak najwięcej. Aby one towarzyszyły nam w codziennym życiu i na każdym kroku.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

102 rocznica urodzin Jana Pawła II.

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniach 18 -19 maja wzięli udział w spotkaniach pod hasłem "Pamiętamy”.

zobaczzobacz

W 102 rocznicę urodzin jednego z największych Polaków w naszej historii – Papieża Jana Pawła II młodzież spotkała się w hufcu by przygotować tablicę upamiętniającą życie, działalność i posługę kapłańską Wielkiego Polaka. W formie zdjęć i informacji sławnych przedstawili, postać człowieka, który przez swoje nauczanie pozostanie wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń młodych ludzi.

Nauka Ojca Świętego jest drogowskazem w moim życiu, modląc się do niego osiągam szczęście i radość, czuję się bezpieczny- mówi Jakub, uczestnik hufca.

Spotkanie było okazją do rozmowy na temat pełnienia wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz do podsumowania XXII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego przebiegającego pod hasłem "Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę” – Święty Jan Paweł II, w którym uczestnicy wzięli udział przygotowując, prace plastyczne i fotograficzne.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

EKO Majówka szansą na podniesienie świadomości ekologicznej

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej w dniu 15 maja wzięli udział w EKO Majówce.

zobaczzobaczzobacz

W charakterze wolontariatu zostali zaproszeni do udziału w pikniku kulturalno-ekologicznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „ Lokomotywa” mającym na celu kształtowanie postaw ekologicznych oraz dostarczenie wiedzy na temat ochrony środowiska i zdrowego stylu życia. Na bogaty program Eko Majówki przybyli liczni mieszkańcy Rabki- Zdrój i okolicznych miejscowości, co w Międzynarodowym Dniu Rodziny miało szczególne znaczenie. Integracja podczas gry terenowej, wymagająca wiedzy z dziedziny ochrony środowiska, ale i orientacji w terenie i logicznego myślenia, była doskonałym motorem do współpracy rodziców, dzieci, ale i dziadków, którzy wspierali zmagania swoich wnucząt. W przerwach od wykonywanych zadań zebrani mogli obejrzeć występy Teatru Kultureska z Krakowa, Studia Piosenki z Raby Wyżnej, zespołów tanecznych oraz dokonać degustacji domowego jedzenia przygotowanego na biodegradowalnych naczyniach i wysłuchać ekspertów o wpływie zanieczyszczenia na życie człowieka i życie w duchu Zero Waste.

W czasie Eko Majówki, jako wolontariusz pomagałem podczas akcji charytatywnej na rzecz PSONI Koło w Rabce-Zdroju, ale również mogłem dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy między innymi o alternatywnych źródłach energii, tematem, którym interesuję się od kilku lat- mówi Jakub uczestnik hufca.

Te wspaniałe chwile w rabczańskim amfiteatrze pozwoliły na integrację różnych grup, instytucji w dążeniu do dbałości o środowisko lokalne. W trakcie Eko Majówki w konkursie dla punktów gastronomicznych wzięli również udział pracodawcy, u których praktyczną naukę zawodu odbywają uczestnicy 6-36 Hufca ze Skomielnej Białej.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

Co robić po maturze- praca, studia czy jeszcze coś innego?

Doradca zawodowy wraz z pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery ze Skomielnej Białej 12 maja wzięli udział w spotkaniu grupowym informacyjnym z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Rabce Zdrój.

zobaczzobacz

Wielu uczniów zastanawia się czy kształcić się dalej czy może szukać pracy i się usamodzielnić?  W tym trudnym okresie dla licealistów, jakim jest czas zmian i wejście w dorosłe życie wychodzi doradca zawodowy wraz z pośrednikiem pracy ze skomielniańskiego MCK, prowadząc spotkania informacyjne mające na celu ułatwić młodzieży dokonanie dobrego wyboru, który zaowocuje dobrą pracą, sukcesem zawodowym i życiowym. Doradca zawodowy omówił rodzaje szkół wyższych, możliwości uczenia się w szkołach policealnych 
i na kursach. Omówił naukę w systemie dziennym i zaocznym oraz nauki poprzez kursy zdalne oraz możliwość godzenia pracy z nauką.

Wybór szkoły to poważna sprawa, decyzja rzutująca na całym dorosłym życiu, dlatego należy poznać samego siebie, wybrać szkołę zgodnie ze swoimi predyspozycjami, a wtedy przyszła praca będzie przynosić satysfakcję, a nauka nie będzie sprawiać kłopotów- powiedział doradca.

Pośrednik pracy udzieliła uczniom informacji zawodowej, której celem było zapoznanie licealistów z charakterystyką rynku pracy, uczniowie zapoznali się z aktywnymi metodami poruszania się po rynku pracy, a także skuteczne metody w drodze do zatrudnienia. Młodzi ludzie poznali również zawody nadwyżkowe oraz deficytowe.

Najważniejsze jest zdobywać doświadczenie, brać udział w różnego rodzaju pracach wakacyjnych, dorywczych, wolontariatach to pomoże zdobywać nowe doświadczenia zawodowe, podnieś kompetencje i to zaowocuje w przyszłości- powiedział pośrednik pracy.

Kadra MCK zachęcała również młodzież do korzystania z portalu do kariery. pl, gdzie mogą zdobyć wiele przydatnych informacji w swojej drodze do sukcesu zawodowego.
Tekst – Michalina Handzel        Zdjęcia - Kaja Kościelniak

Młodzież z hufca bierze udział w akcji charytatywnej.

zobacz

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 10 maja podsumowali akcję charytatywną pod hasłem ,,Słodko jest pomagać”.

Młodzież z hufca po raz kolejny przyłączyła się do akcji tym razem zorganizowanej przez Myślenicki Klub Wolontariuszy, której celem jest zbiórka słodyczy dla Myślenickiego Szpitala, Szpitala Onkologicznego, Podopiecznych Samotnej Matki w Krakowie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubniu. Ogłosiła wśród swoich koleżanek i kolegów zbiórkę słodkości do paczek, które zostaną przekazane dla potrzebujących, wymagających pomocy i wsparcia.

 Od maja rozpoczynam współpracę z Myślenickim Klubem Wolontariuszy, chcę pomagać 
i działać dla dobra innych- mówi Dawid, uczestnik hufca  

Udział w akcji charytatywnej nauczy młodzież działania, wdroży do aktywności, pokaże, iż praca na rzeczy innych może przynieść satysfakcję i zadowolenie, wykształci postawy, ale również pokaże, że pomaganie jest super.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Uczestniczki 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 5 maja wzięły udział w wyjeździe do Jabłonki.

Młodzież w charakterze wolontariatu została zaproszona do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego na obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną połączone z uroczystością 25-lecia działalności Koła PSONI w Jabłonce. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym. Podczas części oficjalnej uczestniczki mogły oglądnąć wystawę prac plastycznych oraz poznały idee Dnia Godności. W drugiej części spotkania młodzież obejrzała program artystyczny- przedstawienie w wykonaniu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjnego Edukacyjno- wychowawczego 
i Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jabłonce pod hasłem „Każdy inny wszyscy równi- niepełnosprawni są wśród nas”.

zobaczzobaczzobacz

Cieszę się, że mogłam wziąć udział w Dniu Godności, bo przecież godność to życie wśród ludzi i poznanie siebie nawzajem, a wolontariat to służba na rzecz drugiego człowieka mówi Marii.

W czasie integracji przy wspólnym stole dziewczęta pomagały w obsłudze, częstowały napojami, rozdawały słodkości. Miały przy tym okazję poznać koleżanki i kolegów z Ośrodka, ale także uczestniczki z CKiW Jabłonka, które również pomagały podczas spotkania.

To był wspaniale spędzony czas, a pełniony wolontariat przyniósł nam nowe doświadczeniei umiejętności, ale także uczył empatii i zrozumienia mówi Jessika.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

Majowe Święta

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 28 kwietnia wzięli udział w spotkaniu mającym na celu pielęgnowanie tradycji narodowych i postaw patriotycznych.

zobaczzobacz

W związku z zbliżającymi się obchodami świąt majowych w przeddzień uroczystości państwowych związanych z 231 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja młodzież z jednostki wzięła udział w zajęciach przygotowując gazetkę tematyczną. Omawiając zagadnienia związane z historią naszego kraju i rokiem 1791, kiedy to sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego wprowadził trójpodział władzy i uchwalił pierwszą w Europie, a drugą na świecie Ustawę Rządową, która stanowiła dowód patriotyzmu, zrozumienie, spraw obywatelskich i społecznych, młodzież zwróciła uwagę na fakt, iż tą historię należy pamiętać i przekazywać z pokolenia na pokolenie. Pięknie wykonane tablice, na których umieszczono prace przedstawiające symbole narodowe, zaś budynek jednostki udekorowano biało – czerwoną flagą, której święto obchodzimy 2 maja, jako Święto Flagi. Skarbnicą wiedzy o Polsce i patriotyzmie dokonała się czytana przez uczestników pozycja książkowa „Encyklopedia młodego patrioty”. Uczczenie Świąt Majowych to kolejne lekcje historii i patriotyzmu, który pokazuje, że także w sercach młodych tli się iskierka miłości do Polski, ale i naszej małej Ojczyzny, jaką jest Skomielna Biała- wieś położona w podbeskidzkiej przepięknej kotlinie.
Tekst – Marta Augustyn          Zdjęcia – Dorota Krawontka

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy najważniejszym zadaniem.

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej dużo uwagi poświęcają na rozmowę na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dlatego 28 kwietnia w Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy postanowili poświęcić uwagę na przypomnienie i omówienie regulaminu pracy, oraz podstawowych przepisów BHP.

zobaczzobaczzobacz

zobacz

Odbywając praktyczną naukę zawodu młodzi ludzie muszą uświadomić sobie jak ważne jest przestrzeganie przepisów i dostosowanie się do zasad i obowiązujących reguł- a wszystko po to by było bezpiecznie i zdrowo mówi uczestniczka Kasia.

Międzynarodowa Organizacja Pracy ogłosiła, iż w tym roku ten ważny dzień przebiegał będzie pod hasłem:,,Kultura bezpieczeństwa- wspólna sprawa”. Obchody dnia poświęcone są zagadnieniu uczestnictwa pracowników i roli dialogu społecznego w tworzeniu kultury bezpieczeństwa pracy.

- Rozmowa i odpowiedzialna komunikacja to recepta na osiągnięcie w zakładzie pracy poczucia bezpieczeństwa i odpowiedniej stabilizacji psychicznej, ale i zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy- mówi Basia uczestniczka ucząca się zawodu fryzjer.

Uczestnicy stwierdzili również jak ważne jest odpowiednie równie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i w każdej sytuacji trudnej wymagającej szybkiego reagowania.
Tekst - Marta Augustyn         Zdjęcia - Dorota Krawontka

PROMOCJA NA DNIACH OTWARTYCH

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery wraz z kadrą 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej 27 kwietnia na zaproszenie Dyrektora Szkoły wziął udział w Dniach Otwartych w Jordanowie.

zobaczzobaczzobacz

zobacz

Dni Otwarte odbyły się w budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie dla uczniów klas ósmych z pobliskich szkół podstawowych. Rozpoczęły się one od przywitania uczniów   i gości przez Dyrektora Szkoły Rafała Rapacza oraz uczniów samorządu szkolnego, którzy w sposób żartobliwy przedstawili ofertę szkoły. Następnie ósmoklasiści mieli okazję poznać szkołę i jej ofertę, odwiedzając przygotowane dla nich stanowiska. Wśród nich było również przygotowane stoisko OHP. Była to świetna okazja do promowania usług Młodzieżowego Centrum Kariery jak i 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej, a także możliwość spotkania się z doradcą i kadrą OHP w celu wyboru praktyki.

Doradca zawodowy przedstawił uczniom ofertę działalności MCK, w której oferuje pomoc w znalezieniu pracodawcy, u którego będzie odbywała się praktyczna nauka zawodu, a także zapoznał młodzież z kryteriami przyjęć i zasadami rekrutacji na nowy rok szkoleniowy. Podczas spotkania młodzież miała okazję dowiedzieć się, jakie są obecnie zawody deficytowe i nadwyżkowe oraz przeprowadzić rozmowę z doradcą. Dni otwarte cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Młodzież chętnie korzystała z materiałów promocyjnych, które były dostępne na stoiskach.

- Chciałbym zostać kucharzem i uczęszczać do Szkoły Branżowej w Jordanowie, dlatego chętnie przyjdę do OHP w celu pomocy w znalezieniu praktyki - powiedział jeden z uczestników Dni Otwartych;
Wybór szkoły i zawodu jest dla absolwentów szkoły podstawowej pierwszą ważną decyzją, której dokonują, a wiąże się ona z ich sukcesem w dorosłym życiu i ich przyszłości, dlatego tak ważne jest, aby pomóc młodym ludziom dokonać dobrego wyboru.
Tekst - Michalina Handzel         Zdjęcia - Dorota Krawontka

zobacz

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy dołączają się do światowego dnia książki

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej 22 kwietnia wzięli udział w spotkaniu by uczcić 27 rocznicę Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Ten ogłoszony w 1995 roku przez UNESCO ważny dzień był inspiracją dla młodych ludzi by zwrócić uwagę na fakt czytelnictwa i dołączyć tym samym do obchodów. Bo przecież to święto wszystkich czytelników, ale i ludzi związanych z książką i pisarzem, dlatego przedstawicielki Rady Młodzieży OHP w związku z ogłoszonym rokiem 2022 Polskiego Romantyzmu, przypomniały postacie pisarzy: Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, ale i Cypriana Kamila Norwida oraz szczególną uwagę poświęcono pisarce i poetce Marii Konopnickiej twórczyni Roty i innych utworów, której 23 maja przypadnie 180 rocznica urodzin. Powiedzenie ,, Powiedz mi co czytasz, a powiem Ci kim jesteś” przybrało swoiste, bardzo ważne znaczenie. Bo przecież książka to skarbnica wiedzy, nowych wiadomości i myśli. Książka może stać się przyjacielem. Odskocznią od codziennych trosk i kłopotów, może mieć znaczenie zdrowotne i terapeutyczne. Kontakt z książką to kontakt ze światem, z bohaterami utworów ich mądrością i wskazówkami, daje nadzieję na lepsze i spokojniejsze jutro.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej promują "Dzień Ziemi”

zobacz

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej spotkali się w hufcu w dniu 22 kwietnia by wziąć udział w akcji pod hasłem "Dzień Ziemi”.

Młodzież po raz kolejny postanowiła wziąć udział w działaniach, których celem jest promowanie postaw ekologicznych i uświadomienie wszystkim jak kruchy jest ekosystem. 
W tym dniu uczestnicy wzięli udział w akcji sprzątania wyznaczonego terenu w ramach programu autorskiego "Dbam o środowisko”, którego celem jest rozwijanie ekologicznych postaw oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej i poznanie sposobów ochrony przyrody.

-Musimy dbać o środowisko i szanować przyrodę, naszym zadaniem jest utrzymanie porządku oraz czystości nie tylko wokół domu, ale i w miejscach, w których przebywamy - mówi Kuba uczestnik hufca.

-Mieszkańcy Skomielnej w większości starają się dbać o środowisko segregując śmieci, odprowadzając ścieki do kanalizacji, dużo domów ogrzewanych jest gazem, lub odpowiednim węglem, drzewem, ale jeszcze daleka droga do tego żeby powiedzieć, iż nasza wieś jest ekologiczna – mówi komendant Marta Augustyn

Tegorocznym hasłem kampanii Dzień Ziemi są słowa: "Działanie na rzecz klimatu”. Sposobem na poprawę sytuacji jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna społeczeństwa, która musi pokazać ludziom, że życie w zgodzie z przyrodą i dbałość o cały ekosystem przyniesie efekty zdroweji bezpiecznej Ziemi.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

Moja przyszłość, mój wybór - to dobra szkoła

Doradca zawodowy i pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Skomielnej Białej dnia 21 kwietnia 2022r. wzięli udział w spotkaniu grupowym informacyjnym z uczniami ostatniej klasy Szkoły Podstawowej w Ponicach pod hasłem: "Moja przyszłość, mój wybór – to dobra szkoła”.

zobaczzobacz

Spotkanie miało na celu pomóc młodym ludziom w wyborze dalszej drogi kształcenia i wyborze przyszłego zawodu, który jest istotny w dalszym życiu oraz zapoznanie młodzieży z zakresu działalności jednostek OHP. Zostało ono poprowadzone poprzez pracowników rozwoju zawodowego MCK Skomielna Biała, a jego adresatami była młodzież z klasy 8 Szkoły Podstawowej. 

- Liceum, technikum, a może szkoła branżowa? Masz wybór - powiedział doradca zawodowy podczas prowadzenia zajęć.

Doradca zawodowy omówił usługi z zakresu doradztwa zawodowego z jakich młodzież może korzystać, proces rekrutacji do jednostek OHP ponadto wskazał czynniki jakie należy brać pod uwagę podczas wyboru szkoły ponadpodstawowej. Natomiast pośrednik pracy omówił usługi z zakresu pośrednictwa pracy, przekazał wiele pożytecznych informacji z zakresu rynku pracy, podejmowania pierwszego zatrudnienia, warunków i trybu organizacji praktycznej nauki zawodu. Pośrednik pracy zwrócił się do młodzieży:

- Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej- także w formie praktyk zawodowych.

Zajęcia zorganizowane dla młodzieży ułatwią im podjęcie decyzji dotyczącej wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Tekst - Kaja Kościelniak          Zdjęcia – Michalina Handzel

Konkurs palm, pisanek i ozdób wielkanocnych

6-36 Hufiec Pracy wraz ze Świetlicą Środowiskową po raz kolejny ogłosił konkurs Palm, Pisanek i Ozdób Świątecznych. Tradycyjnie inicjatorem konkursu była Rada Młodzieży, która zaprosiła wszystkich na spotkanie w Wielki Czwartek 14 kwietnia. Za udział w konkursie, każdy otrzymał słodką paczkę do koszyczka wielkanocnego i album książkowy, kubek promocyjny ufundowany przez Gminę Lubień. Zgłoszono 30 własnoręcznie wykonanych symboli wielkanocnych: palm, koszyczków, ozdobnych jajek i stroików. Wszystkie pięknie wykonane przez cały tydzień ozdabiały świetlicę.

zobaczzobaczzobacz

Spotkanie przed dniem Wielkiej Nocy przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, miało na celu nie tylko pielęgnowanie tradycji, ale i integrację środowiska lokalnego. Było doskonałą formą promocji jednostki, dotychczasowych działań i osiąganych sukcesów. To miłe, że z roku na rok przed Świętami Wielkanocnymi przychodzą do hufca całe rodziny by wziąć udział w konkursie, ale i by złożyć sobie nawzajem życzenia pielęgnując tradycje regionalne oraz kulturę Podhala.
Tekst i zdjęcia Marta Augustyn

Uczestnicy włączają się w akcję "Wywieś flagę w rocznicę chrztu polskiego"

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 14 kwietnia włączyli się w akcję "Wywieś Flagę" w Rocznicę Chrztu Polskiego.

zobaczzobacz

W tym dniu przedstawiciele Rady Młodzieży mając na uwadze rocznicę upamiętnienia Chrztu Polskiego -14 kwietnia 966 roku i zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka, oraz wagę tego wydarzenia i ogromne znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny udekorowali budynek jednostki flagą narodową. Obchodzone święto to okazja do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski- rozpoczęła Chrystianizację i dała początek państwowości. Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo. Wywieszenie flagi podkreśla wagę tego dnia, ale też nie pozwala zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach. Organizatorem akcji jest Fundacja SŁOWO, która zwróciła się z apelem do wszystkich instytucji, aby zechcieli uczcić to święto.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

Kurs zawodowy "Stylizacja paznokci"

Młodzieżowego Centrum Kariery w Skomielnej Białej zorganizowało dnia 11 kwietnia kolejne zajęcia z kursu zawodowego pod hasłem "Stylizacja paznokci".

zobaczzobaczzobacz

Szkolenie organizowane jest dla uczestników, absolwentów OHP, oraz młodzieży środowiskowej w wieku 18-25 lat. Jednostką nadzorującą jego przeprowadzenie jest Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu. Zajęcia prowadzi pani Beata Dziadkowiec Firma "Dermiss" Rabka - Zdrój. Omawiana tematyka dotyczy zagadnień z zakresu dermatologii i kosmetologii, manicure, pedicure, przedłużanie paznokci akrylem i żelem metodą hybrydową oraz zdobnictwo paznokci. Część teoretyczna warsztatów odbywa się w Hufcu natomiast praktyczna przeprowadzona jest w zakładzie kosmetycznym w Rabce – Zdroju. 9 osobowa grupa młodzieży pozyska niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania pielęgnacji i zdobnictwa paznokci, ale również pozna zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z wymogami i przepisami BHP, a także otrzyma certyfikaty i zaświadczenie z ukończenia kursu.

- Nabyte umiejętności pomogą mi w znalezieniu zatrudnienia i wykonywania pracy, która przyniesie mi satysfakcję i zadowolenie – mówi Maria Cieżak, jedna z uczestniczek kursu zawodowego.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

Uczestnicy pielęgnują tradycje wielkanocne

W Skomielnej Białej 8 kwietnia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy wzięli udział w zajęciach pod hasłem "Pielęgnujemy tradycje wielkanocne".

Młodzież przyszła do jednostki by zakończyć prace związane z przygotowaniem 9 metrowej palmy wielkanocnej. Do wcześniej zrobionych kwiatów z bibuły dodała bukszpan, bazie i wstążki. Na umówioną godzinę pięknie ozdobioną palmę zaniosła do kościoła i złożyła w nawie skomielniańskiej świątyni, by kultywować zwyczaje wielkanocne, ale i by wziąć udział w Parafialnym Konkursie Palm w niedzielę palmową.

zobaczzobaczzobacz

- Palmę na konkurs przygotowujemy już od 20 lat. Wyjątkiem był rok, 2020 kiedy nie było konkursu z powodu pandemii. W taki sposób chcemy pielęgnować tradycję i pokazać jak ważna jest kultura regionalna - mówi Marta Augustyn, komendant hufca.

zobaczzobacz

W tym również dniu uczestnicy zasiedli do przygotowanego stołu, podzielili się symbolicznym jajkiem, złożyli sobie wzajemne życzenia i skosztowali przygotowanych potraw wielkanocnych. Uczestnicy, którzy włączyli się w przygotowanie palmy i aktywnie reprezentują hufiec w konkursach i przedsięwzięciach organizowanych w ramach rywalizacji międzyhufcowej otrzymali paczki ze słodkościami. Miła i serdeczna atmosfera wprowadziła wszystkich w świąteczny czas oczekiwania na Zmartwychwstałego Chrystusa.

- Miło nam poinformować, iż palma przygotowana przez uczestników hufca zdobyła I miejsce w kategorii najwyższej podczas Parafialnego Konkursu Palm Wielkanocnych – poinformowała komendant hufca Marta Augustyn.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

W rocznicę zbrodni Katyńskiej w hołdzie Bohaterom

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej 8 kwietnia uczcili pamięć poległych i pomordowanych w czasie Zbrodni Katyńskiej oraz oddali hołd Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej.

zobacz

Przedstawiciele Rady Młodzieży w rocznicę tego tragicznego wydarzenia wzięli udział we Mszy Świętej w Kościele p.w. Świętej Magdaleny w Rabce-Zdroju. Po nabożeństwie wysłuchali Apelu Poległych przygotowanego przez lokalne Gniazdo Integracji Lokalnej oraz udali się do Ogrodu Różańcowego, gdzie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem poświęconym Śp. Prezydentowej Marii Kaczyńskiej jednej z ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. W ciszy i milczeniu oddano hołd bohaterom, którzy walczyli i zginęli w obronie naszej ojczyzny oraz tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. 
- To kolejna lekcja historii, o której należy pamiętać i którą należy przekazać z pokolenia na pokolenie- mówi Marta Augustyn, komendant hufca.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy promują Światowy Dzień Zdrowia

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 7 kwietnia wzięli udział w spotkaniu promującym zdrowie i bezpieczne życie.

zobacz

W dniu Światowego Dnia Zdrowia młodzież wzięła udział w zajęciach profilaktycznych z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego ,, Moje zdrowie ’’ i wysłuchała prezentacji prowadzonej w formie online na portalu edu.pl na temat zdrowia i sposobów zapobiegania chorobom i utrzymanie zdrowego stylu życia. Poznała też historię tego dnia, które upamiętnia rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948, a którego celem jest poruszenie najważniejszych problemów zdrowotnych dotyczących społeczeństwa na świecie. Our planet, ourhealth - Nasza planeta, nasze zdrowie to hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, które jest najcenniejszym darem, jaki otrzymujemy od życia.

- Musimy je doceniać, szanować i pielęgnować pamiętając, że człowiek zdrowy to człowiek szczęśliwy. Niezbędna i bardzo ważna jest aktywność, zdrowy styl życia i nawyki, które sprzyjają utrzymaniu prawidłowego zdrowia, ale również bardzo ważna jest dbałość o środowisko, w którym żyjemy, naszą planetę, nasze miejsce na ziemi – mówi Maria Cieżak, uczestniczka 6-36 HP.

Światowy Dzień Zdrowia to również Dzień Pracownika Służby Zdrowia pamiętajmy o ich ciężkiej, często mozolnej pracy. W związku z obchodzonym niedawno Światowym Dniem Autyzmu spotkanie było również okazją do rozmowy na temat: Jak pomagać ludziom z autyzmem, bo przecież Niebieskie Motyle są wśród nas.

- Przez swoje zachowanie i szeroko pojęty wolontariat możemy pomagać,a tym samym czynić lepsze życie, również dla tych, którzy potrzebują naszego wsparcia, naszego myślenia i dobrego działania – mówi Maria Cieżak, uczestniczka 6-36 HP.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

zobacz

ZAKOŃCZYLIŚMY ZBIÓRKĘ GROSIKÓW

Uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w dniu 6 kwietnia zakończyli zbiórkę grosików.

Udział w akcji „Góra Grosza” to inicjatywa Rady Młodzieży OHP ze Skomielnej Białej. Młodzież przez 3 miesiące zbierała i wrzucała je do specjalnie przygotowanej skarbonki. Drobne, a były wśród nich groszówki, dwu i pięciogroszówki zostały policzone i posegregowane. Nasza jednostka w sumie uzbierała 250 zł. które zostaną przekazane Towarzystwu „Nasz Dom” - głównego organizatora akcji, mającej pod swoją opieką dzieci z domów dziecka. Być może, że dzięki tym grosikom na buziach dzieciaków zagości uśmiech, a w ich sercach radość i szczęście.
Tekst i zdjęcia Marta Augustyn

ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW W RAMACH WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO W 6-36 HUFCU PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

Z myślą o pomocy i wsparciu psychologicznym, terapeutycznym i interwencyjnym uczestnicy 6-36 Hufca Pracy będący uczniami Szkoły Branżowej nr 1 w Rabce – Zdrój rozpoczęli warsztaty w zakresie wsparcia psychologicznego.

zobaczzobaczzobacz

Założeniem wsparcia jest pomoc uczestnikom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, a głównym celem poprawa ich zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wzrostowi zachowań ryzykownych i uzależnień. Psycholog p. Rafał Pawlik spotykać się będzie z trzema grupami młodzieży na warsztatach, których tematyka obejmuje pokonywanie trudności przystosowawczych do życia społecznego, radzenie sobie ze stresem, napięciami, presją rówieśniczą, rozwiązywanie konfliktów, poszerzanie wiadomości dotyczącej rozpoznawaniu swoich potrzeb i zdobywanie umiejętności konstruktywnego zaspakajania ich oraz umiejętności poszukiwania i przyjmowania pomocy, uwolnienie się od nałogów i uzależnień cywilizacyjnych oraz przeciwdziałanie im. Dzięki przychylności Dyrektora Szkoły p. Andrzeja Błachuta zajęcia odbywać się będą w budynku szkoły i obejmie młodzież hufca, która wykazuje potrzeby wsparcia i pomocy. Nad całością realizowanego projektu czuwać będzie p. Halina Kustorz - Miśko kierująca Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach oraz kadra hufca ze Skomielnej Białej.
Tekst - Marta Augustyn           Zdjęcia – Dorota Krawontka

XVIII TARGI EDUKACYJNE POWIATU MYŚLENICKIEGO

W dniu 30 marca doradca zawodowy z pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Skomielnej Białej wzięli udział na zaproszenie Starosty Powiatu w XVIII Targach Edukacyjnych Powiatu Myślenickiego.

zobaczzobaczzobacz

Targi odbyły się, po rocznej przerwie na hali Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach. Na zaproszenie Starosty oraz dyrekcji Zespołu Szkół wzięli w nich udział uczniowie ósmych klas Szkoły Podstawowej oraz 15 wystawców. Celem tegorocznych targów było przedstawienie młodzieży oferty licznych szkół, placówek oświatowych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z terenu myślenickiego powiatu. Targi Edukacyjne są możliwością zaznajomienia się i dowiedzenia na temat różnych szkół, co oferują, a także sposobem przekazania bogatej oferty Młodzieżowego Centrum Kariery i hufca pracy oraz przedsięwzięcia i szeroko pojęta działalności. Jest to również forma promocji jednostek, które działają na terenie powiatu i pomagają młodzieży na lokalnym rynku pracy. Pośrednik pracy przedstawił uczniom ofertę działalności MCK oraz hufca pracy, w której oferuje pomoc w znalezieniu pracodawcy, u którego będzie odbywała się praktyczna nauka zawodu. Doradca zawodowy omówił możliwość spotkania się z nim w celu przeprowadzenia testu na predyspozycje zawodowe, które ułatwią młodemu człowiekowi podjęcie właściwej decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Najbardziej ofertą były zainteresowane osoby, które wybierają się do Szkół Branżowych I stopnia, ponieważ podczas takiego spotkania często udaje im się rozwiać wiele wątpliwości i uzyskać informacje, których nie wyczytają z ulotek.
Tekst – Michalina Handzel          Zdjęcia- Kaja Kościelniak

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ UPAMIĘTNIAJĄ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

W dniu 28 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu upamiętniającym XVII rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II.

zobaczzobacz

W tym dniu udali się pod pomnik Ojca Świętego znajdujący się w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju, gdzie zapalili znicze i odmówili modlitwę. Następnie spacerem przeszli ścieżkami drogi krzyżowej, znajdującej się przy Kościele Św. Marii Magdaleny, wspominając postać Wielkiego Polaka, miejsca, które odwiedził i sprawy, które były bliskie jego sercu i nauczanie, które jest wielką nauką dla kolejnych pokoleń Polaków. Uczestnicy w tym dniu zostali zapoznani z regulaminem XXII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pod hasłem ,, Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę ”- Święty Jan Paweł II. Podczas spotkania młodzież przygotowała tablicę tematyczną związaną z życiem Wielkiego Polaka i Jego Pielgrzymowania. Wspólnie spędzone chwile były okazją do pogłębiania wiary, poznania i odkrywania swojej drogi życiowej, propagowania wartości chrześcijańskich, ale również kształtowania prawidłowych wartości i postaw płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II.
Tekst – Marta Augustyn           Zdjęcia – Dorota Krawontka

AKTYWNIE, SPORTOWO W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniu 25 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w zajęciach sportowo- rekreacyjnych.

zobaczzobaczzobacz

W poszukiwaniu wiosny młodzież udała się na spacer po Rabczańskim Parku, by mile spędzić swój wolny czas. Wyjście było doskonałą okazją do poszukiwania pierwszych oznak budzącej się przyrody, ale również do skorzystania z siłowni na świeżym powietrzu, by wzmocnić swoją kondycję fizyczną i aktywność ruchową. Atrakcją okazały się Rabczańskie Bulwary. Spacer był okazją do omówienia programów aktorskich realizowanych do czerwca 2022 ze szczególnym uwzględnieniem programu ,, Szanuję swoje zdrowie’’, którego celem jest zdobycie wiedzy dotyczącej zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia, a także wdrażanie do aktywnego stylu życia.
Tekst - Marta Augustyn          Zdjęcia - Dorota Krawontka

DZIEŃ DORADCZY W MCK W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

Młodzieżowe Centrum Kariery w Skomielnej Białej dnia 24 marca zorganizowało dzień doradczy dla uczniów III klas Branżowej Szkoły Zawodowej.

zobaczzobacz

Zajęcia prowadzone były przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy, podczas których zostały omówione kwestie uzdolnień, predyspozycji, posiadanych kwalifikacji i zdobytych doświadczeń zawodowych, które są ważne przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Doradca zawodowy udzielił pomocy młodemu człowiekowi poprzez dostarczenie informacji i wskazówek dotyczących możliwości dokształcania się i przekwalifikowania, znajomości zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z elementami autoprezentacji oraz oczekiwaniami rynku pracy stawianymi przez pracodawcę. Pośrednik pracy opowiedział o tendencjach panujących na lokalnym i regionalnym rynku pracy podkreślił, że warto być aktywnym, ponieważ wtedy znajdziemy wymarzoną pracę. Uczestnicy pogłębili także wiedzę na temat metod poszukiwania pracy, zatrudnienia oraz instytucji w tym pomocnych. Zajęcia przygotowały młodzież do stawiania pierwszych kroków po zakończeniu szkoły i wejścia na rynek pracy.
Tekst - Kaja Kościelniak          Zdjęcia – Michalina Handzel

OTWARCIE AKCJI ,,ZAKRĘTKI DLA PSONI ’’

W dniu 21 marca w Rabce- Zdrój odbyła się uroczystość otwarcia akcji ,, Zakrętki dla PSONI”

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

Inicjatorem zorganizowanego przedsięwzięcia była Branżowa Szkoła nr 1 w Rabce-Zdroju, 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej oraz Uzdrowisko Rabka S.A. W ramach wspólnego porozumienia i zaangażowania przy rabczańskim budynku zamontowane zostało metalowe serce na plastikowe zakrętki. Serduszko, do którego każdy może wrzucić zakrętki ma być symbolem jedności, wspólnego działania, ale także ma uczyć młodych ludzi aktywności, prawidłowych postaw, szacunku do ludzi niepełnosprawnych, środowiska lokalnego, ale i radości z pełnionego wolontariatu. Na otwarcie akcji zostali zaproszeni uczniowie szkoły, uczestnicy hufca, nauczyciele, wychowawcy, ale także zaproszeni goście: Komendant Wojewódzki Jakub Dziedzic, Burmistrz Rabki-Zdrój Leszek Świder, Przewodniczący Komisji Oświaty przy Radzie Powiatu Nowotarskiego Marek Szarawarski, pracodawcy, ale także przedstawiciele PSONI Koło w Rabce–Zdroju, dyrekcja, nauczyciele oraz wychowankowie OREW. Przybyłych na spotkanie powitała Komendant 6-36 Hufca Pracy Marta Augustyn i Dyrektor Szkoły Branżowej nr 1 p. Andrzej Błachut, którzy również przedstawili ofertę działalności hufca i szkoły. Znaczną uwagę zwrócono na wolontariat w ramach, którego młodzież będzie opróżniać serce i dostarczać worki z korkami do PSONI Koło w Rabce-Zdroju. Stowarzyszenie w ramach akcji charytatywnej będzie oddawało korki do skupu, a uzyskane fundusze przekazane zostaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ważnym momentem spotkania było przecięcie symbolicznej wstążeczki i wsypanie do serduszka pierwszych nakrętek na rozpoczęcie akcji. Burmistrz Leszek Świder skierował do zebranych słowa uznania do wszystkich uczestników zorganizowanego przedsięwzięcia. Podziękowanie za współpracę i działalność na rzecz młodzieży – uczestników hufca wypłynęły także z wypowiedzi Wojewódzkiego Komendanta OHP Jakuba Dziedzica, który zaznaczył, że dobre działania na rzecz drugiego człowieka, mają szczególne znaczenie w tych trudnych, dla wszystkich czasach. Zaznaczył, że należy pomagać i uczyć pomagania kolejne pokolenia, dobro wraca, więc czyńmy dobro ono zostanie z nami na zawsze. Wychowankowie Rabczańskiego Ośrodka w podziękowaniu za zorganizowaną akcję złożyli symboliczne upominki i życzenia.
Tekst – Marta Augustyn            Zdjęcia – Dorota Krawontka

AKCJA ,, WYJĄTKOWA SKARPETKA ’’

W dniu 14 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej spotkali się w jednostce by wziąć udział w przedsięwzięciu pod hasłem ,, Wyjątkowa skarpetka”.

zobaczzobacz

Młodzież włączyła się w akcję organizowaną przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wypoczynkowy w Rabce mając na celu zwrócenie uwagi na dzień 21 marca, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa, rysując i malując cały zestaw różnorodnych skarpet. Młodzież podczas zajęć poznała historię tego święta, które z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa ustanowione zostało w 2005 roku nadktórego obchodami od 2012 roku patronat sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Data nie jest przypadkowa, ponieważ wada genetyczna powodująca Zespół Downa związana jest z wystąpieniem w 21 parze trzeciego chromosomu- stąd 21 marca. Kolorowe skarpetki, nie do pary stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa, ponieważ chromosom ten ma kształt skarpetki. Ich różnorodność i wielobarwność są wzorem tolerancji i znakiem, że mimo odmienności wszyscy mają prawo w pełni cieszyć się życiem. Metody komunikacji alternatywnej, wspomagającej pozwalają wszystkim na wyrażanie myśli i uczestniczenie w zajęciach. Młodzież z hufca będąc na spotkaniu poznała mechanizmy związane z funkcjonowaniem ludzi dotkniętych chromosomem, ale i włączyła się w świetną zabawę projektowania skarpetek, które zostały zawieszone na sznurku i ozdabiają ścianę świetlicy hufcowej.
Tekst - Marta Augustyn            Zdjęcia – Dorota Krawontka

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY PIELĘGNUJĄ TRADYCJE I ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ KOBIET

 

zobaczzobacz

W dniu 8 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

W ramach programu profilaktycznego i zajęć plastycznych młodzież postanowiła uczcić i upamiętnić Święto Kobiet obchodzone od lat nie tylko w naszym kraju i przygotować kwiaty z bibuły. Ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne zajęcia odbywały się w małych grupach. Uczestnicy po wysłuchaniu instruktażu starannie i dokładnie wycinali poszczególne elementy z bibuły obwiązując każde ,,bibułowe kwiatki’’, z których wykonali symboliczne bukieciki. Następnie wykonali zdjęcia bukietów i wraz z życzeniami przesłali w formie online i na portalu społecznościowym swoim koleżankom z okazji ich Święta. W to radosne popołudnie uczestnicy wzięli również udział w rozgrywkach w piłkarzyki i tenisa stołowego.
Tekst i zdjęcia Marta Augustyn

POMOC DLA DAWIDA

zobacz

W dniu 7 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w zajęciach plastycznych.

Spotkanie miało na celu przygotowanie kartek świątecznych do akcji charytatywnej, z której dochód przeznaczony zostanie na "Pomoc dla Dawida”. Dawid jest uczestnikiem Hufca Pracy w Lublinie, został potrącony przez samochód na przejściu dla pieszych. Uraz neurologiczny, którego doznał odebrał mu sprawność i obecnie przebywa w klinice Budzik, gdzie przechodzi rehabilitację. W celu odzyskania sprawności przez Dawida potrzebna jest kompleksowa pomoc medyczna, sprzęt ortopedyczny i w domu likwidacja barier, na co potrzebne są znaczne środki finansowe. Dochód z przygotowanych kartek zasili zbiórkę pieniędzy niezbędnych do jego rehabilitacji, leczenia i zwiększy szansę na odzyskanie sprawności i powrót do zdrowia.
Tekst i zdjęcia -  Marta Augustyn

 

X EDYCJA BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH "TROPEM WILCZYM”

zobacz

W dniu 6 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej po raz kolejny wzięli udział w  X Edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych ,, Tropem Wilczym”.

Bieg został zorganizowany w Rabce-Zdroju przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji oraz Fundację ,, Wolność” pod patronatem Burmistrza Rabki. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 4-ch uczestników, którzy w raz z innymi przebiegli dystans 1963m co jest odwołaniem do roku, w którym zginął ostatni poległy w walce Żołnierz Wyklętych- Józef Franczak pseudonim ,, Lolek”. W X tegorocznej edycji patronką Biegu w Rabce-Zdroju była Dominika Siedzikówna,, Inka”-sanitariuszka AK, która walczyła i zginęła w obronie Ojczyzny. Przywitanie oraz początek biegu miał miejsce w rabczańskim amfiteatrze. Trasa prowadziła przez Park Zdrojowy. Uroczyste zakończenie połączone z prezentacją pod tytułem: ,,Dziewczyny Niezłomne ” odbyło się również w Amfiteatrze, gdzie można było także skosztować pysznej grochówki. Każdy z uczestników otrzymał medal X Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych ,,Tropem Wilczym”, a także pamiątkową koszulkę i inne gadżety związane z tym ważnym wydarzeniem.                Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

zobaczzobaczzobacz

NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W dniu 1 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej upamiętnili Dzień Pamięci Żołnierzy.

zobaczzobacz

Wspominając tragiczne wydarzenia historyczne, jakie rozegrały się w latach 1944-1963 młodzież wzięła udział we Mszy Świętej w intencji Żołnierzy poległych za Ojczyznę, pomordowanych i zmarłych Żołnierzy Niezłomnych, a następnie spotkała się w budynku hufca by przygotować gazetkę tematyczną. Podczas zajęć wykorzystano informacje wyszukane w internecie, ale także materiały z Biegu Pamięci, w których brała udział młodzież w poprzednich latach. Udział w Obchodach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych to kolejna lekcja historii, podczas, której młodzież ze Skomielnej Białej oddaje hołd tym, co walczyli w obronie naszej Ojczyzny.
Tekst i zdjęcia Marta Augustyn

IX OGÓLNOPOLSKA ZIMOWA SENIORADA NA PODHALU

W dniu 1 marca uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej będący zarazem uczniami Szkoły Branżowej nr 1 w Rabce-Zdrój w charakterze wolontariatu wzięli udział w IX Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu.

zobaczzobaczzobacz

Młodzież po raz kolejny włączyła się w pomoc i pracę podczas przedsięwzięcia odbywającego się w Rabce-Zdrój. Celem Senioriady jest integracja studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wymiana doświadczeń, wspieranie aktywnego trybu życia seniora, sportowa rywalizacja oparta na zawodach "fair play” oraz promocja regionu Rabki.zobaczzobaczZe względu na czas pandemii i obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne miała ona charakter hybrydowy. W formie on-line odbywała się w miejscowościach seniorów, którzy zechcieli uczestniczyć w tej formie. Natomiast 1 marca odbywały się konkurencje według ustalonego planu w Rabce-Zdrój. Były to: bieg narciarski stylem klasycznym, slalom gigant, turniej brydżowy, turniej szachowy, NordicWalking. Młodzież hufca została przydzielona do pomocy przy konkurencji: kręgle curlingowe na lodzie, rzut śnieżków do celu. Dzień senioriady pozwolił młodzieży nie tylko sprawdzić się w roli wolontariuszy, ale także zobaczyć jak dużo radości i energii daje seniorom rywalizacja i wspólna zabawa.
Tekst - Marta Augustyn          Zdjęcia – Dorota Krawontka

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY SOLIDARNI Z UKRAINĄ

zobaczzobacz

W dniu 28 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej włączyli się w pomoc dla Ukrainy.

W związku z inwazją Rosji na terytorium Ukrainy 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej wraz z uczestnikami zorganizowali zbiórkę potrzebnych artykułów spożywczych, środków czystości, higieny osobistej, ubrań, kocy, ręczników dla poszkodowanych w wyniku działań wojennych mieszkańców Ukrainy. Zebrane rzeczy zostały przekazane do budynku OSP w Skomielnej Białej- jednego z punktów zbiórki w Gminie Lubień. Poprzez przyłączenie się do akcji #Razem Dla Ukrainy, uczestnicy oraz kadra chcą wyrazić solidarność z młodzieżą ukraińską i szeroko pojętym poparciem dla Ukrainy jako suwerennego państwa.
Tekst i zdjęcia Marta Augustyn

OBCHODY TYGODNIA PRZEMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM

W dniu 25 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w zajęciach profilaktycznych.

zobaczzobacz

Uczestnicy będący uczniami Szkoły Branżowej nr 1 w Rabce Zdroju w formie warsztatów prowadzonych przez kadrę hufca włączyli się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego organizatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
W dniach 21-27 lutego, każda osoba zainteresowana tematyką może uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną w wyznaczonych do tego miejscach. Młodzież korzystając z plakatów, informatorów i broszur uzyskała informacje, gdzie może udać się w razie potrzeby i kogo prosić o pomoc, poznała adresy placówek, ale i numery telefonów. Tydzień Pomocy Osobom Poszkodowanym ma również zwrócić uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych, dlatego uczestnicy zostali również zapoznani z Procedurami Zapewnienia Bezpieczeństwa i Ochrony jej przed krzywdzeniem, które obowiązują w szkole, miejscach praktyk i w czasie dodatkowych zajęć w hufcu. Podczas zajęć poruszali tematy związane również z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej i problemach, które pojawiają się w środowiskach młodzieży po trudnym czasie pandemii.
Tekst i zdjęcia Marta Augustyn

POMOC WOLONTARIUSZY Z HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

zobacz

W dniu 26 lutego uczestniczki 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięły udział w spotkaniu karnawałowym.

Wolontariuszki zostały zaproszone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce- Zdrój do pomocy podczas organizacji spotkania karnawałowego.Pomagały w przygotowaniu stołów ze słodkościami, przygotowywały kawę, herbatę, miały przy tym okazję zobaczyć jak wspaniale bawią się przy muzyce ich koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia. Matylda i Klaudia pełnią wolontariat już kolejny raz. W trakcie ferii zimowych przychodziły codziennie do hufca by ozdabiać kartki świąteczne, których część została przekazana na akcję charytatywną dla PSONI, pozostałe wykonane są z myślą o pozyskaniu funduszy dla Dawida w ramach Ogólnopolskiej inicjatywy prospołecznej młodzieży OHP „ Pomoc dla Dawida” – uczestnika Hufca Pracy w Lublinie. Wolontariat to wspaniała postawa młodzieży, uczy empatii, zrozumienia, otwiera serca na potrzeby drugiego człowieka. Warto pomagać!

Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

zobaczzobaczzobacz

PROFILAKTYCZNE SPOTKANIE W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA WALKI Z DEPRESJĄ

W dniu 22 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym promującym zdrowie i zdrowy styl życia.

zobacz

W związku z ogłoszonym 23 lutego Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją przedstawicielka Rady Młodzieży łącząc się zdalnie z koleżankami i kolegami przekazała informacje na temat zdrowia, jako najwyższej wartości, dzięki której człowiek może realizować swoje pasje i marzenia a tym samym poprawić, jakość swojego życia i zmieniać świat. Uświadomienie każdemu, iż warto nie tylko o nie dbać poprzez regularną profilaktykę, było głównym celem zorganizowania spotkania. Wartości, które przekazywała uczestniczka zaczerpnięte zostały z broszury informacyjnej pt. ,,Moje zdrowie”. Uczestnicy poznali formy zapobiegania różnym chorobom m.in. depresji. W zdalnej dyskusji wysunęli wniosek, iż umiejętne reagowanie na stres, aktywność i integracja grupowa, rozmowa, praca, która daje satysfakcję sprzyjają nie tylko pozytywnemu myśleniu, ale i zapobiegają tej trudnej często zamaskowanej chorobie. Ważne jest abyśmy będąc razem umieli zwrócić uwagę na nasze nastroje i emocje, aby w porę uchwycić stany obniżonego nastroju, pogorszonego samopoczucia, przygnębienia czy smutku, które mogą być początkiem depresji. Na zakończenie spotkania uczestnicy obejrzeli na Internecie film dokumentalny na temat leczenia tej choroby, która jest jedną z głównych przyczyn samobójstw wśród młodzieży.
Tekst i zdjęcie - Marta Augustyn

zobacz

SPOTKANIE WALENTYNKOWE UCZESTNIKÓW 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniu 14 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w walentynkowym spotkaniu.

Przedstawiciele Rady Młodzieży Hufca chcąc zwrócić uwagę na obchodzone co roku 14 lutego- święto zakochanych, ogłosili wśród swoich koleżanek i kolegów łącząc się zdalnie konkurs plastyczno-graficzny pod hasłem ,,Walentynka dla mojej ukochanej, ukochanego”. Chętna młodzież wykonała piękne serduszka, często opatrzone wierszykami o tematyce miłosnej. Wszystkie walentynki były pomysłowe i ciekawe. Ogłoszony konkurs miał formę zabawy, służył nie tylko pielęgnowaniu tradycji, ale i wzajemnej integracji i aktywizowaniu młodych, rozwijając ich uzdolnienia i kreatywność.
Tekst i zdjęcia Marta Augustyn

 

UCZESTNICY 6-36 HUFCA PRACY CZYNIĄ DOBRO W ŚWIATROWYM DNIU CHOREGO

W dniu 11 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu, podczas którego wykonali kartki dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce Zdroju.

zobaczzobacz

Data wspólnej integracji nie była przypadkowa, gdyż spotkanie miało miejsce w dniu, w którym obchodzony jest Światowy Dzień chorego, w tym roku XXX. Młodzież przygotowując kartki na kiermasz chciała nie tylko pomóc w pozyskaniu funduszy na bieżącą działalność dla osób z niepełnosprawnością, ale również chciała duchowo łączyć się ze wszystkimi, którzy borykają się z chorobą jak również ich opiekunami. Zwróciła również uwagę, iż słowa uznania i szacunku należą się wszystkim tym, którzy ratują zdrowie chorym, szczególnie w tym trudnym czasie trwającej pandemii. Uczestnicy w swoim wolnym czasie postanowili po raz kolejny czynić dobro i rozwinąć swoje umiejętności manualne, kreatywność i pomysłowość. Zainspirowani różnymi technikami plastycznymi przygotowali 100 kartek z myślą o tych, którzy chorują i muszą mierzyć się z cierpieniem, bólem i żalem. Niech dla nich każdy dzień będzie darem i nadzieją na lepsze jutro.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

RADA MŁODZIERZY PROMUJE DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W dniu 8 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w zajęciach dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu.

zobaczzobacz

Ten tak ważny temat do omówienia zgłosili do realizacji przedstawiciele Rady Młodzieży Hufca. Inspiracją tematyki był obchodzony 8 lutego ,,Dzień Bezpiecznego Internetu”, który ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych w tym do portali społecznościowych. Jest to niezmiernie ważna sprawa w dzisiejszym czasie trwania pandemii, gdzie młody człowiek większość czasu spędza ucząc się i pracując przy komputerze,często nie pamiętając o swoim zdrowiu i bezpieczeństwie w sieci. Dla pełniejszego uświadomienia sobie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z internetu młodzież stworzyła mapę problemów dla korzystających, ale także regulamin prawidłowego korzystania z komputera. Przygotowane materiały w formie zdalnej przedstawiciele Rady Młodzieży przesłali do koleżanek i kolegów- uczestników hufca.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

UCZESTNICY HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ POMAGAJĄ ZWIERZĘTOM

zobacz

W dniu 4 lutego uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w akcji pod hasłem "Pomoc dla bezdomnych zwierząt”

Akcja pomocy zwierzakom, które nie mają swojego domu została ogłoszona przez schronisko w Nowym Sączu. Młodzież przeglądając strony internetowe znalazła apel tego właśnie schroniska, które poprosiło o stare niepotrzebne koce, ręczniki, oraz zbędne zabawki pluszowe i gumowe, które posłużą czworonogom do zabawy. Nie trzeba było długo namawiać uczestników, którzy odpowiadając na apel zwrócili się do swoich koleżanek i kolegów. Strzałem w dziesiątkę okazała się przygotowana prośba i informacja na faceeboku , na który odpowiadała młodzież OHP, ale także przyjaciele hufca, pracodawcy. Przyniesione rzeczy zostały posegregowane, spakowane w paczkę i wysłane do schroniska. Zima i przedwiośnie to najgorszy czas dla bezdomnych zwierząt, dlatego tak ważne jest by właśnie w tym czasie o nich pamiętać i wspomóc ich chociażby o ręczniki i koce, dzięki którym będzie ciepło i sucho.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

WOLONTARIAT UCZESTNICZEK HUFCA ZE SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniu 31 stycznia uczestniczki 6-36 Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięły udział w spotkaniu kolędowym.

zobaczzobacz

Przestrzegając reżimu sanitarno-epidemiologicznego młodzież w charakterze wolontariatu została zaproszona do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na wspólne kolędowanie. Jessika, Marysia i Oliwia pomagały w przygotowaniu stołów, kroiły ciasto, podawały kawę, herbatę, dbały o porządek. Miały przy tym okazję obejrzeć występ wychowanków z Ośrodka, którzy pięknie zaprezentowali kolędy. Szczególną uwagę zwrócili na kolędę ,,Cicha noc”, która została przedstawiona w języku migowym. Była to niezwykła chwila, która u wszystkich wywołała emocje i niezwykłe wrażenie. Po występach uczestniczki włączyły się do wspólnej zabawy przy muzyce. Pomimo trudnej sytuacji aktywna młodzież z hufca chce kontynuować tradycje wolontariatu i bezinteresownego włączania się w różne akcje i przedsięwzięcia na rzecz drugiego człowieka, ucząc się empatii i zrozumienia.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

30 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W dniu 30 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w 30 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

zobaczzobaczzobacz

Do udziału w zbiórce, która w tym roku zorganizowana została dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci zgłosiło się 4-ch chętnych wolontariuszy: Marysia, Julka, Kasia i Kuba. Aby dobrze spełnić swoją misję i godnie reprezentować jednostkę uczestnicy w formie zdalnej uzyskali informacje dotyczące samej akcji i planowanych przez Fundację zakupów związanych ze sprzętem ratującym wzrok u dzieci. Bo przecież wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości, poznanie źródła i podjęcie leczenia, a warunkiemniezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenie terapii jest nowoczesny sprzęt, którego brakuje. W sobotę wieczorem młodzież odebrała ze szlaku rabczańskiego 036/4903 identyfikatory i puszki, a w niedzielę przestrzegając procedur sanitarno-epidemiologicznych pod opieką wychowawcy kwestowała przy Kościołach w Skomielnej i Chabówce.
Tekst i zdjęcia Marta Augustyn

zobacz

UCZESTNICY 6-26 HUFCA PRACY BIORĄ UDZIAŁ W PROJEKCJE KROKUS

W dniu 27 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej, spotkali się w budynku hufca by wziąć udział w Projekcje "Krokus”

Przedstawiciele Rady Młodzieży postanowili ocalić od zapomnienia karty historii związane z pamięcią o Holokauście największej tragedii XX wieku. W rocznicę obchodzonego 27 stycznia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, posadzili cebulki żółtych krokusów, które zakwitną na początku wiosny i będą upamiętniać dzieci- ofiary Holokaustu. Kolor kwiatów symbolizuje żółtą gwiazdę Dawida, którą Żydzi zmuszeni byli nosić w okupowanych przez rasistowskie Niemcy krajach. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią sadzenie krokusów poprzedziła praca zdalna z chętnymi uczestnikami, którzy łącząc się online wysłuchaliinformacji o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokauście. Projekt jest lekcją historii, ale też nauką wrażliwości na cierpienia innych i okazaniem szacunku wobec drugiego człowieka.
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn

PODSUMOWANIE PROGRAMU FERYJNEGO

W dniu 26 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej podsumowali program "Ferie na wsi"

zobaczzobaczzobacz

zobacz

Młodzież dla zorganizowania czasu wolnego i propagowania aktywnego zdrowego stylu życia od 17-26 stycznia 2022 roku wzięła udział w cyklu działań i przedsięwzięć oferowanych przez jednostkę w Skomielnej Białej. Program rozpoczęły warsztaty z zakresu posługiwania się Internetem w poszukiwaniu pracy i spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach st. sierż. Sebastianem Krukiem, który omówił tematykę profilaktyki oraz bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, a także śnieżny dekalog z programu ,, Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. W kolejne dni ferii przestrzegając reżimu sanitarnego i wszystkich obostrzeń związanych z pandemią uczestnicy rozgrywali mecze w piłkarzyki, tenisa stołowego oraz dartą. Z wykorzystaniem internetu i udostępnionego linku w formie pogadanki online poznali 6 zasad odmawiania, czyli jak być asertywnym. Zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia plastyczne, fotograficzno-kronikarskie, podczas których młodzież rozwijała zainteresowania i mogła wykazać się swoją kreatywnością w przygotowaniu kartek i ozdabiania kroniki hufcowej. Przez cały okres ferii przychodząca młodzież do jednostki mogła skorzystać z porad doradcy zawodowego i pośrednika pracy, a także wychowawców, którzy przekazali informacje odnośnie planowanych do organizacji konkursów i przedsięwzięć, a także służyli radą i wzorem podczas zgłaszanych problemów i trudnych sytuacji. Realizowany program feryjny miał na celu integrację młodzieży, a także pożyteczne, atrakcyjne i bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego, w którym aktywność i zdrowy styl życia stanowią nieodzowny element ich życia i sposób na zachowanie zdrowia.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontka

zobacz

6-36 Hufiec Pracy, Świetlica Środowiskowa w Skomielnej Białej ogłasza konkurs „Najładniejsza palma, ozdoba lub pisanka wielkanocna".

Podpisane palmy, ozdoby lub pisanki należy przynosić, do budynku Hufca w terminie 11-12 kwiecień 2022r.

Rozdanie nagród odbędzie się 14 kwietnia o godz. 15.00

AKCJA PODZIEL SIĘ JEDZENIEM

W dniu 25 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w akcji ,,Podziel się jedzeniem”

zobaczzobaczzobacz

Inicjatywa pomocy ludziom potrzebującym, którzy mają w obecnym czasie ,,trochę trudniej’’ zorganizowana została w Rabce-Zdroju przez Fundację ,,Weź pomóż - pomoc dla potrzebujących”. Każdy, kto chce podzielić się jedzeniem może przynieś je do specjalnie przygotowanych lodówek, które służą, jako jadłodajnie. Młodzież również postanowiła podzielić się jedzeniem i z pomocą pracodawców przygotowała słoiki z jedzeniem: zupę, gulasz, ale również kiszonki i marynaty. Produkty te umieściła w specjalnej lodówce. Udział w akcji był okazją do rozmowy na temat jak ważne jest niesienie pomocy innym, ale również jak powinniśmy doceniać to, że mamy taki wybór jedzenia pamiętając, że musimy je szanować i nie wyrzucać na śmietnik, bo przecież ktoś może być głodny i chętnie je zje, ktoś w danym momencie potrzebuje naszej mądrości, z dobrego serca podzieli się z drugim człowiekiem.
Tekst – Marta Augustyn         Zdjęcia – Dorota Krawontka 

WARSZTATY „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

W dniu 21 stycznia uczestnicy 6-36 HP objęci działaniem Młodzieżowego Centrum Kariery w Skomielnej Białej wzięli udział w warsztatach pod hasłem „ABC Przedsiębiorczości”.

zobaczzobaczzobacz

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w Ośrodku Szkolenia Zawodowego „ELREMOT”w Skomielnej Białej, które poprowadził pan Ryszard Macioł. Celem warsztatów było przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu procedur zakładania i prowadzenia własnej firmy. Prowadzący krok po kroku wprowadził młodzież w tajniki przedsiębiorczości, przekazał wiedzę teoretyczną podstaw ekonomii, rachunkowości i marketingu, a także omówił tematykę samozatrudnienia. Podkreślił, również jak ważne jest ciągły rozwój i obserwowanie rynku by sprostać nowym trendom. Młodzi ludzie aktywnie poprzez ćwiczenia i dyskusje poznawali narzędzia potrzebne do sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia umożliwią młodzieży w przyszłości dokonać właściwego wyboru dotyczącego prowadzenia własnego biznesu. Na zakończenie zajęć pośrednik pracy rozwinął temat zdobywania nowych doświadczeń zawodowych jako klucza do utrzymania aktywności na rynku pracy. Warsztaty odbyły się zgodnie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności dot.. COVID 19.
Tekst - Kaja Kościelniak          Zdjęcia – Michalina Handzel

UCZESTNICY 6-26 HUFCA PRACY BIORĄ UDZIAŁ W ZBIÓRCE BATERII I TELEFONÓW KOMURKOWYCH

W dniu 21 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej ogłosili zbiórkę zużytych baterii i starych telefonów komórkowych.

zobaczzobacz

Inicjatywa została ogłoszona przez przedstawicieli Rady Młodzieży OHP, którzy zwrócili uwagę na zaleganie w ich domach starych niepotrzebnych aparatów telefonicznych i baterii, których zbiórki odbywają się bardzo rzadko, a przecież stare urządzenia stanowią niepotrzebne składowiska naturalne. Okazało się, że akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i starego sprzętu uzbierano duże ilości. Sprzęt i baterie przekazano firmie elektronicznej z Rabki, która zobowiązała się do specjalnej utylizacji zgodnie z normami ochrony środowiska. Wspólnie ustalono, że akcje organizowane będą cyklicznie kilka razy w roku. Młodzież biorąca udział w przedsięwzięciach po raz kolejny miała okazję wysłuchania informacji dotyczącej prawidłowej segregacji śmieci i sposobu reagowania na zaśmiecanie środowiska. Przekazywanie tego typu treści i kształtowanie prawidłowych postaw to jedna z ważniejszych zadań pracy wychowawczych w 6-36 HP w Skomielnej Białej.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

SPOTKANIA PRACODAWCÓW W HUFCU W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniach 18 - 19 stycznia w budynku 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbyły się spotkanie pracodawców, u których uczestnicy skomielniańskiej jednostki odbywają praktyczną naukę zawodu.

zobaczzobaczzobacz

Celem spotkań było przekazanie niezbędnych informacji dotyczących kształcenia pracowników młodocianych, oraz organizacji w 2022 egzaminach czeladniczych dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u rzemieślników, będących jednocześnie uczniami szkół branżowych I stopnia. Na zaproszenie przybyli pracodawcy współpracujący z hufcem. Ze względu na obostrzenia sanitarno- epidemiologiczne zebrania odbywały się indywidualnie lub w małych grupach. Komendant Hufca przedstawiła działalność placówki i omawiała tematy związane z zatrudnieniem młodocianego. Zwracała uwagę na obowiązki pracodawcy względem pracownika: badania lekarskie, szkolenie BHP, urlopy, wynagrodzenia, sprawy socjalne. Szczegółowo omówiła pisma otrzymanego z Izby Rzemieślniczej, w którym zgodnie z art.44q Ustawy o systemie oświaty od 2022 ukończenie szkoły branżowej I stopnia warunkuje uzyskanie przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych oraz przystąpienie do egzaminu czeladniczego w przypadku nie przystąpienia do ww. egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły. Dlatego też izby rzemieślnicze muszą od 2022 roku organizować egzaminy czeladnicze w części praktycznej i teoretycznej do dnia 15 czerwca, przed posiedzeniem rad pedagogicznych klasyfikacyjnych. Znaczna część rozmowy dotyczyła refundacji pracowników młodocianych i uzyskanie środków finansowych za wykształcenie ucznia. Zaproszeni goście mieli również okazję porozmawiać z kadrą hufca o zatrudnionych uczestnikach ich udziału w przedsięwzięciach i programach realizujących w ramach działalności kulturalno-oświatowej i sportowej, ale także o problemach, na jakie napotykają w trakcie kształcenia młodocianych pracowników.
Tekst – Marta Augustyn        Zdjęcia – Dorota Krawontka 

zobacz

ZBIÓRKA ODZIEŻY UŻYWANEJ - KOLEJNA AKCJA CHARYTATYWNA

W dniu 17 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w akcji "Zbiórka odzieży”.

Przedstawiciele Samorządu Młodzieży odpowiadając na apel Fundacji Pomocy Dzieciom „Razem” ogłosili wśród koleżanek i kolegów zbiórkę odzieży. Przez kilka dni uczestnicy, a także osoby współpracujące przynosili do hufca odzież damską, męską, obuwie, koce, pościele. Uzbierało się tego dużo i zgodnie z prośbą fundacji trzeba było te rzeczy posegregować i poukładać. Do osobnych worków poukładano odzież zimową, która teraz ze względu na porę roku i niską temperaturę jest bardzo potrzebna. To już kolejna akcja charytatywna, w której aktywnie bierze udział młodzież, a której celem jest zwrócenie uwagi i świadoma pomoc skierowana do ludzi najbardziej potrzebujących często chorych, niepełnosprawnych, ubogich, zagubionych. To bardzo ważne zadanie wychowawcze, realizowane przez kadrę pracującą z młodzieżą.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU MŁODZIEŻY OHP

zobaczzobacz

W dniu 14 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu przedstawicieli Samorządu Młodzieży Uczestników OHP.

Głównym celem spotkania było omówienie zadań i przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2022 roku. Szczególną uwagę skierowano na omówienie planowanych do realizacji konkursów i zawodów wojewódzkich. Omówiono również proponowaną tematykę programów autorskich uwzględniających ochronę zdania, profilaktykę, resocjalizację i integrację młodzieży. Uczestnicy zwrócili uwagę na kierunki, w których chcieliby rozwijać swoje pasje, zainteresowania i zdolności, ale również w rozmowie próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak zmotywować koleżanki i kolegów do aktywności i chęci udziału w organizowanych przedsięwzięciach. Efektem końcowym spotkania było wypracowanie kreatywnych pomysłów kolejnych akcji organizowanych pod patronatem hufca ze szczególnym omówieniem działań w okresie zbliżających się ferii zimowych.
Tekst - Marta Augustyn        Zdjęcia – Dorota Krawontka

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW 6-36 HUFCA PRACY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW

W dniu 10-12 stycznia młodzież 3 rocznika praktycznej nauki zawodu kształcąca się w ramach 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w zawodach: kucharz, fryzjer, mechanik, elektryk, monter, stolarz, murarz wzięła udział w spotkaniach indywidualnych przygotowujących do egzaminu czeladniczego.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobacz

Uczestnicy od komendanta hufca otrzymali informację dotyczącą terminów składania wniosków do egzaminu i niezbędnych dokumentów, które w tym roku ze względu na nowe przepisy art.44 q Ustawy O Systemie Oświaty uległy zmianie. Nowością jest również fakt, iż młodzież ukończy Szkołę Branżową i otrzyma świadectwo tylko wówczas, gdy wcześniej zda poprawnie egzamin czeladniczy, który zostanie przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą między 1 kwietnia, a 10 czerwca. Uczestnicy poznali niezbędne strony internetowe, na których można znaleźć testy i sprawdziany do teoretycznej części egzaminu, a także po uzyskaniu wskazówek wychowawców podjęli próby rozwiązywania ich. Zdeklarowali również chęć udziału w kolejnych spotkaniach w jednostce w celu uzyskania wsparcia, które ma pomóc w pozytywnym zdaniu ważnego egzaminu, będącego przepustką do ich kariery zawodowej. Podczas spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy uczestnicy otrzymali niezbędną wiedzę dotyczącą możliwości kontynuowania dalszej ścieżki zawodowej i udziału w szkoleniach i kursach.
Tekst - Marta Augustyn        Zdjęcia – Dorota Krawontka

UDZIAŁ UCZESTNIKÓW 6-36 W ORSZAKU TRZECH KRÓLI

W dniu 6 stycznia uczestnicy 6-36 w Skomielnej Białej wzięli udział w Orszaku Trzech Króli, który w tym roku zorganizowany został pod hasłem: "Dzień dziś wesoły"

zobaczzobaczzobacz

Młodzież aktywnie włączyła się do przemarszu ulicami Rabki Zdroju, gdzie przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Parafię Św. Teresy, Burmistrza Rabki- Zdroju, Centrum Kultury i Promocji oraz Fundację Trzech Króli. Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele Św. Teresy wszyscy zebrani kolędując z udziałem Orkiestry Dętej OSP z Rabki przeszli do Amfiteatru, gdzie obejrzeli Jasełka Bożonarodzeniowe. Uczestnikom Orszaku rozdano korony, flagi, śpiewniki i okazjonalne naklejki. Każdy z biorących udział w przedsięwzięciu mógł skosztować słodkiego poczęstunku- pysznego karnawałowego pączka lub faworka. Młodzież kontynuując tradycje z radością dołączyła do największych na świecie ulicznych jasełek i wielobarwnego pochodu rozśpiewanych kolędników głoszących dobrą nowinę o narodzinach Chrystusa.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

ZBIÓRKA ZAKRĘTEK

zobaczzobacz

W dniu 3 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej zorganizowali zbiórkę plastikowych zakrętek.

Młodzież z hufca ogłosiła wśród swoich kolegów i koleżanek zbiórkę. Zebrane zakrętki zostały posegregowane i przekazane dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce Zdroju, która to organizacja, organizując zbiórkę charytatywną pozyskuje środki finansowe na wsparcie działań osób z niepełnosprawnością z terenu lokalnego środowiska. Poprzez udział w akcji pomocowej młodzież uczy się empatii i zrozumienia, a także uświadamia sobie jak ważne i cenne jest zdrowie, które należy szanować i o które należy dbać.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

POWRÓT DO GÓRY