Aktualności 2022 - 6-36 Hufca Pracy

bb

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW 6-36 HUFCA PRACY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW

W dniu 10-12 stycznia młodzież 3 rocznika praktycznej nauki zawodu kształcąca się w ramach 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej w zawodach: kucharz, fryzjer, mechanik, elektryk, monter, stolarz, murarz wzięła udział w spotkaniach indywidualnych przygotowujących do egzaminu czeladniczego.

 Uczestnicy od komendanta hufca otrzymali informację dotyczącą terminów składania wniosków do egzaminu i niezbędnych dokumentów, które w tym roku ze względu na nowe przepisy art.44 q Ustawy O Systemie Oświaty uległy zmianie. Nowością jest również fakt, iż młodzież ukończy Szkołę Branżową i otrzyma świadectwo tylko wówczas, gdy wcześniej zda poprawnie egzamin czeladniczy, który zostanie przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą między 1 kwietnia, a 10 czerwca. Uczestnicy poznali niezbędne strony internetowe, na których można znaleźć testy i sprawdziany do teoretycznej części egzaminu, a także po uzyskaniu wskazówek wychowawców podjęli próby rozwiązywania ich. Zdeklarowali również chęć udziału w kolejnych spotkaniach w jednostce w celu uzyskania wsparcia, które ma pomóc w pozytywnym zdaniu ważnego egzaminu, będącego przepustką do ich kariery zawodowej. Podczas spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy uczestnicy otrzymali niezbędną wiedzę dotyczącą możliwości kontynuowania dalszej ścieżki zawodowej i udziału w szkoleniach i kursach.
Tekst - Marta Augustyn      Zdjęcia – Dorota Krawontka

UDZIAŁ UCZESTNIKÓW 6-36 W ORSZAKU TRZECH KRÓLI

W dniu 6 stycznia uczestnicy 6-36 w Skomielnej Białej wzięli udział w Orszaku Trzech Króli, który w tym roku zorganizowany został pod hasłem: "Dzień dziś wesoły"

zobaczzobaczzobacz

Młodzież aktywnie włączyła się do przemarszu ulicami Rabki Zdroju, gdzie przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Parafię Św. Teresy, Burmistrza Rabki- Zdroju, Centrum Kultury i Promocji oraz Fundację Trzech Króli. Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele Św. Teresy wszyscy zebrani kolędując z udziałem Orkiestry Dętej OSP z Rabki przeszli do Amfiteatru, gdzie obejrzeli Jasełka Bożonarodzeniowe. Uczestnikom Orszaku rozdano korony, flagi, śpiewniki i okazjonalne naklejki. Każdy z biorących udział w przedsięwzięciu mógł skosztować słodkiego poczęstunku- pysznego karnawałowego pączka lub faworka. Młodzież kontynuując tradycje z radością dołączyła do największych na świecie ulicznych jasełek i wielobarwnego pochodu rozśpiewanych kolędników głoszących dobrą nowinę o narodzinach Chrystusa.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

ZBIÓRKA ZAKRĘTEK

zobaczzobacz

W dniu 3 stycznia uczestnicy 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej zorganizowali zbiórkę plastikowych zakrętek.

Młodzież z hufca ogłosiła wśród swoich kolegów i koleżanek zbiórkę. Zebrane zakrętki zostały posegregowane i przekazane dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce Zdroju, która to organizacja, organizując zbiórkę charytatywną pozyskuje środki finansowe na wsparcie działań osób z niepełnosprawnością z terenu lokalnego środowiska. Poprzez udział w akcji pomocowej młodzież uczy się empatii i zrozumienia, a także uświadamia sobie jak ważne i cenne jest zdrowie, które należy szanować i o które należy dbać.
Tekst i zdjęcia - Marta Augustyn

POWRÓT DO GÓRY