Józef Masłowski  (1931-2020)

zobaczProf. dr hab. Józef Masłowski (syn Wawrzyńca i Anieli Masłowskich) urodził się 22 lutego 1931 roku w Skomielnej Białej.
       Ukończył studia magisterskie astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim i inżynieryjne studia elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jako młody magister astronomii uczestniczył w zespole, przygotowującym systematyczne obserwacja radiopromieniowania Słońca za pomocą nowej aparatury na fali 810 MHz. Jego rozprawa doktorska (1964) dotyczyła wyznaczenia fizycznych libracji Księżyca, ale później oddał się całkowicie dziedzinie radioastronomii. Po doktoracie pełnił kluczową rolę w konstrukcji i wyposażeniu 15m radioteleskopu, zainstalowanego na Forcie Skała w 1968 r., a później doprowadził do budowy 8m radioteleskopu do automatycznego monitorowania radiowej aktywności Słońca.
       Jego wielką zasługą było otwarcie działalności Obserwatorium na współpracę międzynarodową w dziedzinie radioastronomii. Jego staże naukowe w czołowych ośrodkach zagranicznych w National Radio Astronomy Observatory w USA (1969-1971), Max-Planck Institute for Radioastronomy w Niemczech (1978-1979) zapoczątkowały ścieżki badań, które były owocnie rozwijane przez następne pokolenia wychowanków i współpracowników.
       Podczas stażu w USA wykonał samodzielnie jeden z pierwszych dużych radiowych przeglądów nieba na falach centymetrowych (znany jako „Green Bank survey”). Przegląd ten umożliwiał badania struktur, zliczanie radioźródeł i analizy kosmologiczne. Osiągnięcia te leżały u podstaw habilitacji, którą otrzymał w roku 1974. W następnych latach kontynuował badania widmowych i morfologicznych własności radioźródeł, publikując je w renomowanych czasopismach naukowych. W roku 1987 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych.
       Swoją działalność naukową owocnie łączył z innymi obowiązkami. Był przez kilka kadencji Dyrektorem Obserwatorium Astronomicznego (w latach 1979-1984, 1989-1999), a przez 20 lat kierował Zakładem Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej (1978-1998). Był również wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Acta Cosmologica.
       Prof. Masłowski był członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Polskiej Akademii Umiejętności.
       W uznaniu jego zasług został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim oraz Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 23 stycznia 2020 roku, w wieku 89 lat. Spoczął na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Sebastiana w Skomielnej Białej.

Źródło: www.oa.uj.edu.pl/misc/notka-maslowski.pdf

POWRÓT DO GÓRY