Historia Ochotniczej Straży Pożarnej

Ochotnicza Straż Ogniowa w Skomielnej Białej powstała w 1911 roku z inicjatywy kierownika miejscowej Szkoły Publicznej Jana Fulińskiego i gospodarza z roli Słowiakowej Feliksa Łopaty.

zobacz

Sprzęt strażacki, jeszcze skromny przewożono wozem ciągniętym przez konie wynajmowane u okolicznych gospodarzy. Alarm w wypadku pożaru ogłaszano przez uderzanie w żelazny gong, a później grano na trąbce.

zobacz

W 1932 r. ze składek zakupiono ręczną sikawkę, której pompę wodną poruszano właśnie rękoma. W tym też czasie na roli Biedroniowej wybudowano basen ppoż., który po kilkukrotnym remoncie m.in. w latach 1955 – 1960 służy OSP do dziś.
    Następnym komendantem Straży Ogniowej był Wojciech Macioł – starszy brat późniejszego naczelnika straży Franciszka Macioła.
W 1935 roku otrzymano nowy statut Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Powstałe Stowarzyszenie zarejestrowano dnia 16 X 1935 roku w Krakowie.

W książeczce statutowej swoje podpisy złożyli następujący członkowie straży:

1. Jan Kanty Bal
2. ks Michał Sitarz
3. Franciszek Macioł
4. Wojciech Macioł
5. Sebastian Bal
6. Józef Biernat
7. Andrzej Mierzwa
8. Stanisław Łopata
9. Józef Masłowski
10.Stanisław Filas
11. Jan Rabski
12. Sebastian Gacek
13. Franciszek Słowiak
14. Stefan Jąkała
15. Franciszek Mierzwa

W 1936 roku straż uroczyście obchodziła 25 – lecie swojego istnienia. Jubileuszowy rok zasmuciła śmierć  komendanta Wojciecha Macioła. Funkcję komendanta OSP przejął Andrzej Sieńko z roli Krzysztofiakowej.

Skład zarządu w 1937 roku.

Andrzej Sieńko - naczelnik
Jan Kanty Bal - prezes
Franciszek Macioł - sekretarz
Ignacy Macioł - skarbnik

zobacz

W 1937 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej Białej zorganizowała uroczystość poświęcenia sikawki, którą wcześniej zakupiono. Z tej to okazji odbyło się nabożeństwo w kościele (spalonym przez Niemców dwa lata później). Uroczystość zakończono akademią i zabawą taneczną w domu parafialnym na Kamieńcu.

W latach II wojny światowej cały zgromadzony sprzęt strażacki uległ spaleniu. Po wojnie straż rozpoczęła organizować zbiórkę pieniędzy na zakup nowego sprzętu gaśniczego. Nie było to łatwe, zważywszy, że znaczna część gospodarstw w Skomielnej Białej została przez hitlerowców spalona w pierwszych dniach wojny. W tym celu strażacy urządzali zabawy na Kamieńcu, z których dochód w całości przeznaczali na w/w cel. Pilnym zakupem była motopompa, na którą podjęto pożyczkę.

zobacz

Uroczyste poświęcenie tej motopompy odbyło się dnia 24 XI 1946 r. Na tę okazję zostały wydrukowane zaproszenia z programem uroczystości.
W listopadzie 1947 roku funkcję komendanta OSP objął jej wieloletni członek - Franciszek Macioł (ur.1908).

Skład nowego zarządu OSP

Franciszek Macioł - komendant
Andrzej Mierzwa - zastępca
Władysław Macioł - sekretarz
Jan Urbańczyk - prezes
Ignacy Macioł - skarbnik

Po II wojnie światowej, przez długie lata remiza mieściła się w prywatnym domu p. Jana Bali na roli Banasiowej. Mieścił się tam strażacki wóz konny pomalowany na czerwono, wyposażony w motopompę, węże i inny sprzęt gaśniczy. Remiza wyposażona była w gong alarmowy i ręczną małą syrenę alarmową. Koni do ciągnięcia wozu strażackiego użyczali: Sebastian Bal i Władysław Czyszczoń. Latem przy tej skromnej remizie, czasami odbywały się potańcówki na wolnym powietrzu lub festyny.
    8 lipca 1956 r. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 45-lecia istnienia OSP w Skomielnej Białej. Wydrukowano z tej okazji zaproszenia i cegiełki, a pieniądze pozyskane w ten sposób zasiliły konto przeznaczone na budowę nowej remizy strażackiej.

zobacz

W 1961 roku ksiądz proboszcz Władysław Bodzek sprzedał wybudowany w 1936 r. budynek domu parafialnego (mieszczący się na Kamieńcu) – dla potrzeb OSP. Po odpowiedniej przebudowie straż pożarna uzyskała własną siedzibę. Mieściła się tam sala widowiskowa na 100 osób, scena wraz z zapleczem oraz garaż na samochód strażacki.

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej działały: orkiestra dęta, amatorski zespół teatralny i chór mieszany "Echo"
    W 1989 roku zmarł Franciszek Macioł - wieloletni komendant OSP, kapelmistrz orkiestry, chóru, kierownik i reżyser zespołu teatralnego w jednej osobie.

Treść historii naszej straży pożarnej i zdjęcia archiwalne zostały udostępnione mi przez Panią Irenę Gacek - córkę b. komendanta OSP Franciszka Macioła, za co bardzo dziękuję!

Od 1996 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej Białej posiada Dom Strażaka na roli Słowiakowej. Z dużym powodzeniem kontynuuje tradycje odmłodzona Orkiestra Dęta, która w tym roku obchodzi jubileusz - 75 lat istnienia. Orkiestrę, liczącą 28 osób (w tym dwie dziewczyny) prowadzi kapelmistrz Wiesław Macioł.

zobacz

Tadeusz_Gacek - luty 2005

POWRÓT DO GÓRY