Sukcesy zespołów teatralnych

15 lipca 2022 - Podczas 40-tej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień Maria Żur - aktorka Amatorskiego Teatru im. Franciszka Macioła otrzymała z rąk Wójta Gminy Lubień Kazimierza Szczepańca i Przewodniczącego Rady Gminy Jana Śmiałka nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promowania gminy.

22 paźdzernika 2021 - Podczas uroczystej gali inauguracyjnej  VII Kongresu Kultury Regionów w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu  Jadwiga Gacek, aktorka Amatorskiego Teatru im. Franciszka Macioła została wyróżniona Brązowym Medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

31 lipca 2020 - Jadwiga Gacek, aktorka Amatorskiego Teatru im. Franciszka Macioła otrzymała z rąk Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Lubień nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promowania gminy.

10 marca 2019 - Spośród 20 grup teatralnych z 9 powiatów, jakie wystąpiły w 7 Posiadach Teatralnych na Orawie, które odbyły się w dniach 8-10 marca 2019 w Jabłonce Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła w Skomielnej Białej zajął wraz z Grupą Teatralną z Lipnicy Wielkiej III miejsce. W spektaklu "Narzycono dlo Jaśka", wyreżyserowanym przez Józefa Urbańczyka wystąpili: Jadwiga Gacek, Katarzyna Miśkowiec, Maria Żur, Marian Macioł, Robert Miśkowiec, Józef Urbańczyk i po raz pierwszy Karolina Firek oraz Paweł Błachut

17 lipca 2018 - Po wspaniałym przedstawieniu „Zrękowin u Druzgały” na XXXIII Międzywojewódzkim Sejmiku Zespołów Teatralnych, który odbył się w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 14-15 lipca, gdzie wystąpiło 10 grup teatralnych z 3 województw: śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego nasz Zespół Teatralny im. Fr. Macioła został rekomendowany (obok dwóch innych i to znakomitych) do udziału w XXXV Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

11.03.2018 - Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła w Skomielnej Białej podczas VI Małopolskich Spotkań Teatralnych – Posiady Teatralne na Orawie, które odbyły się w Jabłonce w dniach 9 -11 marca 2018 r. w kategorii: sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramatycznej do realiów lokalnych zajął I miejsce za spektakl „Zrękowiny u Druzgały”. Ponadto Komisja Artystyczna zarekomendowała skomielniański zespół teatralny do udziału w 34 Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej (14-15.07.2018).
W nagrodzonym przedstawieniu zagrali: Jadwiga Gacek, Maria Żur, Józef Urbańczyk, Marian Macioł, Robert Miśkowiec.

06.03.2016 - Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła ze Skomielnej Białej otrzymał za sztukę "Portki" główną nagrodę Grand Prix na IV Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich pod nazwą Posiady Teatralne na Orawie, które odbyły się w dniach 5-6 marca br. w Jabłonce.
Zespół wystąpił w składzie: Jadwiga Gacek, Józef Urbańczyk, Maria Żur, Marian Macioł, Robert Miśkowiec, Karolina Krok i pod kierownictwem Ireny Macioł.

18.10.2015 - Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła w Skomielnej Białej zajął drugie miejsce w kategorii Teatry dramatyczne za spektakl pt. "Portki" podczas Małopolskiego Festiwalu Teatrów Wiejskich, który odbył się 17-18 października 2015 roku w Wiśniowej.

20.04.2015 - Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła w Skomielnej Białej zdobył II miejsce w kategorii grup obrzędowych podczas VII edycji Małopolskiego Przeglądu Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych POGÓRZAŃSKIE GODY. Nagrodzony spektakl to „Wilio w Skomielnej” autorstwa Franciszka Słowiaka. Konkurs odbył się w dniach 18-19 kwietnia 2015 r. w Łużnej.

8.03.2015 - Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła zajął drugie miejsce na III Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich - POSIADY TEATRALNE w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, które odbyły się w dniach 7-8 marca. Nagrodzony spektakl to "Piekielnica" J. Reimschussela w reżyserii Roberta Miśkowca, przedstawiony w kategorii - sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych.

23.11.2014 - Powstanie Teatru "Chrząszcz w Trzcinie" w składzie Katarzyna Pędzimąż oraz Marta i Cezary Skrocki zostało uznane przez Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec za Wydarzenie Kulturalne Roku. Zespół otrzymał statuetkę autorstwa Stanisława Mlekodaja podczas gali kulturalnej w Teatrze Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju.

24.08.2014 - Irena Gacek, kierownik Amatorskiego Teatru im. Franciszka Macioła została odznaczona medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczenie wręczył wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak podczas Dożynek Gminnych w Skomielnej Białej.

24.08.2014 - Jadwiga Gacek, aktorka Amatorskiego Teatru im. Franciszka Macioła została odznaczona medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczenie wręczył wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak podczas Dożynek Gminnych w Skomielnej Białej.

24.08.2014 - Maria Żur, aktorka Amatorskiego Teatru im. Franciszka Macioła została odznaczona medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczenie wręczył wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak podczas Dożynek Gminnych w Skomielnej Białej.

24.08.2014 - Józef Urbańczyk, aktor Amatorskiego Teatru im. Franciszka Macioła (od 2014 prezes Związku Podhalan oddział Skomielna B.) został odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczenie wręczył wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak podczas Dożynek Gminnych w Skomielnej Białej.

24.08.2014 - Marian Macioł, aktor Amatorskiego Teatru im. Franciszka Macioła został odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczenie wręczył wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak podczas Dożynek Gminnych w Skomielnej Białej.

6. 05.2014 - Zespół Marzyciele pod kierunkiem Anny Pacer ze Szkoły Podstawowej im Władysława Orkana w Skomielnej Białej za spektakl pt. „Opowieść o człowieku” zdobył I nagrodę podczas XI Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Myślenicach, będącego zarazem eliminacją powiatową do XXIX Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek.

20.10.2013 - Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła zajął trzecie miejsce w cyklicznym co dwa lata Festiwalu Teatrów Wiejskich - Turystyczna Podkowa 2013. Uczestnikami festiwalu było 13 amatorskich teatrów regionalnych posiadających w swoim repertuarze inscenizacje tradycyjnych obrzędów i zwyczajów oraz utwory dramatyczne. Nagrodzona sztuka to "Czarownica", ukazująca zwyczaje oraz zabobony panujące na dawnej wsi góralskiej.

16.10.2011 - Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła zdobył I miejsce w kategorii: teatr dramatyczny na VIII Małopolskim Festiwalu Teatrów Wiejskich, który odbył się w Wiśniowej. Zaprezentowało się 9 zespołów. Nagrodzona sztuka to "Piekielnica" autorstwa Juliana Reimschussela.

18.10.2009 - Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła zdobył I miejsce w kategorii spektakli dramatycznych na VII Małopolskim Festiwalu Teatrów Wiejskich, który odbył się w Wiśniowej. Zaprezentowało się 14 zespołów. Nagrodzona sztuka to "Zrękowiny u Druzgały"

8.05.2008 - Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła zdobył Srebrną Maskę w XXXIII Przepatrzowinach Teatrów Regionalnych Małopolski, które odbyły się w Czarnym Dunajcu. Zespół wystąpił ze sztuką "Piąty nieboszczyk".

8.05.2008 - Jadwiga Gacek z Amatorskiego Zespołu Teatralnego im. Franciszka Macioła została nagrodzona podczas XXXIII Przepatrzowin Teatrów Regionalnych Małopolski, które odbyły się w Czarnym Dunajcu Wyróżnieniem Specjalnym za wyjątkowe zdolności aktorskie.

19.03.1987 - Amatorski Zespół Teatralny zajął III miejsce w XII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Teatralnych w Czarnym Dunajcu za przedstawienie "Miłość Hanusi".

21.12.1986 - Amatorski Zespół Teatralny otrzymał Nagrodę Wojewody Nowosądeckiego I stopnia za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury na terenie województwa nowosądeckiego.

29.11.1986 - Franciszek Macioł otrzymał Dyplom Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Woj. w Nowym Sączu za upowszechnianie kultury na terenie województwa nowosądeckiego oraz jubileuszu 40-lecia działalności Amatorskiego Zespołu Teatralnego ze Skomielnej Białej.

22.04.1986 - Amatorski Zespół Teatralny zajął II miejsce w XI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Czarnym Dunajcu za przedstawienie "Małgorzata".

1.05.1985 - Amatorski Zespół Teatralny zajął I miejsce w X Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich w Czarnym Dunajcu za przedstawienie "Swaty".
12.12.1984 - Amatorski Zespół Teatralny zajął II miejsce w VI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Amatorskich w Limanowej za przedstawienie "Końskie nazwisko".

30.04.1984 - Franciszek Macioł otrzymał nagrodę indywidualną przyznaną przez Sejmik Teatrów Wiejskich, który odbył się w Czarnym Dunajcu.
30.11.1983 - Franciszek Macioł otrzymał wyróżnienie indywidualne w V Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Teatralnych w Limanowej.

30.11.1983 - Amatorski Zespół Teatralny zajął I miejsce w V Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Teatralnych w Limanowej za przedstawienie "Ładny widok".

2.05.1983 - Franciszek Macioł otrzymał wyróżnienie indywidualne w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Regionalnych w Czarnym Dunajcu.

6.12.1982 - Franciszek Macioł otrzymał wyróżnienie indywidualne w IV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Teatralnych w Krynicy.

30.04.1982 - Amatorski Zespół Teatralny zajął II miejsce w VII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Regionalnych za przedstawienie "Piekielnica".

15.12.1981 - Franciszek Macioł otrzymał Nagrodę Stopnia III za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej w dziedzinie: twórczość teatralna od Wojewody Nowosądeckiego.

4.12.1981 - Franciszek Macioł otrzymał wyróżnienie w III Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Teatralnych w Nowym Sączu.

23.04.1981 - Amatorski Zespół Teatralny zajął I miejsce w VI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Czarnym Dunajcu za przedstawienie "Portki".

8.12.1979 - Amatorski Zespół Teatralny zajął III miejsce w IV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Czarnym Dunajcu za przedstawienie "Czarownica".

17.11.1978 - Amatorski Zespół Teatralny zdobył wyróżnienie i nagrodę pieniężną w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Kulturalnej Wsi Przytocznej za przedstawienie "Piąty nieboszczyk".

1.12.1977 - Amatorski Zespół Teatralny zajął I miejsce, zdobył główną nagrodę, Srebrny Puchar i nagrodę publiczności w IV Międzywojewódzkim Turnieju Zespołów Regionalnych o Laur Pogórza w Tarnowie za przedstawienie sztuki "Piąty nieboszczyk".

9.11.1977 - Amatorski Zespół Teatralny zajął I miejsce w II Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Czarnym Dunajcu za przedstawienie "Piąty nieboszczyk".

5.11.1976 - Amatorski Zespół Teatralny zajął II miejsce w I Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Czarnym Dunajcu za przedstawienie sztuki "Zrękowiny u Druzgały".

12.12.1974 - Amatorski Zespoł Teatralny zajął I miejsce w Przeglądzie Teatrów Amatorskich OSP Polski Południowej w Puławach za wystawioną sztukę "Zrękowiny u Druzgały".

POWRÓT DO GÓRY